ปฏิทินจีน พ.ศ.2564 / ค.ศ.2021

พ.ศ./ค.ศ.
ปฏิทินจีน ปฏิทินจันทรคติจีน วันไหว้ วันสารท ผูกดวงจีน

ปฏิทินจีน พ.ศ.2564 / ค.ศ.2021

ปีชวด (庚子) - ปีฉลู (辛丑) [3]
มินก๊กปีที่ 110 , ค.ศ. 2021 , ม.ศ. 1942 - 1943 , ร.ศ. 239 - 240 , จ.ศ. 1382 - 1383
จีนวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 21:58น. เป็น ปีชวด , ราศีปี 辛丑
ยุคดาว 8 , ดาวยุคประจำปี 6 , รหัสปีเกิด ชาย 6 , รหัสปีเกิด หญิง 9 [4-6]
อาทิตย์
星期日
จันทร์
星期一
อังคาร
星期二
พุธ
星期三
พฤหัสบดี
星期四
ศุกร์
星期五
เสาร์
星期六
1
วัน 18 ค่ำ
เดือน 11
十八   冬月
ปีชวด 庚子
วันขึ้นปีใหม่
2
วัน 19 ค่ำ
เดือน 11
十九   冬月
ปีชวด 庚子
3
วัน 20 ค่ำ
เดือน 11
二十   冬月
ปีชวด 庚子
4
วัน 21 ค่ำ
เดือน 11
廿一   冬月
ปีชวด 庚子
5
วัน 22 ค่ำ
เดือน 11
廿二   冬月
ปีชวด 庚子
小雪
10:23น.
6
วัน 23 ค่ำ
เดือน 11
廿三   冬月
ปีชวด 庚子
7
วัน 24 ค่ำ
เดือน 11
廿四   冬月
ปีชวด 庚子
8
วัน 25 ค่ำ
เดือน 11
廿五   冬月
ปีชวด 庚子
9
วัน 26 ค่ำ
เดือน 11
廿六   冬月
ปีชวด 庚子
วันเด็ก
10
วัน 27 ค่ำ
เดือน 11
廿七   冬月
ปีชวด 庚子
11
วัน 28 ค่ำ
เดือน 11
廿八   冬月
ปีชวด 庚子
12
วัน 29 ค่ำ
เดือน 11
廿九   冬月
ปีชวด 庚子
13
วัน 1 ค่ำ
เดือน 12
初一   腊月
ปีชวด 庚子
วันชิวอิก
14
วัน 2 ค่ำ
เดือน 12
初二   腊月
ปีชวด 庚子
15
วัน 3 ค่ำ
เดือน 12
初三   腊月
ปีชวด 庚子
16
วัน 4 ค่ำ
เดือน 12
初四   腊月
ปีชวด 庚子
17
วัน 5 ค่ำ
เดือน 12
初五   腊月
ปีชวด 庚子
18
วัน 6 ค่ำ
เดือน 12
初六   腊月
ปีชวด 庚子
19
วัน 7 ค่ำ
เดือน 12
初七   腊月
ปีชวด 庚子
20
วัน 8 ค่ำ
เดือน 12
初八   腊月
ปีชวด 庚子
大寒
03:39น.
21
วัน 9 ค่ำ
เดือน 12
初九   腊月
ปีชวด 庚子
22
วัน 10 ค่ำ
เดือน 12
初十   腊月
ปีชวด 庚子
23
วัน 11 ค่ำ
เดือน 12
十一   腊月
ปีชวด 庚子
24
วัน 12 ค่ำ
เดือน 12
十二   腊月
ปีชวด 庚子
25
วัน 13 ค่ำ
เดือน 12
十三   腊月
ปีชวด 庚子
26
วัน 14 ค่ำ
เดือน 12
十四   腊月
ปีชวด 庚子
27
วัน 15 ค่ำ
เดือน 12
十五   腊月
ปีชวด 庚子
วันจับโหงว
28
วัน 16 ค่ำ
เดือน 12
十六   腊月
ปีชวด 庚子
29
วัน 17 ค่ำ
เดือน 12
十七   腊月
ปีชวด 庚子
30
วัน 18 ค่ำ
เดือน 12
十八   腊月
ปีชวด 庚子
31
วัน 19 ค่ำ
เดือน 12
十九   腊月
ปีชวด 庚子
อาทิตย์
星期日
จันทร์
星期一
อังคาร
星期二
พุธ
星期三
พฤหัสบดี
星期四
ศุกร์
星期五
เสาร์
星期六
1
วัน 20 ค่ำ
เดือน 12
二十   腊月
ปีชวด 庚子
2
วัน 21 ค่ำ
เดือน 12
廿一   腊月
ปีชวด 庚子
3
วัน 22 ค่ำ
เดือน 12
廿二   腊月
ปีฉลู 辛丑
立春
21:58น.
สารทลิบชุน
4
วัน 23 ค่ำ
เดือน 12
廿三   腊月
ปีฉลู 辛丑
5
วัน 24 ค่ำ
เดือน 12
廿四   腊月
ปีฉลู 辛丑
วันไหว้ส่งเสด็จฯ
6
วัน 25 ค่ำ
เดือน 12
廿五   腊月
ปีฉลู 辛丑
7
วัน 26 ค่ำ
เดือน 12
廿六   腊月
ปีฉลู 辛丑
8
วัน 27 ค่ำ
เดือน 12
廿七   腊月
ปีฉลู 辛丑
9
วัน 28 ค่ำ
เดือน 12
廿八   腊月
ปีฉลู 辛丑
10
วัน 29 ค่ำ
เดือน 12
廿九   腊月
ปีฉลู 辛丑
11
วัน 30 ค่ำ
เดือน 12
三十   腊月
ปีฉลู 辛丑
วันไหว้สิ้นปี,วันไหว้รับไฉ่ซิ้งเอี้ยฯ
12
วัน 1 ค่ำ
เดือน 1
初一   正月
ปีฉลู 辛丑
วันตรุษจีน,วันชิวอิก
13
วัน 2 ค่ำ
เดือน 1
初二   正月
ปีฉลู 辛丑
14
วัน 3 ค่ำ
เดือน 1
初三   正月
ปีฉลู 辛丑
15
วัน 4 ค่ำ
เดือน 1
初四   正月
ปีฉลู 辛丑
วันไหว้รับเจ้าฯ
16
วัน 5 ค่ำ
เดือน 1
初五   正月
ปีฉลู 辛丑
วันเกิดจ้าวกงหมิงฯ
17
วัน 6 ค่ำ
เดือน 1
初六   正月
ปีฉลู 辛丑
18
วัน 7 ค่ำ
เดือน 1
初七   正月
ปีฉลู 辛丑
雨水
17:43น.
19
วัน 8 ค่ำ
เดือน 1
初八   正月
ปีฉลู 辛丑
20
วัน 9 ค่ำ
เดือน 1
初九   正月
ปีฉลู 辛丑
วันไหว้ทีกงแซฯ
21
วัน 10 ค่ำ
เดือน 1
初十   正月
ปีฉลู 辛丑
22
วัน 11 ค่ำ
เดือน 1
十一   正月
ปีฉลู 辛丑
23
วัน 12 ค่ำ
เดือน 1
十二   正月
ปีฉลู 辛丑
24
วัน 13 ค่ำ
เดือน 1
十三   正月
ปีฉลู 辛丑
25
วัน 14 ค่ำ
เดือน 1
十四   正月
ปีฉลู 辛丑
26
วัน 15 ค่ำ
เดือน 1
十五   正月
ปีฉลู 辛丑
ไหว้เทศกาลชาวนา,วันจับโหงว
27
วัน 16 ค่ำ
เดือน 1
十六   正月
ปีฉลู 辛丑
28
วัน 17 ค่ำ
เดือน 1
十七   正月
ปีฉลู 辛丑
อาทิตย์
星期日
จันทร์
星期一
อังคาร
星期二
พุธ
星期三
พฤหัสบดี
星期四
ศุกร์
星期五
เสาร์
星期六
1
วัน 18 ค่ำ
เดือน 1
十八   正月
ปีฉลู 辛丑
2
วัน 19 ค่ำ
เดือน 1
十九   正月
ปีฉลู 辛丑
3
วัน 20 ค่ำ
เดือน 1
二十   正月
ปีฉลู 辛丑
4
วัน 21 ค่ำ
เดือน 1
廿一   正月
ปีฉลู 辛丑
5
วัน 22 ค่ำ
เดือน 1
廿二   正月
ปีฉลู 辛丑
驚蟄
15:53น.
6
วัน 23 ค่ำ
เดือน 1
廿三   正月
ปีฉลู 辛丑
7
