ปฏิทินจีน พ.ศ.2560 / ค.ศ.2017

พ.ศ./ค.ศ.*
 
ปฏิทินจีน ปฏิทินจันทรคติจีน ปฏิทินโหราศาสตร์จีน

พ.ศ.2560/ค.ศ.2017

ปีวอก(丙申) - ปีระกา(丁酉) 3
มินก๊กปีที่ 106 , ค.ศ. 2017 , ม.ศ. 1938 - 1939 , ร.ศ. 235 - 236 , จ.ศ. 1378 - 1379
จีนวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 22:34น. เป็น ปีระกา , ราศีปี 丁酉
ยุคดาว 8 , ดาวยุคประจำปี 1 , รหัสปีเกิด ชาย 1 , รหัสปีเกิด หญิง 5
อาทิตย์
星期日
จันทร์
星期一
อังคาร
星期二
พุธ
星期三
พฤหัสบดี
星期四
ศุกร์
星期五
เสาร์
星期六
1
วัน 4 ค่ำ
เดือน 12
初四   腊月
ปีวอก 丙申
วันขึ้นปีใหม่
2
วัน 5 ค่ำ
เดือน 12
初五   腊月
ปีวอก 丙申
วันหยุดชดเชย
3
วัน 6 ค่ำ
เดือน 12
初六   腊月
ปีวอก 丙申
4
วัน 7 ค่ำ
เดือน 12
初七   腊月
ปีวอก 丙申
5
วัน 8 ค่ำ
เดือน 12
初八   腊月
ปีวอก 丙申
小雪 10:55น.
6
วัน 9 ค่ำ
เดือน 12
初九   腊月
ปีวอก 丙申
7
วัน 10 ค่ำ
เดือน 12
初十   腊月
ปีวอก 丙申
8
วัน 11 ค่ำ
เดือน 12
十一   腊月
ปีวอก 丙申
9
วัน 12 ค่ำ
เดือน 12
十二   腊月
ปีวอก 丙申
10
วัน 13 ค่ำ
เดือน 12
十三   腊月
ปีวอก 丙申
11
วัน 14 ค่ำ
เดือน 12
十四   腊月
ปีวอก 丙申
12
วัน 15 ค่ำ
เดือน 12
十五   腊月
ปีวอก 丙申
วันจับโหงว
13
วัน 16 ค่ำ
เดือน 12
十六   腊月
ปีวอก 丙申
14
วัน 17 ค่ำ
เดือน 12
十七   腊月
ปีวอก 丙申
วันเด็ก
15
วัน 18 ค่ำ
เดือน 12
十八   腊月
ปีวอก 丙申
16
วัน 19 ค่ำ
เดือน 12
十九   腊月
ปีวอก 丙申
17
วัน 20 ค่ำ
เดือน 12
二十   腊月
ปีวอก 丙申
18
วัน 21 ค่ำ
เดือน 12
廿一   腊月
ปีวอก 丙申
19
วัน 22 ค่ำ
เดือน 12
廿二   腊月
ปีวอก 丙申
20
วัน 23 ค่ำ
เดือน 12
廿三   腊月
ปีวอก 丙申
大寒 04:23น.
21
วัน 24 ค่ำ
เดือน 12
廿四   腊月
ปีวอก 丙申
ไหว้ส่งเสด็จฯ
22
วัน 25 ค่ำ
เดือน 12
廿五   腊月
ปีวอก 丙申
23
วัน 26 ค่ำ
เดือน 12
廿六   腊月
ปีวอก 丙申
24
วัน 27 ค่ำ
เดือน 12
廿七   腊月
ปีวอก 丙申
25
วัน 28 ค่ำ
เดือน 12
廿八   腊月
ปีวอก 丙申
26
วัน 29 ค่ำ
เดือน 12
廿九   腊月
ปีวอก 丙申
27
วัน 30 ค่ำ
เดือน 12
三十   腊月
ปีวอก 丙申
วันไหว้สิ้นปี, วันไหว้รับไฉ่ซิ้งเอี้ยฯ
28
วัน 1 ค่ำ
เดือน 1
初一   正月
ปีวอก 丙申
วันตรุษจีน, วันชิวอิก
29
วัน 2 ค่ำ
เดือน 1
初二   正月
ปีวอก 丙申
30
วัน 3 ค่ำ
เดือน 1
初三   正月
ปีวอก 丙申
31
วัน 4 ค่ำ
เดือน 1
初四   正月
ปีวอก 丙申
วันไหว้รับเจ้าฯ
อาทิตย์
星期日
จันทร์
星期一
อังคาร
星期二
พุธ
星期三
พฤหัสบดี
星期四
ศุกร์
星期五
เสาร์
星期六
1
วัน 5 ค่ำ
เดือน 1
初五   正月
ปีวอก 丙申
วันเกิดจ้าวกงหมิงฯ
2
วัน 6 ค่ำ
เดือน 1
初六   正月
ปีวอก 丙申
3
วัน 7 ค่ำ
เดือน 1
初七   正月
ปีระกา 丁酉
立春 22:34น.
สารทลิบชุน
4
วัน 8 ค่ำ
เดือน 1
初八   正月
ปีระกา 丁酉
5
วัน 9 ค่ำ
เดือน 1
初九   正月
ปีระกา 丁酉
ไหว้ทีกงแซฯ
6
วัน 10 ค่ำ
เดือน 1
初十   正月
ปีระกา 丁酉
7
วัน 11 ค่ำ
เดือน 1
十一   正月
ปีระกา 丁酉
8
วัน 12 ค่ำ
เดือน 1
十二   正月
ปีระกา 丁酉
9
วัน 13 ค่ำ
เดือน 1
十三   正月
ปีระกา 丁酉
10
วัน 14 ค่ำ
เดือน 1
十四   正月
ปีระกา 丁酉
11
วัน 15 ค่ำ
เดือน 1
十五   正月
ปีระกา 丁酉
ไหว้เทศกาลชาวนา, วันจับโหงว
12
วัน 16 ค่ำ
เดือน 1
十六   正月
ปีระกา 丁酉
13
วัน 17 ค่ำ
เดือน 1
十七   正月
ปีระกา 丁酉
วันหยุดชดเชย
14
วัน 18 ค่ำ
เดือน 1
十八   正月
ปีระกา 丁酉
15
วัน 19 ค่ำ
เดือน 1
十九   正月
ปีระกา 丁酉
16
วัน 20 ค่ำ
เดือน 1
二十   正月
ปีระกา 丁酉
17
วัน 21 ค่ำ
เดือน 1
廿一   正月
ปีระกา 丁酉
18
วัน 22 ค่ำ
เดือน 1
廿二   正月
ปีระกา 丁酉
雨水 18:31น.
19
วัน 23 ค่ำ
เดือน 1
廿三   正月
ปีระกา 丁酉
20
วัน 24 ค่ำ
เดือน 1
廿四   正月
ปีระกา 丁酉
21
วัน 25 ค่ำ
เดือน 1
廿五   正月
ปีระกา 丁酉
22
วัน 26 ค่ำ
เดือน 1
廿六   正月
ปีระกา 丁酉
