หวย สลากกินแบ่งรัฐบาล

ตรวจหวย ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ปี พ.ศ.2543

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 30 ธันวาคม 2543
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
119451
600   763   985   357
31
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 ธันวาคม 2543
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
969676
555   267   313   605
91
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 ธันวาคม 2543
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
887956
454   664   170   933
56
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 พฤศจิกายน 2543
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
565311
494   381   044   304
10
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 พฤศจิกายน 2543
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
093182
046   606   818   407
90
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 ตุลาคม 2543
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
620662
276   607   133   372
39
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 ตุลาคม 2543
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
290582
690   436   618   070
26
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กันยายน 2543
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
046251
933   806   860   230
05
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กันยายน 2543
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
437367
952   290   365   474
52
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 สิงหาคม 2543
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
459013
087   378   155   120
57
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 สิงหาคม 2543
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
267540
881   930   665   463
18
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กรกฎาคม 2543
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
931342
397   237   739   656
43
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กรกฎาคม 2543
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
674071
946   761   689   190
29
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มิถุนายน 2543
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
825696
592   832   311   771
57
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 มิถุนายน 2543
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
592761
716   705   981   810
16
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 พฤษภาคม 2543
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
009315
226   035   929   174
56
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 2 พฤษภาคม 2543
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
070715
422   287   979   740
20
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 เมษายน 2543
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
836777
950   273   131   362
63
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 เมษายน 2543
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
963948
477   535   511   018
99
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มีนาคม 2543
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
164311
009   460   071   326
65
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 มีนาคม 2543
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
997833
817   250   627   416
63
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กุมภาพันธ์ 2543
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
729816
631   916   618   181
91
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กุมภาพันธ์ 2543
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
530213
109   926   094   597
85
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มกราคม 2543
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
442183
540   950   269   847
82
สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2543
เลขท้าย 2 ตัวของรางวัลที่ 1 , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2543
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ0701333331
หน่วย1644024210
รวม11345357541
กราฟจำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2543
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
2 ครั้ง11  13  15  51  82
1 ครั้ง16  33  40  42  48  56  61  62  67  71  76  77  83  96
สถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2543
เลขท้าย 2 ตัวล่าง , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2543
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ1332153024
หน่วย3323034213
รวม4655187237
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2543
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก
2 ครั้ง56  57  63  91
1 ครั้ง05  10  16  18  20  26  29  31  39  43  52  65  82  85  90  99
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2543
เลขท้าย 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2543
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย2225123322
สิบ0701333331
หน่วย1644024210
รวม3156104710863
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2543
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก
2 ครั้ง311
1 ครั้ง013  071  182  183  213  251  315  342  367  451  540  582  662  676  696  715  761  777  816  833  948  956
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก ปี พ.ศ.2543
เลขหน้า 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2543
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย4220332134
สิบ1134215214
หน่วย4122222405
รวม94767697413
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก ปี พ.ศ.2543
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก
1 ครั้ง009  046  070  093  119  164  267  290  437  442  459  530  565  592  620  674  729  825  836  887  931  963  969  997
สถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว (3 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2543
เลขท้าย 3 ตัวล่าง , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2543
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย991011106137813
สิบ101271369111288
หน่วย17116789131357
รวม36322331242437322128

กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2543
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก
2 ครั้ง618  933  950
1 ครั้ง009  018  035  044  046  070  071  087  094  109  120  131  133  155  170  174  181  190  226  230  237  250  267  269  273  276  287  290  304  311  313  326  357  362  365  372  378  381  397  407  416  422  436  454  460  463  474  477  494  511  535  540  555  592  597  600  605  606  607  627  631  656  664  665  689  690  705  716  739  740  761  763  771  806  810  817  818  832  847  860  881  916  926  929  930  946  952  979  981  985
ตรวจหวยย้อนหลัง

ตรวจหวย ตรวจสลากฯ

สถิติหวย
สถิติหวยตามวัน Hot
สถิติหวยตามเดือน Hot
สถิติหวยตามวันที่ออก
สถิติหวยข้างขึ้นข้างแรม
สถิติหวยตามวันจันทรคติ
สถิติหวยตามเดือนไทย
สถิติหวยตามปีนักษัตรไทย
สถิติหวยตามปี พ.ศ.
2566
2565
2564
2563
2562
2561
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
2542
2541
2540
2539
2538
2537
2536
2535
2534
2533
สถิติหวยย้อนหลัง
ตรวจหวยย้อนหลัง Hot
อ่าน ใช้งาน หวยปี 2543 แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   4.95 จาก 116 รีวิว