หวย สลากกินแบ่งรัฐบาล

ตรวจหวย ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ปี พ.ศ.2542

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 30 ธันวาคม 2542
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
051108
061   263   540   301
03
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 ธันวาคม 2542
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
139853
131   688   143   656
30
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 ธันวาคม 2542
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
669281
952   896   999   999
79
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 พฤศจิกายน 2542
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
764354
978   723   324   293
14
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 พฤศจิกายน 2542
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
561335
655   882   570   141
03
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 ตุลาคม 2542
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
410227
468   304   750   467
28
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 ตุลาคม 2542
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
830676
287   215   167   234
80
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กันยายน 2542
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
807506
593   268   283   734
46
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กันยายน 2542
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
591344
261   237   275   861
33
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 สิงหาคม 2542
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
340998
696   333   371   111
65
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 สิงหาคม 2542
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
056860
688   064   303   994
98
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กรกฎาคม 2542
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
070416
138   349   343   004
03
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กรกฎาคม 2542
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
386441
152   987   001   211
67
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มิถุนายน 2542
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
278794
917   422   859   742
63
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 มิถุนายน 2542
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
077626
606   177   951   340
08
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 พฤษภาคม 2542
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
618818
843   074   884   870
16
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 2 พฤษภาคม 2542
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
691483
686   003   715   184
45
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 เมษายน 2542
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
625094
394   432   067   859
35
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 เมษายน 2542
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
479957
713   471   858   670
92
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มีนาคม 2542
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
577278
089   418   606   415
63
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 2 มีนาคม 2542
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
660214
645   612   927   479
58
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กุมภาพันธ์ 2542
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
307213
456   091   404   782
41
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กุมภาพันธ์ 2542
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
342860
361   048   735   752
69
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มกราคม 2542
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
190611
186   543   854   976
13
สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2542
เลขท้าย 2 ตัวของรางวัลที่ 1 , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2542
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ2521232223
หน่วย2303514240
รวม4824746463
กราฟจำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2542
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
2 ครั้ง60  94
1 ครั้ง06  08  11  13  14  16  18  26  27  35  41  44  53  54  57  76  78  81  83  98
สถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2542
เลขท้าย 2 ตัวล่าง , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2542
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ4313315112
หน่วย2117132142
รวม64210447254
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2542
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก
3 ครั้ง03
2 ครั้ง63
1 ครั้ง08  13  14  16  28  30  33  35  41  45  46  58  65  67  69  79  80  92  98
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2542
เลขท้าย 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2542
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย1153313142
สิบ2521232223
หน่วย2303514240
รวม597710595105
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2542
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก
2 ครั้ง860
1 ครั้ง094  108  213  214  227  278  281  335  344  354  416  441  483  506  611  626  676  794  818  853  957  998
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก ปี พ.ศ.2542
เลขหน้า 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2542
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย4214235120
สิบ2212224513
หน่วย6410112423
รวม1283656111056
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก ปี พ.ศ.2542
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก
1 ครั้ง051  056  070  077  139  190  278  307  340  342  386  410  479  561  577  591  618  625  660  669  691  764  807  830
สถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว (3 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2542
เลขท้าย 3 ตัวล่าง , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2542
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย101011111041191010
สิบ994811121111129
หน่วย6149131379997
รวม25332432342331293126

กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2542
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก
2 ครั้ง606  688  859  999
1 ครั้ง001  003  004  048  061  064  067  074  089  091  111  131  138  141  143  152  167  177  184  186  211  215  234  237  261  263  268  275  283  287  293  301  303  304  324  333  340  343  349  361  371  394  404  415  418  422  432  456  467  468  471  479  540  543  570  593  612  645  655  656  670  686  696  713  715  723  734  735  742  750  752  782  843  854  858  861  870  882  884  896  917  927  951  952  976  978  987  994
ตรวจหวยย้อนหลัง

ตรวจหวย ตรวจสลากฯ

สถิติหวย
สถิติหวยตามวัน Hot
สถิติหวยตามเดือน Hot
สถิติหวยตามวันที่ออก
สถิติหวยข้างขึ้นข้างแรม
สถิติหวยตามวันจันทรคติ
สถิติหวยตามเดือนไทย
สถิติหวยตามปีนักษัตรไทย
สถิติหวยตามปี พ.ศ.
2567
2566
2565
2564
2563
2562
2561
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
2542
2541
2540
2539
2538
2537
2536
2535
2534
2533
สถิติหวยย้อนหลัง
ตรวจหวยย้อนหลัง Hot
อ่าน ใช้งาน หวยปี 2542 แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   4.95 จาก 120 รีวิว