23
วัน 27 ค่ำ
เดือน 1
廿七   正月
ปีระกา 丁酉
24
วัน 28 ค่ำ
เดือน 1
廿八   正月
ปีระกา 丁酉
25
วัน 29 ค่ำ
เดือน 1
廿九   正月
ปีระกา 丁酉
26
วัน 1 ค่ำ
เดือน 2
初一   二月
ปีระกา 丁酉
วันชิวอิก
27
วัน 2 ค่ำ
เดือน 2
初二   二月
ปีระกา 丁酉
28
วัน 3 ค่ำ
เดือน 2
初三   二月
ปีระกา 丁酉
อาทิตย์
星期日
จันทร์
星期一
อังคาร
星期二
พุธ
星期三
พฤหัสบดี
星期四
ศุกร์
星期五
เสาร์
星期六
1
วัน 4 ค่ำ
เดือน 2
初四   二月
ปีระกา 丁酉
2
วัน 5 ค่ำ
เดือน 2
初五   二月
ปีระกา 丁酉
3
วัน 6 ค่ำ
เดือน 2
初六   二月
ปีระกา 丁酉
4
วัน 7 ค่ำ
เดือน 2
初七   二月
ปีระกา 丁酉
5
วัน 8 ค่ำ
เดือน 2
初八   二月
ปีระกา 丁酉
驚蟄 16:32น.
6
วัน 9 ค่ำ
เดือน 2
初九   二月
ปีระกา 丁酉
7
วัน 10 ค่ำ
เดือน 2
初十   二月
ปีระกา 丁酉
8
วัน 11 ค่ำ
เดือน 2
十一   二月
ปีระกา 丁酉
9
วัน 12 ค่ำ
เดือน 2
十二   二月
ปีระกา 丁酉
10
วัน 13 ค่ำ
เดือน 2
十三   二月
ปีระกา 丁酉
11
วัน 14 ค่ำ
เดือน 2
十四   二月
ปีระกา 丁酉
12
วัน 15 ค่ำ
เดือน 2
十五   二月
ปีระกา 丁酉
วันจับโหงว
13
วัน 16 ค่ำ
เดือน 2
十六   二月
ปีระกา 丁酉
14
วัน 17 ค่ำ
เดือน 2
十七   二月
ปีระกา 丁酉
15
วัน 18 ค่ำ
เดือน 2
十八   二月
ปีระกา 丁酉
16
วัน 19 ค่ำ
เดือน 2
十九   二月
ปีระกา 丁酉
วันประสูติพระโพธิสัตว์กวนอิม
17
วัน 20 ค่ำ
เดือน 2
二十   二月
ปีระกา 丁酉
18
วัน 21 ค่ำ
เดือน 2
廿一   二月
ปีระกา 丁酉
19
วัน 22 ค่ำ
เดือน 2
廿二   二月
ปีระกา 丁酉
20
วัน 23 ค่ำ
เดือน 2
廿三   二月
ปีระกา 丁酉
春分 17:28น.
21
วัน 24 ค่ำ
เดือน 2
廿四   二月
ปีระกา 丁酉
22
วัน 25 ค่ำ
เดือน 2
廿五   二月
ปีระกา 丁酉
23
วัน 26 ค่ำ
เดือน 2
廿六   二月
ปีระกา 丁酉
24
วัน 27 ค่ำ
เดือน 2
廿七   二月
ปีระกา 丁酉
25
วัน 28 ค่ำ
เดือน 2
廿八   二月
ปีระกา 丁酉
26
วัน 29 ค่ำ
เดือน 2
廿九   二月
ปีระกา 丁酉
27
วัน 30 ค่ำ
เดือน 2
三十   二月
ปีระกา 丁酉
28
วัน 1 ค่ำ
เดือน 3
初一   三月
ปีระกา 丁酉
วันชิวอิก
29
วัน 2 ค่ำ
เดือน 3
初二   三月
ปีระกา 丁酉
30
วัน 3 ค่ำ
เดือน 3
初三   三月
ปีระกา 丁酉
วันประสูติองค์เฮียงเทียงเสี่ยงตี่ฯ
31
วัน 4 ค่ำ
เดือน 3
初四   三月
ปีระกา 丁酉
อาทิตย์
星期日
จันทร์
星期一
อังคาร
星期二
พุธ
星期三
พฤหัสบดี
星期四
ศุกร์
星期五
เสาร์
星期六
1
วัน 5 ค่ำ
เดือน 3
初五   三月
ปีระกา 丁酉
2
วัน 6 ค่ำ
เดือน 3
初六   三月
ปีระกา 丁酉
3
วัน 7 ค่ำ
เดือน 3
初七   三月
ปีระกา 丁酉
4
วัน 8 ค่ำ
เดือน 3
初八   三月
ปีระกา 丁酉
清明 21:17น.
วันเช็งเม้ง
5
วัน 9 ค่ำ
เดือน 3
初九   三月
ปีระกา 丁酉
6
วัน 10 ค่ำ
เดือน 3
初十   三月
ปีระกา 丁酉
วันจักรี
7
วัน 11 ค่ำ
เดือน 3
十一   三月
ปีระกา 丁酉
8
วัน 12 ค่ำ
เดือน 3
十二   三月
ปีระกา 丁酉
9
วัน 13 ค่ำ
เดือน 3
十三   三月
ปีระกา 丁酉
10
วัน 14 ค่ำ
เดือน 3
十四   三月
ปีระกา 丁酉
11
วัน 15 ค่ำ
เดือน 3
十五   三月
ปีระกา 丁酉
วันจับโหงว
12
วัน 16 ค่ำ
เดือน 3
十六   三月
ปีระกา 丁酉
13
วัน 17 ค่ำ
เดือน 3
十七   三月
ปีระกา 丁酉
วันสงกรานต์
14
วัน 18 ค่ำ
เดือน 3
十八   三月
ปีระกา 丁酉
วันสงกรานต์
15
วัน 19 ค่ำ
เดือน 3
十九   三月
ปีระกา 丁酉
วันสงกรานต์
16
วัน 20 ค่ำ
เดือน 3
二十   三月
ปีระกา 丁酉
17
วัน 21 ค่ำ
เดือน 3
廿一   三月
ปีระกา 丁酉
18
วัน 22 ค่ำ
เดือน 3
廿二   三月
ปีระกา 丁酉
19
วัน 23 ค่ำ
เดือน 3
廿三   三月
ปีระกา 丁酉
วันประสูติเทียนโหวเซี้ยบ้อ
20
วัน 24 ค่ำ
เดือน 3
廿四   三月
ปีระกา 丁酉
穀雨 04:27น.
21
วัน 25 ค่ำ
เดือน 3
廿五   三月
ปีระกา 丁酉
22
วัน 26 ค่ำ
เดือน 3
廿六   三月
ปีระกา 丁酉
23
วัน 27 ค่ำ
เดือน 3
廿七   三月
ปีระกา 丁酉
24
วัน 28 ค่ำ
เดือน 3
廿八   三月
ปีระกา 丁酉
25
วัน 29 ค่ำ
เดือน 3
廿九   三月
ปีระกา 丁酉
26
วัน 1 ค่ำ
เดือน 4
初一   四月
ปีระกา 丁酉
