หวย สลากกินแบ่งรัฐบาล

ตรวจหวย ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ปี พ.ศ.2552

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 30 ธันวาคม 2552
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
994304
993   337   419   598
87
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 ธันวาคม 2552
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
685141
694   775   524   142
05
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 ธันวาคม 2552
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
776980
937   188   412   252
59
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 พฤศจิกายน 2552
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
055986
299   952   072   536
58
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 พฤศจิกายน 2552
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
689140
366   923   642   465
85
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 ตุลาคม 2552
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
258487
174   135   226   122
00
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 ตุลาคม 2552
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
169387
249   435   714   255
06
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กันยายน 2552
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
202912
200   353   539   166
48
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กันยายน 2552
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
015865
435   447   446   924
32
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 สิงหาคม 2552
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
462933
843   292   577   658
96
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 สิงหาคม 2552
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
154986
688   239   421   374
92
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กรกฎาคม 2552
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
000816
005   177   356   836
94
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กรกฎาคม 2552
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
207542
233   107   799   385
66
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มิถุนายน 2552
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
930456
125   044   954   179
15
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 มิถุนายน 2552
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
777661
242   097   240   642
26
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 พฤษภาคม 2552
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
111411
368   838   362   892
54
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 2 พฤษภาคม 2552
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
294452
222   549   947   301
11
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 เมษายน 2552
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
368415
954   179   007   570
33
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 เมษายน 2552
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
816578
572   363   113   044
50
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มีนาคม 2552
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
268812
228   929   424   063
36
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 มีนาคม 2552
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
553091
224   238   665   295
67
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กุมภาพันธ์ 2552
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
038730
961   939   115   434
93
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กุมภาพันธ์ 2552
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
534533
660   777   015   427
69
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มกราคม 2552
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
743212
266   800   842   885
25
สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2552
เลขท้าย 2 ตัวของรางวัลที่ 1 , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2552
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ1603322151
หน่วย3452124210
รวม41055446361
กราฟจำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2552
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
3 ครั้ง12
2 ครั้ง33  86  87
1 ครั้ง04  11  15  16  30  40  41  42  52  56  61  65  78  80  91
สถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2552
เลขท้าย 2 ตัวล่าง , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2552
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ3223143024
หน่วย2122245222
รวม5345388246
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2552
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก
1 ครั้ง00  05  06  11  15  25  26  32  33  36  48  50  54  58  59  66  67  69  85  87  92  93  94  96
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2552
เลขท้าย 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2552
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย1212531135
สิบ1603322151
หน่วย3452124210
รวม51267977496
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2552
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก
2 ครั้ง986
1 ครั้ง091  140  141  212  304  387  411  415  452  456  487  533  542  578  661  730  812  816  865  912  933  980
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก ปี พ.ศ.2552
เลขหน้า 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2552
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย4351122312
สิบ3303144222
หน่วย2122432242
รวม9776698776
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก ปี พ.ศ.2552
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก
1 ครั้ง000  015  038  055  111  154  169  202  207  258  268  294  368  462  534  553  685  689  743  776  777  816  930  994
สถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว (3 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2552
เลขท้าย 3 ตัวล่าง , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2552
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย813171011874711
สิบ661314148111149
หน่วย531581314811811
รวม19224532383026261931

กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2552
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก
2 ครั้ง044  179  435  642  954
1 ครั้ง005  007  015  063  072  097  107  113  115  122  125  135  142  166  174  177  188  200  222  224  226  228  233  238  239  240  242  249  252  255  266  292  295  299  301  337  353  356  362  363  366  368  374  385  412  419  421  424  427  434  446  447  465  524  536  539  549  570  572  577  598  658  660  665  688  694  714  775  777  799  800  836  838  842  843  885  892  923  924  929  937  939  947  952  961  993
ตรวจหวยย้อนหลัง

ตรวจหวย ตรวจสลากฯ

สถิติหวย
สถิติหวยตามวัน Hot
สถิติหวยตามเดือน Hot
สถิติหวยตามวันที่ออก
สถิติหวยข้างขึ้นข้างแรม
สถิติหวยตามวันจันทรคติ
สถิติหวยตามเดือนไทย
สถิติหวยตามปีนักษัตรไทย
สถิติหวยตามปี พ.ศ.
2567
2566
2565
2564
2563
2562
2561
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
2542
2541
2540
2539
2538
2537
2536
2535
2534
2533
สถิติหวยย้อนหลัง
ตรวจหวยย้อนหลัง Hot
อ่าน ใช้งาน หวยปี 2552 แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   4.95 จาก 120 รีวิว