บทความ โหราพยากรณ์

ดูดวงส่วนตัวทางโทรศัพท์

ในหลวงกับวิชาโหราศาสตร์

ในโบราณกาล มีศิลปศาสตร์หลายประการที่เป็นหัวข้อวิชาบังคับซึ่งพระมหากษัตริย์ในฐานะผู้ปกครอง ประเทศ และในฐานะจอมทัพจะต้องทรงศึกษาไว้ อาทิ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปะการต่อสู้โดยใช้ อาวุธในรูปแบบต่างๆยุทธศาสตร์ที่ต้องใช้หลักวิชาตามตำราพิชัยสงครามซึ่งจะมีหัวข้อวิชาเกี่ยวกับ โหราศาสตร์อยู่ด้วยเพื่อใช้ในการคำนวณหาฤกษ์ที่สำคัญต่างๆ เช่น ฤกษ์เคลื่อนทัพฤกษ์ฤกษ์เข้าตี ข้าศึกเป็นต้นสำหรับวิชาโหราศาสตร์นี้พระมหากษัตริย์บางพระองค์ได้สนพระทัยศึกษาอย่างจริง จังแล้วนำมาประยุกต์ใช้งานด้วยพระองค์เองดังตัวอย่าง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ซึ่งทรงได้รับการยกย่องกันในวงการโหรเมืองไทยว่า ทรงมีความรู้และเชี่ยวชาญใน วิชาการโหราศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง แต่บางพระองค์ก็เพียงแต่ศึกษาตามหน้าที่เป็นความรู้ ส่วนราย ละเอียดในทางปฏิบัตินั้นได้ทรงมอบให้แก่โหรหลวงซึ่งเป็นตำแหน่งขุนนางที่มีเกียรติท่านหนึ่ง เป็นผู้รับผิดชอบ โหรหลวงบางท่านได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นถึงพระยาโหราธิบดี

ผมได้เคยเขียนบทความเกี่ยวกับพระราชอัจฉริยภาพในด้านการสื่อสารของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณให้ประชาชนคนไทยได้รับทราบในวโรกาสที่สำคัญ โดยเฉพาะในวันเฉลิมพระชนมพรรษามาแล้วหลายตอนซึ่งดูจะครบถ้วนสมบูรณ์แล้วในด้าน การสื่อสาร ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2539 ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาที่ 69 จัดได้ว่า เป็นวโรกาสที่สำคัญยิ่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นวันนี้ยังอยู่ในพระราชพิธีกาญจนาภิเษก ฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีผมได้นั่งคิดนอนคิดมาตั้งแต่ต้นปีว่าจะยังมีพระปรีชาสามารถ ในวิชาการแขนงใดที่ผมได้เคยรับทราบมาหลงเหลืออยู่สมควรนำมาเผยแพร่อีกบ้างจนกระทั่ง ผมได้เปิดอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์เรื่อง "พระมหาชนก" ซึ่งโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิมพ์จำหน่าย และได้พบว่าในภาพประกอบการเดินทางทางทะเลของพระมหาชนกนับตั้งแต่วันออกเดินทาง วันที่เรือพระที่นั่งถูกพายุในทะเลจนอับปางจนถึงวันที่นางมณีเมขลามาช่วย มีรูปดวงชะตาแสดง ที่ตั้งของดาวพระเคราะห์ต่างๆ ในวันเกิดเหตุไว้ทุกภาพ

รูปขยาย


ผมในฐานะนักศึกษาวิชาโหราศาสตร์คนหนึ่งจึงอดไม่ได้ที่จะพิจารณาดูดวงชะตาเหล่านี้โดย เฉพาะในวันที่เกิด พายุรุนแรงขึ้นจนเป็นเหตุให้เรือพระที่นั่งของพระมหาชนกอับปางนั้น ดาว พระเคราะห์ต่างๆ สถิตอยู่ในราศีใดบ้างเพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้าวิชาการนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับอิทธิพลของดาวพระเคราะห์กับอุบัติภัยธรรมชาติต่างๆ ที่เรียกว่า Mundane Astrology ในดวงชะตาที่อ้างถึงได้แสดงที่ตั้งของดาวพระเคราะห์ต่างๆ ไว้ดังนี้