วัน 24 ค่ำ
เดือน 1
廿四   正月
ปีฉลู 辛丑
8
วัน 25 ค่ำ
เดือน 1
廿五   正月
ปีฉลู 辛丑
9
วัน 26 ค่ำ
เดือน 1
廿六   正月
ปีฉลู 辛丑
10
วัน 27 ค่ำ
เดือน 1
廿七   正月
ปีฉลู 辛丑
11
วัน 28 ค่ำ
เดือน 1
廿八   正月
ปีฉลู 辛丑
12
วัน 29 ค่ำ
เดือน 1
廿九   正月
ปีฉลู 辛丑
13
วัน 1 ค่ำ
เดือน 2
初一   二月
ปีฉลู 辛丑
วันชิวอิก
14
วัน 2 ค่ำ
เดือน 2
初二   二月
ปีฉลู 辛丑
15
วัน 3 ค่ำ
เดือน 2
初三   二月
ปีฉลู 辛丑
16
วัน 4 ค่ำ
เดือน 2
初四   二月
ปีฉลู 辛丑
17
วัน 5 ค่ำ
เดือน 2
初五   二月
ปีฉลู 辛丑
18
วัน 6 ค่ำ
เดือน 2
初六   二月
ปีฉลู 辛丑
19
วัน 7 ค่ำ
เดือน 2
初七   二月
ปีฉลู 辛丑
20
วัน 8 ค่ำ
เดือน 2
初八   二月
ปีฉลู 辛丑
春分
16:37น.
21
วัน 9 ค่ำ
เดือน 2
初九   二月
ปีฉลู 辛丑
22
วัน 10 ค่ำ
เดือน 2
初十   二月
ปีฉลู 辛丑
23
วัน 11 ค่ำ
เดือน 2
十一   二月
ปีฉลู 辛丑
24
วัน 12 ค่ำ
เดือน 2
十二   二月
ปีฉลู 辛丑
25
วัน 13 ค่ำ
เดือน 2
十三   二月
ปีฉลู 辛丑
26
วัน 14 ค่ำ
เดือน 2
十四   二月
ปีฉลู 辛丑
วันหยุดราชการ (ภาคเหนือ)
27
วัน 15 ค่ำ
เดือน 2
十五   二月
ปีฉลู 辛丑
วันจับโหงว
28
วัน 16 ค่ำ
เดือน 2
十六   二月
ปีฉลู 辛丑
29
วัน 17 ค่ำ
เดือน 2
十七   二月
ปีฉลู 辛丑
30
วัน 18 ค่ำ
เดือน 2
十八   二月
ปีฉลู 辛丑
31
วัน 19 ค่ำ
เดือน 2
十九   二月
ปีฉลู 辛丑
วันประสูติพระโพธิสัตว์กวนอิม
อาทิตย์
星期日
จันทร์
星期一
อังคาร
星期二
พุธ
星期三
พฤหัสบดี
星期四
ศุกร์
星期五
เสาร์
星期六
1
วัน 20 ค่ำ
เดือน 2
二十   二月
ปีฉลู 辛丑
2
วัน 21 ค่ำ
เดือน 2
廿一   二月
ปีฉลู 辛丑
3
วัน 22 ค่ำ
เดือน 2
廿二   二月
ปีฉลู 辛丑
4
วัน 23 ค่ำ
เดือน 2
廿三   二月
ปีฉลู 辛丑
清明
20:35น.
วันเช็งเม้ง
5
วัน 24 ค่ำ
เดือน 2
廿四   二月
ปีฉลู 辛丑
6
วัน 25 ค่ำ
เดือน 2
廿五   二月
ปีฉลู 辛丑
วันจักรี
7
วัน 26 ค่ำ
เดือน 2
廿六   二月
ปีฉลู 辛丑
8
วัน 27 ค่ำ
เดือน 2
廿七   二月
ปีฉลู 辛丑
9
วัน 28 ค่ำ
เดือน 2
廿八   二月
ปีฉลู 辛丑
10
วัน 29 ค่ำ
เดือน 2
廿九   二月
ปีฉลู 辛丑
11
วัน 30 ค่ำ
เดือน 2
三十   二月
ปีฉลู 辛丑
12
วัน 1 ค่ำ
เดือน 3
初一   三月
ปีฉลู 辛丑
วันสงกรานต์ (ครม.)
วันชิวอิก
13
วัน 2 ค่ำ
เดือน 3
初二   三月
ปีฉลู 辛丑
วันสงกรานต์
14
วัน 3 ค่ำ
เดือน 3
初三   三月
ปีฉลู 辛丑
วันสงกรานต์
วันประสูติองค์เฮียงเทียงเสี่ยงตี่ฯ
15
วัน 4 ค่ำ
เดือน 3
初四   三月
ปีฉลู 辛丑
วันสงกรานต์
16
วัน 5 ค่ำ
เดือน 3
初五   三月
ปีฉลู 辛丑
17
วัน 6 ค่ำ
เดือน 3
初六   三月
ปีฉลู 辛丑
18
วัน 7 ค่ำ
เดือน 3
初七   三月
ปีฉลู 辛丑
19
วัน 8 ค่ำ
เดือน 3
初八   三月
ปีฉลู 辛丑
20
วัน 9 ค่ำ
เดือน 3
初九   三月
ปีฉลู 辛丑
穀雨
03:33น.
21
วัน 10 ค่ำ
เดือน 3
初十   三月
ปีฉลู 辛丑
22
วัน 11 ค่ำ
เดือน 3
十一   三月
ปีฉลู 辛丑
23
วัน 12 ค่ำ
เดือน 3
十二   三月
ปีฉลู 辛丑
24
วัน 13 ค่ำ
เดือน 3
十三   三月
ปีฉลู 辛丑
25
วัน 14 ค่ำ
เดือน 3
十四   三月
ปีฉลู 辛丑
26
วัน 15 ค่ำ
เดือน 3
十五   三月
ปีฉลู 辛丑
วันจับโหงว
27
วัน 16 ค่ำ
เดือน 3
十六   三月
ปีฉลู 辛丑
28
วัน 17 ค่ำ
เดือน 3
十七   三月
ปีฉลู 辛丑
29
วัน 18 ค่ำ
เดือน 3
十八   三月
ปีฉลู 辛丑
30
วัน 19 ค่ำ
เดือน 3
十九   三月
ปีฉลู 辛丑
อาทิตย์
星期日
จันทร์
星期一
อังคาร
星期二
พุธ
星期三
พฤหัสบดี
星期四
ศุกร์
星期五
เสาร์
星期六
1
วัน 20 ค่ำ
เดือน 3
二十   三月
ปีฉลู 辛丑
วันแรงงาน
2
วัน 21 ค่ำ
เดือน 3
廿一   三月
ปีฉลู 辛丑
3
วัน 22 ค่ำ
เดือน 3
廿二   三月
ปีฉลู 辛丑
วันหยุดชดเชย
4
วัน 23 ค่ำ
เดือน 3
廿三   三月
ปีฉลู 辛丑
วันฉัตรมงคล
วันประสูติเทียนโหวเซี้ยบ้อ
5
วัน 24 ค่ำ
เดือน 3
廿四   三月
ปีฉลู 辛丑
立夏
13:47น.
6
วัน 25 ค่ำ
เดือน 3
廿五   三月
ปีฉลู 辛丑
7
วัน 26 ค่ำ
เดือน 3
廿六   三月
ปีฉลู 辛丑
8
วัน 27 ค่ำ
เดือน 3
廿七   三月
ปีฉลู 辛丑
9
วัน 28 ค่ำ
เดือน 3
廿八   三月
ปีฉลู 辛丑
10
วัน 29 ค่ำ
เดือน 3
廿九   三月
ปีฉลู 辛丑
วันพืชมงคล , วันหยุดราชการ (ภาคอีสาน)
11
วัน 30 ค่ำ
เดือน 3
三十   三月
ปีฉลู 辛丑
12
วัน 1 ค่ำ
เดือน 4
初一   四月
ปีฉลู 辛丑
วันชิวอิก
13
วัน 2 ค่ำ
เดือน 4
初二   四月
ปีฉลู 辛丑
14
วัน 3 ค่ำ
เดือน 4
初三   四月
ปีฉลู 辛丑
15
วัน 4 ค่ำ
เดือน 4
初四   四月
ปีฉลู 辛丑
16
วัน 5 ค่ำ
เดือน 4
初五   四月
ปีฉลู 辛丑
17
วัน 6 ค่ำ
เดือน 4
初六   四月
ปีฉลู 辛丑
18
วัน 7 ค่ำ
เดือน 4
初七   四月
ปีฉลู 辛丑
19
วัน 8 ค่ำ
เดือน 4
初八   四月
ปีฉลู 辛丑
วันประสูติองค์ถานกงต้าเซียนเสิ้ง
20
วัน 9 ค่ำ
เดือน 4
初九   四月
ปีฉลู 辛丑
21
