หวย สลากกินแบ่งรัฐบาล

ตรวจหวย ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ปี พ.ศ.2557

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 30 ธันวาคม 2557
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
461704
853   982   535   950
57
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 ธันวาคม 2557
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
948354
080   763   775   901
90
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 ธันวาคม 2557
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
480449
820   380   580   161
11
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 พฤศจิกายน 2557
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
479804
179   422   480   709
25
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 พฤศจิกายน 2557
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
206608
607   203   855   979
44
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 ตุลาคม 2557
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
656409
647   784   848   910
94
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 ตุลาคม 2557
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
375615
251   086   159   520
44
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กันยายน 2557
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
772269
112   257   342   790
35
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กันยายน 2557
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
856763
308   912   477   490
22
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 สิงหาคม 2557
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
662842
639   912   187   633
91
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 สิงหาคม 2557
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
766391
349   576   623   637
82
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กรกฎาคม 2557
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
468728
104   944   117   205
45
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กรกฎาคม 2557
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
378477
123   271   441   864
39
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มิถุนายน 2557
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
673920
158   140   639   576
95
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 มิถุนายน 2557
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
781198
160   324   409   636
18
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 พฤษภาคม 2557
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
087523
150   505   112   246
20
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 2 พฤษภาคม 2557
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
103297
143   158   673   797
52
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 เมษายน 2557
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
153406
344   013   355   634
26
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 เมษายน 2557
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
028866
186   499   835   938
95
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มีนาคม 2557
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
531404
250   305   400   904
79
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 มีนาคม 2557
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
906318
116   537   753   798
35
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กุมภาพันธ์ 2557
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
384245
397   530   074   521
01
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กุมภาพันธ์ 2557
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
180149
406   492   888   976
95
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มกราคม 2557
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
306902
242   077   149   510
52
สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2557
เลขท้าย 2 ตัวของรางวัลที่ 1 , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2557
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ7230413103
หน่วย1122422244
รวม8352835347
กราฟจำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2557
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
3 ครั้ง04
2 ครั้ง49
1 ครั้ง02  06  08  09  15  18  20  23  28  42  45  54  63  66  69  77  91  97  98
สถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2557
เลขท้าย 2 ตัวล่าง , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2557
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ1243330116
หน่วย2340371112
รวม35836101228
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2557
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก
3 ครั้ง95
2 ครั้ง35  44  52
1 ครั้ง01  11  18  20  22  25  26  39  45  57  79  82  90  91  94
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2557
เลขท้าย 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2557
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย0233512332
สิบ7230413103
หน่วย1122422244
รวม85851347679
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2557
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก
1 ครั้ง149  198  245  269  297  318  354  391  404  406  409  449  477  523  608  615  704  728  763  804  842  866  902  920
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก ปี พ.ศ.2557
เลขหน้า 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2557
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย2314413312
สิบ4011134550
หน่วย2323116141
รวม864865139103
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก ปี พ.ศ.2557
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก
1 ครั้ง028  087  103  153  180  206  306  375  378  384  461  468  479  480  531  656  662  673  766  772  781  856  906  948
สถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว (3 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2557
เลขท้าย 3 ตัวล่าง , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2557
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย518891010108711
สิบ1397111212411107
หน่วย17691098911710
รวม35332430313023302428

กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2557
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก
2 ครั้ง112  158  576  639  912
1 ครั้ง013  074  077  080  086  104  116  117  123  140  143  149  150  159  160  161  179  186  187  203  205  242  246  250  251  257  271  305  308  324  342  344  349  355  380  397  400  406  409  422  441  477  480  490  492  499  505  510  520  521  530  535  537  580  607  623  633  634  636  637  647  673  709  753  763  775  784  790  797  798  820  835  848  853  855  864  888  901  904  910  938  944  950  976  979  982
ตรวจหวยย้อนหลัง

ตรวจหวย ตรวจสลากฯ

สถิติหวย
สถิติหวยตามวัน Hot
สถิติหวยตามเดือน Hot
สถิติหวยตามวันที่ออก
สถิติหวยข้างขึ้นข้างแรม
สถิติหวยตามวันจันทรคติ
สถิติหวยตามเดือนไทย
สถิติหวยตามปีนักษัตรไทย
สถิติหวยตามปี พ.ศ.
2565
2564
2563
2562
2561
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
2542
2541
2540
2539
2538
2537
2536
2535
2534
2533
สถิติหวยย้อนหลัง
ตรวจหวยย้อนหลัง Hot
อ่าน ใช้งาน หวยปี 2557 แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   4.95 จาก 114 รีวิว