บทความ/สารพันพยากรณ์

การทำนายราศี ลัคนาราศี

ดูดวงส่วนตัวทางโทรศัพท์
ราศี ในทางโหราศาสตร์ใช้บอกตำแหน่งของดาว และเป็นส่วนสำคัญที่ใช้ทำนายจุดดีจุดเสีย จุดเด่นจุดด้อย นิสัยใจคอ บุคลิก ความเป็นอยู่ ของเจ้าชะตา บทความนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของลัคนาราศี และราศีอีกแบบนึงพบเจอบ่อยๆ ในนิตยสาร หนังสือพิมพ์ เช่น เกิดวันที่เท่านี้ถึงวันที่เท่านี้ อยู่ราศีนี้  เป็นคนราศีนี้ ชาวราศีนี้ หรือเรียกราศี ราศีแบบนี้คือ ราศีอาทิตย์ ซึ่งก็คือตำแหน่งที่ดวงอาทิตย์อยู่ ณ.วันเวลานั้นๆ หรือดวงอาทิตย์ผ่านกลุ่มดาวจักราศีต่าง ๆ เดี่ยวค่อยมาดูรายละเอียด , เกี่ยวกับเรื่องราศี ผมได้รับคำถามบ่อย ๆ สอบถามถึงข้อแตกต่าง หรือการดูคำทำนาย ผมขอเขียนอธิบายไล่เรียงตั้งแต่เริ่มต้น ในภาพรวมสรุปๆ อาจเข้าใจยากสำหรับผู้ใช้ทั่วไป แต่ลองค่อยๆอ่าน ค่อยๆทำความเข้าใจนะครับ ส่วนจะเลือกหรือจะใช้ราศีแบบไหนขึ้นอยู่กับสำนักข้อกำหนดแต่ละครูบาอาจารย์ หรือโหรผู้ทำนายกำหนดครับ 
 
เริ่มต้นที่ดาวจริงบนฟ้าก่อน ท้องฟ้ามีดาวอยู่ 2 แบบ คือ ดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ ดาวฤกษ์คือวัตถุท้องฟ้า ดาวหรือกลุ่มดาวบนท้องฟ้าที่มีแสงสว่างในตัวเองมองเห็นได้ ปรกติดาวฤกษ์จะอยู่ตำแหน่งเดิมไม่มีการเคลื่อนที่ อยู่นิ่งเหมือนวอลเปเปอร์บนฟ้า ( จริงๆแล้วมีเคลื่อนที่แต่น้อยมากพันปีหมื่นปีอาจเปลี่ยนตำแหน่งนิดเดียว จึงเสมือนว่าตำแหน่งคงที่ ) แต่เป็นเพราะโลกหมุน เราจะเห็นเสมือนดาวฤกษ์เคลื่อนที่ตลอดเวลา ตามมุมมองจากบนโลก ขึ้นทางทิศตะวันออกและ ตกทางทิศตะวันตกทุกวัน , ส่วนดาวเคราะห์ เป็นดาวที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง มองเห็นได้เพราะมีแสงสะท้อนจากดวงอาทิตย์ เช่น ดาวพุธ ดาวศุกร์ ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ หรือดาวอื่น ๆ ดาวเคราะห์เป็นดาวที่มีการโคจรรอบดวงอาทิตย์ ดังนั้นในแต่ละวันแต่ละเดือน ตำแหน่งดาวเคราะห์บนท้องฟ้าเมื่อมองจากโลกจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ช้าเร็วขึ้นอยู่กับรอบวงโคจร
 
