อีเมล
รหัสผ่าน

ปฏิทินโหราศาสตร์สากล สายนะวิธี ปฏิทินดาราศาสตร์

เดือน
พ.ศ.
 
ปฏิทินฯสายนะวิธี

แนะนำ บริการให้ฤกษ์บุคคลตามหลักโหราศาสตร์ขั้นสูง ฤกษ์แต่งงาน ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์ผ่าคลอด ฤกษ์บวช ฤกษ์ลาสิกขา เปิดร้าน ขึ้นบ้านใหม่ ฯ ... รายละเอียด
อ่าน,ใช้งาน ปฏิทินโหราศาสตร์สากล กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 แล้ว เขียนรีวิว และคลิ๊ก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)
Reviews 4.99 จาก 1,953 รีวิว.
หมายเหตุ ปฏิทินโหราศาสตร์สากล สายนะวิธี + ยูเรเนียน ปฏิทินดาราศาสตร์ (Ephemeris) พ.ศ.2562
ปฏิทินโหราศาสตร์สากล สายนะวิธี ชุดนี้ คำนวณสมผุสดาว ตั้งแต่ปี พ.ศ.2300-พ.ศ.2584 และเนื่องจากความแตกต่างกันของปฏิทินโหราศาสตร์สากล แต่ละชุดหรือแต่ละเล่ม ได้ทราบถึงที่มาที่ไป ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ต่างๆ และเพื่อให้การใช้งานเกิดประโยชน์สูงสุด จึงสรุปหมายเหตุเป็นข้อๆ ดังนี้

1. ปฏิทินโหราศาสตร์สากลชุดนี้ คำนวณตำแหน่งดาวตามระบบดาราศาสตร์ สายนะวิธี (Tropical Zodiac / Movable Zodiac) ตั้งจุดคำนวณ ณ เวลา 07:00น. ตาม เวลามาตรฐานประเทศไทย (UTC+07:00) ซึ่งใช้ จ.อุบลราชธานี ที่เส้นลองจิจูด 105.00000° ตะวันออก เป็นจุดอ้างอิงเวลาเดียวกันกับ UTC±00:00 มักใช้กับปฏิทินโหราศาสตร์สากลทั่วไป

เวลามาตรฐานประเทศไทย (UTC+07:00) เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน พ.ศ.2463 เป็นต้นมา ก่อนหน้านี้ใช้เวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ (UTC+06:42) เป็นเวลามาตรฐาน ดังนั้นการวางลัคนาสำหรับผู้ที่เกิดก่อน 1 เมษายน พ.ศ.2463 ซึ่งช่วงนั้นยังใช้เวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯเดิม เป็นเวลามาตรฐานประเทศไทยอยู่ ก่อนผูกดวงชะตาหรือวางลัคนาต้องปรับเวลามาตรฐาน โดยบวกเพิ่มเวลาท้องถิ่น บวกด้วย 18 นาที (เวลา 18 นาที เป็นส่วนต่างเวลา ของ จ.กรุงเทพฯ และ จ.อุบลราชธานี คำนวณตามลองจิจูด)

2. ช่วงเวลาย้ายราศี ของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดาวเคราะห์ทุกๆ ดวง รวมถึงปัจจัยยูเรเนียน ในปฏิทินโหรฯ ชุดนี้ เป็นผลที่ได้จากการคำนวณ ณ เวลาจริงนั้นๆ คำนวณทุกๆนาที ตั้งแต่ 00.00น.-23.59น. ของแต่ละวัน ตามเวลามาตรฐานประเทศไทย (UTC+07:00) นำผลเปรียบเทียบนาทีต่อนาที เพื่อหาจุดเวลาย้ายราศีจริง

