หวย สลากกินแบ่งรัฐบาล

ตรวจหวย ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ปี พ.ศ.2541

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 30 ธันวาคม 2541
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
464147
778   094   924   983
50
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 ธันวาคม 2541
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
181813
306   175   498   560
55
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 ธันวาคม 2541
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
836569
115   075   944   200
58
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 พฤศจิกายน 2541
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
270744
480   763   785   794
20
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 พฤศจิกายน 2541
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
920846
081   316   044   289
29
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 ตุลาคม 2541
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
261080
461   935   755   695
74
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 ตุลาคม 2541
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
987844
806   286   728   470
18
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กันยายน 2541
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
065720
782   584   401   311
65
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กันยายน 2541
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
872795
316   042   551   060
96
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 สิงหาคม 2541
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
081784
724   464   644   677
91
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 สิงหาคม 2541
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
748493
015   001   771   862
22
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กรกฎาคม 2541
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
599991
012   401   904   935
52
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กรกฎาคม 2541
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
595123
076   101   606   314
65
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มิถุนายน 2541
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
858076
235   316   219   533
19
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 มิถุนายน 2541
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
820088
014   649   781   530
67
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 พฤษภาคม 2541
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
840043
984   258   981   950
63
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 2 พฤษภาคม 2541
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
663807
802   946   143   325
72
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 เมษายน 2541
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
146573
202   153   705   664
17
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 เมษายน 2541
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
496930
454   563   882   786
66
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มีนาคม 2541
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
572701
260   852   943   506
79
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 มีนาคม 2541
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
236864
867   285   127   562
74
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กุมภาพันธ์ 2541
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
612897
460   234   356   213
69
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กุมภาพันธ์ 2541
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
665959
381   685   788   941
48
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มกราคม 2541
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
947195
425   185   833   792
34
สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2541
เลขท้าย 2 ตัวของรางวัลที่ 1 , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2541
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ2121512235
หน่วย3205422312
รวม5326934547
กราฟจำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2541
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
2 ครั้ง44  95
1 ครั้ง01  07  13  20  23  30  43  46  47  59  64  69  73  76  80  84  88  91  93  97
สถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2541
เลขท้าย 2 ตัวล่าง , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2541
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ0331146402
หน่วย2131332234
รวม2462478636
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2541
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก
2 ครั้ง65  74
1 ครั้ง17  18  19  20  22  29  34  48  50  52  55  58  63  66  67  69  72  79  91  96
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2541
เลขท้าย 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2541
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย4300120563
สิบ2121512235
หน่วย3205422312
รวม96261054101010
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2541
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก
1 ครั้ง043  076  080  088  123  147  195  493  569  573  701  720  744  784  795  807  813  844  846  864  897  930  959  991
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก ปี พ.ศ.2541
เลขหน้า 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2541
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย2230233153
สิบ0122415333
หน่วย4331134221
รวม668377126107
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก ปี พ.ศ.2541
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก
1 ครั้ง065  081  146  181  236  261  270  464  496  572  595  599  612  663  665  748  820  836  840  858  872  920  947  987
สถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว (3 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2541
เลขท้าย 3 ตัวล่าง , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2541
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย117119108714712
สิบ13116798127185
หน่วย913109161612353
รวม33312725353231243020

กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2541
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก
3 ครั้ง316
2 ครั้ง401  935
1 ครั้ง001  012  014  015  042  044  060  075  076  081  094  101  115  127  143  153  175  185  200  202  213  219  234  235  258  260  285  286  289  306  311  314  325  356  381  425  454  460  461  464  470  480  498  506  530  533  551  560  562  563  584  606  644  649  664  677  685  695  705  724  728  755  763  771  778  781  782  785  786  788  792  794  802  806  833  852  862  867  882  904  924  941  943  944  946  950  981  983  984
ตรวจหวยย้อนหลัง

ตรวจหวย ตรวจสลากฯ

สถิติหวย
สถิติหวยตามวัน Hot
สถิติหวยตามเดือน Hot
สถิติหวยตามวันที่ออก
สถิติหวยข้างขึ้นข้างแรม
สถิติหวยตามวันจันทรคติ
สถิติหวยตามเดือนไทย
สถิติหวยตามปีนักษัตรไทย
สถิติหวยตามปี พ.ศ.
2567
2566
2565
2564
2563
2562
2561
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
2542
2541
2540
2539
2538
2537
2536
2535
2534
2533
สถิติหวยย้อนหลัง
ตรวจหวยย้อนหลัง Hot
อ่าน ใช้งาน หวยปี 2541 แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   4.95 จาก 118 รีวิว