วัน 10 ค่ำ
เดือน 4
初十   四月
ปีฉลู 辛丑
小滿
02:37น.
22
วัน 11 ค่ำ
เดือน 4
十一   四月
ปีฉลู 辛丑
23
วัน 12 ค่ำ
เดือน 4
十二   四月
ปีฉลู 辛丑
24
วัน 13 ค่ำ
เดือน 4
十三   四月
ปีฉลู 辛丑
25
วัน 14 ค่ำ
เดือน 4
十四   四月
ปีฉลู 辛丑
26
วัน 15 ค่ำ
เดือน 4
十五   四月
ปีฉลู 辛丑
วันจับโหงว
27
วัน 16 ค่ำ
เดือน 4
十六   四月
ปีฉลู 辛丑
28
วัน 17 ค่ำ
เดือน 4
十七   四月
ปีฉลู 辛丑
29
วัน 18 ค่ำ
เดือน 4
十八   四月
ปีฉลู 辛丑
30
วัน 19 ค่ำ
เดือน 4
十九   四月
ปีฉลู 辛丑
31
วัน 20 ค่ำ
เดือน 4
二十   四月
ปีฉลู 辛丑
อาทิตย์
星期日
จันทร์
星期一
อังคาร
星期二
พุธ
星期三
พฤหัสบดี
星期四
ศุกร์
星期五
เสาร์
星期六
1
วัน 21 ค่ำ
เดือน 4
廿一   四月
ปีฉลู 辛丑
2
วัน 22 ค่ำ
เดือน 4
廿二   四月
ปีฉลู 辛丑
3
วัน 23 ค่ำ
เดือน 4
廿三   四月
ปีฉลู 辛丑
วันเฉลิมฯ พระราชินี
4
วัน 24 ค่ำ
เดือน 4
廿四   四月
ปีฉลู 辛丑
5
วัน 25 ค่ำ
เดือน 4
廿五   四月
ปีฉลู 辛丑
芒種
17:52น.
6
วัน 26 ค่ำ
เดือน 4
廿六   四月
ปีฉลู 辛丑
7
วัน 27 ค่ำ
เดือน 4
廿七   四月
ปีฉลู 辛丑
8
วัน 28 ค่ำ
เดือน 4
廿八   四月
ปีฉลู 辛丑
9
วัน 29 ค่ำ
เดือน 4
廿九   四月
ปีฉลู 辛丑
10
วัน 1 ค่ำ
เดือน 5
初一   五月
ปีฉลู 辛丑
วันชิวอิก
11
วัน 2 ค่ำ
เดือน 5
初二   五月
ปีฉลู 辛丑
12
วัน 3 ค่ำ
เดือน 5
初三   五月
ปีฉลู 辛丑
13
วัน 4 ค่ำ
เดือน 5
初四   五月
ปีฉลู 辛丑
14
วัน 5 ค่ำ
เดือน 5
初五   五月
ปีฉลู 辛丑
วันไหว้บ๊ะจ่าง
15
วัน 6 ค่ำ
เดือน 5
初六   五月
ปีฉลู 辛丑
16
วัน 7 ค่ำ
เดือน 5
初七   五月
ปีฉลู 辛丑
17
วัน 8 ค่ำ
เดือน 5
初八   五月
ปีฉลู 辛丑
18
วัน 9 ค่ำ
เดือน 5
初九   五月
ปีฉลู 辛丑
19
วัน 10 ค่ำ
เดือน 5
初十   五月
ปีฉลู 辛丑
20
วัน 11 ค่ำ
เดือน 5
十一   五月
ปีฉลู 辛丑
21
วัน 12 ค่ำ
เดือน 5
十二   五月
ปีฉลู 辛丑
夏至
10:32น.
22
วัน 13 ค่ำ
เดือน 5
十三   五月
ปีฉลู 辛丑
23
วัน 14 ค่ำ
เดือน 5
十四   五月
ปีฉลู 辛丑
24
วัน 15 ค่ำ
เดือน 5
十五   五月
ปีฉลู 辛丑
วันจับโหงว
25
วัน 16 ค่ำ
เดือน 5
十六   五月
ปีฉลู 辛丑
26
วัน 17 ค่ำ
เดือน 5
十七   五月
ปีฉลู 辛丑
27
วัน 18 ค่ำ
เดือน 5
十八   五月
ปีฉลู 辛丑
28
วัน 19 ค่ำ
เดือน 5
十九   五月
ปีฉลู 辛丑
29
วัน 20 ค่ำ
เดือน 5
二十   五月
ปีฉลู 辛丑
30
วัน 21 ค่ำ
เดือน 5
廿一   五月
ปีฉลู 辛丑
อาทิตย์
星期日
จันทร์
星期一
อังคาร
星期二
พุธ
星期三
พฤหัสบดี
星期四
ศุกร์
星期五
เสาร์
星期六
1
วัน 22 ค่ำ
เดือน 5
廿二   五月
ปีฉลู 辛丑
2
วัน 23 ค่ำ
เดือน 5
廿三   五月
ปีฉลู 辛丑
3
วัน 24 ค่ำ
เดือน 5
廿四   五月
ปีฉลู 辛丑
4
วัน 25 ค่ำ
เดือน 5
廿五   五月
ปีฉลู 辛丑
5
วัน 26 ค่ำ
เดือน 5
廿六   五月
ปีฉลู 辛丑
6
วัน 27 ค่ำ
เดือน 5
廿七   五月
ปีฉลู 辛丑
7
วัน 28 ค่ำ
เดือน 5
廿八   五月
ปีฉลู 辛丑
小暑
04:05น.
8
วัน 29 ค่ำ
เดือน 5
廿九   五月
ปีฉลู 辛丑
9
วัน 30 ค่ำ
เดือน 5
三十   五月
ปีฉลู 辛丑
10
วัน 1 ค่ำ
เดือน 6
初一   六月
ปีฉลู 辛丑
วันชิวอิก
11
วัน 2 ค่ำ
เดือน 6
初二   六月
ปีฉลู 辛丑
12
วัน 3 ค่ำ
เดือน 6
初三   六月
ปีฉลู 辛丑
13
วัน 4 ค่ำ
เดือน 6
初四   六月
ปีฉลู 辛丑
14
วัน 5 ค่ำ
เดือน 6
初五   六月
ปีฉลู 辛丑
15
วัน 6 ค่ำ
เดือน 6
初六   六月
ปีฉลู 辛丑
16
วัน 7 ค่ำ
เดือน 6
初七   六月
ปีฉลู 辛丑
17
วัน 8 ค่ำ
เดือน 6
初八   六月
ปีฉลู 辛丑
18
วัน 9 ค่ำ
เดือน 6
初九   六月
ปีฉลู 辛丑
19
วัน 10 ค่ำ
เดือน 6
初十   六月
ปีฉลู 辛丑
20
วัน 11 ค่ำ
เดือน 6
十一   六月
ปีฉลู 辛丑
21
วัน 12 ค่ำ
เดือน 6
十二   六月
ปีฉลู 辛丑
22
วัน 13 ค่ำ
เดือน 6
十三   六月
ปีฉลู 辛丑
大暑
21:26น.
23
วัน 14 ค่ำ
เดือน 6
十四   六月
ปีฉลู 辛丑
24
วัน 15 ค่ำ
เดือน 6
十五   六月
ปีฉลู 辛丑
วันจับโหงว
25
วัน 16 ค่ำ
เดือน 6
十六   六月
ปีฉลู 辛丑
26
วัน 17 ค่ำ
เดือน 6
十七   六月
ปีฉลู 辛丑
วันหยุดชดเชย
27
วัน 18 ค่ำ
เดือน 6
十八   六月
ปีฉลู 辛丑
วันหยุดพิเศษ (ครม.)
28
วัน 19 ค่ำ
เดือน 6
十九   六月
ปีฉลู 辛丑
วันเฉลิมฯ ร.10
วันสำเร็จมรรคผลพระโพธิสัตว์กวนอิม
29
วัน 20 ค่ำ
เดือน 6
二十   六月
ปีฉลู 辛丑
30
วัน 21 ค่ำ
เดือน 6
廿一   六月
ปีฉลู 辛丑
31
วัน 22 ค่ำ
เดือน 6
廿二   六月
ปีฉลู 辛丑
อาทิตย์
星期日
จันทร์
星期一
อังคาร
星期二
พุธ
星期三
พฤหัสบดี
星期四
ศุกร์
星期五
เสาร์
星期六
1
วัน 23 ค่ำ
เดือน 6
廿三   六月
ปีฉลู 辛丑
2
วัน 24 ค่ำ
เดือน 6
廿四   六月
ปีฉลู 辛丑
วันประสูติเทพเจ้ากวนอูฯ
3
วัน 25 ค่ำ
เดือน 6
廿五   六月
ปีฉลู 辛丑
4
วัน 26 ค่ำ
เดือน 6
廿六   六月
ปีฉลู 辛丑
5
วัน 27 ค่ำ
เดือน 6
廿七   六月
