บทความ โหราพยากรณ์

ดูดวงส่วนตัวทางโทรศัพท์

วิธีดูค่ำแรมจากดวงจันทร์

วิธีดูค่ำแรมจากดวงจันทร์เบื้องต้น บทความนี้จะพูดถึงวิธีดูค่ำแรมจากดวงจันทร์เบื้องต้น แบบจำง่ายๆ นะครับ วิธีดูค่ำแรม หรือเฟสดวงจันทร์ ถ้าเข้าใจ จำวงโคจร หรือระยะการโคจรแต่ละวันได้ ก็จะทราบเป็นข้างขึ้นหรือข้างแรม แต่ถ้าจำไม่ได้ ก็มีวิธีง่าย ๆ ดังนี้

1. ดูกระต่าย1.1 วิธีนี้ก่อนอื่นต้องรู้ก่อนว่า ในดวงจันทร์ส่วนไหนที่เป็นรูปกระต่าย (ดูรูปประกอบ) เนื่องจากมีหลายมุมมอง ผมเลือกแบบที่ 1 เป็นหลักนะครับ ด้านบนจะเป็นหัวหรือหูกระต่าย ด้านล่างจะเป็นหางหรือขา แล้วแต่จะเรียกครับ


1.2 สำหรับวิธีนี้ต้องท่องจำ สั้น ๆ ว่า "ขึ้นหูแรมหาง" หรือ "ขึ้นหัวแรมเท้า" ก็ได้ครับ

วิธีใช้ก็คือถ้ามองดวงจันทร์แล้วเห็น ด้าน "หูหรือหัว" ชัดแสดงว่าเป็น "ข้างขึ้น" ถ้าเห็น "เท้าขาหรือหาง" ชัดแสดงว่าเป็น "ข้างแรม" , การดูแบบนี้ จะดูง่ายช่วง ขึ้น ๕ ค่ำ ถึงประมาณ แรม ๙ค่ำ ช่วงที่เป็นเสี้ยวบาง ๆ จะดูหูหรือหางกระต่ายยาก ต้องใช้วิธีที่ 2

2. ดูทิศ

2.1 วิธีนี้ก่อนอื่นต้องรู้ทิศ เหนือใต้ออกตก ณ จุดที่สังเกตการณ์ก่อน ส่วนดูดวงจันทร์ว่าชี้ทิศอย่างไรดังรูป ให้ดูโค้งดวงจันทร์ข้างที่เต็ม หรือหันเข้าดวงอาทิตย์ เป็นลูกศรชี้ทิศ หรือจินตนาการว่าเสี้ยวดวงจันทร์เป็นคันธนูมีลูกศรชี้ทิศก็ได้ครับ (ดูรูปประกอบ)
2.2 เมื่อรู้ทิศ สำหรับวิธีนี้ต้องท่องจำ สั้น ๆ ว่า "ขึ้นตกแรมออก"

วิธีใช้ก็คือถ้ามองดวงจันทร์แล้วเห็น ด้านสว่าง หรือหัวลูกศรชี้ทาง "ทิศตะวันตก" หรือหันทางทิศตะวันตก แสดงว่าเป็น "ข้างขึ้น" ถ้าชี้ทาง "ทิศตะวันออก" แสดงว่าเป็นจันทร์ "ข้างแรม" วิธีนี้ช่วงใกล้ ๆ เพ็ญ หรือหลังเพ็ญจะดูยากนิดหนึ่งแต่ก็พอดูได้ครับ อาจต้องดูจากเวลาดวงจันทร์ขึ้นว่าก่อนหรือหลังดวงอาทิตย์ตก
ในส่วนของค่ำแรม ตรงนี้ต้องดูเสี้ยวดวงจันทร์ครับ ดูจันทร์จริงหรือจากรูป แล้วพยายามจำว่า เสี้ยวประมาณนี้กี่ค่ำ หรือดูบ่อย ๆ ก็จะจำได้ครับ ใช้วิธีแบ่งเสี้ยวเป็นส่วน ๆ ด้วยสายตาก็ได้ หรือดูแล้วเทียบปฏิทินก็ได้ครับ การดูค่ำแรมแบบนี้ในความเป็นจริงอาจคลาดเคลื่อนจากปฏิทินได้ 1 - 2 ค่ำ วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำในปฏิทินอาจห่างจากจันทร์เพ็ญจริงได้ เพราะข้อกำหนดการวางเกณฑ์ปฏิทิน อธิกมาส อธิกวาร


