อีเมล
รหัสผ่าน

ตรวจหวย ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ปี พ.ศ.2536

ตรวจหวย   สถิติหวย   เลขเด็ด 1 กันยายน 2562  ขอเลขเด็ด
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 30 ธันวาคม 2536
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
2669189
874   902   069   037
72
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 ธันวาคม 2536
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
4043500
646   156   478   253
69
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 ธันวาคม 2536
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
3670638
294   139   959   608
98
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 พฤศจิกายน 2536
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
7515123
410   507   184   112
82
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 พฤศจิกายน 2536
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
3908940
701   103   895   626
94
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 ตุลาคม 2536
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
7611764
254   216   684   566
58
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 ตุลาคม 2536
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
3415973
489   401   928   682
26
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กันยายน 2536
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
4286755
296   963   890   504
11
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กันยายน 2536
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
2812096
738   227   181   218
00
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 สิงหาคม 2536
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
4088644
030   260   200   033
86
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 สิงหาคม 2536
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
4137744
273   778   446   905
06
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กรกฎาคม 2536
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
5686061
865   873   702   818
21
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กรกฎาคม 2536
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
3820203
729   189   206   213
29
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มิถุนายน 2536
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
2119871
146   955   961   223
39
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 มิถุนายน 2536
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
3488477
813   645   011   815
61
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 พฤษภาคม 2536
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
1633983
109   740   812   606
53
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 2 พฤษภาคม 2536
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
7749508
532   916   661   783
99
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 เมษายน 2536
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
5632018
265   995   970   200
09
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 เมษายน 2536
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
5825558
859   255   060   217
89
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มีนาคม 2536
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
7680699
554   547   731   509
98
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 มีนาคม 2536
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
4006281
449   968   065   492
19
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กุมภาพันธ์ 2536
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
7549455
165   031   850   034
41
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กุมภาพันธ์ 2536
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
7459337
171   767   507   986
21
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มกราคม 2536
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
5423816
419   335   947   620
25
สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2536
แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะ ปี พ.ศ.2536
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ3212332332
หน่วย2304322242
รวม5516654574
กราฟจำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวยห เลข 2 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2536
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
2 ครั้ง44  55
1 ครั้ง00  03  08  16  18  23  37  38  40  58  61  64  71  73  77  81  83  89  96  99
สถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2536
แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะ ปี พ.ศ.2536
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ3251122134
หน่วย1521113037
รวม47722351611
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2536
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก
2 ครั้ง21  98
1 ครั้ง00  06  09  11  19  25  26  29  39  41  53  58  61  69  72  82  86  89  94  99
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2536
แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะ ปี พ.ศ.2536
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย3221233323
สิบ3212332332
หน่วย2304322242
รวม8737887897
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2536
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก
1 ครั้ง018  061  096  123  189  203  281  337  455  477  500  508  558  638  644  699  744  755  764  816  871  940  973  983
สถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2536
แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะ ปี พ.ศ.2536
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย91117188991113
สิบ16136108913786
หน่วย119710812128811
รวม36333021242934242730

กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2536
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก
2 ครั้ง200  507
1 ครั้ง011  030  031  033  034  037  060  065  069  103  109  112  139  146  156  165  171  181  184  189  206  213  216  217  218  223  227  253  254  255  260  265  273  294  296  335  401  410  419  446  449  478  489  492  504  509  532  547  554  566  606  608  620  626  645  646  661  682  684  701  702  729  731  738  740  767  778  783  812  813  815  818  850  859  865  873  874  890  895  902  905  916  928  947  955  959  961  963  968  970  986  995

ตรวจหวย ตรวจสลากฯ

สถิติหวย

สถิติหวยตามวัน Hot
สถิติหวยตามเดือน Hot
สถิติหวยตามวันที่ออก
สถิติหวยข้างขึ้นข้างแรม
สถิติหวยตามวันจันทรคติ
สถิติหวยตามเดือนไทย
สถิติหวยตามปี พ.ศ.
2562
2561
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
2542
2541
2540
2539
2538
2537
2536
2535
2534
2533
สถิติหวยย้อนหลัง
ตรวจหวยย้อนหลัง Hot
อ่าน,ใช้งาน หวยปี 2536 แล้ว เขียนรีวิว และคลิ๊ก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)
Reviews 4.95 จาก 101 รีวิว.