หวย สลากกินแบ่งรัฐบาล

ตรวจหวย ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ปี พ.ศ.2547

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 30 ธันวาคม 2547
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
168858
221   603   627   179
28
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 ธันวาคม 2547
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
479372
288   075   999   183
17
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 ธันวาคม 2547
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
504658
139   014   984   691
69
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 พฤศจิกายน 2547
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
754622
918   019   744   904
64
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 พฤศจิกายน 2547
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
185966
862   137   745   661
23
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 ตุลาคม 2547
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
355858
162   200   438   890
62
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 ตุลาคม 2547
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
110866
200   547   781   806
66
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กันยายน 2547
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
923373
295   888   774   867
59
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กันยายน 2547
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
096597
709   929   014   456
70
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 สิงหาคม 2547
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
335921
114   082   559   288
59
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 2 สิงหาคม 2547
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
868990
956   811   510   377
45
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กรกฎาคม 2547
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
205588
696   726   461   154
25
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กรกฎาคม 2547
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
312471
313   598   664   261
66
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มิถุนายน 2547
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
208713
414   911   459   986
87
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 มิถุนายน 2547
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
614144
990   776   425   992
72
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 พฤษภาคม 2547
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
589207
492   992   526   253
13
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 2 พฤษภาคม 2547
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
653403
385   550   822   101
91
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 เมษายน 2547
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
705832
008   966   634   721
12
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 เมษายน 2547
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
196391
808   918   257   851
62
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มีนาคม 2547
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
615366
779   094   478   830
69
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 มีนาคม 2547
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
697483
610   510   759   206
50
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กุมภาพันธ์ 2547
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
698002
877   309   798   072
00
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กุมภาพันธ์ 2547
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
216822
361   242   769   765
77
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มกราคม 2547
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
731342
025   357   926   391
96
สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2547
เลขท้าย 2 ตัวของรางวัลที่ 1 , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2547
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ3131233323
หน่วย1364103240
รวม4495336563
กราฟจำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2547
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
3 ครั้ง58  66
2 ครั้ง22
1 ครั้ง02  03  07  13  21  32  42  44  71  72  73  83  88  90  91  97
สถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2547
เลขท้าย 2 ตัวล่าง , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2547
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ1330137312
หน่วย3142123314
รวม44722510626
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2547
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก
2 ครั้ง59  62  66  69
1 ครั้ง00  12  13  17  23  25  28  45  50  64  70  72  77  87  91  96
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2547
เลขท้าย 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2547
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย1115322153
สิบ3131233323
หน่วย1364103240
รวม5510106586116
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2547
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก
2 ครั้ง858
1 ครั้ง002  144  207  342  366  372  373  391  403  471  483  588  597  622  658  713  822  832  866  921  966  990
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก ปี พ.ศ.2547
เลขหน้า 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2547
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย1433125311
สิบ4512032124
หน่วย1112363142
รวม6105741110577
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก ปี พ.ศ.2547
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก
1 ครั้ง096  110  168  185  196  205  208  216  312  335  355  479  504  589  614  615  653  697  698  705  731  754  868  923
สถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว (3 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2547
เลขท้าย 3 ตัวล่าง , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2547
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย98117878131114
สิบ1113105411119913
หน่วย913941271181112
รวม29343016242530303139

กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2547
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก
2 ครั้ง014  200  288  510  918  992
1 ครั้ง008  019  025  072  075  082  094  101  114  137  139  154  162  179  183  206  221  242  253  257  261  295  309  313  357  361  377  385  391  414  425  438  456  459  461  478  492  526  547  550  559  598  603  610  627  634  661  664  691  696  709  721  726  744  745  759  765  769  774  776  779  781  798  806  808  811  822  830  851  862  867  877  888  890  904  911  926  929  956  966  984  986  990  999
ตรวจหวยย้อนหลัง

ตรวจหวย ตรวจสลากฯ

สถิติหวย
สถิติหวยตามวัน Hot
สถิติหวยตามเดือน Hot
สถิติหวยตามวันที่ออก
สถิติหวยข้างขึ้นข้างแรม
สถิติหวยตามวันจันทรคติ
สถิติหวยตามเดือนไทย
สถิติหวยตามปีนักษัตรไทย
สถิติหวยตามปี พ.ศ.
2565
2564
2563
2562
2561
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
2542
2541
2540
2539
2538
2537
2536
2535
2534
2533
สถิติหวยย้อนหลัง
ตรวจหวยย้อนหลัง Hot
อ่าน ใช้งาน หวยปี 2547 แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   4.95 จาก 114 รีวิว