วันชิวอิก
27
วัน 2 ค่ำ
เดือน 4
初二   四月
ปีระกา 丁酉
28
วัน 3 ค่ำ
เดือน 4
初三   四月
ปีระกา 丁酉
29
วัน 4 ค่ำ
เดือน 4
初四   四月
ปีระกา 丁酉
30
วัน 5 ค่ำ
เดือน 4
初五   四月
ปีระกา 丁酉
อาทิตย์
星期日
จันทร์
星期一
อังคาร
星期二
พุธ
星期三
พฤหัสบดี
星期四
ศุกร์
星期五
เสาร์
星期六
1
วัน 6 ค่ำ
เดือน 4
初六   四月
ปีระกา 丁酉
วันแรงงาน
2
วัน 7 ค่ำ
เดือน 4
初七   四月
ปีระกา 丁酉
3
วัน 8 ค่ำ
เดือน 4
初八   四月
ปีระกา 丁酉
วันประสูติองค์ถานกงต้าเซียนเสิ้ง
4
วัน 9 ค่ำ
เดือน 4
初九   四月
ปีระกา 丁酉
5
วัน 10 ค่ำ
เดือน 4
初十   四月
ปีระกา 丁酉
立夏 14:31น.
6
วัน 11 ค่ำ
เดือน 4
十一   四月
ปีระกา 丁酉
7
วัน 12 ค่ำ
เดือน 4
十二   四月
ปีระกา 丁酉
8
วัน 13 ค่ำ
เดือน 4
十三   四月
ปีระกา 丁酉
9
วัน 14 ค่ำ
เดือน 4
十四   四月
ปีระกา 丁酉
10
วัน 15 ค่ำ
เดือน 4
十五   四月
ปีระกา 丁酉
วันจับโหงว
11
วัน 16 ค่ำ
เดือน 4
十六   四月
ปีระกา 丁酉
12
วัน 17 ค่ำ
เดือน 4
十七   四月
ปีระกา 丁酉
วันพืชมงคล
13
วัน 18 ค่ำ
เดือน 4
十八   四月
ปีระกา 丁酉
14
วัน 19 ค่ำ
เดือน 4
十九   四月
ปีระกา 丁酉
15
วัน 20 ค่ำ
เดือน 4
二十   四月
ปีระกา 丁酉
16
วัน 21 ค่ำ
เดือน 4
廿一   四月
ปีระกา 丁酉
17
วัน 22 ค่ำ
เดือน 4
廿二   四月
ปีระกา 丁酉
18
วัน 23 ค่ำ
เดือน 4
廿三   四月
ปีระกา 丁酉
19
วัน 24 ค่ำ
เดือน 4
廿四   四月
ปีระกา 丁酉
20
วัน 25 ค่ำ
เดือน 4
廿五   四月
ปีระกา 丁酉
21
วัน 26 ค่ำ
เดือน 4
廿六   四月
ปีระกา 丁酉
小滿 03:30น.
22
วัน 27 ค่ำ
เดือน 4
廿七   四月
ปีระกา 丁酉
23
วัน 28 ค่ำ
เดือน 4
廿八   四月
ปีระกา 丁酉
24
วัน 29 ค่ำ
เดือน 4
廿九   四月
ปีระกา 丁酉
25
วัน 30 ค่ำ
เดือน 4
三十   四月
ปีระกา 丁酉
26
วัน 1 ค่ำ
เดือน 5
初一   五月
ปีระกา 丁酉
วันชิวอิก
27
วัน 2 ค่ำ
เดือน 5
初二   五月
ปีระกา 丁酉
28
วัน 3 ค่ำ
เดือน 5
初三   五月
ปีระกา 丁酉
29
วัน 4 ค่ำ
เดือน 5
初四   五月
ปีระกา 丁酉
30
วัน 5 ค่ำ
เดือน 5
初五   五月
ปีระกา 丁酉
วันไหว้บ๊ะจ่าง
31
วัน 6 ค่ำ
เดือน 5
初六   五月
ปีระกา 丁酉
อาทิตย์
星期日
จันทร์
星期一
อังคาร
星期二
พุธ
星期三
พฤหัสบดี
星期四
ศุกร์
星期五
เสาร์
星期六
1
วัน 7 ค่ำ
เดือน 5
初七   五月
ปีระกา 丁酉
2
วัน 8 ค่ำ
เดือน 5
初八   五月
ปีระกา 丁酉
3
วัน 9 ค่ำ
เดือน 5
初九   五月
ปีระกา 丁酉
4
วัน 10 ค่ำ
เดือน 5
初十   五月
ปีระกา 丁酉
5
วัน 11 ค่ำ
เดือน 5
十一   五月
ปีระกา 丁酉
芒種 18:36น.
6
วัน 12 ค่ำ
เดือน 5
十二   五月
ปีระกา 丁酉
7
วัน 13 ค่ำ
เดือน 5
十三   五月
ปีระกา 丁酉
8
วัน 14 ค่ำ
เดือน 5
十四   五月
ปีระกา 丁酉
9
วัน 15 ค่ำ
เดือน 5
十五   五月
ปีระกา 丁酉
วันจับโหงว
10
วัน 16 ค่ำ
เดือน 5
十六   五月
ปีระกา 丁酉
11
วัน 17 ค่ำ
เดือน 5
十七   五月
ปีระกา 丁酉
12
วัน 18 ค่ำ
เดือน 5
十八   五月
ปีระกา 丁酉
13
วัน 19 ค่ำ
เดือน 5
十九   五月
ปีระกา 丁酉
14
วัน 20 ค่ำ
เดือน 5
二十   五月
ปีระกา 丁酉
15
วัน 21 ค่ำ
เดือน 5
廿一   五月
ปีระกา 丁酉
16
วัน 22 ค่ำ
เดือน 5
廿二   五月
ปีระกา 丁酉
17
วัน 23 ค่ำ
เดือน 5
廿三   五月
ปีระกา 丁酉
18
วัน 24 ค่ำ
เดือน 5
廿四   五月
ปีระกา 丁酉
19
วัน 25 ค่ำ
เดือน 5
廿五   五月
ปีระกา 丁酉
20
วัน 26 ค่ำ
เดือน 5
廿六   五月
ปีระกา 丁酉
21
วัน 27 ค่ำ
เดือน 5
廿七   五月
ปีระกา 丁酉
夏至 11:23น.
22
วัน 28 ค่ำ
เดือน 5
廿八   五月
ปีระกา 丁酉
23
วัน 29 ค่ำ
เดือน 5
廿九   五月
ปีระกา 丁酉
24
วัน 1 ค่ำ
เดือน 6
初一   六月
ปีระกา 丁酉
วันชิวอิก
25
วัน 2 ค่ำ
เดือน 6
初二   六月
ปีระกา 丁酉
26
วัน 3 ค่ำ
เดือน 6
初三   六月
ปีระกา 丁酉
27
วัน 4 ค่ำ
เดือน 6
初四   六月
ปีระกา 丁酉
28
วัน 5 ค่ำ
เดือน 6
初五   六月
ปีระกา 丁酉
29
วัน 6 ค่ำ
เดือน 6
初六   六月
ปีระกา 丁酉
30
วัน 7 ค่ำ
เดือน 6
初七   六月