จักรราศี (Zodiac) เป็นขอบเขตสมมุติบนท้องฟ้า อธิบายก็คือ มุมมองท้องฟ้า 360° เหมือนทรงกลม การระบุตำแหน่งดาวอาจจะยาก นักโหราศาสตร์ยุคบาบิโลเนีย จึงกำหนดแบ่งท้องฟ้าออกเป็นเป็น 12 ราศี คือ ราศีมกร ราศีกุมภ์ ราศีมีน ราศีเมษ ราศีพฤษภ  ราศีมิถุน ราศีกรกฎ ราศีสิงห์ ราศีกันย์ ราศีตุลย์ ราศีพิจิก และราศีธนู แบ่งราศีละ 30° โดยการกำหนดตำแหน่งจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดแต่ละราศี จะใช้กลุ่มดาวจักรราศีที่อยู่ใกล้เส้นสุริยวิถี (Ecliptic) ในการแบ่ง [ ดู  www.myhora.com/astronomy/chart-ecliptic.aspx ] ในทางดาราศาสตร์จริง ๆ ความกว้างของกลุ่มดาวจักรราศี (Constellation) ก็ไม่ได้เท่ากับ 30° บางกลุ่มดาว กว้างบ้างแคบบ้าง แต่ทางโหราศาสตร์จะใช้ราศีเท่ากับ 30° เสมอทุกราศี
 
ราศี (Zodiac) ใช้ระบุตำแหน่งของดาวเคราะห์ #1 โดยจะเทียบกับตำแหน่งกลุ่มดาวฤกษ์ต่าง ๆ ที่อยู่นิ่งเป็นเสมือนวอลเปเปอร์พื้นหลัง ฉากหลังเป็นกลุ่มดาวอะไรก็อยู่ราศีนั้นๆ เช่น บนท้องฟ้าเห็นดวงจันทร์ อยู่ตำแหน่งเดียวกันกับกลุ่มดาว สิงโต (Leo)  ทางโหราศาสตร์คือ จันทร์สถิตราศีสิงห์ หรือเห็นดาวศุกร์ ใกล้ๆ กับกลุ่มดาวมิถุน (Gemini)  คือ ศุกร์สถิตราศีมิถุน  ส่วนดวงอาทิตย์ซึ่งจะขึ้นในเวลากลางวันจะมองไม่เห็นกลุ่มดาว เพื่อเทียบตำแหน่งจักราศี  นักโหราศาสตร์โบราณก็ใช้การสังเกต เช่น หลังจากดวงอาทิตย์ตก มองขอบฟ้าตะวันออกมีกลุ่มดาว สิงโต (Leo) ขึ้น ก็แสดงว่า อาทิตย์สถิตราศีกุมภ์ เพราะเป็นราศีตรงข้ามกับราศีสิงห์หรือกลุ่มดาวสิงโต (Leo)  เป็นต้น ,  #1 การระบุตำแหน่งดาวในทางดาราศาสตร์ จะไม่ใช้ราศี (Zodiac) แบบโหราศาสตร์ แต่จะใช้ระบบบอกพิกัดแบบสากล เช่น พิกัดขอบฟ้า (Horizontal Coordinates) , พิกัดศูนย์สูตร (Equatorial Coordinates) , พิกัดสุริยวิถี (Ecliptic Coordinates)
 
โหราศาสตร์ใช้ตำแหน่งดาวในการผูกดวงชะตาและทำนาย ตำแหน่งดาวที่ใช้ในปัจจุบันก็ไม่ได้ใช้การสังเกตุแบบโบราณ แต่จะใช้การบันทึกคำนวณสูตรและจัดทำปฏิทินโหราศาสตร์ขึ้น ยุคหลัง ๆ จะใช้ดาวตามปฏิทินโหราศาสตร์  ซึ่งคำนวณตำแหน่งดาวที่แม่นยำกว่า ปฏิทินโหราศาสตร์ในแต่ละวันเดือนปี จะบอกว่าดาวแต่ละดวงอยู่ตำแหน่งราศีอะไรบ้าง กี่องศา กี่ลิปดา และลักษณะการโคจรว่าปรกติหรือไม่  [ ดู  www.myhora.com/ปฏิทิน/ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย-นิรายนะ.aspx ]
 
