หวย สลากกินแบ่งรัฐบาล

ตรวจหวย ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ปี พ.ศ.2554

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 30 ธันวาคม 2554
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
526402
168   026   541   597
65
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 ธันวาคม 2554
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
884178
784   235   651   295
21
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 ธันวาคม 2554
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
408147
922   253   857   739
02
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 พฤศจิกายน 2554
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
997777
425   551   406   993
57
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 พฤศจิกายน 2554
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
805540
771   380   065   221
54
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 ตุลาคม 2554
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
955756
991   057   329   507
83
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 ตุลาคม 2554
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
511052
957   104   189   499
15
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กันยายน 2554
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
731198
384   645   812   589
28
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กันยายน 2554
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
724533
847   021   533   821
85
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 สิงหาคม 2554
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
536960
814   345   074   005
62
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 สิงหาคม 2554
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
218756
703   583   660   221
12
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กรกฎาคม 2554
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
116556
227   052   534   609
12
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กรกฎาคม 2554
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
622953
390   160   780   463
51
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มิถุนายน 2554
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
351276
486   167   162   582
88
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 มิถุนายน 2554
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
562370
656   346   801   556
46
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 พฤษภาคม 2554
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
406417
700   044   071   889
05
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 2 พฤษภาคม 2554
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
054136
421   945   133   524
85
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 เมษายน 2554
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
825988
263   213   397   593
44
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 เมษายน 2554
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
814931
723   584   040   036
01
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มีนาคม 2554
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
593331
209   945   463   737
96
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 มีนาคม 2554
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
656037
544   357   926   396
97
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กุมภาพันธ์ 2554
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
481746
535   510   384   388
27
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กุมภาพันธ์ 2554
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
610089
596   361   121   432
55
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มกราคม 2554
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
281062
227   185   758   546
23
สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2554
เลขท้าย 2 ตัวของรางวัลที่ 1 , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2554
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ1105352421
หน่วย3232006431
รวม4337358852
กราฟจำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2554
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
3 ครั้ง56
2 ครั้ง31
1 ครั้ง02  17  33  36  37  40  46  47  52  53  60  62  70  76  77  78  88  89  98
สถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2554
เลขท้าย 2 ตัวล่าง , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2554
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ3340242042
หน่วย0342262320
รวม36824104362
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2554
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก
2 ครั้ง12  85
1 ครั้ง01  02  05  15  21  23  27  28  44  46  51  54  55  57  62  65  83  88  96  97
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2554
เลขท้าย 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2554
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย4412230404
สิบ1105352421
หน่วย3232006431
รวม87495881256
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2554
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก
2 ครั้ง756
1 ครั้ง037  052  062  089  136  147  178  198  276  331  370  402  417  533  540  556  746  777  931  953  960  988
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก ปี พ.ศ.2554
เลขหน้า 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2554
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย1121353242
สิบ3542041032
หน่วย1521435120
รวม511847129394
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก ปี พ.ศ.2554
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก
1 ครั้ง054  116  218  281  351  406  408  481  511  526  536  562  593  610  622  656  724  731  805  814  825  884  955  997
สถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว (3 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2554
เลขท้าย 3 ตัวล่าง , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2554
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย11910128185977
สิบ9415911111031410
หน่วย8146121111111238
รวม28273133304026242425

กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2554
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก
2 ครั้ง221  227  384  463  945
1 ครั้ง005  021  026  036  040  044  052  057  065  071  074  104  121  133  160  162  167  168  185  189  209  213  235  253  263  295  329  345  346  357  361  380  388  390  396  397  406  421  425  432  486  499  507  510  524  533  534  535  541  544  546  551  556  582  583  584  589  593  596  597  609  645  651  656  660  700  703  723  737  739  758  771  780  784  801  812  814  821  847  857  889  922  926  957  991  993
ตรวจหวยย้อนหลัง

ตรวจหวย ตรวจสลากฯ

สถิติหวย
สถิติหวยตามวัน Hot
สถิติหวยตามเดือน Hot
สถิติหวยตามวันที่ออก
สถิติหวยข้างขึ้นข้างแรม
สถิติหวยตามวันจันทรคติ
สถิติหวยตามเดือนไทย
สถิติหวยตามปีนักษัตรไทย
สถิติหวยตามปี พ.ศ.
2567
2566
2565
2564
2563
2562
2561
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
2542
2541
2540
2539
2538
2537
2536
2535
2534
2533
สถิติหวยย้อนหลัง
ตรวจหวยย้อนหลัง Hot
อ่าน ใช้งาน หวยปี 2554 แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   4.95 จาก 120 รีวิว