ปีระกา 丁酉
อาทิตย์
星期日
จันทร์
星期一
อังคาร
星期二
พุธ
星期三
พฤหัสบดี
星期四
ศุกร์
星期五
เสาร์
星期六
1
วัน 8 ค่ำ
เดือน 6
初八   六月
ปีระกา 丁酉
2
วัน 9 ค่ำ
เดือน 6
初九   六月
ปีระกา 丁酉
3
วัน 10 ค่ำ
เดือน 6
初十   六月
ปีระกา 丁酉
4
วัน 11 ค่ำ
เดือน 6
十一   六月
ปีระกา 丁酉
5
วัน 12 ค่ำ
เดือน 6
十二   六月
ปีระกา 丁酉
6
วัน 13 ค่ำ
เดือน 6
十三   六月
ปีระกา 丁酉
7
วัน 14 ค่ำ
เดือน 6
十四   六月
ปีระกา 丁酉
小暑 04:50น.
8
วัน 15 ค่ำ
เดือน 6
十五   六月
ปีระกา 丁酉
วันจับโหงว
9
วัน 16 ค่ำ
เดือน 6
十六   六月
ปีระกา 丁酉
10
วัน 17 ค่ำ
เดือน 6
十七   六月
ปีระกา 丁酉
วันหยุดชดเชย
11
วัน 18 ค่ำ
เดือน 6
十八   六月
ปีระกา 丁酉
12
วัน 19 ค่ำ
เดือน 6
十九   六月
ปีระกา 丁酉
วันสำเร็จมรรคผลพระโพธิสัตว์กวนอิม
13
วัน 20 ค่ำ
เดือน 6
二十   六月
ปีระกา 丁酉
14
วัน 21 ค่ำ
เดือน 6
廿一   六月
ปีระกา 丁酉
15
วัน 22 ค่ำ
เดือน 6
廿二   六月
ปีระกา 丁酉
16
วัน 23 ค่ำ
เดือน 6
廿三   六月
ปีระกา 丁酉
17
วัน 24 ค่ำ
เดือน 6
廿四   六月
ปีระกา 丁酉
วันประสูติเทพเจ้ากวนอูฯ
18
วัน 25 ค่ำ
เดือน 6
廿五   六月
ปีระกา 丁酉
19
วัน 26 ค่ำ
เดือน 6
廿六   六月
ปีระกา 丁酉
20
วัน 27 ค่ำ
เดือน 6
廿七   六月
ปีระกา 丁酉
21
วัน 28 ค่ำ
เดือน 6
廿八   六月
ปีระกา 丁酉
22
วัน 29 ค่ำ
เดือน 6
廿九   六月
ปีระกา 丁酉
大暑 22:15น.
23
วัน 1 ค่ำ
เดือน 66
初一   六月
ปีระกา 丁酉
วันชิวอิก
24
วัน 2 ค่ำ
เดือน 66
初二   六月
ปีระกา 丁酉
25
วัน 3 ค่ำ
เดือน 66
初三   六月
ปีระกา 丁酉
26
วัน 4 ค่ำ
เดือน 66
初四   六月
ปีระกา 丁酉
27
วัน 5 ค่ำ
เดือน 66
初五   六月
ปีระกา 丁酉
28
วัน 6 ค่ำ
เดือน 66
初六   六月
ปีระกา 丁酉
วันเฉลิมฯ ร.10
29
วัน 7 ค่ำ
เดือน 66
初七   六月
ปีระกา 丁酉
30
วัน 8 ค่ำ
เดือน 66
初八   六月
ปีระกา 丁酉
31
วัน 9 ค่ำ
เดือน 66
初九   六月
ปีระกา 丁酉
อาทิตย์
星期日
จันทร์
星期一
อังคาร
星期二
พุธ
星期三
พฤหัสบดี
星期四
ศุกร์
星期五
เสาร์
星期六
1
วัน 10 ค่ำ
เดือน 66
初十   六月
ปีระกา 丁酉
2
วัน 11 ค่ำ
เดือน 66
十一   六月
ปีระกา 丁酉
3
วัน 12 ค่ำ
เดือน 66
十二   六月
ปีระกา 丁酉
4
วัน 13 ค่ำ
เดือน 66
十三   六月
ปีระกา 丁酉
5
วัน 14 ค่ำ
เดือน 66
十四   六月
ปีระกา 丁酉
6
วัน 15 ค่ำ
เดือน 66
十五   六月
ปีระกา 丁酉
วันจับโหงว
7
วัน 16 ค่ำ
เดือน 66
十六   六月
ปีระกา 丁酉
立秋 14:39น.
8
วัน 17 ค่ำ
เดือน 66
十七   六月
ปีระกา 丁酉
9
วัน 18 ค่ำ
เดือน 66
十八   六月
ปีระกา 丁酉
10
วัน 19 ค่ำ
เดือน 66
十九   六月
ปีระกา 丁酉
11
วัน 20 ค่ำ
เดือน 66
二十   六月
ปีระกา 丁酉
12
วัน 21 ค่ำ
เดือน 66
廿一   六月
ปีระกา 丁酉
วันแม่
13
วัน 22 ค่ำ
เดือน 66
廿二   六月
ปีระกา 丁酉
14
วัน 23 ค่ำ
เดือน 66
廿三   六月
ปีระกา 丁酉
วันหยุดชดเชย
15
วัน 24 ค่ำ
เดือน 66
廿四   六月
ปีระกา 丁酉
16
วัน 25 ค่ำ
เดือน 66
廿五   六月
ปีระกา 丁酉
17
วัน 26 ค่ำ
เดือน 66
廿六   六月
ปีระกา 丁酉
18
วัน 27 ค่ำ
เดือน 66
廿七   六月
ปีระกา 丁酉
19
วัน 28 ค่ำ
เดือน 66
廿八   六月
ปีระกา 丁酉
20
วัน 29 ค่ำ
เดือน 66
廿九   六月
ปีระกา 丁酉
21
วัน 30 ค่ำ
เดือน 66
三十   六月
ปีระกา 丁酉
22
วัน 1 ค่ำ
เดือน 7
初一   七月
ปีระกา 丁酉
วันสมภพองค์ไท้สร้างเหลาจวินฯ, วันชิวอิก
23
วัน 2 ค่ำ
เดือน 7
初二   七月
ปีระกา 丁酉
處暑 05:20น.
24
วัน 3 ค่ำ
เดือน 7
初三   七月
ปีระกา 丁酉
25
วัน 4 ค่ำ
เดือน 7
初四   七月
ปีระกา 丁酉
26
วัน 5 ค่ำ
เดือน 7
初五   七月
ปีระกา 丁酉
27
วัน 6 ค่ำ
เดือน 7
初六   七月
ปีระกา 丁酉
28
วัน 7 ค่ำ
เดือน 7
初七   七月
ปีระกา 丁酉
29
วัน 8 ค่ำ
เดือน 7
初八   七月
ปีระกา 丁酉
30
วัน 9 ค่ำ
เดือน 7
初九   七月
ปีระกา 丁酉
31
วัน 10 ค่ำ
เดือน 7
初十   七月
ปีระกา 丁酉
อาทิตย์
星期日
