หวย สลากกินแบ่งรัฐบาล

ตรวจหวย ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ปี พ.ศ.2544

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 30 ธันวาคม 2544
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
729367
873   974   611   107
64
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 ธันวาคม 2544
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
224675
887   538   363   902
19
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 ธันวาคม 2544
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
737022
713   461   773   925
49
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 พฤศจิกายน 2544
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
685706
339   976   600   275
74
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 พฤศจิกายน 2544
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
683472
392   081   694   431
52
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 ตุลาคม 2544
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
975005
070   626   110   670
48
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 ตุลาคม 2544
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
104154
827   303   287   058
15
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กันยายน 2544
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
616426
995   806   291   089
82
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กันยายน 2544
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
119067
145   294   218   532
14
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 สิงหาคม 2544
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
690135
217   717   900   588
10
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 สิงหาคม 2544
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
180597
602   086   864   848
11
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กรกฎาคม 2544
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
820715
250   171   282   767
50
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กรกฎาคม 2544
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
107987
364   296   985   546
34
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มิถุนายน 2544
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
762394
550   395   606   922
75
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 มิถุนายน 2544
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
113311
490   983   310   920
80
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 พฤษภาคม 2544
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
091982
437   507   055   080
61
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 2 พฤษภาคม 2544
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
205095
980   543   294   099
64
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 เมษายน 2544
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
140843
031   952   800   378
28
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 เมษายน 2544
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
640998
600   061   407   877
49
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มีนาคม 2544
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
633616
400   773   903   350
45
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 มีนาคม 2544
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
836537
356   147   292   380
85
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กุมภาพันธ์ 2544
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
621267
155   275   673   305
47
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กุมภาพันธ์ 2544
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
454703
089   437   245   063
13
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มกราคม 2544
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
737016
358   515   778   035
36
สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2544
เลขท้าย 2 ตัวของรางวัลที่ 1 , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2544
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ3422113224
หน่วย0132254610
รวม3554367834
กราฟจำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2544
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
3 ครั้ง67
2 ครั้ง16
1 ครั้ง03  05  06  11  15  22  26  35  37  43  54  72  75  82  87  94  95  97  98
สถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2544
เลขท้าย 2 ตัวล่าง , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2544
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ0612523230
หน่วย3221541123
รวม38331064353
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2544
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก
2 ครั้ง49  64
1 ครั้ง10  11  13  14  15  19  28  34  36  45  47  48  50  52  61  74  75  80  82  85
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2544
เลขท้าย 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2544
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย5213222313
สิบ3422113224
หน่วย0132254610
รวม87675891147
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2544
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก
1 ครั้ง005  016  022  067  095  135  154  267  311  367  394  426  472  537  597  616  675  703  706  715  843  982  987  998
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก ปี พ.ศ.2544
เลขหน้า 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2544
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย1620107421
สิบ3344211132
หน่วย5213332302
รวม911776410855
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก ปี พ.ศ.2544
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก
2 ครั้ง737
1 ครั้ง091  104  107  113  119  140  180  205  224  454  616  621  633  640  683  685  690  729  762  820  836  975
สถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว (3 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2544
เลขท้าย 3 ตัวล่าง , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2544
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย13613137896813
สิบ15858697141311
หน่วย17881161381384
รวม45222632193024332928

กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2544
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก
2 ครั้ง089  275  294  437  600  773
1 ครั้ง031  035  055  058  061  063  070  080  081  086  099  107  110  145  147  155  171  217  218  245  250  282  287  291  292  296  303  305  310  339  350  356  358  363  364  378  380  392  395  400  407  431  461  490  507  515  532  538  543  546  550  588  602  606  611  626  670  673  694  713  717  767  778  800  806  827  848  864  873  877  887  900  902  903  920  922  925  952  974  976  980  983  985  995
ตรวจหวยย้อนหลัง

ตรวจหวย ตรวจสลากฯ

สถิติหวย
สถิติหวยตามวัน Hot
สถิติหวยตามเดือน Hot
สถิติหวยตามวันที่ออก
สถิติหวยข้างขึ้นข้างแรม
สถิติหวยตามวันจันทรคติ
สถิติหวยตามเดือนไทย
สถิติหวยตามปีนักษัตรไทย
สถิติหวยตามปี พ.ศ.
2566
2565
2564
2563
2562
2561
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
2542
2541
2540
2539
2538
2537
2536
2535
2534
2533
สถิติหวยย้อนหลัง
ตรวจหวยย้อนหลัง Hot
อ่าน ใช้งาน หวยปี 2544 แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   4.95 จาก 116 รีวิว