หวย สลากกินแบ่งรัฐบาล

ตรวจหวย ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ปี พ.ศ.2553

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 30 ธันวาคม 2553
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
884112
936   153   186   933
49
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 ธันวาคม 2553
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
334380
529   315   533   306
24
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 ธันวาคม 2553
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
181752
664   470   474   086
09
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 พฤศจิกายน 2553
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
813993
763   979   907   129
43
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 พฤศจิกายน 2553
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
191100
653   968   801   739
59
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 ตุลาคม 2553
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
621377
310   518   385   872
42
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 ตุลาคม 2553
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
488372
091   996   003   246
02
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กันยายน 2553
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
017422
103   316   431   075
66
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กันยายน 2553
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
354656
784   570   656   096
11
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 สิงหาคม 2553
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
911097
986   578   448   689
64
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 สิงหาคม 2553
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
210008
769   182   727   191
10
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กรกฎาคม 2553
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
180387
309   219   572   024
34
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กรกฎาคม 2553
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
480239
893   450   918   961
68
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มิถุนายน 2553
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
500104
200   628   681   816
73
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 มิถุนายน 2553
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
444874
374   298   996   673
81
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 พฤษภาคม 2553
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
480012
293   151   770   008
12
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 2 พฤษภาคม 2553
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
360371
382   040   517   618
06
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 เมษายน 2553
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
211743
811   744   154   285
96
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 เมษายน 2553
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
959517
174   663   447   040
22
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มีนาคม 2553
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
364222
619   996   229   756
97
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 มีนาคม 2553
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
215227
457   627   374   470
97
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กุมภาพันธ์ 2553
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
133707
137   026   362   985
03
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กุมภาพันธ์ 2553
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
186312
936   577   694   403
14
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มกราคม 2553
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
073577
413   459   781   646
67
สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2553
เลขท้าย 2 ตัวของรางวัลที่ 1 , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2553
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ4431120522
หน่วย2172201711
รวม651033211233
กราฟจำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2553
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
3 ครั้ง12
2 ครั้ง22  77
1 ครั้ง00  04  07  08  17  27  39  43  52  56  71  72  74  80  87  93  97
สถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2553
เลขท้าย 2 ตัวล่าง , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2553
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ4421314113
หน่วย1243403313
รวม5664717426
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2553
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก
2 ครั้ง97
1 ครั้ง02  03  06  09  10  11  12  14  22  24  34  42  43  49  59  64  66  67  68  73  81  96
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2553
เลขท้าย 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2553
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย3336121311
สิบ4431120522
หน่วย2172201711
รวม981394421544
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2553
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก
1 ครั้ง008  012  097  100  104  112  222  227  239  312  371  372  377  380  387  422  517  577  656  707  743  752  874  993
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก ปี พ.ศ.2553
เลขหน้า 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2553
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย2534411022
สิบ1612122171
หน่วย6503511111
รวม9164910442104
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก ปี พ.ศ.2553
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก
2 ครั้ง480
1 ครั้ง017  073  133  180  181  186  191  210  211  215  334  354  360  364  444  488  500  621  813  884  911  959
สถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว (3 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2553
เลขท้าย 3 ตัวล่าง , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2553
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย1010710118139513
สิบ91287797151210
หน่วย99513105178911
รวม28312030282237322634

กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2553
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก
3 ครั้ง996
2 ครั้ง040  374  470  936
1 ครั้ง003  008  024  026  075  086  091  096  103  129  137  151  153  154  174  182  186  191  200  219  229  246  285  293  298  306  309  310  315  316  362  382  385  403  413  431  447  448  450  457  459  474  517  518  529  533  570  572  577  578  618  619  627  628  646  653  656  663  664  673  681  689  694  727  739  744  756  763  769  770  781  784  801  811  816  872  893  907  918  933  961  968  979  985  986
ตรวจหวยย้อนหลัง

ตรวจหวย ตรวจสลากฯ

สถิติหวย
สถิติหวยตามวัน Hot
สถิติหวยตามเดือน Hot
สถิติหวยตามวันที่ออก
สถิติหวยข้างขึ้นข้างแรม
สถิติหวยตามวันจันทรคติ
สถิติหวยตามเดือนไทย
สถิติหวยตามปีนักษัตรไทย
สถิติหวยตามปี พ.ศ.
2566
2565
2564
2563
2562
2561
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
2542
2541
2540
2539
2538
2537
2536
2535
2534
2533
สถิติหวยย้อนหลัง
ตรวจหวยย้อนหลัง Hot
อ่าน ใช้งาน หวยปี 2553 แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   4.95 จาก 116 รีวิว