จันทร์
星期一
อังคาร
星期二
พุธ
星期三
พฤหัสบดี
星期四
ศุกร์
星期五
เสาร์
星期六
1
วัน 11 ค่ำ
เดือน 7
十一   七月
ปีระกา 丁酉
2
วัน 12 ค่ำ
เดือน 7
十二   七月
ปีระกา 丁酉
3
วัน 13 ค่ำ
เดือน 7
十三   七月
ปีระกา 丁酉
4
วัน 14 ค่ำ
เดือน 7
十四   七月
ปีระกา 丁酉
5
วัน 15 ค่ำ
เดือน 7
十五   七月
ปีระกา 丁酉
วันสารทจีน, วันจับโหงว
6
วัน 16 ค่ำ
เดือน 7
十六   七月
ปีระกา 丁酉
7
วัน 17 ค่ำ
เดือน 7
十七   七月
ปีระกา 丁酉
白露 17:38น.
8
วัน 18 ค่ำ
เดือน 7
十八   七月
ปีระกา 丁酉
9
วัน 19 ค่ำ
เดือน 7
十九   七月
ปีระกา 丁酉
10
วัน 20 ค่ำ
เดือน 7
二十   七月
ปีระกา 丁酉
11
วัน 21 ค่ำ
เดือน 7
廿一   七月
ปีระกา 丁酉
12
วัน 22 ค่ำ
เดือน 7
廿二   七月
ปีระกา 丁酉
วันเกิดเทพเจ้าปี่กานฯ
13
วัน 23 ค่ำ
เดือน 7
廿三   七月
ปีระกา 丁酉
14
วัน 24 ค่ำ
เดือน 7
廿四   七月
ปีระกา 丁酉
15
วัน 25 ค่ำ
เดือน 7
廿五   七月
ปีระกา 丁酉
16
วัน 26 ค่ำ
เดือน 7
廿六   七月
ปีระกา 丁酉
17
วัน 27 ค่ำ
เดือน 7
廿七   七月
ปีระกา 丁酉
วันเกิดเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวฯ
18
วัน 28 ค่ำ
เดือน 7
廿八   七月
ปีระกา 丁酉
19
วัน 29 ค่ำ
เดือน 7
廿九   七月
ปีระกา 丁酉
20
วัน 1 ค่ำ
เดือน 8
初一   八月
ปีระกา 丁酉
วันชิวอิก
21
วัน 2 ค่ำ
เดือน 8
初二   八月
ปีระกา 丁酉
22
วัน 3 ค่ำ
เดือน 8
初三   八月
ปีระกา 丁酉
23
วัน 4 ค่ำ
เดือน 8
初四   八月
ปีระกา 丁酉
秋分 03:01น.
24
วัน 5 ค่ำ
เดือน 8
初五   八月
ปีระกา 丁酉
25
วัน 6 ค่ำ
เดือน 8
初六   八月
ปีระกา 丁酉
26
วัน 7 ค่ำ
เดือน 8
初七   八月
ปีระกา 丁酉
27
วัน 8 ค่ำ
เดือน 8
初八   八月
ปีระกา 丁酉
28
วัน 9 ค่ำ
เดือน 8
初九   八月
ปีระกา 丁酉
29
วัน 10 ค่ำ
เดือน 8
初十   八月
ปีระกา 丁酉
30
วัน 11 ค่ำ
เดือน 8
十一   八月
ปีระกา 丁酉
อาทิตย์
星期日
จันทร์
星期一
อังคาร
星期二
พุธ
星期三
พฤหัสบดี
星期四
ศุกร์
星期五
เสาร์
星期六
1
วัน 12 ค่ำ
เดือน 8
十二   八月
ปีระกา 丁酉
2
วัน 13 ค่ำ
เดือน 8
十三   八月
ปีระกา 丁酉
3
วัน 14 ค่ำ
เดือน 8
十四   八月
ปีระกา 丁酉
4
วัน 15 ค่ำ
เดือน 8
十五   八月
ปีระกา 丁酉
วันไหว้พระจันทร์ , วันจับโหงว
5
วัน 16 ค่ำ
เดือน 8
十六   八月
ปีระกา 丁酉
6
วัน 17 ค่ำ
เดือน 8
十七   八月
ปีระกา 丁酉
7
วัน 18 ค่ำ
เดือน 8
十八   八月
ปีระกา 丁酉
8
วัน 19 ค่ำ
เดือน 8
十九   八月
ปีระกา 丁酉
寒露 09:21น.
9
วัน 20 ค่ำ
เดือน 8
二十   八月
ปีระกา 丁酉
10
วัน 21 ค่ำ
เดือน 8
廿一   八月
ปีระกา 丁酉
11
วัน 22 ค่ำ
เดือน 8
廿二   八月
ปีระกา 丁酉
12
วัน 23 ค่ำ
เดือน 8
廿三   八月
ปีระกา 丁酉
13
วัน 24 ค่ำ
เดือน 8
廿四   八月
ปีระกา 丁酉
วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
14
วัน 25 ค่ำ
เดือน 8
廿五   八月
ปีระกา 丁酉
15
วัน 26 ค่ำ
เดือน 8
廿六   八月
ปีระกา 丁酉
16
วัน 27 ค่ำ
เดือน 8
廿七   八月
ปีระกา 丁酉
17
วัน 28 ค่ำ
เดือน 8
廿八   八月
ปีระกา 丁酉
18
วัน 29 ค่ำ
เดือน 8
廿九   八月
ปีระกา 丁酉
19
วัน 30 ค่ำ
เดือน 8
三十   八月
ปีระกา 丁酉
20
วัน 1 ค่ำ
เดือน 9
初一   九月
ปีระกา 丁酉
เทศกาลกินเจ, วันชิวอิก
21
วัน 2 ค่ำ
เดือน 9
初二   九月
ปีระกา 丁酉
เทศกาลกินเจ
22
วัน 3 ค่ำ
เดือน 9
初三   九月
ปีระกา 丁酉
เทศกาลกินเจ
23
วัน 4 ค่ำ
เดือน 9
初四   九月
ปีระกา 丁酉
霜降 12:26น.
วันปิยมหาราช
เทศกาลกินเจ
24
วัน 5 ค่ำ
เดือน 9
初五   九月
ปีระกา 丁酉
เทศกาลกินเจ
25
วัน 6 ค่ำ
เดือน 9
初六   九月
ปีระกา 丁酉
เทศกาลกินเจ
26
วัน 7 ค่ำ
เดือน 9
初七   九月
ปีระกา 丁酉
เทศกาลกินเจ
27
วัน 8 ค่ำ
เดือน 9
初八   九月
ปีระกา 丁酉
เทศกาลกินเจ
28
วัน 9 ค่ำ
เดือน 9
初九   九月
ปีระกา 丁酉
เทศกาลกินเจ, วันประสูติเทพเจ้านาจาซาไท้จื้อฯ
29
วัน 10 ค่ำ
เดือน 9
初十   九月
