อีเมล
รหัสผ่าน

ตรวจหวย ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ปี พ.ศ.2548

ตรวจหวย   สถิติหวย   เลขเด็ด 1 กุมภาพันธ์ 2563  ขอเลขเด็ด
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 30 ธันวาคม 2548
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
492955
066   308   742   150
94
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 ธันวาคม 2548
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
449565
802   162   958   994
86
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 ธันวาคม 2548
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
388551
072   764   027   770
17
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 พฤศจิกายน 2548
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
742518
502   741   887   137
80
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 พฤศจิกายน 2548
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
970577
171   375   009   216
98
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 ตุลาคม 2548
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
041072
346   913   410   269
71
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 ตุลาคม 2548
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
766482
766   551   792   275
24
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กันยายน 2548
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
214768
498   282   124   057
10
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กันยายน 2548
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
316933
123   338   969   047
17
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 สิงหาคม 2548
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
475560
272   844   103   915
68
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 สิงหาคม 2548
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
961633
055   152   386   272
26
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กรกฎาคม 2548
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
477452
757   150   460   642
13
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กรกฎาคม 2548
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
009554
798   427   641   244
87
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มิถุนายน 2548
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
793070
806   021   074   605
44
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 มิถุนายน 2548
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
176893
176   579   616   405
35
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 พฤษภาคม 2548
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
867134
376   648   465   693
97
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 2 พฤษภาคม 2548
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
772467
017   383   815   073
43
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 เมษายน 2548
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
119327
081   968   346   627
10
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 เมษายน 2548
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
815753
482   381   224   807
69
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มีนาคม 2548
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
196345
073   601   783   394
03
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 มีนาคม 2548
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
800751
681   714   998   669
93
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กุมภาพันธ์ 2548
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
816422
086   356   192   065
53
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กุมภาพันธ์ 2548
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
540054
389   180   863   571
34
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มกราคม 2548
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
335022
689   291   039   479
08
สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2548
แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะ ปี พ.ศ.2548
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ0133174311
หน่วย2254330320
รวม23874104631
กราฟจำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวยห เลข 2 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2548
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
2 ครั้ง22  33  51  54
1 ครั้ง18  27  34  45  52  53  55  60  65  67  68  70  72  77  82  93
สถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2548
แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะ ปี พ.ศ.2548
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ2522212134
หน่วย3105412431
รวม5627624565
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2548
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก
2 ครั้ง10  17
1 ครั้ง03  08  13  24  26  34  35  43  44  53  68  69  71  80  86  87  93  94  97  98
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2548
แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะ ปี พ.ศ.2548
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย4102461312
สิบ0133174311
หน่วย2254330320
รวม64898165943
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2548
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก
1 ครั้ง022  054  070  072  134  327  345  422  452  467  482  518  551  554  560  565  577  633  751  753  768  893  933  955
สถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2548
แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะ ปี พ.ศ.2548
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย161291284111077
สิบ108731091215139
หน่วย61113999121089
รวม32312924272235352825

กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2548
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก
2 ครั้ง073  150  272  346
1 ครั้ง009  017  021  027  039  047  055  057  065  066  072  074  081  086  103  123  124  137  152  162  171  176  180  192  216  224  244  269  275  282  291  308  338  356  375  376  381  383  386  389  394  405  410  427  460  465  479  482  498  502  551  571  579  601  605  616  627  641  642  648  669  681  689  693  714  741  742  757  764  766  770  783  792  798  802  806  807  815  844  863  887  913  915  958  968  969  994  998

ตรวจหวย ตรวจสลากฯ

สถิติหวย

สถิติหวยตามวัน Hot
สถิติหวยตามเดือน Hot
สถิติหวยตามวันที่ออก
สถิติหวยข้างขึ้นข้างแรม
สถิติหวยตามวันจันทรคติ
สถิติหวยตามเดือนไทย
สถิติหวยตามปี พ.ศ.
2563
2562
2561
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
2542
2541
2540
2539
2538
2537
2536
2535
2534
2533
สถิติหวยย้อนหลัง
ตรวจหวยย้อนหลัง Hot
อ่าน,ใช้งาน หวยปี 2548 แล้ว เขียนรีวิว และคลิ๊ก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)
Reviews 4.95 จาก 101 รีวิว.