ปฏิทินดาราศาสตร์ (Ephemeris) ปฏิทินโหราศาสตร์ สายนะวิธี

พ.ศ./ค.ศ.

แนะนำ บริการให้ฤกษ์บุคคลตามหลักโหราศาสตร์ขั้นสูง ฤกษ์แต่งงาน ออกรถ ผ่าคลอด ลาสิกขา ยกเสาเอก เปิดร้าน บ้านใหม่ ฯ ... รายละเอียด
อ่าน ใช้งาน ปฏิทินดาราศาสตร์ ธันวาคม พ.ศ.2562 แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   Reviews 4.99 จาก 1,992 รีวิว.
หมายเหตุ ปฏิทินดาราศาสตร์ (Ephemeris) ธันวาคม พ.ศ.2562/ค.ศ.2019
ปฏิทินดาราศาสตร์ (Ephemeris) ปฏิทินโหราศาสตร์ สายนะวิธี ชุดนี้ คำนวณสมผุสดาว ตั้งแต่ปี พ.ศ.2300 - 2600 และเนื่องจากความแตกต่างกันของปฏิทินดาราศาสตร์ แต่ละชุดหรือแต่ละเล่ม ได้ทราบถึงที่มาที่ไป ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ต่างๆ และเพื่อให้การใช้งานเกิดประโยชน์สูงสุด จึงสรุปหมายเหตุเป็นข้อ ๆ ดังนี้

[1] ปฏิทินดาราศาสตร์ชุดนี้ คำนวณตำแหน่งดาวตามระบบดาราศาสตร์ สายนะวิธี (Tropical Zodiac / Movable Zodiac) คำนวณสมผุส ณ เวลา 07:00น. ตามเวลามาตรฐานประเทศไทย (UTC+07:00)

เวลามาตรฐานประเทศไทย (UTC+07:00) เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน พ.ศ.2463 เป็นต้นมา ก่อนหน้านี้ใช้เวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ (UTC+06:42) เป็นเวลามาตรฐาน ดังนั้นการวางลัคนาสำหรับผู้ที่เกิดก่อน 1 เมษายน พ.ศ.2463 ซึ่งช่วงนั้นยังใช้เวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯเดิม เป็นเวลามาตรฐานประเทศไทยอยู่ ก่อนผูกดวงชะตาหรือวางลัคนาต้องปรับเวลามาตรฐาน โดยบวกเพิ่มเวลาท้องถิ่น บวกด้วย 18 นาที (เวลา 18 นาที เป็นส่วนต่างเวลา ของ จ.กรุงเทพฯ และ จ.อุบลราชธานี คำนวณตามลองจิจูด)

[2] ช่วงเวลาย้ายราศี ของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดาวเคราะห์ทุกๆ ดวง รวมถึงปัจจัยยูเรเนียน ในปฏิทินโหรฯ ชุดนี้ คำนวณราศีทุกนาที ตั้งแต่ 00.00น.-24.00น. (1,440 นาที) ของแต่ละวัน ตามเวลามาตรฐานประเทศไทย (UTC+07:00) นำผลเปรียบเทียบนาทีต่อนาที เพื่อหาจุดเวลาย้ายราศีจริง

[3] พระเคราะห์โคจรวิปริต พักร์ (Retrograde : R) พระเคราะห์โคจรถอยหลัง , มณฑ์ (Stationary : S) พระเคราะห์โคจรช้ากว่าปรกติ เกิดช่วงก่อนและหลังพักร์ และ เสริต (Direct : D) พระเคราะห์โคจรเร็วกว่าปรกติ , ผลพระเคราะห์โคจรวิปริตในปฏิทินโหรฯ ชุดนี้ การโคจรวิปริตพักร์ พิจารณาองศา ความเร็ว ซึ่งจะลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับวันก่อนหน้า ส่วน มณฑ์ เสริต พิจารณาเปรียบเทียบความเร็วการโคจร กับค่าความเร็วเฉลี่ย , หากใช้การโคจรวิปริตของพระเคราะห์ ให้ดู , หากใช้การโคจรวิปริตของพระเคราะห์ ให้ดู การโคจรวิปริต หรือ กราฟดาว ว่าการโคจรวิปริตรอบนั้น ๆ อยู่ช่วงเริ่มต้น หรือใกล้สิ้นสุด เพื่อเลือกใช้ได้เหมาะสม

[4] การคำนวณตำแหน่งดาวหรือสมผุสในระบบโหราศาสตร์แบ่งเป็น 2 ระบบหลัก คือ "นิรายนะ" (Sidereal Zodiac) และ "สายนะ" (Tropical Zodiac) ทั้ง 2 ระบบแตกต่างตรงจุดเริ่มราศีจะไม่ตรงกัน , สันนิษฐานว่าเดิมทีทั้ง 2 ระบบจุดเริ่มราศีเมษตำแหน่งเดียวกัน ใช้ดาวจิตตรา (Spica/รวงข้าว) หรือจุดศารทวิษุวัต (Autumnal Equinox) 180° กำหนดเล็งจุดเมษหรือวสันตวิษุวัต (Vernal Equinox) 0°

เหตุเนื่องจากแกนโลกที่หมุนเอียงและเหวี่ยง (Precession) ตลอดเวลาทำให้จุดเมษหรือวสันตวิษุวัตเปลี่ยน มุมมองตำแหน่งดาวจริงเที่ยบกับดาวฤกษ์ท้องฟ้าที่เห็นเปลี่ยนไป แนวคิดระบบนิรายนะใช้ตำแหน่งอ้างอิงดาวฤกษ์แบบเดิม ส่วนระบบสายนะใช้ตามท้องฟ้าหรือจุดเมษที่เปลี่ยนไป ประมาณ 1 องศาทุกๆ 72 ปี (ปีละประมาณ 50 พิลิปดา) ดังนั้นดาวดวงเดียวกันตำแหน่งเดียวกันบนฟ้าแต่การอ่าน องศา ราศี ทั้ง 2 ระบบจะต่างกัน โดยระยะจะห่างกันเท่ากับค่าอายนางศะ (Precession) ซึ่งปัจจุบันอายนางศะ (ลาหิรี) ประมาณ 23 - 24° แต่ละวันจะเพิ่มวันละนิด , ระบบนิรายนะ อาทิตย์จะย้ายราศีประมาณวันที่ 13 - 17 ของแต่ละเดือน ใช้ในโหราศาสตร์ไทย โหราศาสตร์พระเวท หรือทางอินเดีย ส่วนระบบสายนะ อาทิตย์จะย้ายราศีประมาณวันที่ 21 - 22 ของแต่ละเดือน ใช้ในโหราศาสตร์สากล (Classical/Traditional Astrology) โหราศาสตร์ยูเรเนียน (Uranian Astrology)

[5] กฎเกณฑ์ปฏิทินจันทรคติไทย การนับปีนักษัตร ปีศักราช ข้อกำหนดต่างๆ ดู หมายเหตุปฏิทินจันทรคติ พ.ศ.2562