ปีระกา 丁酉
30
วัน 11 ค่ำ
เดือน 9
十一   九月
ปีระกา 丁酉
31
วัน 12 ค่ำ
เดือน 9
十二   九月
ปีระกา 丁酉
อาทิตย์
星期日
จันทร์
星期一
อังคาร
星期二
พุธ
星期三
พฤหัสบดี
星期四
ศุกร์
星期五
เสาร์
星期六
1
วัน 13 ค่ำ
เดือน 9
十三   九月
ปีระกา 丁酉
2
วัน 14 ค่ำ
เดือน 9
十四   九月
ปีระกา 丁酉
3
วัน 15 ค่ำ
เดือน 9
十五   九月
ปีระกา 丁酉
วันจับโหงว
4
วัน 16 ค่ำ
เดือน 9
十六   九月
ปีระกา 丁酉
5
วัน 17 ค่ำ
เดือน 9
十七   九月
ปีระกา 丁酉
6
วัน 18 ค่ำ
เดือน 9
十八   九月
ปีระกา 丁酉
7
วัน 19 ค่ำ
เดือน 9
十九   九月
ปีระกา 丁酉
立冬 12:37น.
วันออกบวชพระโพธิสัตว์กวนอิมฯ
8
วัน 20 ค่ำ
เดือน 9
二十   九月
ปีระกา 丁酉
9
วัน 21 ค่ำ
เดือน 9
廿一   九月
ปีระกา 丁酉
10
วัน 22 ค่ำ
เดือน 9
廿二   九月
ปีระกา 丁酉
11
วัน 23 ค่ำ
เดือน 9
廿三   九月
ปีระกา 丁酉
12
วัน 24 ค่ำ
เดือน 9
廿四   九月
ปีระกา 丁酉
13
วัน 25 ค่ำ
เดือน 9
廿五   九月
ปีระกา 丁酉
14
วัน 26 ค่ำ
เดือน 9
廿六   九月
ปีระกา 丁酉
15
วัน 27 ค่ำ
เดือน 9
廿七   九月
ปีระกา 丁酉
16
วัน 28 ค่ำ
เดือน 9
廿八   九月
ปีระกา 丁酉
17
วัน 29 ค่ำ
เดือน 9
廿九   九月
ปีระกา 丁酉
18
วัน 1 ค่ำ
เดือน 10
初一   十月
ปีระกา 丁酉
วันชิวอิก
19
วัน 2 ค่ำ
เดือน 10
初二   十月
ปีระกา 丁酉
20
วัน 3 ค่ำ
เดือน 10
初三   十月
ปีระกา 丁酉
21
วัน 4 ค่ำ
เดือน 10
初四   十月
ปีระกา 丁酉
22
วัน 5 ค่ำ
เดือน 10
初五   十月
ปีระกา 丁酉
小雪 10:04น.
23
วัน 6 ค่ำ
เดือน 10
初六   十月
ปีระกา 丁酉
24
วัน 7 ค่ำ
เดือน 10
初七   十月
ปีระกา 丁酉
25
วัน 8 ค่ำ
เดือน 10
初八   十月
ปีระกา 丁酉
26
วัน 9 ค่ำ
เดือน 10
初九   十月
ปีระกา 丁酉
27
วัน 10 ค่ำ
เดือน 10
初十   十月
ปีระกา 丁酉
28
วัน 11 ค่ำ
เดือน 10
十一   十月
ปีระกา 丁酉
29
วัน 12 ค่ำ
เดือน 10
十二   十月
ปีระกา 丁酉
30
วัน 13 ค่ำ
เดือน 10
十三   十月
ปีระกา 丁酉
อาทิตย์
星期日
จันทร์
星期一
อังคาร
星期二
พุธ
星期三
พฤหัสบดี
星期四
ศุกร์
星期五
เสาร์
星期六
1
วัน 14 ค่ำ
เดือน 10
十四   十月
ปีระกา 丁酉
2
วัน 15 ค่ำ
เดือน 10
十五   十月
ปีระกา 丁酉
วันจับโหงว
3
วัน 16 ค่ำ
เดือน 10
十六   十月
ปีระกา 丁酉
4
วัน 17 ค่ำ
เดือน 10
十七   十月
ปีระกา 丁酉
5
วัน 18 ค่ำ
เดือน 10
十八   十月
ปีระกา 丁酉
วันพ่อ
6
วัน 19 ค่ำ
เดือน 10
十九   十月
ปีระกา 丁酉
7
วัน 20 ค่ำ
เดือน 10
二十   十月
ปีระกา 丁酉
大雪 05:32น.
8
วัน 21 ค่ำ
เดือน 10
廿一   十月
ปีระกา 丁酉
9
วัน 22 ค่ำ
เดือน 10
廿二   十月
ปีระกา 丁酉
10
วัน 23 ค่ำ
เดือน 10
廿三   十月
ปีระกา 丁酉
วันรัฐธรรมนูญ
11
วัน 24 ค่ำ
เดือน 10
廿四   十月
ปีระกา 丁酉
วันหยุดชดเชย
12
วัน 25 ค่ำ
เดือน 10
廿五   十月
ปีระกา 丁酉
13
วัน 26 ค่ำ
เดือน 10
廿六   十月
ปีระกา 丁酉
14
วัน 27 ค่ำ
เดือน 10
廿七   十月
ปีระกา 丁酉
15
วัน 28 ค่ำ
เดือน 10
廿八   十月
ปีระกา 丁酉
16
วัน 29 ค่ำ
เดือน 10
廿九   十月
ปีระกา 丁酉
17
วัน 30 ค่ำ
เดือน 10
三十   十月
ปีระกา 丁酉
18
วัน 1 ค่ำ
เดือน 11
初一   冬月
ปีระกา 丁酉
วันชิวอิก
19
วัน 2 ค่ำ
เดือน 11
初二   冬月
ปีระกา 丁酉
20
วัน 3 ค่ำ
เดือน 11
初三   冬月
ปีระกา 丁酉
21
วัน 4 ค่ำ
เดือน 11
初四   冬月
ปีระกา 丁酉
22
วัน 5 ค่ำ
เดือน 11
初五   冬月
ปีระกา 丁酉
冬至 23:27น.
วันไหว้บัวลอย (ตังโจ่ย)
23
วัน 6 ค่ำ
เดือน 11
初六   冬月
ปีระกา 丁酉
24
วัน 7 ค่ำ
เดือน 11
初七   冬月
ปีระกา 丁酉
25
วัน 8 ค่ำ
เดือน 11
初八   冬月
ปีระกา 丁酉
26
วัน 9 ค่ำ
เดือน 11
初九   冬月
ปีระกา 丁酉
27
วัน 10 ค่ำ
เดือน 11
初十   冬月
ปีระกา 丁酉
28
วัน 11 ค่ำ
เดือน 11
十一   冬月
ปีระกา 丁酉
29
วัน 12 ค่ำ
เดือน 11
十二   冬月
ปีระกา 丁酉
30
วัน 13 ค่ำ
เดือน 11
十三   冬月
ปีระกา 丁酉
31
วัน 14 ค่ำ
เดือน 11
十四   冬月
ปีระกา 丁酉
วันสิ้นปี