เวลาพระจันทร์ขึ้น-ตก

การหาเวลาพระจันทร์ขึ้นตกแบบเบื้องต้น วิธีนี้ต้องทราบขึ้นแรมค่ำ หรือวันที่สังเกตการณ์ว่าขึ้นแรมกี่ค่ำตามปฏิทิน

ก่อนอื่นต้องท่อง "ข้างขึ้นจันทร์ตก ข้างแรมจันทร์ขึ้น" หมายความว่าเมื่อคำนวณเวลาจากสูตร เวลาที่ได้ ถ้าเป็นข้างขึ้นเวลาที่ได้จะเป็นเวลาดวงจันทร์ตก ทางกลับกัน ถ้าเป็นข้างแรมเวลาที่ได้จะเป็นเวลาพระจันทร์ขึ้น

วิธีคำนวณ นำวันขึ้นแรม คูณด้วย 8 ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นเลข 2 - 3 หลัก , หลักสิบ หลักร้อย(ถ้ามี) แทนด้วยทุ่ม ส่วนหลักหน่วย ในนำมาคูณด้วย 6 จะได้เป็นนาที

ตัวอย่าง

ข้างขึ้น หาเวลาพระจันทร์ตก

ขึ้น ๕ ค่ำ : นำ 5 X 8 = 40 เลข 40 แบ่ง เป็นหลักสิบกับหลักหน่วย หลักสิบคือ 4 หมายถึง 4 ทุ่ม หลักหน่วย 0 X 6 = 0 คือนาที , ดังนั้น ในวันขึ้น ๕ ค่ำ พระจันทร์ตกเวลา 22.00 น.

ขึ้น ๖ ค่ำ : นำ 6 X 8 = 48 เลข 48 แบ่ง เป็นหลักสิบกับหลักหน่วย หลักสิบคือ 4 หมายถึง 4 ทุ่ม หลักหน่วย 8 X 6 = 48 คือนาที , ดังนั้น ในวันขึ้น ๖ ค่ำ พระจันทร์ตกเวลา 22.48 น.

ขึ้น ๑๐ ค่ำ : นำ 10 X 8 = 108 เลข 108 แบ่ง เป็นหลักสิบ/ร้อย กับหลักหน่วย หลักสิบ/ร้อย คือ 10 หมายถึง 10 ทุ่ม หลักหน่วย 0 X 6 = 0 คือนาที , เวลา 10 ทุ่ม นับตามเวลานาฬิกา 6 ทุ่มจะตรงกับเที่ยงคืน นับต่อไป 10 ทุ่ม จะตรงกับตี 4 ดังนั้น ในวันขึ้น ๑๐ ค่ำ พระจันทร์ตกเวลา 04.00 น.

ขึ้น ๑๕ ค่ำ : นำ 15 X 8 = 120 เลข 120 แบ่ง เป็นหลักสิบ/ร้อย กับหลักหน่วย หลักสิบ/ร้อย คือ 12 หมายถึง 12 ทุ่ม หลักหน่วย 0 X 6 = 0 คือนาที , เวลา 12 ทุ่ม นับตามเวลานาฬิกา 6 ทุ่มจะตรงกับเที่ยงคืน นับต่อไป 10 ทุ่ม จะตรงกับ 6 โมงเช้า ดังนั้น ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ พระจันทร์ตกเวลา 06.00 น.

ข้างแรม หาเวลาพระจันทร์ขึ้น

แรม ๕ ค่ำ : นำ 5 X 8 = 40 เลข 40 แบ่ง เป็นหลักสิบกับหลักหน่วย หลักสิบคือ 4 หมายถึง 4 ทุ่ม หลักหน่วย 0 X 6 = 0 คือนาที , ดังนั้น ในวันแรม ๕ ค่ำ พระจันทร์ขึ้นเวลา 22.00 น.

แรม ๖ ค่ำ : นำ 6 X 8 = 48 เลข 48 แบ่ง เป็นหลักสิบกับหลักหน่วย หลักสิบคือ 4 หมายถึง 4 ทุ่ม หลักหน่วย 8 X 6 = 48 คือนาที , ดังนั้น ในวันแรม ๖ ค่ำ พระจันทร์ขึ้นเวลา 22.48 น.

แรม ๑๐ ค่ำ : นำ 10 X 8 = 108 เลข 108 แบ่ง เป็นหลักสิบ/ร้อย กับหลักหน่วย หลักสิบ/ร้อย คือ 10 หมายถึง 10 ทุ่ม หลักหน่วย 0 X 6 = 0 คือนาที , เวลา 10 ทุ่ม นับตามเวลานาฬิกา 6 ทุ่มจะตรงกับเที่ยงคืน นับต่อไป 10 ทุ่ม จะตรงกับตี 4 ดังนั้น ในวันแรม ๑๐ ค่ำ พระจันทร์ขึ้นเวลา 04.00 น.

