ประกาศสงกรานต์ปี พ.ศ.2560

เลือกปี พ.ศ.
#1 เกณฑ์คำนวณวันมหาสงกรานต์ และวันเถลิงศก ตามคัมภีร์สุริยยาตร์ เวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ คำนวณโดย มายโหรา.คอม
#2 คำทำนายจากตำราพรหมชาติ และตำราโหราศาสตร์ไทย
กาลโยคอุบาทว์ รัชกาลที่ 4 ทรงพระราชดำริให้เขียนว่า "อุบาสน์" แปลว่าเข้าใกล้หมายถึงนำหน้าธงชัย ไม่ถือเป็นวันเวลาร้าย
วันมหาสงกรานต์ ตามเวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ ตรงกับเวลา 03 นาฬิกา 07 นาที 12 วินาที ตามเวลามาตรฐานประเทศไทยปัจจุบัน (UTC+07:00)
วันเถลิงศก ตามเวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ ตรงกับเวลา 07 นาฬิกา 04 นาที 48 วินาที ตามเวลามาตรฐานประเทศไทยปัจจุบัน (UTC+07:00)

วันมหาสงกรานต์ยังไม่เลยเวลา 06:00น. หรือวันใหม่ทางจันทรคติ นางสงกรานต์และคำทำนาย จะใช้เกณฑ์วันพฤหัสบดี และ วันศุกร์เป็นวันเนา

ประวัติประกาศสงกรานต์ , ปฏิทินโหราศาสตร์ไทยสุริยยาตร์ เมษายน พ.ศ.2560 , กราฟดาวพระเคราะห์ สุริยยาตร์ พ.ศ.2560

ประกาศสงกรานต์ : 2550 , 2551 , 2552 , 2553 , 2554 , 2555 , 2556 , 2557 , 2558 , 2559 , 2560 , 2561 , 2562 , 2563 , 2564 , 2565