3. พระเคราะห์โคจรวิปริต พักร์ (Retrograde : R) พระเคราะห์โคจรถอยหลัง , มณฑ์ (Stationary : S) พระเคราะห์โคจรช้ากว่าปรกติ เกิดช่วงก่อนและหลังพักร์ และ เสริต (Direct : D) พระเคราะห์โคจรเร็วกว่าปรกติ , ผลพระเคราะห์โคจรวิปริตในปฏิทินโหรฯ ชุดนี้ การโคจรวิปริตพักร์ พิจารณาองศา ความเร็ว ซึ่งจะลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับวันก่อนหน้า ส่วน มณฑ์ เสริต พิจารณาเปรียบเทียบความเร็วการโคจร กับค่าความเร็วเฉลี่ย , หากใช้การโคจรวิปริตของพระเคราะห์ ให้ดู , หากใช้การโคจรวิปริตของพระเคราะห์ ให้ดู กราฟดาว/ดาวย้ายราศี สายนะวิธี พ.ศ.2562 ว่าการโคจรวิปริตรอบนั้นๆ อยู่ช่วงเริ่มต้น หรือใกล้สิ้นสุด เพื่อเลือกใช้ได้เหมาะสม

4. การคำนวณตำแหน่งดาวหรือสมผุสในระบบโหราศาสตร์แบ่งเป็น 2 ระบบหลัก คือ "นิรายนะ" และ "สายนะ" ทั้ง 2 ระบบแตกต่างตรงจุดเริ่มราศีจะไม่ตรงกัน , สันนิษฐานว่าเดิมทีทั้ง 2 ระบบจุดเริ่มราศีเมษตำแหน่งเดียวกัน ใช้ดาวจิตตรา (Spica/รวงข้าว) หรือจุดศารทวิษุวัต (Autumnal Equinox) 180° กำหนดเล็งจุดเมษหรือวสันตวิษุวัต (Vernal Equinox) 0°

ต่อมาเวลาผ่านไปแกนโลกที่หมุนเอียงและเหวี่ยง (Precession) ตลอดเวลาทำให้จุดเมษหรือวสันตวิษุวัตเปลี่ยน ดาวเหนือเปลี่ยน มุมมองตำแหน่งดาวจริงเที่ยบกับดาวฤกษ์ท้องฟ้าที่เห็นเปลี่ยนไป แนวคิดระบบนิรายนะใช้ตำแหน่งอ้างอิงดาวแบบเดิม ส่วนระบบสายนะใช้ตามท้องฟ้าหรือจุดเมษที่เปลี่ยนไป ประมาณ 1 องศาทุกๆ 72 ปี (ปีละประมาณ 50 พิลิปดา) ปัจจุบันแม้ดาวดวงเดียวกันตำแหน่งเดียวกัน การอ่าน องศา ราศี ทั้ง 2 ระบบจะต่างกัน โดยจะห่างกันเท่ากับค่า อายนางศ์ (Precession) ซึ่งปัจจุบันอายนางศ์ ประมาณ 23-24° แต่ละวันจะไม่เท่ากัน , ระบบนิรายนะ อาทิตย์จะเปลี่ยนราศีประมาณวันที่ 13 - 17 ของแต่ละเดือน ใช้ในโหราศาสตร์ไทย โหราศาสตร์ภารตะหรือทางอินเดีย ส่วนระบบสายนะ อาทิตย์จะเปลี่ยนราศีประมาณวันที่ 21 - 22 ของแต่ละเดือน ใช้ในโหราศาสตร์สากล (Classical Astrology) โหราศาสตร์ยูเรเนียน (Uranian Astrology)

โหราศาสตร์ระบบ นิรายนะ และ สายนะ มีจุดต่างตามการใช้งานอีกอย่างคือ เรือนชะตาไม่เท่ากัน โหราศาสตร์ไทย นิยมใช้เรือนชะตาจะเท่ากับราศีคือ 30° เส้นแบ่งราศีจะเป็นเส้นแบ่งเรือนชะตาด้วย นับเรือนที่ 1 ที่ราศีที่ลัคนาอยู่ ส่วนโหราศาสตร์สากล โหราศาสตร์ยูเรเนียน ราศีจะเท่ากับ 30° เหมือนกัน ส่วนเรือนชะตาจะ อาจมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่า 30° ขั้นอยู่กับระบบ อาจไม่ตรงกับช่องราศี บางเรือนชะตาอาจมีคร่อมราศี นับเรือนชะตาจากตำแหน่งลัคนา (AC) หรือตามจุดอ้างอิงอื่นๆ ตามแต่ละระบบ
กฎเกณฑ์ปฏิทินจันทรคติไทย การนับปีนักษัตร ปีศักราช ข้อกำหนดต่างๆ ดู หมายเหตุปฏิทินจันทรคติ พ.ศ.2562