วันไหว้ เทศกาล วันพระจีน พ.ศ.2560/2017

หมายเหตุ ปฏิทินจันทรคติจีน/ปฏิทินโหราศาสตร์จีน พ.ศ.2560/2017
ปฏิทินจันทรคติจีน ปฏิทินโหราศาสตร์จีน เป็นปฏิทินแบบดั้งเดิมที่ใช้ในประเทศจีนหรือคนเชื้อสายจีน มักเรียกอีกชื่อนึงว่า ปฏิทินการเกษตร (农历/太阴历) ปฏิทินจีนใช้การหมุนรอบโลกของดวงจันทร์ และรอบของดวงอาทิตย์ เป็นเกณฑ์ในการกำหนด เดือน ค่ำ ฤดูกาล เทศกาล วันไหว้ วันพระต่างๆ ตามวัฒนธรรมจีนดั้งเดิม รวมถึงกฎเกณฑ์ทางโหราศาสตร์จีน เช่น การเปลี่ยนปีนักษัตร ราศีฤดู ราศีวัน ราศีปี ยุคดาว ดาวยุคประจำปี รหัสปีเกิดชายหญิง หรืออื่นๆ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน ได้ทราบถึงที่มาที่ไป ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงความแตกต่างกับปฏิทินจันทรคติไทย และเพื่อให้การใช้งานปฏิทินจันทรคติจีน ปฏิทินโหราศาสตร์จีน ชุดนี้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงสรุปหมายเหตุเป็นข้อๆ ดังนี้

1. ปฏิทินจันทรคติจีน/ปฏิทินโหราศาสตร์จีนชุดนี้ คำนวณตามกฎเกณฑ์ปฏิทินจันทรคติจีนสากล ตรวจทานความถูกต้องตรงกันกับปฏิทินจันทรคติจีนของ กรมอุตุนิยมวิทยา ฮ่องกง ประเทศจีน และอื่นๆ ตรวจทานกับปฏิทินโหราศาสตร์จีนของไทยที่มีตีพิมพ์ ในบางปี เฉพาะสารทที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนวันหลังเวลา 23:00น. จะตัดรอบวันไม่ตรงกัน

2. การเปลี่ยนวันตามปฏิทินจันทรคติจีน/ปฏิทินโหราศาสตร์จีน จะเปลี่ยนวันใหม่หลังนเวลา 23.00น. เวลามาตรฐานประเทศไทย(UTC+07:00) ซึ่งตรงกับเที่ยงคืนตามเวลามาตรฐานประเทศจีน (UTC+08:00) , ใน 1 วันของปฏิทินจีนจะมี 12 ยาม แบ่งยามละ 2 ชั่วโมง เริ่มยามแรกเวลา 23.00-23.59น. และยามสุดท้าย ยามที่ 12 ถึงเวลา 22.59น. หลังจากนั้นก็จะถือเป็นวันใหม่

เวลาเปลี่ยนสารท และเวลาในปฏิทินจีนชุดนี้ จะเป็นเวลามาตรฐานประเทศไทย (UTC+07:00) หรือตามที่ใช้จริงในช่วงปีนั้นๆ

เปรียบเทียบเวลามาตรฐานประเทศไทย กับ เวลามาตรฐานประเทศจีน มีการเปลี่ยนแปลงแบ่งเป็น 3 ช่วง ดังนี้ ➊ ก่อนปี พ.ศ.2482 ประเทศไทยยังใช้เวลามาตรฐานกรุงเทพเป็นเวลามาตรฐาน (UTC+06:42 โดยประมาณ) ส่วนประเทศจีนยังใช้เวลามาตรฐานปักกิ่งเป็นหลัก (UTC+07:45 ใช้ตั้งแต่ พ.ศ.2472-2492) ช่วงห่างเวลาคือ 64 นาที , ➋ หลังปี พ.ศ.2483 เวลามาตรฐานประเทศไทยใช้ UTC+07:00 ในขณะที่จีน ยังใช้เวลามาตรฐานปักกิ่ง ดังนั้นช่วง พ.ศ.2483-2492 (ค.ศ.1940-1949) ช่วงเวลาจะต่างกัน 45 นาที 40 วินาที , ➌ หลังปี พ.ศ.2492 เวลามาตรฐานประเทศไทยใช้ UTC+07:00 และ เวลามาตรฐานประเทศจีน ใช้ UTC+08:00 ช่วงห่างเวลาจะต่างกัน 1 ชั่วโมง ดังนั้นเทียบเวลาประเทศจีนหลัง ปี พ.ศ.2492 ให้ลบออก 1 ชั่วโมง เทียบเวลาประเทศไทยจะเปลี่ยนวันใหม่เร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง คือเวลา 23:00น. เวลามาตรฐานประเทศไทยปัจจุบัน

3. การเปลี่ยนปีนักษัตรจีน การเริ่มต้นนับราศีฤดู ราศีปี ยุคดาว ดาวยุคประจำปี รหัสปีเกิดชายหญิง จะนับนักษัตรใหม่ใน วันสารทลิบชุน (立春) ประมาณช่วงวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นสารทแรกของปีเริ่มต้นนักษัตรใหม่ ขวบปีใหม่ ตามกฎเกณฑ์ปฏิทินโหราศาสตร์จีนโบราณ ก่อนที่คณะปฏิวัติปกครองสถาปนาสาธารณรัฐจีน (พ.ศ.2455) และมีประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินใหม่ โดยปี พ.ศ.2560 เปลี่ยนปีนักษัตรจาก ปีวอก (丙申) เป็น ปีระกา (丁酉) ใน วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 22:34น.

ทั้งนี้หากเทียบปฏิทินจีนที่ตีพิมพ์บางเล่ม ปีนักษัตรอาจไม่ตรงกันเพราะบางเล่มกำหนดวันตรุษจีน เป็นวันเปลี่ยนปีนักษัตร หรือให้วันสารทตังโจ่ย(冬至) เป็นวันเปลี่ยนปีนักษัตรก็มี , ปีนักษัตรจีนมีลำดับดังนี้ ปีชวด: 鼠 , ปีฉลู: 牛 , ปีขาล: 虎 , ปีเถาะ: 兔 , ปีมังกร(มะโรง): 龙 , ปีมะเส็ง: 蛇 , ปีมะเมีย: 马 , ปีมะแม: 羊 , ปีวอก: 猴 , ปีระกา: 鸡 , ปีจอ: 狗 , ปีกุน: 猪 , ปีนักษัตรจีนลำดับจะเหมือนนักษัตรไทย แตกต่างกันตรงช่วงเวลาเปลี่ยนปีนักษัตร

4. เดือนจีน เดือนจันทรคติจีน คล้ายกับเดือนจันทรคติไทย แตกต่างตรงการนับวัน ซึ่งนับ 1-29 หรือ 1-30 วัน(ค่ำ) คล้ายกับค่ำในปฏิทินจันทรคติไทย แต่ไม่นับแยกเป็นขึ้นแรมค่ำ ในแต่ละเดือนจะมีวันพระ 2 ครั้ง คือ วัน 1 (วันชิวอิก) และวัน 15 (วันจับโหงว) ซึ่งวันพระจีน อาจตรงหรือไม่ตรงกับวันพระตามปฏิทินจันทรคติไทย รวมถึงเดือนไทย กับเดือนจันทรคติจีนอาจไม่ตรงกัน เป็นเพราะกฎเกณฑ์เงื่อนไข ข้อกำหนดปฏิทินต่างกัน