ปีฉลู 辛丑
6
วัน 28 ค่ำ
เดือน 6
廿八   六月
ปีฉลู 辛丑
7
วัน 29 ค่ำ
เดือน 6
廿九   六月
ปีฉลู 辛丑
立秋
13:53น.
8
วัน 1 ค่ำ
เดือน 7
初一   七月
ปีฉลู 辛丑
วันสมภพองค์ไท้สร้างเหลาจวินฯ,วันชิวอิก
9
วัน 2 ค่ำ
เดือน 7
初二   七月
ปีฉลู 辛丑
10
วัน 3 ค่ำ
เดือน 7
初三   七月
ปีฉลู 辛丑
11
วัน 4 ค่ำ
เดือน 7
初四   七月
ปีฉลู 辛丑
12
วัน 5 ค่ำ
เดือน 7
初五   七月
ปีฉลู 辛丑
วันเฉลิมฯ วันแม่
13
วัน 6 ค่ำ
เดือน 7
初六   七月
ปีฉลู 辛丑
14
วัน 7 ค่ำ
เดือน 7
初七   七月
ปีฉลู 辛丑
15
วัน 8 ค่ำ
เดือน 7
初八   七月
ปีฉลู 辛丑
16
วัน 9 ค่ำ
เดือน 7
初九   七月
ปีฉลู 辛丑
17
วัน 10 ค่ำ
เดือน 7
初十   七月
ปีฉลู 辛丑
18
วัน 11 ค่ำ
เดือน 7
十一   七月
ปีฉลู 辛丑
19
วัน 12 ค่ำ
เดือน 7
十二   七月
ปีฉลู 辛丑
20
วัน 13 ค่ำ
เดือน 7
十三   七月
ปีฉลู 辛丑
21
วัน 14 ค่ำ
เดือน 7
十四   七月
ปีฉลู 辛丑
22
วัน 15 ค่ำ
เดือน 7
十五   七月
ปีฉลู 辛丑
วันสารทจีน,วันจับโหงว
23
วัน 16 ค่ำ
เดือน 7
十六   七月
ปีฉลู 辛丑
處暑
04:34น.
24
วัน 17 ค่ำ
เดือน 7
十七   七月
ปีฉลู 辛丑
25
วัน 18 ค่ำ
เดือน 7
十八   七月
ปีฉลู 辛丑
26
วัน 19 ค่ำ
เดือน 7
十九   七月
ปีฉลู 辛丑
27
วัน 20 ค่ำ
เดือน 7
二十   七月
ปีฉลู 辛丑
28
วัน 21 ค่ำ
เดือน 7
廿一   七月
ปีฉลู 辛丑
29
วัน 22 ค่ำ
เดือน 7
廿二   七月
ปีฉลู 辛丑
วันเกิดเทพเจ้าปี่กานฯ
30
วัน 23 ค่ำ
เดือน 7
廿三   七月
ปีฉลู 辛丑
31
วัน 24 ค่ำ
เดือน 7
廿四   七月
ปีฉลู 辛丑
อาทิตย์
星期日
จันทร์
星期一
อังคาร
星期二
พุธ
星期三
พฤหัสบดี
星期四
ศุกร์
星期五
เสาร์
星期六
1
วัน 25 ค่ำ
เดือน 7
廿五   七月
ปีฉลู 辛丑
2
วัน 26 ค่ำ
เดือน 7
廿六   七月
ปีฉลู 辛丑
3
วัน 27 ค่ำ
เดือน 7
廿七   七月
ปีฉลู 辛丑
วันเกิดเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
4
วัน 28 ค่ำ
เดือน 7
廿八   七月
ปีฉลู 辛丑
5
วัน 29 ค่ำ
เดือน 7
廿九   七月
ปีฉลู 辛丑
6
วัน 30 ค่ำ
เดือน 7
三十   七月
ปีฉลู 辛丑
7
วัน 1 ค่ำ
เดือน 8
初一   八月
ปีฉลู 辛丑
白露
16:52น.
วันชิวอิก
8
วัน 2 ค่ำ
เดือน 8
初二   八月
ปีฉลู 辛丑
9
วัน 3 ค่ำ
เดือน 8
初三   八月
ปีฉลู 辛丑
10
วัน 4 ค่ำ
เดือน 8
初四   八月
ปีฉลู 辛丑
11
วัน 5 ค่ำ
เดือน 8
初五   八月
ปีฉลู 辛丑
12
วัน 6 ค่ำ
เดือน 8
初六   八月
ปีฉลู 辛丑
13
วัน 7 ค่ำ
เดือน 8
初七   八月
ปีฉลู 辛丑
14
วัน 8 ค่ำ
เดือน 8
初八   八月
ปีฉลู 辛丑
15
วัน 9 ค่ำ
เดือน 8
初九   八月
ปีฉลู 辛丑
16
วัน 10 ค่ำ
เดือน 8
初十   八月
ปีฉลู 辛丑
17
วัน 11 ค่ำ
เดือน 8
十一   八月
ปีฉลู 辛丑
18
วัน 12 ค่ำ
เดือน 8
十二   八月
ปีฉลู 辛丑
19
วัน 13 ค่ำ
เดือน 8
十三   八月
ปีฉลู 辛丑
20
วัน 14 ค่ำ
เดือน 8
十四   八月
ปีฉลู 辛丑
21
วัน 15 ค่ำ
เดือน 8
十五   八月
ปีฉลู 辛丑
วันไหว้พระจันทร์ ,วันจับโหงว
22
วัน 16 ค่ำ
เดือน 8
十六   八月
ปีฉลู 辛丑
23
วัน 17 ค่ำ
เดือน 8
十七   八月
ปีฉลู 辛丑
秋分
02:20น.
24
วัน 18 ค่ำ
เดือน 8
十八   八月
ปีฉลู 辛丑
วันมหิดล (ครม.)
25
วัน 19 ค่ำ
เดือน 8
十九   八月
ปีฉลู 辛丑
26
วัน 20 ค่ำ
เดือน 8
二十   八月
ปีฉลู 辛丑
27
วัน 21 ค่ำ
เดือน 8
廿一   八月
ปีฉลู 辛丑
28
วัน 22 ค่ำ
เดือน 8
廿二   八月
ปีฉลู 辛丑
29
วัน 23 ค่ำ
เดือน 8
廿三   八月
ปีฉลู 辛丑
30
วัน 24 ค่ำ
เดือน 8
廿四   八月
ปีฉลู 辛丑
อาทิตย์
星期日
จันทร์
星期一
อังคาร
星期二
พุธ
星期三
พฤหัสบดี
星期四
ศุกร์
星期五
เสาร์
星期六
1
วัน 25 ค่ำ
เดือน 8
廿五   八月
ปีฉลู 辛丑
2
วัน 26 ค่ำ
เดือน 8
廿六   八月
ปีฉลู 辛丑
3
วัน 27 ค่ำ
เดือน 8
廿七   八月
ปีฉลู 辛丑
4
วัน 28 ค่ำ
เดือน 8
廿八   八月
ปีฉลู 辛丑
5
วัน 29 ค่ำ
เดือน 8
廿九   八月
ปีฉลู 辛丑
6
วัน 1 ค่ำ
เดือน 9
初一   九月
ปีฉลู 辛丑
วันหยุดราชการ (ภาคใต้)
เทศกาลกินเจ,วันชิวอิก
7
วัน 2 ค่ำ
เดือน 9
初二   九月
ปีฉลู 辛丑
เทศกาลกินเจ
8
วัน 3 ค่ำ
เดือน 9
初三   九月
ปีฉลู 辛丑
寒露
08:38น.
เทศกาลกินเจ
9
วัน 4 ค่ำ
เดือน 9
初四   九月
ปีฉลู 辛丑
เทศกาลกินเจ
10
วัน 5 ค่ำ
เดือน 9
初五   九月
ปีฉลู 辛丑
เทศกาลกินเจ
11
วัน 6 ค่ำ
เดือน 9
初六   九月
ปีฉลู 辛丑
เทศกาลกินเจ
12
วัน 7 ค่ำ
เดือน 9
初七   九月
ปีฉลู 辛丑
เทศกาลกินเจ
13
วัน 8 ค่ำ
เดือน 9
初八   九月
ปีฉลู 辛丑
วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
เทศกาลกินเจ
14
วัน 9 ค่ำ
เดือน 9
初九   九月
ปีฉลู 辛丑
เทศกาลกินเจ,วันประสูติเทพเจ้านาจาซาไท้จื้อฯ
15
วัน 10 ค่ำ
เดือน 9
初十   九月
ปีฉลู 辛丑
16
วัน 11 ค่ำ
เดือน 9
十一   九月
ปีฉลู 辛丑
17
