หวย สลากกินแบ่งรัฐบาล

ตรวจหวย ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ปี พ.ศ.2550

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 30 ธันวาคม 2550
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
595411
267   490   741   787
81
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 ธันวาคม 2550
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
513501
425   432   460   702
96
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 ธันวาคม 2550
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
113410
418   485   627   659
18
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 พฤศจิกายน 2550
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
562481
130   198   752   844
73
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 พฤศจิกายน 2550
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
927907
213   277   524   648
88
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 ตุลาคม 2550
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
032988
158   663   685   846
48
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 ตุลาคม 2550
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
430667
090   104   126   667
76
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กันยายน 2550
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
499336
247   273   604   608
45
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กันยายน 2550
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
331810
293   505   518   520
69
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 สิงหาคม 2550
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
476207
234   236   312   424
93
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 สิงหาคม 2550
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
429924
006   048   885   962
29
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กรกฎาคม 2550
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
527384
105   183   334   947
77
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กรกฎาคม 2550
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
565151
146   287   638   949
76
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มิถุนายน 2550
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
393194
989   907   424   589
41
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 มิถุนายน 2550
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
836393
739   242   523   433
05
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 พฤษภาคม 2550
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
232897
924   858   751   585
25
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 2 พฤษภาคม 2550
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
430374
553   442   881   729
81
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 เมษายน 2550
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
405105
013   987   866   522
63
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 เมษายน 2550
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
622780
677   794   814   022
93
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มีนาคม 2550
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
876763
191   001   906   350
85
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 มีนาคม 2550
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
742425
949   294   942   801
61
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กุมภาพันธ์ 2550
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
277859
625   607   979   384
95
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กุมภาพันธ์ 2550
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
769925
893   239   287   865
56
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มกราคม 2550
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
838739
293   263   845   803
55
สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2550
เลขท้าย 2 ตัวของรางวัลที่ 1 , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2550
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ4332022143
หน่วย3402431412
รวม7734453555
กราฟจำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2550
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
2 ครั้ง07  10  25
1 ครั้ง01  05  11  24  36  39  51  59  63  67  74  80  81  84  88  93  94  97
สถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2550
เลขท้าย 2 ตัวล่าง , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2550
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ1120323444
หน่วย0404064132
รวม1524387576
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2550
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก
2 ครั้ง76  81  93
1 ครั้ง05  18  25  29  41  45  48  55  56  61  63  69  73  77  85  88  95  96
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2550
เลขท้าย 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2550
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย0314411334
สิบ4332022143
หน่วย3402431412
รวม71048864889
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2550
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก
1 ครั้ง105  151  194  207  336  374  384  393  410  411  425  481  501  667  739  763  780  810  859  897  907  924  925  988
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก ปี พ.ศ.2550
เลขหน้า 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2550
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย1122651231
สิบ1247103303
หน่วย2153033313
รวม441112787847
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก ปี พ.ศ.2550
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก
2 ครั้ง430
1 ครั้ง032  113  232  277  331  393  405  429  476  499  513  527  562  565  595  622  742  769  836  838  876  927
สถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว (3 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2550
เลขท้าย 3 ตัวล่าง , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2550
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย691541091281211
สิบ13613914784139
หน่วย661013131071399
รวม25213826372627253429

กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2550
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก
2 ครั้ง287  293  424  949
1 ครั้ง001  006  013  022  048  090  104  105  126  130  146  158  183  191  198  213  234  236  239  242  247  263  267  273  277  294  312  334  350  384  418  425  432  433  442  460  485  490  505  518  520  522  523  524  553  585  589  604  607  608  625  627  638  648  659  663  667  677  685  702  729  739  741  751  752  787  794  801  803  814  844  845  846  858  865  866  881  885  893  906  907  924  942  947  962  979  987  989
ตรวจหวยย้อนหลัง

ตรวจหวย ตรวจสลากฯ

สถิติหวย
สถิติหวยตามวัน Hot
สถิติหวยตามเดือน Hot
สถิติหวยตามวันที่ออก
สถิติหวยข้างขึ้นข้างแรม
สถิติหวยตามวันจันทรคติ
สถิติหวยตามเดือนไทย
สถิติหวยตามปีนักษัตรไทย
สถิติหวยตามปี พ.ศ.
2565
2564
2563
2562
2561
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
2542
2541
2540
2539
2538
2537
2536
2535
2534
2533
สถิติหวยย้อนหลัง
ตรวจหวยย้อนหลัง Hot
อ่าน ใช้งาน หวยปี 2550 แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   4.95 จาก 114 รีวิว