ปีจันทรคติจีนปรกติ จะมี 354 หรือ 355 วัน เดือนเล็ก (เสี่ยวเยว่ : 小月) มี 29 วัน เดือนใหญ่ (ต้าเยว่ : 大月) มี 30 วัน การวางเดือนใหญ่เดือนเล็กอาจแตกต่างกันในแต่ละปี , ประมาณทุกๆ 3 - 4 ปี จะมีการเพิ่มเดือนซ้ำครั้งนึง คล้ายกับเดือน อธิกมาส ในปฏิทินจันทรคติไทย , หากปีใดมีเดือนซ้ำ (閏月: ช่วนเยว่) ทั้งปีจะมีจำนวนวัน 383 หรือ 384 วัน ระบบอธิกมาสในปฏิทินจันทรคติจีน ไม่จำเป็นว่าต้องเพิ่ม เดือนแปดสองหนแบบปฏิทินจันทรคติไทย แต่อาจเพิ่มเดือนไหน ตรงเดือนไหนก็ได้ใน 12 เดือน โดยในปฏิทินข้างต้น ในบางปีที่มีเดือนเพิ่มจะระบุเลขเดือนเป็นเลขซ้ำ เช่น 66 หมายถึงเดือน 6 หลังที่เพิ่มมา , ทุกๆ 19 ปี จะมี การเพิ่มเดือน หรือ อธิกมาส 7 ครั้ง

เดือนจีน มี 12 เดือนดังนี้ 1: 正月(เจิง เยว่) , 2: 二月(เอ้อ เยว่) , 3: 三月(ซาน เยว่) , 4: 四月(ชื่อ เยว่), 5: 五月(อู่ เยว่) , 6: 六月(ลิ่ว เยว่) , 7: 七月(ชี เยว่) , 8: 八月(ปา เยว่) , 9: 九月(จิ่ว เยว่) , 10: 十月(สือ เยว่) , 11: 冬月(ดอง เยว่) , 12: 腊月(หล้า เยว่)

5. สารทจีนในแต่ละปีจะมี 24 สารท แต่ละเดือนจะมี 2 สารท มีลำดับดังนี้ 1.สารทลิบชุน(立春) , 2.สารทอู่จุ้ย(雨水) , 3.สารทเก๋งเต็ก(驚蟄) , 4.สารทชุนฮุน(春分) , 5.สารทเช็งเม้ง(清明) , 6.สารทก๊อกอู๋(穀雨) , 7.สารทลิบแฮ่(立夏) , 8.สารทเสี่ยวมั๊ว(小滿) , 9.สารทมั่งเจ็ง(芒種) , 10.สารทแฮ่จี่(夏至) , 11.สารทเสี่ยวซู๊(小暑) , 12.สารทไต้ซู๊(大暑) , 13.สารทลิบชิว(立秋) , 14.สารทซู่ซู๊(處暑) , 15.สารทแปะโล่ว(白露) , 16.สารทชิวฮุน(秋分) , 17.สารทฮั่งโล่ว(寒露) , 18.สารทซึงกั่ง(霜降) , 19.สารทลิบตัง(立冬) , 20.สารทเสี่ยวเสาะ(小雪) , 21.สารทไต้เสาะ(大雪) , 22.สารทตังโจ่ย(冬至) , 23.สารทเสี่ยวฮั้ง(小雪) , 24.สารทไต้ฮั้ง(大寒) , โดยสารทเลขคี่ จะเป็นสารทใหญ่ (โจ๊ย : 节) ส่วนสารทเลขคู่ จะเป็นสารทเล็ก (ขี่ : 气)

6. ปฏิทินโหราศาสตร์จีน ชื่อราศีบน ราศีฟ้า ทั้ง 10 ราศี 甲(กะ) ธาตุไม้-พลังเอี้ยง , 乙(อิก) ธาตุไม้-พลังอิม , 丙(เปี้ย) ธาตุไฟ-พลังเอี้ยง , 丁(เต็ง) ธาตุไฟ-พลังอิม , 戊(โบ่ว) ธาตุดิน-พลังเอี้ยง , 己(กี้) ธาตุดิน-พลังอิม , 庚(แก) ธาตุทอง-พลังเอี้ยง , 辛(ซิง) ธาตุทอง-พลังอิม , 壬(หยิ่ม) ธาตุน้ำ-พลังเอี้ยง , 癸(กุ่ย) ธาตุน้ำ-พลังอิม

ปฏิทินโหราศาสตร์จีน ชื่อราศีล่าง ราศีดิน ทั้ง 12 ราศี 子(จื้อ) ปีชวด-ธาตุน้ำ-พลังเอี้ยง , 丑(ทิ่ว) ปีฉลู-ธาตุดิน-พลังอิม , 寅(เอี้ยง) ปีขาล-ธาตุไม้-พลังเอี้ยง , 卯(เบ้า) ปีเถาะ-ธาตุไม้-พลังอิม , 辰(ซิ้ง) ปีมะโรง-ธาตุดิน-พลังเอี้ยง , 巳(จี๋) ปีมะเส็ง-ธาตุไฟ-พลังอิม , 牛(โง่ว) ปีมะเมีย-ธาตุไฟ-พลังเอี้ยง , 未(บี่) ปีมะแม-ธาตุดิน-พลังอิม , 申(ซิม) ปีวอก-ธาตุทอง-พลังเอี้ยง , 酉(อื้ว) ปีระกา-ธาตุทอง-พลังอิม , 戌(สุก) ปีจอ-ธาตุดิน-พลังเอี้ยง , 亥(ไห) ปีกุน-ธาตุน้ำ-พลังอิม

วันขึ้นปีใหม่ไทย ตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ กำหนดวันขึ้นปีใหม่ในวันขึ้น ๑ ค่ำเดือนห้า(๕) ตามคติพราหมณ์-ฮินดู และใช้จนวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2432 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 จึงได้ทรงเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ เป็น วันที่ 1 เมษายน แทน และใช้จนถึง พ.ศ.2483 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ทรงมีการเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ไทยตามสากลประเทศ จากวันที่ 1 เมษายน เป็น วันที่ 1 มกราคม โดยเริ่มใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2484 เป็นต้นมา , ในปี พ.ศ.2483 ถ้านับถึงเปลี่ยนปีใหม่ เลือนวันจาก 1 เมษายน เป็นวันที่ 1 มกราคม ปรับปีใหม่เร็วขึ้น จำนวนเดือนในปฏิทินไทยจึงหายไป 3 เดือน ดังนั้นในปี พ.ศ.2483 หากนับช่วงเวลาจะมี 9 เดือน โดยวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2483 - 31 มีนาคม พ.ศ.2483 ไม่มีอยู่ในปฏิทินไทยที่ใช้จริง แต่ตามปฏิทินสากลซึ่งตรงกับ ปี ค.ศ.1940 ช่วงเวลาในปฏิทินดังกล่าวใช้ตามปรกติ