ดาวอาทิตย์สถิตในราศีเมษ ดาวจันทร์อยู่ในราศีมกร ดาวอังคารสถิตราศีมีน ดาวพุธสถิตราศีเมษดาวพฤหัสบดีสถิตราศีตุลย์ดาวศุกร์สถิตราศีพฤษภดาวเสาร์สถิตราศีกุมภ์ดาวราหูสถิตราศีพิจิกดาวเกตุสถิตราศีเมษดาวมฤตยูสถิตราศีมกรดาวเน็ปจูนสถิตราศีธนูดาวพลูโตสถิตราศีพิจิก

ในบทพระราชนิพนธ์ได้ทรงระบุวันเดือนที่เกิดเหตุไว้ประกอบดวงชะตาว่า เป็นวันที่ 2 พฤษภาคม ส่วนปีและเวลาที่เกิดเหตุมิได้ทรงระบุไว้เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนพุทธกาล ส่วนวันที่นางมณีเมขลามาช่วยนั้นเป็นวันที่ 9 พฤษภาคม หลังจากวันที่พระมหาชนกได้ทรงพระวิริยะ ว่ายน้ำอยู่ในมหาสมุทรมาแล้วเป็นเวลา 7 วัน

ท่าน B.V. Raman โหราจารย์อินเดียที่มีชื่อเสียงมากท่านหนึ่งได้กล่าวถึงอิทธิพลของดวงดาวที่มีต่อสภาพดินฟ้าอากาศไว้หลายประการในหนังสือที่ท่านได้เขียนไว้คือ "PLANETARY INFLUENCES ON HUMAN AFFAIRS" ซึ่งผมขอประมวลมาเพียงบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับวาตะภัยและแปลเป็นไทยได้ใจความดังนี้

"_____South-west winds do result when Jupiter is in Aquarius_____. North-west monsoon winds are ruled by Saturn and South-west by Jupiter. When they are in airy signs the direction of the wind is easily ascertained._____. The air is essentially ruled by the planet which is applying to the Moon after its conjunction, opposition or square with the Sun._____" (PLANETARY INFLUENCES ON HUMAN AFFAIRS by B.V. Raman)

เมื่อแปลเป็นไทยจะได้สาระสำคัญสรุปได้ว่า ดาวพระเคราะห์ที่มีอิทธิพลแก่ลมพายุทั้งความรุนแรงและทิศทาง ได้แก่ ดาวเสาร์จะแสดงผลต่อลมมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ และดาวพฤหัสบดีจะส่งผลต่อลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทั้งนี้จะส่งผลได้เด่นชัดมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเมื่อดาวพระเคราะห์ทั้งสองสถิตในราศีมิถุน ราศีตุลย์ และราศีกุมภ์ซึ่งล้วนแต่เป็นราศีธาตุลม และทำมุมสัมพันธ์กับดาวจันทร์และดาวอาทิตย์ คือ ทับกัน เล็งกัน หรือ 90 องศา

เมื่อพิจารณาจุดที่ตั้งของดาวพระเคราะห์ต่างๆ ตามดวงในวันเกิดเหตุวาตะภัยที่ปรากฏอยู่ในบทพระราชนิพนธ์ฯ คือในวันที่ 2 พฤษภาคม จนเป็นเหตุให้เรือพระที่นั่งของพระมหาชนกต้องอับปางแล้ว

