หวย สลากกินแบ่งรัฐบาล

ตรวจหวย ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ปี พ.ศ.2538

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 30 ธันวาคม 2538
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
327686
748   456   145   928
04
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 ธันวาคม 2538
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
952808
732   540   639   064
68
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 ธันวาคม 2538
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
714426
516   427   387   073
74
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 พฤศจิกายน 2538
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
239422
078   883   776   756
85
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 พฤศจิกายน 2538
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
282069
962   564   194   393
07
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 ตุลาคม 2538
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
322154
924   192   716   233
86
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 ตุลาคม 2538
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
317092
139   819   088   296
76
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กันยายน 2538
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
876454
558   297   582   802
51
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กันยายน 2538
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
620837
693   872   255   644
83
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 สิงหาคม 2538
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
265333
235   455   618   342
51
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 สิงหาคม 2538
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
464819
070   274   669   293
59
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กรกฎาคม 2538
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
248122
571   085   303   758
96
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กรกฎาคม 2538
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
939901
428   940   667   879
19
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มิถุนายน 2538
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
046698
678   785   507   393
82
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 มิถุนายน 2538
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
105615
374   735   168   688
17
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 17 พฤษภาคม 2538
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
220381
460   597   511   488
55
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 2 พฤษภาคม 2538
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
504692
304   886   268   273
88
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 เมษายน 2538
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
053581
560   968   681   376
99
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 เมษายน 2538
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
427039
254   926   674   978
06
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มีนาคม 2538
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
646847
225   044   091   220
67
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 มีนาคม 2538
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
411454
034   019   022   152
71
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กุมภาพันธ์ 2538
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
869070
828   597   462   126
95
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กุมภาพันธ์ 2538
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
198162
195   087   805   574
48
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มกราคม 2538
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
922388
186   667   253   002
40
สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2538
เลขท้าย 2 ตัวของรางวัลที่ 1 , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2538
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ2233132143
หน่วย1351312233
รวม3584444376
กราฟจำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2538
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
3 ครั้ง54
2 ครั้ง22  81  92
1 ครั้ง01  08  15  19  26  33  37  39  47  62  69  70  86  88  98
สถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2538
เลขท้าย 2 ตัวล่าง , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2538
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ3200242353
หน่วย1311234333
รวม4511476686
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2538
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก
2 ครั้ง51
1 ครั้ง04  06  07  17  19  40  48  55  59  67  68  71  74  76  82  83  85  86  88  95  96  99
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2538
เลขท้าย 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2538
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย4303414041
สิบ2233132143
หน่วย1351312233
รวม78878583117
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2538
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก
2 ครั้ง454
1 ครั้ง039  069  070  092  122  154  162  333  381  388  422  426  581  615  686  692  698  808  819  837  847  901
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก ปี พ.ศ.2538
เลขหน้า 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2538
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย2253312123
สิบ2362323111
หน่วย2141323323
รวม66156958557
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก ปี พ.ศ.2538
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก
1 ครั้ง046  053  105  198  220  239  248  265  282  317  322  327  411  427  464  504  620  646  714  869  876  922  939  952
สถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว (3 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2538
เลขท้าย 3 ตัวล่าง , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2538
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย13913871211887
สิบ661077912151212
หน่วย6411101310119166
รวม25193425273134323625

กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2538
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก
2 ครั้ง393  597  667
1 ครั้ง002  019  022  034  044  064  070  073  078  085  087  088  091  126  139  145  152  168  186  192  194  195  220  225  233  235  253  254  255  268  273  274  293  296  297  303  304  342  374  376  387  427  428  455  456  460  462  488  507  511  516  540  558  560  564  571  574  582  618  639  644  669  674  678  681  688  693  716  732  735  748  756  758  776  785  802  805  819  828  872  879  883  886  924  926  928  940  962  968  978
ตรวจหวยย้อนหลัง

ตรวจหวย ตรวจสลากฯ

สถิติหวย
สถิติหวยตามวัน Hot
สถิติหวยตามเดือน Hot
สถิติหวยตามวันที่ออก
สถิติหวยข้างขึ้นข้างแรม
สถิติหวยตามวันจันทรคติ
สถิติหวยตามเดือนไทย
สถิติหวยตามปีนักษัตรไทย
สถิติหวยตามปี พ.ศ.
2566
2565
2564
2563
2562
2561
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
2542
2541
2540
2539
2538
2537
2536
2535
2534
2533
สถิติหวยย้อนหลัง
ตรวจหวยย้อนหลัง Hot
อ่าน ใช้งาน หวยปี 2538 แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   4.95 จาก 117 รีวิว