หวย สลากกินแบ่งรัฐบาล

ตรวจหวย ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ปี พ.ศ.2546

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 30 ธันวาคม 2546
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
739447
654   435   743   216
64
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 ธันวาคม 2546
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
177947
676   847   735   571
87
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 ธันวาคม 2546
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
991307
945   719   559   217
78
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 พฤศจิกายน 2546
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
238511
155   767   594   474
68
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 พฤศจิกายน 2546
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
941438
866   156   216   264
47
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 ตุลาคม 2546
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
305500
109   012   084   470
03
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 ตุลาคม 2546
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
912040
407   100   379   563
43
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กันยายน 2546
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
600589
909   356   996   494
53
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กันยายน 2546
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
187813
661   918   793   249
92
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 สิงหาคม 2546
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
354771
496   271   206   624
00
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 สิงหาคม 2546
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
766098
733   856   007   460
91
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กรกฎาคม 2546
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
679545
049   589   281   363
75
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กรกฎาคม 2546
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
461414
151   878   395   282
91
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มิถุนายน 2546
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
389872
605   995   922   006
29
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 มิถุนายน 2546
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
766066
083   523   354   686
36
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 พฤษภาคม 2546
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
552784
608   048   699   362
20
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 2 พฤษภาคม 2546
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
135603
498   870   386   522
12
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 เมษายน 2546
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
892525
933   906   796   823
21
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 เมษายน 2546
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
933164
467   863   732   902
86
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มีนาคม 2546
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
653062
820   208   702   038
64
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 มีนาคม 2546
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
441022
322   026   707   628
42
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 17 กุมภาพันธ์ 2546
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
455578
805   496   980   857
61
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กุมภาพันธ์ 2546
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
456370
661   429   806   229
94
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มกราคม 2546
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
977085
441   535   519   262
06
สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2546
เลขท้าย 2 ตัวของรางวัลที่ 1 , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2546
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ3321403431
หน่วย3232331331
รวม6553734762
กราฟจำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2546
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
2 ครั้ง47
1 ครั้ง00  03  07  11  13  14  22  25  38  40  45  62  64  66  70  71  72  78  84  85  89  98
สถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2546
เลขท้าย 2 ตัวล่าง , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2546
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ3131314224
หน่วย2433313221
รวม5564627445
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2546
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก
2 ครั้ง64  91
1 ครั้ง00  03  06  12  20  21  29  36  42  43  47  53  61  68  75  78  86  87  92  94
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2546
เลขท้าย 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2546
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย6102361221
สิบ3321403431
หน่วย3232331331
รวม126551095983
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2546
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก
1 ครั้ง022  040  062  066  085  098  164  307  370  414  438  447  500  511  525  545  578  589  603  771  784  813  872  947
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก ปี พ.ศ.2546
เลขหน้า 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2546
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย0313413315
สิบ2104253322
หน่วย1432133313
รวม38497999410
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก ปี พ.ศ.2546
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก
2 ครั้ง766
1 ครั้ง135  177  187  238  305  354  389  441  455  456  461  552  600  653  679  739  892  912  933  941  977  991
สถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว (3 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2546
เลขท้าย 3 ตัวล่าง , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2546
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย9512812910101110
สิบ16711779128811
หน่วย67101089188812
รวม31193325272740262733

กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2546
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก
2 ครั้ง216  496  661
1 ครั้ง006  007  012  026  038  048  049  083  084  100  109  151  155  156  206  208  217  229  249  262  264  271  281  282  322  354  356  362  363  379  386  395  407  429  435  441  460  467  470  474  494  498  519  522  523  535  559  563  571  589  594  605  608  624  628  654  676  686  699  702  707  719  732  733  735  743  767  793  796  805  806  820  823  847  856  857  863  866  870  878  902  906  909  918  922  933  945  980  995  996
ตรวจหวยย้อนหลัง

ตรวจหวย ตรวจสลากฯ

สถิติหวย
สถิติหวยตามวัน Hot
สถิติหวยตามเดือน Hot
สถิติหวยตามวันที่ออก
สถิติหวยข้างขึ้นข้างแรม
สถิติหวยตามวันจันทรคติ
สถิติหวยตามเดือนไทย
สถิติหวยตามปีนักษัตรไทย
สถิติหวยตามปี พ.ศ.
2566
2565
2564
2563
2562
2561
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
2542
2541
2540
2539
2538
2537
2536
2535
2534
2533
สถิติหวยย้อนหลัง
ตรวจหวยย้อนหลัง Hot
อ่าน ใช้งาน หวยปี 2546 แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   4.95 จาก 114 รีวิว