ปรากฏว่าดาวเสาร์สถิตราศีกุมภ์ซึ่งเป็นราศีธาตุลม ดาวพฤหัสบดีสถิตราศีตุลย์ซึ่งเป็นราศีธาตุลม เช่นกัน นอกจากนี้ดาวพฤหัสบดียังทำมุมเล็งกับดาวอาทิตย์ที่สถิตอยู่ในราศีเมษ และทำมุม 90 องศากับดาวจันทร์ซึ่งสถิตในราศีมังกรตรงกับที่ท่านโหราจารย์ B.V. Raman ได้กล่าวไว้ อนึ่ง เมื่อพิจารณาตรงจุดที่เรือพระที่นั่งของพระมหาชนกอับปางนั้นอยู่ในบริเวณลองติจูด 90 องศาเศษ ซึ่งอยู่ในอาณาเขตต่อเนื่องระหว่างประเทศบังคลาเทศกับประเทศพม่า และตามตำรา Mundane Astrology ได้กำหนดให้ลัคนาของดวงเมืองประเทศพม่าไว้ในราศีตุลย์ พายุรุนแรงที่เกิดขึ้นในวันนั้นจึงเกิดจากอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีที่ทำมุมเล็งกับดาวอาทิตย์ และทำมุม 90 องศากับดาวจันทร์ เท่านั้นดูจะยังไม่เพียงพอหากไม่ได้พิจารณาถึงจุดที่ตั้งของดาวมฤตยูซึ่งทางโหราศาสตร์ถือว่า เป็นเจ้าการของอุบัติเหตุด้วย ดาวมฤตยูในวันที่เกิดเหตุนี้ปรากฏว่า สถิตอยู่ในราศีมังกรราศีเดียวกับดาวจันทร์จึงทำมุม 90 องศากับดาวพฤหัสบดีช่วยส่งอิทธิพลในทางทุกข์โทษให้แก่ดาวพฤหัสบดีอีกส่วนหนึ่ง อุบัติภัยอันเกิดจากลมพายุหรือวาตะภัยจึงเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่น่าสังเกตอีกประการหนึ่งคือ จุดที่ตั้งของดาวพลูโตซึ่งระบุไว้ในดวงวันเกิดเหตุนั้นได้สถิตอยู่ร่วมกับราหูในราศีพิจิกซึ่งเป็นราศีธาตุน้ำ ดาวพลูโตมีความหมายในตัวประการหนึ่งว่า "เรืออับปาง"ดังนั้นเมื่อสถิตร่วมกับราหูซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในวงการโหราศาสตร์ว่าหากเข้ามาประชิดในเชิงมุมกับดาวอาทิตย์และดาวจันทร์ในวันข้างขึ้น ๑๕ ค่ำ ก็จะเกิดจันทรุปราคา หรือ จันทรคราส ถ้าเป็นวันข้างแรม ๑๕ ค่ำ (เดือนคู่) หรือข้างแรม ๑๔ ค่ำ (เดือนคี่) ก็จะเกิดสุริยุปราคาหรือ สุริยคราส ซึ่งจะมีอิทธิพลส่งผลเป็นทุกข์โทษแก่เจ้าชะตาได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ในกรณีนี้จึงมีความเป็นไปได้ว่า ได้เกิดจันทรคราสขึ้นก่อนวันที่เกิดเหตุและเงาดำของคราสหรือราหูได้ครอบคลุมมาถึงอาณาบริเวณที่ใกล้เคียงกับจุดที่ตั้ง ของดาวพลูโตจึงส่งผลให้เกิดการอับปางของเรือขึ้น

ผมเองได้ปฏิบัติหน้าที่สนองพระเดชพระคุณโดยใกล้ชิด และได้มีโอกาสเข้าเฝ้าเป็นการ ส่วนพระองค์มากมายหลายครั้ง พระองค์ท่านได้ทรงทราบว่า ผมมีความสนใจศึกษาวิชาโหราศาสตร์ อยู่จึงได้รับสั่งสอบถามผมเกี่ยวกับวิชาโหราศาสตร์ดวงดาวในบางโอกาส นอกจากนี้ ผมยังได้ทราบว่า พระองค์ท่านยังได้มีพระราชกระแสสอบถามเกี่ยวกับเรื่องโหราศาสตร์จากข้าราชบริพารอีกหลายท่าน อาทิ ท่านอาจารย์ภาวาส บุนนาค อดีตรองราชเลขาธิการ (ถึงแก่กรรมแล้ว) ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ประสบ การณ์ในวิชาการโหราศาสตร์มากท่านหนึ่งอยู่บ่อยครั้ง


