หวย สลากกินแบ่งรัฐบาล

ตรวจหวย ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ปี พ.ศ.2539

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 30 ธันวาคม 2539
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
879454
879   314   158   584
26
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 ธันวาคม 2539
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
593856
381   755   608   438
44
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 ธันวาคม 2539
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
179528
822   365   920   566
66
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 พฤศจิกายน 2539
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
951088
168   349   580   577
21
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 พฤศจิกายน 2539
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
512694
290   432   255   964
24
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 ตุลาคม 2539
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
198019
082   270   865   824
18
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 ตุลาคม 2539
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
947788
089   166   544   484
97
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กันยายน 2539
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
814368
889   818   976   400
59
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กันยายน 2539
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
470136
392   666   927   501
02
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 สิงหาคม 2539
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
352768
389   932   609   875
19
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 สิงหาคม 2539
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
151091
646   650   833   669
61
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กรกฎาคม 2539
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
332687
771   547   281   010
91
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กรกฎาคม 2539
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
625379
666   298   094   543
76
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มิถุนายน 2539
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
318311
649   118   735   916
21
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 มิถุนายน 2539
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
869656
422   126   961   584
81
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 17 พฤษภาคม 2539
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
978140
321   443   718   523
75
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 2 พฤษภาคม 2539
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
247351
175   234   661   978
54
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 เมษายน 2539
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
049584
435   222   155   052
77
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 เมษายน 2539
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
660765
701   338   839   278
90
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มีนาคม 2539
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
019128
673   796   694   526
27
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 มีนาคม 2539
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
304855
760   664   443   945
72
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กุมภาพันธ์ 2539
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
681455
977   664   428   779
49
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กุมภาพันธ์ 2539
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
256556
906   705   549   994
26
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มกราคม 2539
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
318302
882   444   661   971
21
สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2539
เลขท้าย 2 ตัวของรางวัลที่ 1 , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2539
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ1221173142
หน่วย1310334162
รวม253141072104
กราฟจำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2539
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
3 ครั้ง56
2 ครั้ง28  55  68  88
1 ครั้ง02  11  19  36  40  51  54  65  79  84  87  91  94
สถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2539
เลขท้าย 2 ตัวล่าง , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2539
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ1270222413
หน่วย1620314313
รวม2890536726
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2539
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก
3 ครั้ง21
2 ครั้ง26
1 ครั้ง02  18  19  24  27  44  49  54  59  61  66  72  75  76  77  81  90  91  97
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2539
เลขท้าย 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2539
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย3305233320
สิบ1221173142
หน่วย1310334162
รวม5836613105124
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2539
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก
1 ครั้ง019  088  091  128  136  140  302  311  351  368  379  454  455  528  556  584  656  687  694  765  768  788  855  856
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก ปี พ.ศ.2539
เลขหน้า 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2539
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย2325123033
สิบ1511342412
หน่วย2331211245
รวม511676766810
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก ปี พ.ศ.2539
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก
2 ครั้ง318
1 ครั้ง019  049  151  179  198  247  256  304  332  352  470  512  593  625  660  681  814  869  879  947  951  978
สถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว (3 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2539
เลขท้าย 3 ตัวล่าง , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2539
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย578810121491013
สิบ761191161513117
หน่วย8109614111141211
รวม20232823352940263331

กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2539
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก
2 ครั้ง443  584  661  664  666
1 ครั้ง010  052  082  089  094  118  126  155  158  166  168  175  222  234  255  270  278  281  290  298  314  321  338  349  365  381  389  392  400  422  428  432  435  438  444  484  501  523  526  543  544  547  549  566  577  580  608  609  646  649  650  669  673  694  701  705  718  735  755  760  771  779  796  818  822  824  833  839  865  875  879  882  889  906  916  920  927  932  945  961  964  971  976  977  978  994
ตรวจหวยย้อนหลัง

ตรวจหวย ตรวจสลากฯ

สถิติหวย
สถิติหวยตามวัน Hot
สถิติหวยตามเดือน Hot
สถิติหวยตามวันที่ออก
สถิติหวยข้างขึ้นข้างแรม
สถิติหวยตามวันจันทรคติ
สถิติหวยตามเดือนไทย
สถิติหวยตามปีนักษัตรไทย
สถิติหวยตามปี พ.ศ.
2567
2566
2565
2564
2563
2562
2561
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
2542
2541
2540
2539
2538
2537
2536
2535
2534
2533
สถิติหวยย้อนหลัง
ตรวจหวยย้อนหลัง Hot
อ่าน ใช้งาน หวยปี 2539 แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   4.95 จาก 118 รีวิว