หวย สลากกินแบ่งรัฐบาล

ตรวจหวย ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ปี พ.ศ.2545

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 30 ธันวาคม 2545
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
895196
191   116   689   609
95
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 ธันวาคม 2545
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
019682
616   312   075   849
67
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 ธันวาคม 2545
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
968422
298   088   337   809
37
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 พฤศจิกายน 2545
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
915344
191   843   789   906
55
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 พฤศจิกายน 2545
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
505498
341   297   747   383
25
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 ตุลาคม 2545
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
428641
150   401   244   177
51
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 ตุลาคม 2545
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
802505
864   567   358   189
72
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กันยายน 2545
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
156050
056   889   823   169
85
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กันยายน 2545
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
994200
126   799   046   395
51
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 สิงหาคม 2545
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
120108
705   173   953   147
57
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 สิงหาคม 2545
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
493438
269   645   544   529
88
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กรกฎาคม 2545
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
340264
304   632   539   034
69
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กรกฎาคม 2545
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
481447
195   517   763   802
24
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มิถุนายน 2545
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
073261
472   156   662   845
07
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 มิถุนายน 2545
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
161149
879   643   328   485
02
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 พฤษภาคม 2545
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
598714
765   725   394   508
76
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 2 พฤษภาคม 2545
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
590664
764   739   695   503
56
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 เมษายน 2545
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
522630
586   949   997   085
37
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 เมษายน 2545
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
990543
971   430   225   456
57
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มีนาคม 2545
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
659152
370   066   707   943
04
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 มีนาคม 2545
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
805590
748   715   434   856
55
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กุมภาพันธ์ 2545
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
330853
167   820   088   769
92
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กุมภาพันธ์ 2545
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
633270
956   414   621   859
40
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มกราคม 2545
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
709670
895   116   434   109
14
สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2545
เลขท้าย 2 ตัวของรางวัลที่ 1 , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2545
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ3112533213
หน่วย6232411131
รวม9344944344
กราฟจำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2545
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
2 ครั้ง64  70
1 ครั้ง00  05  08  14  22  30  38  41  43  44  47  49  50  52  53  61  82  90  96  98
สถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2545
เลขท้าย 2 ตัวล่าง , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2545
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ3122172222
หน่วย1230352611
รวม43524124833
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2545
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก
2 ครั้ง37  51  55  57
1 ครั้ง02  04  07  14  24  25  40  56  67  69  72  76  85  88  92  95
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2545
เลขท้าย 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2545
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย1441435110
สิบ3112533213
หน่วย6232411131
รวม107851379454
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2545
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก
1 ครั้ง050  108  149  152  196  200  261  264  270  344  422  438  447  498  505  543  590  630  641  664  670  682  714  853
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก ปี พ.ศ.2545
เลขหน้า 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2545
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย2302342134
สิบ4232122116
หน่วย5223141033
รวม1175751052713
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก ปี พ.ศ.2545
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก
1 ครั้ง019  073  120  156  161  330  340  428  481  493  505  522  590  598  633  659  709  802  805  895  915  968  990  994
สถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว (3 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2545
เลขท้าย 3 ตัวล่าง , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2545
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย81551088913137
สิบ117881491171011
หน่วย465910141310718
รวม23281827323133303036

กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2545
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก
2 ครั้ง088  116  191  434
1 ครั้ง034  046  056  066  075  085  109  126  147  150  156  167  169  173  177  189  195  225  244  269  297  298  304  312  328  337  341  358  370  383  394  395  401  414  430  456  472  485  503  508  517  529  539  544  567  586  609  616  621  632  643  645  662  689  695  705  707  715  725  739  747  748  763  764  765  769  789  799  802  809  820  823  843  845  849  856  859  864  879  889  895  906  943  949  953  956  971  997
ตรวจหวยย้อนหลัง

ตรวจหวย ตรวจสลากฯ

สถิติหวย
สถิติหวยตามวัน Hot
สถิติหวยตามเดือน Hot
สถิติหวยตามวันที่ออก
สถิติหวยข้างขึ้นข้างแรม
สถิติหวยตามวันจันทรคติ
สถิติหวยตามเดือนไทย
สถิติหวยตามปีนักษัตรไทย
สถิติหวยตามปี พ.ศ.
2565
2564
2563
2562
2561
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
2542
2541
2540
2539
2538
2537
2536
2535
2534
2533
สถิติหวยย้อนหลัง
ตรวจหวยย้อนหลัง Hot
อ่าน ใช้งาน หวยปี 2545 แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   4.95 จาก 114 รีวิว