หวย สลากกินแบ่งรัฐบาล

ตรวจหวย ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ปี พ.ศ.2555

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 30 ธันวาคม 2555
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
302358
589   864   126   832
00
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 ธันวาคม 2555
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
529524
734   745   778   008
72
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 ธันวาคม 2555
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
110443
434   553   489   303
43
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 พฤศจิกายน 2555
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
639500
576   560   804   627
15
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 พฤศจิกายน 2555
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
524694
217   188   285   338
63
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 ตุลาคม 2555
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
281343
152   089   396   868
28
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 ตุลาคม 2555
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
124025
940   554   291   873
58
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กันยายน 2555
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
540143
242   752   123   770
79
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กันยายน 2555
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
329997
736   598   148   639
07
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 สิงหาคม 2555
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
683877
032   612   775   730
28
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 สิงหาคม 2555
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
895590
820   599   796   745
50
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กรกฎาคม 2555
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
904050
897   224   159   042
11
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กรกฎาคม 2555
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
915900
715   656   530   611
60
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มิถุนายน 2555
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
159373
238   790   479   547
51
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 มิถุนายน 2555
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
882727
606   576   895   399
38
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 พฤษภาคม 2555
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
814418
504   309   902   101
31
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 2 พฤษภาคม 2555
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
889501
589   597   426   468
29
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 เมษายน 2555
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
583470
216   088   722   754
62
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 เมษายน 2555
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
257562
581   074   616   332
69
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มีนาคม 2555
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
607064
606   333   573   350
08
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 มีนาคม 2555
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
222518
295   135   711   199
79
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กุมภาพันธ์ 2555
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
648684
906   214   111   420
18
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กุมภาพันธ์ 2555
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
320605
749   426   498   598
32
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มกราคม 2555
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
451445
328   150   941   639
81
สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2555
เลขท้าย 2 ตัวของรางวัลที่ 1 , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2555
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ4230422313
หน่วย5114430330
รวม9344852643
กราฟจำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2555
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
3 ครั้ง43
2 ครั้ง00  18
1 ครั้ง01  05  24  25  27  45  50  58  62  64  70  73  77  84  90  94  97
สถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2555
เลขท้าย 2 ตัวล่าง , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2555
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ3333134310
หน่วย3432010164
รวม6765144474
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2555
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก
2 ครั้ง28  79
1 ครั้ง00  07  08  11  15  18  29  31  32  38  43  50  51  58  60  62  63  69  72  81
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2555
เลขท้าย 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2555
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย3103463112
สิบ4230422313
หน่วย5114430330
รวม1244712115755
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2555
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก
1 ครั้ง025  050  064  143  343  358  373  418  443  445  470  500  501  518  524  562  590  605  684  694  727  877  900  997
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก ปี พ.ศ.2555
เลขหน้า 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2555
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย0333144042
สิบ3361230051
หน่วย3232420215
รวม681267942108
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก ปี พ.ศ.2555
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก
1 ครั้ง110  124  159  222  257  281  302  320  329  451  524  529  540  583  607  639  648  683  814  882  889  895  904  915
สถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว (3 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2555
เลขท้าย 3 ตัวล่าง , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2555
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย6119981691684
สิบ10910149949814
หน่วย1071061081451313
รวม26272929273327302931

กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2555
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก
2 ครั้ง426  576  589  598  606  639  745
1 ครั้ง008  032  042  074  088  089  101  111  123  126  135  148  150  152  159  188  199  214  216  217  224  238  242  285  291  295  303  309  328  332  333  338  350  396  399  420  434  468  479  489  498  504  530  547  553  554  560  573  581  597  599  611  612  616  627  656  711  715  722  730  734  736  749  752  754  770  775  778  790  796  804  820  832  864  868  873  895  897  902  906  940  941
ตรวจหวยย้อนหลัง

ตรวจหวย ตรวจสลากฯ

สถิติหวย
สถิติหวยตามวัน Hot
สถิติหวยตามเดือน Hot
สถิติหวยตามวันที่ออก
สถิติหวยข้างขึ้นข้างแรม
สถิติหวยตามวันจันทรคติ
สถิติหวยตามเดือนไทย
สถิติหวยตามปีนักษัตรไทย
สถิติหวยตามปี พ.ศ.
2567
2566
2565
2564
2563
2562
2561
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
2542
2541
2540
2539
2538
2537
2536
2535
2534
2533
สถิติหวยย้อนหลัง
ตรวจหวยย้อนหลัง Hot
อ่าน ใช้งาน หวยปี 2555 แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   4.95 จาก 119 รีวิว