หวย สลากกินแบ่งรัฐบาล

ตรวจหวย ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ปี พ.ศ.2537

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 30 ธันวาคม 2537
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
6284069
798   713   339   744
90
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 ธันวาคม 2537
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
5100040
654   129   766   544
50
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 ธันวาคม 2537
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
6832681
342   923   448   043
02
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 พฤศจิกายน 2537
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
6095849
504   902   225   816
82
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 พฤศจิกายน 2537
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
1676779
110   365   096   840
76
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 ตุลาคม 2537
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
7583048
165   294   428   024
79
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 ตุลาคม 2537
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
7128442
623   251   229   243
23
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กันยายน 2537
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
4781931
046   255   164   886
88
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กันยายน 2537
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
6220893
891   718   949   701
67
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 สิงหาคม 2537
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
6504760
303   724   897   677
28
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 สิงหาคม 2537
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
3114057
396   149   026   758
85
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กรกฎาคม 2537
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
5962891
424   686   628   622
74
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กรกฎาคม 2537
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
6568267
372   902   868   445
39
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มิถุนายน 2537
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
1947355
302   583   524   669
53
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 มิถุนายน 2537
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
3560804
474   564   989   164
17
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 พฤษภาคม 2537
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
2071764
093   544   535   746
29
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 2 พฤษภาคม 2537
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
3072877
535   317   170   521
69
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 เมษายน 2537
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
7893913
785   982   151   594
21
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 เมษายน 2537
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
4269815
675   035   704   868
29
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มีนาคม 2537
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
1723336
382   166   515   185
19
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 มีนาคม 2537
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
3373731
082   631   008   820
41
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กุมภาพันธ์ 2537
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
7679044
943   520   753   486
76
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กุมภาพันธ์ 2537
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
5984685
173   746   268   396
05
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มกราคม 2537
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
4791270
873   237   845   708
23
สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2537
เลขท้าย 2 ตัวของรางวัลที่ 1 , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2537
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ1203524322
หน่วย3412331313
รวม4615855635
กราฟจำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2537
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
2 ครั้ง31
1 ครั้ง04  13  15  36  40  42  44  48  49  55  57  60  64  67  69  70  77  79  81  85  91  93
สถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2537
เลขท้าย 2 ตัวล่าง , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2537
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ2261122431
หน่วย2223122226
รวม4484244657
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2537
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก
2 ครั้ง23  29  76
1 ครั้ง02  05  17  19  21  28  39  41  50  53  67  69  74  79  82  85  88  90
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2537
เลขท้าย 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2537
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย5022102462
สิบ1203524322
หน่วย3412331313
รวม96379571097
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2537
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก
1 ครั้ง040  044  048  057  069  267  270  336  355  442  681  685  731  760  764  779  804  815  849  877  891  893  913  931
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก ปี พ.ศ.2537
เลขหน้า 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2537
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย0314336400
สิบ3331042323
หน่วย2131104543
รวม577647121266
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก ปี พ.ศ.2537
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก
1 ครั้ง167  172  194  207  307  311  337  356  426  478  479  510  596  598  609  622  628  650  656  683  712  758  767  789
สถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว (3 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2537
เลขท้าย 3 ตัวล่าง , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2537
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย911810612914107
สิบ96166166117109
หน่วย569121613134117
รวม23233328383133253123

กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2537
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก
2 ครั้ง164  396  535  544  746  868  902
1 ครั้ง008  024  026  035  043  046  082  093  096  110  129  149  151  165  166  170  173  185  225  229  237  243  251  255  268  294  302  303  317  339  342  365  372  382  424  428  445  448  474  486  504  515  520  521  524  564  583  594  622  623  628  631  654  669  675  677  686  701  704  708  713  718  724  744  753  758  766  785  798  816  820  840  845  873  886  891  897  923  943  949  982  989
ตรวจหวยย้อนหลัง

ตรวจหวย ตรวจสลากฯ

สถิติหวย
สถิติหวยตามวัน Hot
สถิติหวยตามเดือน Hot
สถิติหวยตามวันที่ออก
สถิติหวยข้างขึ้นข้างแรม
สถิติหวยตามวันจันทรคติ
สถิติหวยตามเดือนไทย
สถิติหวยตามปีนักษัตรไทย
สถิติหวยตามปี พ.ศ.
2567
2566
2565
2564
2563
2562
2561
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
2542
2541
2540
2539
2538
2537
2536
2535
2534
2533
สถิติหวยย้อนหลัง
ตรวจหวยย้อนหลัง Hot
อ่าน ใช้งาน หวยปี 2537 แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   4.95 จาก 119 รีวิว