หวย สลากกินแบ่งรัฐบาล

ตรวจหวย ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ปี พ.ศ.2556

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 30 ธันวาคม 2556
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
561072
513   750   503   275
48
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 ธันวาคม 2556
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
341767
111   228   742   826
79
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 ธันวาคม 2556
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
168795
734   766   074   980
27
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 พฤศจิกายน 2556
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
806925
069   304   672   753
28
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 พฤศจิกายน 2556
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
739804
502   020   256   173
47
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 ตุลาคม 2556
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
963289
402   529   876   952
60
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 ตุลาคม 2556
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
647882
576   324   650   028
14
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กันยายน 2556
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
562684
056   235   574   754
63
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กันยายน 2556
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
548123
281   570   800   045
05
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 สิงหาคม 2556
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
321327
417   945   448   201
20
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 สิงหาคม 2556
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
356435
880   451   718   329
82
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กรกฎาคม 2556
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
566996
352   210   584   526
86
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กรกฎาคม 2556
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
646905
075   284   903   904
51
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มิถุนายน 2556
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
289673
390   098   114   502
69
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 มิถุนายน 2556
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
935489
480   713   716   768
90
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 พฤษภาคม 2556
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
687125
034   261   390   945
56
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 2 พฤษภาคม 2556
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
603458
272   359   516   830
07
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 เมษายน 2556
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
843846
834   862   906   828
86
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 เมษายน 2556
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
571688
170   430   670   725
53
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มีนาคม 2556
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
968433
860   959   175   529
52
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 มีนาคม 2556
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
976241
972   721   133   775
37
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กุมภาพันธ์ 2556
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
368257
657   708   109   386
09
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กุมภาพันธ์ 2556
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
565566
452   695   641   782
66
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มกราคม 2556
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
820981
555   196   374   334
08
สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2556
เลขท้าย 2 ตัวของรางวัลที่ 1 , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2556
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ2042222262
หน่วย0223253322
รวม2265475584
กราฟจำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2556
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
2 ครั้ง25  89
1 ครั้ง04  05  23  27  33  35  41  46  57  58  66  67  72  73  81  82  84  88  95  96
สถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2556
เลขท้าย 2 ตัวล่าง , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2556
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ4131244131
หน่วย3122114433
รวม7253358564
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2556
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก
2 ครั้ง86
1 ครั้ง05  07  08  09  14  20  27  28  37  47  48  51  52  53  56  60  63  66  69  79  82  90
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2556
เลขท้าย 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2556
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย1231413234
สิบ2042222262
หน่วย0223253322
รวม34968887118
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2556
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก
1 ครั้ง072  123  125  241  257  289  327  433  435  458  489  566  673  684  688  767  795  804  846  882  905  925  981  996
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก ปี พ.ศ.2556
เลขหน้า 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2556
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย0114064134
สิบ2022518220
หน่วย1413025242
รวม35495917596
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก ปี พ.ศ.2556
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก
1 ครั้ง168  289  321  341  356  368  548  561  562  565  566  571  603  646  647  687  739  806  820  843  935  963  968  976
สถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว (3 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2556
เลขท้าย 3 ตัวล่าง , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2556
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย98101071361599
สิบ12912861461685
หน่วย167127141112287
รวม37243425273824332521

กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2556
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก
2 ครั้ง390  502  529  945
1 ครั้ง020  028  034  045  056  069  074  075  098  109  111  114  133  170  173  175  196  201  210  228  235  256  261  272  275  281  284  304  324  329  334  352  359  374  386  402  417  430  448  451  452  480  503  513  516  526  555  570  574  576  584  641  650  657  670  672  695  708  713  716  718  721  725  734  742  750  753  754  766  768  775  782  800  826  828  830  834  860  862  876  880  903  904  906  952  959  972  980
ตรวจหวยย้อนหลัง

ตรวจหวย ตรวจสลากฯ

สถิติหวย
สถิติหวยตามวัน Hot
สถิติหวยตามเดือน Hot
สถิติหวยตามวันที่ออก
สถิติหวยข้างขึ้นข้างแรม
สถิติหวยตามวันจันทรคติ
สถิติหวยตามเดือนไทย
สถิติหวยตามปีนักษัตรไทย
สถิติหวยตามปี พ.ศ.
2565
2564
2563
2562
2561
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
2542
2541
2540
2539
2538
2537
2536
2535
2534
2533
สถิติหวยย้อนหลัง
ตรวจหวยย้อนหลัง Hot
อ่าน ใช้งาน หวยปี 2556 แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   4.95 จาก 114 รีวิว