หวย สลากกินแบ่งรัฐบาล

ตรวจหวย ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ปี พ.ศ.2549

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 30 ธันวาคม 2549
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
778584
811   403   164   971
07
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 ธันวาคม 2549
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
147977
439   694   647   197
45
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 ธันวาคม 2549
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
270052
621   462   091   236
12
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 พฤศจิกายน 2549
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
562856
508   307   680   347
94
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 พฤศจิกายน 2549
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
910957
647   739   137   905
29
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 ตุลาคม 2549
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
264825
903   092   358   832
58
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 ตุลาคม 2549
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
952335
007   804   879   951
92
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กันยายน 2549
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
217948
916   290   864   121
41
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กันยายน 2549
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
381761
600   693   093   626
44
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 สิงหาคม 2549
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
977486
221   305   230   103
91
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 สิงหาคม 2549
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
238654
847   005   817   487
88
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กรกฎาคม 2549
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
512434
989   098   518   432
48
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กรกฎาคม 2549
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
952890
126   183   017   839
65
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มิถุนายน 2549
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
100935
381   410   595   250
17
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 มิถุนายน 2549
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
810850
526   149   382   664
99
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 พฤษภาคม 2549
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
100344
386   463   811   696
71
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 2 พฤษภาคม 2549
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
024554
006   438   082   117
27
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 เมษายน 2549
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
038564
210   442   769   877
49
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 เมษายน 2549
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
738365
064   955   301   522
95
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มีนาคม 2549
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
936177
486   185   205   320
30
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 มีนาคม 2549
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
582473
586   801   108   914
43
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กุมภาพันธ์ 2549
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
317009
784   240   135   280
66
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กุมภาพันธ์ 2549
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
412729
915   720   149   384
87
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มกราคม 2549
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
432747
222   789   965   200
79
สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2549
เลขท้าย 2 ตัวของรางวัลที่ 1 , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2549
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ1023363321
หน่วย2111642412
รวม31349105733
กราฟจำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2549
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
2 ครั้ง35  54  77
1 ครั้ง09  25  29  34  44  47  48  50  52  56  57  61  64  65  73  84  86  90
สถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2549
เลขท้าย 2 ตัวล่าง , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2549
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ1221612225
หน่วย1321231434
รวม2542843659
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2549
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก
1 ครั้ง07  12  17  27  29  30  41  43  44  45  48  49  58  65  66  71  79  87  88  91  92  94  95  99
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2549
เลขท้าย 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2549
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย2103331344
สิบ1023363321
หน่วย2111642412
รวม5237121361077
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2549
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก
1 ครั้ง009  052  177  335  344  365  434  473  486  554  564  584  654  729  747  761  825  850  856  890  935  948  957  977
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก ปี พ.ศ.2549
เลขหน้า 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2549
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย2342230215
สิบ2615122320
หน่วย5170201440
รวม910127553975
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก ปี พ.ศ.2549
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก
2 ครั้ง100  952
1 ครั้ง024  038  147  217  238  264  270  317  381  412  432  512  562  582  738  778  810  910  936  977
สถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว (3 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2549
เลขท้าย 3 ตัวล่าง , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2549
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย101311101061051110
สิบ1711101084831510
หน่วย121197910101369
รวม39353027272028213229

กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2549
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก
2 ครั้ง149  647  811
1 ครั้ง005  006  007  017  064  082  091  092  093  098  103  108  117  121  126  135  137  164  183  185  197  200  205  210  221  222  230  236  240  250  280  290  301  305  307  320  347  358  381  382  384  386  403  410  432  438  439  442  462  463  486  487  508  518  522  526  586  595  600  621  626  664  680  693  694  696  720  739  769  784  789  801  804  817  832  839  847  864  877  879  903  905  914  915  916  951  955  965  971  989
ตรวจหวยย้อนหลัง

ตรวจหวย ตรวจสลากฯ

สถิติหวย
สถิติหวยตามวัน Hot
สถิติหวยตามเดือน Hot
สถิติหวยตามวันที่ออก
สถิติหวยข้างขึ้นข้างแรม
สถิติหวยตามวันจันทรคติ
สถิติหวยตามเดือนไทย
สถิติหวยตามปีนักษัตรไทย
สถิติหวยตามปี พ.ศ.
2567
2566
2565
2564
2563
2562
2561
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
2542
2541
2540
2539
2538
2537
2536
2535
2534
2533
สถิติหวยย้อนหลัง
ตรวจหวยย้อนหลัง Hot
อ่าน ใช้งาน หวยปี 2549 แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   4.95 จาก 118 รีวิว