และผมเองไม่มีโอกาสทราบเลยว่า พระองค์ ท่านได้ทรงศึกษาวิชาการนี้มาจากที่ใดมากน้อยเพียงใด แต่เมื่อผมได้สังเกตพระราชกระแสเกี่ยวกับ กับเรื่องนี้มาโดยตลอดแล้ว ผมมีความเข้าใจเอาเองว่า พระองค์ท่านจะต้องทรงมีความรู้ทางวิชาการ โหราศาสตร์ไม่น้อยและเมื่อผมได้มีโอกาสวิเคราะห์ดวงชะตาต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง ของพระมหาชนกดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ทำให้ผมมีความมั่นใจยิ่งขึ้นว่า นอกเหนือจากพระปรีชา สามารถในวิชาการรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การสื่อสารโทรคมนาคม การจัดการจราจร การชลประทาน การอุตินิยมวิทยา การดนตรี การกีฬา ฯลฯ แล้วพระองค์ท่านยัง ทรงมีพระปรีชาสามารถในวิชาการโหราศาสตร์อีกแขนงหนึ่งด้วยเพราะจุดที่ตั้งของดาวพระเคราะห์ ต่างๆ ที่พระองค์ท่านได้แสดงไว้ในดวงชะตาของวันที่มีเหตุการณ์เกี่ยวกับการเดินทางของพระมหา ชนกที่ปรากฏอยู่ในหนังสือพระราชนิพนธ์ "พระมหาชนก" นั้นมีที่มาจากรากฐานความเป็นไปได้ ซึ่งสามารถพิสูจน์ยืนยันด้วยหลักวิชาโหราศาสตร์ดวงดาวได้อย่างจริงๆ และเป็นสิ่งที่พสกนิกรคน ไทยควรภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าพระองค์ท่านจะทรงมีพระปรีชาสามารถในวิชาการโหราศาสตร์มากน้อย เพียงใดผมก็เชื่อว่าพระองค์ท่านจะใช้วิชาการแขนงนี้เป็นเพียงส่วนประกอบพระราชวิจารณญาณใน พระราชกรณียกิจบางเรื่องบางประเด็นเช่นเดียวกับบุรพพระมหากษัตราธิราชเท่านั้นเนื่องจากพระองค์ ท่านได้ทรงมีพระราชศรัทธาเลื่อมใสเข้าพระทัยในแก่นแท้ของพระธรรมคำสั่งสอนขององค์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างลึกซึ้งแท้จริง และทรงถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดอยู่แล้วตลอดเวลา

ประชาชนคนไทยนับได้ว่าเป็นผู้ที่มีโชคดีที่พระมหากษัตราธิราชซึ่งทรงไว้ซึ่งทศพิธ ราชธรรม ทรงมีพระปรีชาสามารถ ทรงมีพระราชอัจฉริยภาพสูงส่ง และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ แก่พวกเราเหลือคณานับ ดังนั้นในวโรกาสที่สำคัญยิ่งที่วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ท่าน ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกครั้งหนึ่ง จึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่พวกเราชาวไทยทุกคนจะได้ร่วม กันตั้งจิตอธิษฐานถวายพระพรให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานตลอดไป / ทรงพระเจริญ

