หวย สลากกินแบ่งรัฐบาล

ตรวจหวย ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ปี พ.ศ.2540

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 30 ธันวาคม 2540
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
675704
044   327   977   788
65
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 ธันวาคม 2540
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
294240
975   762   142   408
71
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 ธันวาคม 2540
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
241559
392   982   677   168
86
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 พฤศจิกายน 2540
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
875462
539   573   730   038
99
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 พฤศจิกายน 2540
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
974201
830   877   283   064
39
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 ตุลาคม 2540
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
405124
280   356   459   125
98
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 ตุลาคม 2540
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
444413
808   689   746   698
24
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กันยายน 2540
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
527514
251   335   687   935
98
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กันยายน 2540
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
083537
132   319   658   716
59
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 สิงหาคม 2540
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
156967
235   957   596   569
30
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 สิงหาคม 2540
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
054272
797   145   414   440
31
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กรกฎาคม 2540
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
509691
982   623   750   944
67
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กรกฎาคม 2540
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
676573
909   620   412   092
11
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มิถุนายน 2540
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
537146
635   769   982   504
61
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 มิถุนายน 2540
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
643997
507   918   784   060
24
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 พฤษภาคม 2540
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
088067
510   621   896   769
52
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 2 พฤษภาคม 2540
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
388437
025   656   056   728
38
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 เมษายน 2540
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
551450
654   165   279   085
92
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 เมษายน 2540
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
617629
426   162   880   015
52
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มีนาคม 2540
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
100474
444   822   705   214
36
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 มีนาคม 2540
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
976779
148   414   791   364
98
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กุมภาพันธ์ 2540
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
499884
716   247   533   315
94
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กุมภาพันธ์ 2540
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
750792
402   771   703   079
57
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มกราคม 2540
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
151995
612   257   020   381
47
สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2540
เลขท้าย 2 ตัวของรางวัลที่ 1 , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2540
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ2222223414
หน่วย2232511503
รวม4454734917
กราฟจำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2540
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
2 ครั้ง37  67
1 ครั้ง01  04  13  14  24  29  40  46  50  59  62  72  73  74  79  84  91  92  95  97
สถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2540
เลขท้าย 2 ตัวล่าง , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2540
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ0125143116
หน่วย1430312343
รวม1555455459
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2540
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก
3 ครั้ง98
2 ครั้ง24  52
1 ครั้ง11  30  31  36  38  39  47  57  59  61  65  67  71  86  92  94  99
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2540
เลขท้าย 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2540
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย1230542313
สิบ2222223414
หน่วย2232511503
รวม5684127612210
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2540
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก
1 ครั้ง067  124  146  201  240  272  413  437  450  462  474  514  537  559  573  629  691  704  779  792  884  967  995  997
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก ปี พ.ศ.2540
เลขหน้า 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2540
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย3321344112
สิบ3111350532
หน่วย2302433322
รวม873410127966
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก ปี พ.ศ.2540
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก
1 ครั้ง054  083  088  100  151  156  241  294  388  405  444  499  509  527  537  551  617  643  675  676  750  875  974  976
สถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว (3 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2540
เลขท้าย 3 ตัวล่าง , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2540
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย11888981216610
สิบ8121010910108127
หน่วย10513511139101010
รวม29253123293131342827

กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2540
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก
3 ครั้ง982
2 ครั้ง414  716  769
1 ครั้ง015  020  025  038  044  056  060  064  079  085  092  125  132  142  145  148  162  165  168  214  235  247  251  257  279  280  283  315  319  327  335  356  364  381  392  402  408  412  426  440  444  459  504  507  510  533  539  569  573  596  612  620  621  623  635  654  656  658  677  687  689  698  703  705  728  730  746  750  762  771  784  788  791  797  808  822  830  877  880  896  909  918  935  944  957  975  977
ตรวจหวยย้อนหลัง

ตรวจหวย ตรวจสลากฯ

สถิติหวย
สถิติหวยตามวัน Hot
สถิติหวยตามเดือน Hot
สถิติหวยตามวันที่ออก
สถิติหวยข้างขึ้นข้างแรม
สถิติหวยตามวันจันทรคติ
สถิติหวยตามเดือนไทย
สถิติหวยตามปีนักษัตรไทย
สถิติหวยตามปี พ.ศ.
2566
2565
2564
2563
2562
2561
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
2542
2541
2540
2539
2538
2537
2536
2535
2534
2533
สถิติหวยย้อนหลัง
ตรวจหวยย้อนหลัง Hot
อ่าน ใช้งาน หวยปี 2540 แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   4.95 จาก 117 รีวิว