วัน 12 ค่ำ
เดือน 9
十二   九月
ปีฉลู 辛丑
18
วัน 13 ค่ำ
เดือน 9
十三   九月
ปีฉลู 辛丑
19
วัน 14 ค่ำ
เดือน 9
十四   九月
ปีฉลู 辛丑
20
วัน 15 ค่ำ
เดือน 9
十五   九月
ปีฉลู 辛丑
วันจับโหงว
21
วัน 16 ค่ำ
เดือน 9
十六   九月
ปีฉลู 辛丑
วันหยุดราชการ (ภาคกลาง)
22
วัน 17 ค่ำ
เดือน 9
十七   九月
ปีฉลู 辛丑
วันหยุดชดเชย
23
วัน 18 ค่ำ
เดือน 9
十八   九月
ปีฉลู 辛丑
霜降
11:51น.
วันปิยมหาราช
24
วัน 19 ค่ำ
เดือน 9
十九   九月
ปีฉลู 辛丑
วันออกบวชพระโพธิสัตว์กวนอิม
25
วัน 20 ค่ำ
เดือน 9
二十   九月
ปีฉลู 辛丑
วันหยุดชดเชย
26
วัน 21 ค่ำ
เดือน 9
廿一   九月
ปีฉลู 辛丑
27
วัน 22 ค่ำ
เดือน 9
廿二   九月
ปีฉลู 辛丑
28
วัน 23 ค่ำ
เดือน 9
廿三   九月
ปีฉลู 辛丑
29
วัน 24 ค่ำ
เดือน 9
廿四   九月
ปีฉลู 辛丑
30
วัน 25 ค่ำ
เดือน 9
廿五   九月
ปีฉลู 辛丑
31
วัน 26 ค่ำ
เดือน 9
廿六   九月
ปีฉลู 辛丑
อาทิตย์
星期日
จันทร์
星期一
อังคาร
星期二
พุธ
星期三
พฤหัสบดี
星期四
ศุกร์
星期五
เสาร์
星期六
1
วัน 27 ค่ำ
เดือน 9
廿七   九月
ปีฉลู 辛丑
2
วัน 28 ค่ำ
เดือน 9
廿八   九月
ปีฉลู 辛丑
3
วัน 29 ค่ำ
เดือน 9
廿九   九月
ปีฉลู 辛丑
4
วัน 30 ค่ำ
เดือน 9
三十   九月
ปีฉลู 辛丑
5
วัน 1 ค่ำ
เดือน 10
初一   十月
ปีฉลู 辛丑
วันชิวอิก
6
วัน 2 ค่ำ
เดือน 10
初二   十月
ปีฉลู 辛丑
7
วัน 3 ค่ำ
เดือน 10
初三   十月
ปีฉลู 辛丑
立冬
11:58น.
8
วัน 4 ค่ำ
เดือน 10
初四   十月
ปีฉลู 辛丑
9
วัน 5 ค่ำ
เดือน 10
初五   十月
ปีฉลู 辛丑
10
วัน 6 ค่ำ
เดือน 10
初六   十月
ปีฉลู 辛丑
11
วัน 7 ค่ำ
เดือน 10
初七   十月
ปีฉลู 辛丑
12
วัน 8 ค่ำ
เดือน 10
初八   十月
ปีฉลู 辛丑
13
วัน 9 ค่ำ
เดือน 10
初九   十月
ปีฉลู 辛丑
14
วัน 10 ค่ำ
เดือน 10
初十   十月
ปีฉลู 辛丑
15
วัน 11 ค่ำ
เดือน 10
十一   十月
ปีฉลู 辛丑
16
วัน 12 ค่ำ
เดือน 10
十二   十月
ปีฉลู 辛丑
17
วัน 13 ค่ำ
เดือน 10
十三   十月
ปีฉลู 辛丑
18
วัน 14 ค่ำ
เดือน 10
十四   十月
ปีฉลู 辛丑
19
วัน 15 ค่ำ
เดือน 10
十五   十月
ปีฉลู 辛丑
วันจับโหงว
20
วัน 16 ค่ำ
เดือน 10
十六   十月
ปีฉลู 辛丑
21
วัน 17 ค่ำ
เดือน 10
十七   十月
ปีฉลู 辛丑
22
วัน 18 ค่ำ
เดือน 10
十八   十月
ปีฉลู 辛丑
小雪
09:33น.
23
วัน 19 ค่ำ
เดือน 10
十九   十月
ปีฉลู 辛丑
24
วัน 20 ค่ำ
เดือน 10
二十   十月
ปีฉลู 辛丑
25
วัน 21 ค่ำ
เดือน 10
廿一   十月
ปีฉลู 辛丑
26
วัน 22 ค่ำ
เดือน 10
廿二   十月
ปีฉลู 辛丑
27
วัน 23 ค่ำ
เดือน 10
廿三   十月
ปีฉลู 辛丑
28
วัน 24 ค่ำ
เดือน 10
廿四   十月
ปีฉลู 辛丑
29
วัน 25 ค่ำ
เดือน 10
廿五   十月
ปีฉลู 辛丑
30
วัน 26 ค่ำ
เดือน 10
廿六   十月
ปีฉลู 辛丑
อาทิตย์
星期日
จันทร์
星期一
อังคาร
星期二
พุธ
星期三
พฤหัสบดี
星期四
ศุกร์
星期五
เสาร์
星期六
1
วัน 27 ค่ำ
เดือน 10
廿七   十月
ปีฉลู 辛丑
2
วัน 28 ค่ำ
เดือน 10
廿八   十月
ปีฉลู 辛丑
3
วัน 29 ค่ำ
เดือน 10
廿九   十月
ปีฉลู 辛丑
4
วัน 1 ค่ำ
เดือน 11
初一   冬月
ปีฉลู 辛丑
วันชิวอิก
5
วัน 2 ค่ำ
เดือน 11
初二   冬月
ปีฉลู 辛丑
วันคล้ายวันเฉลิมฯ ร.9 ,วันพ่อ
6
วัน 3 ค่ำ
เดือน 11
初三   冬月
ปีฉลู 辛丑
วันหยุดชดเชย
7
วัน 4 ค่ำ
เดือน 11
初四   冬月
ปีฉลู 辛丑
大雪
04:57น.
8
วัน 5 ค่ำ
เดือน 11
初五   冬月
ปีฉลู 辛丑
9
วัน 6 ค่ำ
เดือน 11
初六   冬月
ปีฉลู 辛丑
10
วัน 7 ค่ำ
เดือน 11
初七   冬月
ปีฉลู 辛丑
วันรัฐธรรมนูญ
11
วัน 8 ค่ำ
เดือน 11
初八   冬月
ปีฉลู 辛丑
12
วัน 9 ค่ำ
เดือน 11
初九   冬月
ปีฉลู 辛丑
13
วัน 10 ค่ำ
เดือน 11
初十   冬月
ปีฉลู 辛丑
14
วัน 11 ค่ำ
เดือน 11
十一   冬月
ปีฉลู 辛丑
15
วัน 12 ค่ำ
เดือน 11
十二   冬月
ปีฉลู 辛丑
16
วัน 13 ค่ำ
เดือน 11
十三   冬月
ปีฉลู 辛丑
17
วัน 14 ค่ำ
เดือน 11
十四   冬月
ปีฉลู 辛丑
18
วัน 15 ค่ำ
เดือน 11
十五   冬月
ปีฉลู 辛丑
วันจับโหงว
19
วัน 16 ค่ำ
เดือน 11
十六   冬月
ปีฉลู 辛丑
20
วัน 17 ค่ำ
เดือน 11
十七   冬月
ปีฉลู 辛丑
21
วัน 18 ค่ำ
เดือน 11
十八   冬月
ปีฉลู 辛丑
冬至
22:59น.
วันไหว้บัวลอย (ตังโจ่ย)
22
วัน 19 ค่ำ
เดือน 11
十九   冬月
ปีฉลู 辛丑
23
วัน 20 ค่ำ
เดือน 11
二十   冬月
ปีฉลู 辛丑
24
วัน 21 ค่ำ
เดือน 11
廿一   冬月
ปีฉลู 辛丑
25
วัน 22 ค่ำ
เดือน 11
廿二   冬月
ปีฉลู 辛丑
26
วัน 23 ค่ำ
เดือน 11
廿三   冬月
ปีฉลู 辛丑
27
วัน 24 ค่ำ
เดือน 11
廿四   冬月
ปีฉลู 辛丑
28
วัน 25 ค่ำ
เดือน 11
廿五   冬月
ปีฉลู 辛丑
29
วัน 26 ค่ำ
เดือน 11
廿六   冬月
ปีฉลู 辛丑
30
วัน 27 ค่ำ
เดือน 11
廿七   冬月
ปีฉลู 辛丑
31
วัน 28 ค่ำ
เดือน 11
廿八   冬月
ปีฉลู 辛丑
วันสิ้นปี