แรม ๑๕ ค่ำ : นำ 15 X 8 = 120 เลข 120 แบ่ง เป็นหลักสิบ/ร้อย กับหลักหน่วย หลักสิบ/ร้อย คือ 12 หมายถึง 12 ทุ่ม หลักหน่วย 0 X 6 = 0 คือนาที , เวลา 12 ทุ่ม นับตามเวลานาฬิกา 6 ทุ่มจะตรงกับเที่ยงคืน นับต่อไป 10 ทุ่ม จะตรงกับ 6 โมงเช้า ดังนั้น ในวันแรม ๑๕ ค่ำ พระจันทร์ขึ้นเวลา 06.00 น.

หมายเหตุ

วิธีคำนวณนี้เป็นเบื้องต้นใช้ประมาณเวลาอาจไม่ตรงเวลาจริง ๆ มีหลายปัจจัย เช่น

• การปรับเกลี่ยวันค่ำแรมในปฏิทินการวาง อธิกมาส อธิกวารวาร ในแต่ละปีปฏิทิน
• แนวการขึ้นตกดวงจันทร์ที่ขนานกับเส้นศูนย์สูตรฟ้า และอยู่บริเวณเส้นสุริยวิถี ซึ่งแต่ละราศีแต่ละช่วงจะมีปัดเหนือปัดใต้ แบบเดียวกับดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ก็เช่นกัน
• ระนาบวงโคจรดวงจันทร์กัยเส้นสุริยวิถี อาจห่าง ±5° หรือมากกว่าเล็กน้อย
• เวลาดวงจันทร์ขึ้นตกจริงสามารถหาแหล่งข้อมูลดาราศาสตร์ตรวจสอบได้โดยละเอียด ณ สถานที่สังเกตการณ์
https://www.myhora.com/astronomy/sunmoon.aspx

สูตรคำนวณเวลาพระจันทร์ขึ้น-ตกนี้ บรรยายโดย อ.อารี สวัสดี
นายกสมาคมดาราศาสตร์ไทย และ ประธานมูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์ ในวิชาดาราโหราศาสตร์

