หวย สลากกินแบ่งรัฐบาล

ตรวจหวย ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ปี พ.ศ.2534

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 30 ธันวาคม 2534
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
3208301
318   087   182   917
76
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 ธันวาคม 2534
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
7241436
613   667   717   597
88
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 ธันวาคม 2534
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
1470741
540   794   006   602
05
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 พฤศจิกายน 2534
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
4373528
979   477   937   643
08
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 พฤศจิกายน 2534
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
7894285
516   537   183   272
78
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 ตุลาคม 2534
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
2078202
585   566   338   314
38
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 ตุลาคม 2534
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
2730444
978   318   977   928
96
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กันยายน 2534
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
4790449
114   298   220   381
18
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กันยายน 2534
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
6700430
081   237   661   119
49
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 สิงหาคม 2534
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
3746551
845   377   044   182
89
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 สิงหาคม 2534
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
6580541
459   509   753   947
11
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กรกฎาคม 2534
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
1671946
822   846   951   882
62
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กรกฎาคม 2534
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
4441724
771   134   196   766
58
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มิถุนายน 2534
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
5364632
370   785   761   268
91
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 มิถุนายน 2534
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
2496376
318   303   485   804
77
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 พฤษภาคม 2534
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
2532303
931   269   688   802
63
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 2 พฤษภาคม 2534
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
4222124
536   296   630   836
63
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 เมษายน 2534
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
4824037
565   711   970   206
57
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 เมษายน 2534
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
1606864
819   416   103   008
03
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มีนาคม 2534
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
5891641
540   715   527   866
59
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 มีนาคม 2534
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
4598076
950   783   676   928
72
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กุมภาพันธ์ 2534
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
3223780
992   658   242   596
33
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กุมภาพันธ์ 2534
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
5396496
079   455   458   087
75
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มกราคม 2534
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
5328736
649   645   225   388
29
สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2534
เลขท้าย 2 ตัวของรางวัลที่ 1 , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2534
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ3035611221
หน่วย2521416111
รวม55561027332
กราฟจำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2534
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
3 ครั้ง41
2 ครั้ง24  36  76
1 ครั้ง01  02  03  28  30  32  37  44  46  49  51  64  80  85  96
สถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2534
เลขท้าย 2 ตัวล่าง , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2534
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ3212133522
หน่วย0224022264
รวม3436155786
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2534
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก
2 ครั้ง63
1 ครั้ง03  05  08  11  18  29  33  38  49  57  58  59  62  72  75  76  77  78  88  89  91  96
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2534
เลขท้าย 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2534
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย2123532411
สิบ3035611221
หน่วย2521416111
รวม76791559743
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2534
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก
1 ครั้ง037  076  124  202  285  301  303  376  430  436  444  449  496  528  541  551  632  641  724  736  741  780  864  946
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก ปี พ.ศ.2534
เลขหน้า 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2534
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย0343642200
สิบ1044332430
หน่วย3042301416
รวม4312912751046
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก ปี พ.ศ.2534
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก
1 ครั้ง147  160  167  207  249  253  273  320  322  374  422  437  444  459  479  482  532  536  539  589  658  670  724  789
สถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว (3 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2534
เลขท้าย 3 ตัวล่าง , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2534
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย7810106121110913
สิบ91469107911147
หน่วย7897691414148
รวม23302526222834353728

กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2534
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก
3 ครั้ง318
2 ครั้ง087  182  540  928
1 ครั้ง006  008  044  079  081  103  114  119  134  183  196  206  220  225  237  242  268  269  272  296  298  303  314  338  370  377  381  388  416  455  458  459  477  485  509  516  527  536  537  565  566  585  596  597  602  613  630  643  645  649  658  661  667  676  688  711  715  717  753  761  766  771  783  785  794  802  804  819  822  836  845  846  866  882  917  931  937  947  950  951  970  977  978  979  992
ตรวจหวยย้อนหลัง

ตรวจหวย ตรวจสลากฯ

สถิติหวย
สถิติหวยตามวัน Hot
สถิติหวยตามเดือน Hot
สถิติหวยตามวันที่ออก
สถิติหวยข้างขึ้นข้างแรม
สถิติหวยตามวันจันทรคติ
สถิติหวยตามเดือนไทย
สถิติหวยตามปีนักษัตรไทย
สถิติหวยตามปี พ.ศ.
2566
2565
2564
2563
2562
2561
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
2542
2541
2540
2539
2538
2537
2536
2535
2534
2533
สถิติหวยย้อนหลัง
ตรวจหวยย้อนหลัง Hot
อ่าน ใช้งาน หวยปี 2534 แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   4.95 จาก 117 รีวิว