วันไหว้ เทศกาล วันพระจีน พ.ศ.2564/2021

อ่าน ใช้งาน ปฏิทินจีน แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   Reviews 4.99 จาก 1,996 รีวิว.
หมายเหตุ ปฏิทินจันทรคติจีน ปฏิทินจีน พ.ศ.2564/ค.ศ.2021
ปฏิทินจันทรคติจีน ปฏิทินจีน เป็นปฏิทินแบบดั้งเดิมที่ใช้ในประเทศจีนหรือคนเชื้อสายจีน มักเรียกอีกชื่อนึงว่า ปฏิทินการเกษตร (农历/太阴历) ปฏิทินจีนใช้การโคจรรอบโลกของดวงจันทร์ และการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ เป็นเกณฑ์ในการกำหนด เดือน ค่ำ ฤดูกาล เทศกาล วันไหว้ วันพระต่าง ๆ ตามวัฒนธรรมจีนดั้งเดิม รวมถึงกฎเกณฑ์ทางโหราศาสตร์จีน เช่น การเปลี่ยนปีนักษัตร ราศีฤดู ราศีวัน ราศีปี ยุคดาว ดาวยุคประจำปี รหัสปีเกิดชายหญิง หรืออื่น ๆ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน รูปแบบ กฎเกณฑ์ และข้อกำหนดของปฏิทินที่ควรทราบ สรุปเป็นข้อ ๆ ดังนี้

[1] ปฏิทินจันทรคติจีน/ปฏิทินจีนชุดนี้ คำนวณตามกฎเกณฑ์ปฏิทินจันทรคติจีนสากล ตรวจทานถูกต้องตรงกันกับปฏิทินจันทรคติจีน กรมอุตุนิยมวิทยา ฮ่องกง (HKO) และอื่น ๆ ตรวจทานกับปฏิทินจีนของไทยที่มีตีพิมพ์ ในบางปี เฉพาะสารทที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนวันหลังเวลา 23:00น. อาจมีนับตัดรอบวันไม่ตรงกันในบางสารท

