หวย สลากกินแบ่งรัฐบาล

ตรวจหวย ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ปี พ.ศ.2533

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 30 ธันวาคม 2533
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
2190949
516   367   330   962
05
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 ธันวาคม 2533
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
4407799
708   359   171   238
21
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 ธันวาคม 2533
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
4771944
237   586   692   444
88
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 พฤศจิกายน 2533
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
1226536
426   020   721   050
06
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 พฤศจิกายน 2533
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
4380230
694   516   619   829
82
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 ตุลาคม 2533
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
5626303
351   928   923   431
56
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 ตุลาคม 2533
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
5738808
043   977   058   748
37
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กันยายน 2533
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
5202390
461   211   085   747
55
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กันยายน 2533
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
1622380
862   938   161   639
83
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 สิงหาคม 2533
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
1671935
325   746   361   644
43
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 สิงหาคม 2533
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
1867185
579   070   973   445
92
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กรกฎาคม 2533
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
3814178
342   619   112   770
11
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กรกฎาคม 2533
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
1076835
043   641   038   295
43
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มิถุนายน 2533
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
3530344
878   144   198   371
65
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 มิถุนายน 2533
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
2355474
118   115   227   492
72
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 พฤษภาคม 2533
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
5071272
565   815   942   465
34
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 2 พฤษภาคม 2533
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
5898868
186   644   668   078
01
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 เมษายน 2533
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
5092890
664   059   912   489
84
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 เมษายน 2533
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
4734251
301   637   195   717
39
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มีนาคม 2533
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
3240205
443   275   775   559
88
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 มีนาคม 2533
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
4968902
624   452   087   567
15
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 กุมภาพันธ์ 2533
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
3732892
889   596   386   601
01
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 กุมภาพันธ์ 2533
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
1078496
756   481   259   104
82
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มกราคม 2533
รางวัลที่หนึ่ง
เลขท้าย 3 ตัว
เลขท้าย 2 ตัว
2 ตัว
3992239
898   234   288   284
97
สถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2533
เลขท้าย 2 ตัวของรางวัลที่ 1 , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2533
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ4005311325
หน่วย4131342033
รวม8136653358
กราฟจำนวนครั้ง 2 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 2 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2533
จำนวนครั้ง เลข 2 ตัวบน ที่ออก
2 ครั้ง35  44  90
1 ครั้ง02  03  05  08  30  36  39  49  51  68  72  74  78  80  85  92  96  99
สถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2533
เลขท้าย 2 ตัวล่าง , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2533
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
สิบ4213221162
หน่วย0443242221
รวม4656463383
กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 2 ตัว (2 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2533
จำนวนครั้ง เลขท้าย 2 ตัว (สองตัวล่าง) ที่ออก
2 ครั้ง01  43  82  88
1 ครั้ง05  06  11  15  21  34  37  39  55  56  65  72  83  84  92  97
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2533
เลขท้าย 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2533
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย0254210154
สิบ4005311325
หน่วย4131342033
รวม8381086341012
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน ที่ออก ปี พ.ศ.2533
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก
1 ครั้ง178  185  205  230  239  251  272  303  344  380  390  474  496  536  799  808  835  868  890  892  902  935  944  949
สถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก ปี พ.ศ.2533
เลขหน้า 3 ตัวของรางวัลที่ 1 , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2533
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย0625560000
สิบ4132113432
หน่วย2134112514
รวม68811785946
กราฟจำนวนครั้ง 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก ปี พ.ศ.2533
จำนวนครั้ง เลข 3 ตัวบน (เลขหน้า) ที่ออก
2 ครั้ง107
1 ครั้ง122  162  167  186  219  235  324  353  373  381  399  438  440  473  477  496  507  509  520  562  573  589
สถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว (3 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2533
เลขท้าย 3 ตัวล่าง , แสดง/วิเคราะห์จากผลหวยย้อนหลัง เฉพาะปี พ.ศ.2533
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
หลักเลข
0
เลข
1
เลข
2
เลข
3
เลข
4
เลข
5
เลข
6
เลข
7
เลข
8
เลข
9
ร้อย1110101011813968
สิบ411991491111108
หน่วย513951011991411
รวม20342824352833293027

กราฟจำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก แยกตามหลัก
กราฟสถิติหวย เลขท้าย 3 ตัว ( 3 ตัวล่าง) ที่ออก ปี พ.ศ.2533
จำนวนครั้ง เลขท้าย 3 ตัว (สามตัวล่าง) ที่ออก
2 ครั้ง043  516  619  644
1 ครั้ง020  038  050  058  059  070  078  085  087  104  112  115  118  144  161  171  186  195  198  211  227  234  237  238  259  275  284  288  295  301  325  330  342  351  359  361  367  371  386  426  431  443  444  445  452  461  465  481  489  492  559  565  567  579  586  596  601  624  637  639  641  664  668  692  694  708  717  721  746  747  748  756  770  775  815  829  862  878  889  898  912  923  928  938  942  962  973  977
ตรวจหวยย้อนหลัง

ตรวจหวย ตรวจสลากฯ

สถิติหวย
สถิติหวยตามวัน Hot
สถิติหวยตามเดือน Hot
สถิติหวยตามวันที่ออก
สถิติหวยข้างขึ้นข้างแรม
สถิติหวยตามวันจันทรคติ
สถิติหวยตามเดือนไทย
สถิติหวยตามปีนักษัตรไทย
สถิติหวยตามปี พ.ศ.
2566
2565
2564
2563
2562
2561
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
2542
2541
2540
2539
2538
2537
2536
2535
2534
2533
สถิติหวยย้อนหลัง
ตรวจหวยย้อนหลัง Hot
อ่าน ใช้งาน หวยปี 2533 แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   4.95 จาก 114 รีวิว