ที่มา/อ้างอิง/ผู้เขียน : จักรกฤษณ์ แร่ทอง - มายโหรา.คอม
หมายเหตุ : เนื้อหาข้างต้นเผยแพร่แก่สาธารณะเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา/วิทยาทานเท่านั้น
บันทึก/เผยแพร่ : วันอังคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2560
อ่าน ใช้งาน บทความวิธีดูขึ้นแรมค่ำจากดวงจันทร์ 046 แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   Reviews583 4.93 จาก 83 รีวิว
ฤกษ์ออกรถ #year#
ฤกษ์ยามที่ดี ฤกษ์ออกรถใหม่ กรกฎาคม-สิงหาคม
คติโหราศาสตร์
ดวงชะตาเป็นเพียงเครื่องชี้บอก แนวทางชีวิต
สีรถถูกโฉลก สีรถประจำวันเกิด
สีรถถูกโฉลก เป็นศิริมงคล ส่งเสริม นำโชค
สีเสื้อประจำวัน สีเสื้อถูกโฉลก
วิธีเลือกสีเสื้อประจําวัน เพื่อเสริมราศี
ดวงพิชัยสงคราม ยันต์พิชัยสงคราม
ยันต์ที่มีความสำคัญมากในโหราศาสตร์ไทย
โหราศาสตร์กับชีวิต
เกิดวันเดียวกัน แต่ชีวิตแตกต่างราวฟ้ากับดิน
วันมหาสงกรานต์
ประเพณีไทยเดิมถือว่าวันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่
ตำนานเทวดามิตรศัตรู
ปฐมเหตุว่าด้วยตำนานเทวดา มิตร ศัตรู
เตรียม 6 ขั้นตอนก่อนดูดวง
ดูดวงกับหมอดู ต้องเตรียมอะไรบ้าง ถามอะไรได้บ้าง
การนับวันทางโหราศาสตร์
การเปลี่ยนวันใหม่ ทางจันทรคติที่ใช้ในโหราศาสตร์
วันขึ้นปีใหม่ของไทย
ครั้งโบราณวันขึ้นปีใหม่ จะกำหนดขึ้นตามความนิยม
ทิศเทวดา ผีหลวง หลาวเหล็ก
ทิศผีหลวง ทิศหลาวเหล็ก ทิศเทวดา-เทพเจ้า
ยามอุบากอง
ตำรายามอุบากอง ที่คนรุ่นปู่ย่าตายายรู้จักกันดี
ความเป็นมาประกาศสงกรานต์
ประวัติที่มา ประกาศสงกรานต์ เริ่มมีตั้งแต่สมัยใด
สะเดาะเคราะห์ (พิธีใหญ่)
รับพระเสวยอายุก็ดี จะมาส่งพระเสวยอายุก็ดี
ประวัติดวงเมืองกรุงเทพฯ
กว่า 200 วันเกิดของกรุงรัตนโกสินทร์
ในหลวงกับวิชาโหราศาสตร์
พระราชอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9
ทิศโบราณ 32 ทิศ
ทำความรู้จักทิศโบราณ ชื่อแปลกๆ ทั้ง
ตั้งชื่อ ทักษา
ศาสตร์การตั้งชื่อ ตำราภูมิทักษา ทักษาปกรณ์
ตั้งชื่อ เลขศาสตร์ อายตนะ 6
ตำราตั้งชื่อ มหายตนะ ตำราอายตนะ 6 ทำนายชื่อ
ตั้งชื่อ เลขรหัสชีวิต
ตำรารหัสชีวิต ถอดผลจากเลขศาสตร์ ทำนายสรุป
ตั้งชื่อ อักษรเทพเจ้า ฯ
อักษรเทพเจ้า อักษรหลาวเหล็ก อักษรผีหลวง
วันห้ามต่างๆ ของไทย
วันห้ามตามโบราณ แต่งงาน ขึ้นบ้าน เผาผี
การเปลี่ยนปีนักษัตร
รอบการเปลี่ยนปีนักษัตร ที่ใช้ในทางโหราศาสตร์ไทย
สิ่งนำโชค 12 ราศี
สิ่งของนำโชคของชาวราศีต่างๆทั้ง 12 ราศี
พระประจำวันเกิด
พระประจำวันเกิดแต่ละวัน ลักษณะ บทสวดมนต์บูชา
เวลามาตรฐานประเทศไทย
ประวัติความเป็นมา ก่อนที่จะเป็นเวลามาตรฐาน
สะเดาะเคราะห์ (ด้วยตัวเอง)
การแก้เคราะห์กรรมที่ดี ก็ทำได้ไม่ยาก
นิมิตเคล็ดลาง เขม่น
ลางเขม่น ตาเขม่น ตากระตุก เปลือกตากระตุก
ทำนายนิสัยตามเวลาเกิด
ดวงยามอัฏฐกาล ทำนายนิสัยใจคอ จากเวลาเกิด
ประวัติชื่อเดือนไทย
ประวัติชื่อเดือนไทย ชื่อเดือนแต่ละเดือนที่ใช้กัน
ดูลักษณะรูปก้นหอยในนิ้วมือ
รูปก้นหอยในลายนิ้วมือ สัมพันธ์กับ ดวงชะตาอย่างไร
ทำนายไฝบนใบหน้า
ไฝบนใบหน้าร่างกาย มีความหมายอย่างไร
วิธีดูค่ำแรมจากดวงจันทร์
วิธีดูค่ำแรมจากดวงจันทร์เบื้องต้น แบบจำง่ายๆ
อัญมณีแห่งโชคลาภ
อัญมณีศาสตร์ การเลือกอัญมณีทางโหราศาสตร์
ดูความรักจากการสวมแหวน
ชอบสวมแหวนนิ้วนาง เป็นคนที่อ่อนหวาน
ความรักของ 12 นักษัตร
ดวงความรักของผู้ที่เกิด ในแต่ละปีนักษัตร
วันเกิดบอกความเจ้าชู้ได้
รู้หรือไม่ว่า วันเกิดก็สามารถบอกความเจ้าชู้ได้
ดวงหนุ่มสาว 12 ราศี
ทำนายดวง หนุ่มสาวทั้ง 12 ราศี เป็นอย่างไรบ้างมาดูกัน
มารยาทของโหร
มารยาทของโหร ผู้ที่มีอาชีพเป็นหมอดู
การทำนายราศี ลัคนาราศี
วิธีการอ่านดวงดวงใน นิตยสาร หนังสือพิมพ์
ทำนายเลขบัตรประชาชน
เลขรหัสบัตรประจำตัวประชาชนนั้นมี 13