[2] การเปลี่ยนวันตามปฏิทินจันทรคติจีน/ปฏิทินจีน จะเปลี่ยนวันใหม่หลังเวลา 23.00น. เวลามาตรฐานประเทศไทย (UTC+07:00) ซึ่งตรงกับเที่ยงคืนตามเวลามาตรฐานประเทศจีน (UTC+08:00) , ใน 1 วันของปฏิทินจีนจะมี 12 ยาม แบ่งยามละ 2 ชั่วโมง เริ่มยามแรกเวลา 23.00-23.59น. และยามสุดท้าย ยามที่ 12 ถึงเวลา 22.59น. หลังจากนั้นก็จะถือเป็นวันใหม่

เวลาเปลี่ยนสารท และเวลาในปฏิทินจีนชุดนี้ จะเป็นเวลามาตรฐานประเทศไทย (UTC+07:00) หรือตามที่ใช้จริงในช่วงปีนั้น ๆ

เวลาเปลี่ยนสารททั้ง 24 ในปฏิทินจีนชุดนี้ คำนวณจากตำแหน่งองศาอาทิตย์ ละเอียดระดับวินาที แบบดาราศาสตร์ (Tropical Zodiac) ตามกฏเกณฑ์การคำนวณปฏิทินจีนดั้งเดิมรัชสมัยของจักรพรรดิคังซี (康熙) แสดงเป็นเวลามาตรฐานประเทศไทย (UTC+07:00) หรือตามที่ใช้จริงในช่วงปีนั้น ๆ , สอบทานเวลาหรือเกณฑ์คำนวณเวลาได้ เช่น สารทที่ 4 ชุนฮุน (春分) วันเวลาย้ายสารทต้องตรงกันกับวันเวลา วสันตวิษุวัต (Vernal Equinox) หรือฤดูกาลทางดาราศาสตร์ เป็นต้น

เปรียบเทียบเวลามาตรฐานประเทศไทย กับ เวลามาตรฐานประเทศจีน มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา ดังนี้ ก่อน 1 เมษายน พ.ศ.2463 ประเทศไทยใช้เวลามาตรฐานกรุงเทพเป็นเวลามาตรฐาน UTC+06:42 โดยประมาณ ส่วนประเทศจีนยังใช้เวลามาตรฐานปักกิ่ง UTC+07:45 เป็นหลัก ช่วงห่างเวลาคือ 63 นาที , หลัง 1 เมษายน พ.ศ.2463 เวลามาตรฐานประเทศไทยใช้ UTC+07:00 ในขณะที่ประเทศจีนยังใช้เวลามาตรฐานปักกิ่ง ดังนั้นช่วง พ.ศ.2463 - 2492 (ค.ศ.1920 - 1949) ช่วงเวลาจะต่างกัน 45 นาที , ➌ หลังปี พ.ศ.2492 ถึงปัจจุบัน ประเทศจีนเริ่มใช้เวลามาตรฐาน UTC+08:00 และประเทศไทยใช้เวลามาตรฐาน UTC+07:00 เปรียบเทียบช่วงห่างเวลาจะต่างกัน 1 ชั่วโมง ดังนั้นเทียบเวลาประเทศจีน ที่มีอ้างอิงหรือตัดรอบวันในปฏิทินจีนบางเล่ม วันเวลาหลัง ปี พ.ศ.2492 ให้ลบออก 1 ชั่วโมง เทียบเวลาประเทศไทย ประเทศจีนจะเปลี่ยนวันใหม่เร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง คือเวลา 23:00น. ตามเวลามาตรฐานประเทศไทยปัจจุบัน

[3] การเปลี่ยนปีนักษัตรจีน การเริ่มต้นนับราศีฤดู ราศีปี ยุคดาว ดาวยุคประจำปี รหัสปีเกิดชายหญิง จะนับนักษัตรใหม่ใน วันสารทลิบชุน (立春) ประมาณช่วงวันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นสารทแรกของปี เริ่มต้นนักษัตรใหม่ ขวบปีใหม่ , ตามกฎเกณฑ์ปฏิทินจีนโบราณ วันตรุษจีน (春节) แต่เดิมมีชื่อเต็มว่า วันเทศกาลสารทลิบชุน (立春) ซึ่งเป็นต้นฤดูกาลในระบบ 24 ฤดูกาล (สารท) ในฐานะที่เป็นประเทศเกษตรกรรม ชาวจีนโบราณจะให้ความสำคัญกับวันสารทลิบชุนเป็นอย่างมาก เป็นวันเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิ วันฤดูกาล วันสำคัญทางการเกษตร

ภายหลังการปฏิวัติซินไฮ่ (辛亥革命) โค่นล้มราชวงศ์ชิง และสถาปนาสาธารณรัฐจีนสำเร็จ (พ.ศ.2455) ในช่วงแรก ดร. ซุน ยัตเซน เป็นประธานาธิบดี ได้มีประกาศล้มล้างกฎเกณฑ์ที่ใช้ยุคสมัยจักรพรรดิราชย์ หนึ่งในนั้นคือยกเลิกปฏิทินเก่า โดยเปลี่ยนวันหยวนต้าน (元旦) หรือ เทศกาลปี (年节) ซึ่งเดิมตรงกับ วัน 1 ค่ำ เดือน 1 ตามปฏิทินจันทรคติจีน เป็นวันที่ 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินสากล (เริ่ม 1 มกราคม พ.ศ.2455) หลังจากนั้น 2 ปี (พ.ศ.2457) หยวนซื่อไข่ เป็นประธานาธิบดี ได้กำหนด "วันหยุด 4 ฤดูกาล" (四季节假呈) มีประกาศเปลี่ยนวัน 1 ค่ำ เดือน 1 ตามปฏิทินจันทรคติจีน หรือวันวันหยวนต้าน (元旦) เดิม เป็นวันตรุษจีน (春节) แทน ทำให้กาลสารทลิบชุนหรือวันตรุษจีนเดิม ที่มีมามากกว่าสองพันปีได้ค่อย ๆ สูญหายกลายเป็นเพียงช่วงสารทฤดูกาลทั่วไป เกณฑ์การเปลี่ยนปีนักษัตรก็เช่นกัน , นับตามกฎเกณฑ์ปฏิทินดั้งเดิม เปลี่ยนนักษัตรใหม่วันเวลาสารทลิบชุน (立春) ปี พ.ศ.2564 เปลี่ยนปีนักษัตรจาก ปีชวด (庚子) เป็น ปีชวด (辛丑) ใน วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 21:58น.

ทั้งนี้หากเทียบปฏิทินจีนที่ตีพิมพ์บางเล่ม ปีนักษัตรอาจไม่ตรงกันเพราะบางเล่มกำหนดวันตรุษจีน เป็นวันเปลี่ยนปีนักษัตร หรือให้วันสารทตังโจ่ย (冬至) เป็นวันเปลี่ยนปีนักษัตรก็มี , ปีนักษัตรจีนมีลำดับดังนี้ ปีชวด (鼠) , ปีฉลู (牛) , ปีขาล (虎) , ปีเถาะ (兔) , ปีมังกร(มะโรง) (龙) , ปีมะเส็ง (蛇) , ปีมะเมีย (马) , ปีมะแม (羊) , ปีวอก (猴) , ปีระกา (鸡) , ปีจอ (狗) , ปีกุน (猪) , ปีนักษัตรจีนลำดับจะเหมือนนักษัตรไทย แตกต่างกันตรงช่วงเวลาเปลี่ยนปีนักษัตร