ที่มา/อ้างอิง/ผู้เขียน : พลตำรวจตรี สุชาติ เผือกสกนธ์
หมายเหตุ : เนื้อหาข้างต้นเผยแพร่แก่สาธารณะเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา/วิทยาทานเท่านั้น
บันทึก/เผยแพร่ : วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2552
อ่าน ใช้งาน บทความในหลวงกับวิชาโหราศาสตร์ 018 แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   4.93 จาก 92 รีวิว
ฤกษ์ออกรถ #year#
ฤกษ์ยามที่ดี ฤกษ์ออกรถใหม่ พฤษภาคม-มิถุนายน
คติโหราศาสตร์
ดวงชะตาเป็นเพียงเครื่องชี้บอก แนวทางชีวิต
สีรถถูกโฉลก สีรถประจำวันเกิด
สีรถถูกโฉลก เป็นศิริมงคล ส่งเสริม นำโชค
สีเสื้อประจำวัน สีเสื้อถูกโฉลก
วิธีเลือกสีเสื้อประจําวัน เพื่อเสริมราศี
ดวงพิชัยสงคราม ยันต์พิชัยสงคราม
ยันต์ที่มีความสำคัญมากในโหราศาสตร์ไทย
โหราศาสตร์กับชีวิต
เกิดวันเดียวกัน แต่ชีวิตแตกต่างราวฟ้ากับดิน
วันมหาสงกรานต์
ประเพณีไทยเดิมถือว่าวันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่
ตำนานเทวดามิตรศัตรู
ปฐมเหตุว่าด้วยตำนานเทวดา มิตร ศัตรู
เตรียม 6 ขั้นตอนก่อนดูดวง
ดูดวงกับหมอดู ต้องเตรียมอะไรบ้าง ถามอะไรได้บ้าง
การนับวันทางโหราศาสตร์
การเปลี่ยนวันใหม่ ทางจันทรคติที่ใช้ในโหราศาสตร์
วันขึ้นปีใหม่ของไทย
ครั้งโบราณวันขึ้นปีใหม่ จะกำหนดขึ้นตามความนิยม
ทิศเทวดา ผีหลวง หลาวเหล็ก
ทิศผีหลวง ทิศหลาวเหล็ก ทิศเทวดา-เทพเจ้า
ยามอุบากอง
ตำรายามอุบากอง ที่คนรุ่นปู่ย่าตายายรู้จักกันดี
ความเป็นมาประกาศสงกรานต์
ประวัติที่มา ประกาศสงกรานต์ เริ่มมีตั้งแต่สมัยใด
สะเดาะเคราะห์ (พิธีใหญ่)
รับพระเสวยอายุก็ดี จะมาส่งพระเสวยอายุก็ดี
ประวัติดวงเมืองกรุงเทพฯ
กว่า 200 วันเกิดของกรุงรัตนโกสินทร์
ในหลวงกับวิชาโหราศาสตร์
พระราชอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9
ทิศโบราณ 32 ทิศ
ทำความรู้จักทิศโบราณ ชื่อแปลกๆ ทั้ง
ตั้งชื่อ ทักษา
ศาสตร์การตั้งชื่อ ตำราภูมิทักษา ทักษาปกรณ์
ตั้งชื่อ เลขศาสตร์ อายตนะ 6
ตำราตั้งชื่อ มหายตนะ ตำราอายตนะ 6 ทำนายชื่อ
ตั้งชื่อ เลขรหัสชีวิต
ตำรารหัสชีวิต ถอดผลจากเลขศาสตร์ ทำนายสรุป
ตั้งชื่อ อักษรเทพเจ้า ฯ
อักษรเทพเจ้า อักษรหลาวเหล็ก อักษรผีหลวง
วันห้ามต่างๆ ของไทย
วันห้ามตามโบราณ แต่งงาน ขึ้นบ้าน เผาผี
การเปลี่ยนปีนักษัตร
รอบการเปลี่ยนปีนักษัตร ที่ใช้ในทางโหราศาสตร์ไทย
สิ่งนำโชค 12 ราศี
สิ่งของนำโชคของชาวราศีต่างๆทั้ง 12 ราศี
พระประจำวันเกิด
พระประจำวันเกิดแต่ละวัน ลักษณะ บทสวดมนต์บูชา
เวลามาตรฐานประเทศไทย
ประวัติความเป็นมา ก่อนที่จะเป็นเวลามาตรฐาน
สะเดาะเคราะห์ (ด้วยตัวเอง)
การแก้เคราะห์กรรมที่ดี ก็ทำได้ไม่ยาก
ทำนายนิสัยตามเวลาเกิด
ดวงยามอัฏฐกาล ทำนายนิสัยใจคอ จากเวลาเกิด
นิมิตเคล็ดลาง เขม่น
ลางเขม่น ตาเขม่น ตากระตุก เปลือกตากระตุก
ประวัติชื่อเดือนไทย
ประวัติชื่อเดือนไทย ชื่อเดือนแต่ละเดือนที่ใช้กัน
ดูลักษณะรูปก้นหอยในนิ้วมือ
รูปก้นหอยในลายนิ้วมือ สัมพันธ์กับ ดวงชะตาอย่างไร
ดูความรักจากการสวมแหวน
ชอบสวมแหวนนิ้วนาง เป็นคนที่อ่อนหวาน
การทำนายราศี ลัคนาราศี
วิธีการอ่านดวงดวงใน นิตยสาร หนังสือพิมพ์
คำถามดูดวงที่ถามบ่อย
คำถามดูดวง ชีวิตเป็นยังไง เมื่อไรจะมีแฟน
ความรักของ 12 นักษัตร
ดวงความรักของผู้ที่เกิด ในแต่ละปีนักษัตร
มารยาทของโหร
มารยาทของโหร ผู้ที่มีอาชีพเป็นหมอดู
อัญมณีแห่งโชคลาภ
อัญมณีเสริมโชคลาภและสิริมงคลเฉพาะบุคคล
ทำนายเลขบัตรประชาชน
เลขรหัสบัตรประจำตัวประชาชนนั้นมี 13
วิธีดูค่ำแรมจากดวงจันทร์
วิธีดูขึ้นแรมค่ำจากดวงจันทร์เบื้องต้น
ทำนายไฝบนใบหน้า
ไฝบนใบหน้าร่างกาย มีความหมายอย่างไร
วันเกิดบอกความเจ้าชู้ได้
รู้หรือไม่ว่า วันเกิดก็สามารถบอกความเจ้าชู้ได้
ดวงหนุ่มสาว 12 ราศี
ทำนายดวง หนุ่มสาวทั้ง 12 ราศี เป็นอย่างไรบ้างมาดูกัน