[4] เดือนจีน เดือนจันทรคติจีน คล้ายกับเดือนจันทรคติไทย แตกต่างตรงการนับวัน ซึ่งนับ 1 - 29 หรือ 1 - 30 วัน (ค่ำ) คล้ายกับค่ำในปฏิทินจันทรคติไทย ไม่นับแยกข้างขึ้น ข้างแรม ในแต่ละเดือนจะมีวันพระ 2 ครั้ง คือ วัน 1 ค่ำ (วันชิวอิก) และวัน 15 ค่ำ (วันจับโหงว) ซึ่งวันพระจีนอาจตรงหรือไม่ตรงกับวันพระตามปฏิทินจันทรคติไทย รวมถึงเดือนและวันจันทรคติไทย กับเดือนและวันจันทรคติจีนอาจไม่ตรงกัน เป็นเพราะกฎเกณฑ์เงื่อนไข ข้อกำหนด การวางกฏเกณฑ์ปฏิทินต่างกัน

ปีจันทรคติจีนปรกติ จะมี 354 หรือ 355 วัน ใน เดือนเล็ก/เดือนขาด เสี่ยวเยว่ (小月) มี 29 วัน ส่วนเดือนใหญ่/เดือนเต็ม ต้าเยว่ (大月) มี 30 วัน การวางเดือนใหญ่ เดือนเล็กอาจแตกต่างกันในแต่ละปี ไม่จำเป็นต้องเป็นเดือนคู่ เดือนคี่ แบบปฏิทินจันทรคติไทย , ประมาณทุกๆ 3 - 4 ปี จะมีการเพิ่มเดือนซ้ำครั้งนึง คล้ายกับเดือน อธิกมาส ในระบบปฏิทินจันทรคติไทย , หากปีใดมีเดือนซ้ำ ช่วนเยว่ (閏月)) ปีปฏิทิน ฯ จะมีจำนวนวัน 383 หรือ 384 วัน , ระบบอธิกมาสในปฏิทินจันทรคติจีน ไม่จำเป็นว่าต้องเพิ่มเดือนตรงเดือนแปด มีเดือนแปดสองหน (๘๘) แบบปฏิทินจันทรคติไทย จะเพิ่มเดือนตรงเดือนไหนก็ได้ใน 12 เดือน , ในปฏิทินข้างต้น ในบางปีที่มีเดือนเพิ่มจะระบุเลขเดือนเป็นเลขซ้ำ เช่น 66 หมายถึงเดือน 6 หลังที่เพิ่มมา , ทุก ๆ 19 ปี จะมี การเพิ่มเดือนหรืออธิกมาสจีน ประมาณ 7 ครั้ง

เดือนจันทรคติจีน มี 12 เดือนดังนี้ 1.เจิง เยว่ (正月) , 2.เอ้อ เยว่ (二月) , 3. ซาน เยว่ ( 三月) , 4.ชื่อ เยว่ (四月) , 5.อู่ เยว่ (五月) , 6.六月 (ลิ่ว เยว่) , 7.ชี เยว่ (七月) , 8.ปา เยว่ (八月) , 9.จิ่ว เยว่ (九月) , 10. สือ เยว่ (十月) , 11.ดอง เยว่ (冬月) , 12.หล้า เยว่ ( 腊月)

[5] สารทจีนในแต่ละขวบปีจะมี 24 สารท แต่ละเดือนจะมี 2 สารท มีลำดับดังนี้ 1.สารทลิบชุน (立春) , 2.สารทอู่จุ้ย (雨水) , 3.สารทเก๋งเต็ก (驚蟄) , 4.สารทชุนฮุน (春分) , 5.สารทเช็งเม้ง (清明) , 6.สารทก๊อกอู๋ (穀雨) , 7.สารทลิบแฮ่ (立夏) , 8.สารทเสี่ยวมั๊ว (小滿) , 9.สารทมั่งเจ็ง (芒種) , 10.สารทแฮ่จ็ง (夏至) , 11.สารทเสี่ยวซู๊ (小暑) , 12.สารทไต้ซู๊ (大暑) , 13.สารทลิบชิว (立秋) , 14.สารทซู่ซู๊ (處暑) , 15.สารทแปะโล่ว (白露) , 16.สารทชิวฮุน (秋分) , 17.สารทฮั่งโล่ว (寒露) , 18.สารทซึงกั่ง (霜降) , 19.สารทลิบตัง (立冬) , 20.สารทเสี่ยวเสาะ (小雪) , 21.สารทไต้เสาะ (大雪) , 22.สารทตังโจ่ย (冬至) , 23.สารทเสี่ยวฮั้ง (小雪) , 24.สารทไต้ฮั้ง (大寒) , โดยสารทเลขคี่ จะเป็นสารทใหญ่ (โจ๊ย : 节) ส่วนสารทเลขคู่ จะเป็นสารทเล็ก (ขี่ : 气)

[6] ปฏิทินจีน ชื่อราศีบน ราศีฟ้า ทั้ง 10 ราศี คือ กะ (甲) ธาตุไม้ - พลังเอี้ยง , อิก (乙) ธาตุไม้ - พลังอิม , เปี้ย (丙) ธาตุไฟ - พลังเอี้ยง , เต็ง (丁) ธาตุไฟ - พลังอิม , โบ่ว (戊) ธาตุดิน - พลังเอี้ยง , กี้ (己) ธาตุดิน - พลังอิม , แก (庚) ธาตุทอง - พลังเอี้ยง , ซิง (辛) ธาตุทอง - พลังอิม , หยิ่ม (壬) ธาตุน้ำ - พลังเอี้ยง , กุ่ย (癸) ธาตุน้ำ - พลังอิม

ปฏิทินจีน ชื่อราศีล่าง ราศีดิน ทั้ง 12 ราศี คือ จื้อ (子) ปีชวด - ธาตุน้ำ - พลังเอี้ยง , ทิ่ว (丑) ปีฉลู - ธาตุดิน - พลังอิม , เอี้ยง (寅) ปีขาล - ธาตุไม้ - พลังเอี้ยง , เบ้า (卯) ปีเถาะ - ธาตุไม้ - พลังอิม , ซิ้ง (辰) ปีมะโรง - ธาตุดิน - พลังเอี้ยง , จี๋ (巳) ปีมะเส็ง - ธาตุไฟ - พลังอิม , โง่ว (牛) ปีมะเมีย - ธาตุไฟ - พลังเอี้ยง , บี่ (未) ปีมะแม - ธาตุดิน - พลังอิม , ซิม (申) ปีวอก - ธาตุทอง - พลังเอี้ยง , อื้ว (酉) ปีระกา - ธาตุทอง - พลังอิม , สุก (戌) ปีจอ - ธาตุดิน - พลังเอี้ยง , ไห (亥) ปีกุน - ธาตุน้ำ - พลังอิม

วันขึ้นปีใหม่ไทย ตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ กำหนดวันขึ้นปีใหม่ในวันขึ้น ๑ ค่ำเดือนห้า(๕) ตามคติพราหมณ์ - ฮินดู และใช้จนวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2432 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 จึงได้ทรงเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ เป็น วันที่ 1 เมษายน แทน และใช้จนถึง พ.ศ.2483 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ทรงมีการเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ไทยตามสากลประเทศ จากวันที่ 1 เมษายน เป็น วันที่ 1 มกราคม โดยเริ่มใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2484 เป็นต้นมา , ในปี พ.ศ.2483 ถ้านับถึงเปลี่ยนปีใหม่ เลือนวันจาก 1 เมษายน เป็นวันที่ 1 มกราคม ปรับปีใหม่เร็วขึ้น จำนวนเดือนในปีปฏิทินไทยจึงหายไป 3 เดือน ดังนั้นในปี พ.ศ.2483 หากนับช่วงเวลาจะมี 9 เดือน โดยวันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม พ.ศ.2483 ไม่มีอยู่ในปีปฏิทินไทยที่ใช้จริง แต่ตามปฏิทินสุริคติซึ่งตรงกับปี ค.ศ.1940 ช่วงเวลาในปฏิทินดังกล่าวใช้ตามปรกติ