ปฏิทินโหราศาสตร์ ในการคำนวณตำแหน่งดาวหรือสมผุสดาวในระบบโหราศาสตร์แบ่งเป็น 2 ระบบหลัก คือ นิรายนะ และ สายนะ ทั้ง 2 ระบบแตกต่างหลักๆ ตรงจุดเริ่มราศีจะต่างกัน แม้วันเวลาสถานที่เดียวกัน ดาวดวงเดียวกันตำแหน่งบนฟ้าจุดเดียวกัน แต่การระบุตำแหน่งราศีจะต่างกัน เพราะจุดกำหนดเริ่มนับราศีจะต่างกัน 
 
1. ระบบสายนะ  (Tropical Zodiac / Movable Zodiac) ระบบเคลื่อนที่ หรืออ้างอิงฤดูกาล ใช้ในโหราศาสตร์สากล (Classical Astrology) โหราศาสตร์ยูเรเนียน (Uranian Astrology)  เริ่มต้นราศีเมษ (อาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีเมษ) ประมาณ 20 - 22 มีนาคม  จะเปลี่ยนราศีประมาณวันที่ 20 - 22 ของแต่ละเดือน
 
2. ระบบนิรายนะ  (Sideral Zodiac / Fixed Zodiac) หรือระบบคงที่  ใช้ในโหราศาสตร์ไทย  โหราศาสตร์ภารตะ หรือทางอินเดีย พม่า  เริ่มต้นราศีเมษ (อาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีเมษ/เถลิงศก) ประมาณวันที่ 13 - 17 เมษายน และเปลี่ยนราศีประมาณวันที่ 13 - 17 ของแต่ละเดือน ปัจจุบันระบบนิรายนะ มีความแตกต่างกับสายนะ ประมาณ 23° - 24° (อายนางศ์) แต่ซึ่งละวันจะไม่เท่ากัน  และทุกๆ 72 ปี อายนางศ์จะเพิ่มขึ้นประมาณ 1° หรือปีละประมาณ 50 ฟิลิปดา
 
ระบบนิรายนะ ที่ใช้ในโหราศาสตร์ไทย ก็จะมีปฏิทินที่นิยมใช้อยู่ 2 แบบ คือ นิรายนะ ลาหิรี กับ สุริยยาตร์ ซึ่งทั้ง 2 แบบ วันเวลาจุดเริ่มต้นราศีเมษ (อาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีเมษ/เถลิงศก) ตามการคำนวณปฏิทินจะต่างกันเล็กน้อย ในรายละเอียดให้ดูตามปฏิทินนั้น ๆ ไป, ส่วน อายนางศ์ในประเทศไทยนิยมใช้ แบบอายนางศ์ แบบลาหิรี ตามประเทศอีนเดียเป็นหลัก
 
ลัคนา เนื่องจากลัคนาไม่ใช่ดาว แต่เป็นจุดเจ้าชะตาสำคัญที่ใช้ในการทำนาย ขอยกคำนิยามลัคนาจากท่าน อ.อารี สวัสดี  "ลัคนา คือจักรราศีทางทิศตะวันออก ณ เวลาประสงค์" อธิบายคือ ณ.เวลาสถานที่เกิด หรือวันเวลาที่ต้องการ นั้นๆ หันมองไปขอบฟ้าตะวันออก เห็นกลุ่มดาวจักราศีอะไรตรงขอบฟ้า ลัคนาก็สถิตราศีนั้น แม้ในความเป็นจริงฟ้าปิด อาจไม่เห็นดาว หรือเกิดกลางวันอาจมองไม่เห็นดาว แต่การคำนวณทางดาราศาสตร์ การเทียบตำแหน่ง หรือคำนวณหาค่าเฉลี่ย จะคำนวณตำแหน่งราศีลัคนาบนท้องฟ้าได้
 
การทำนายราศีอาทิตย์/ราศีลัคนา
 

การทำนายที่พบเห็นใน นิตยสาร หนังสือพิมพ์ หรืออื่นๆ ที่ทำนายตามราศี มีใช้ราศีอยู่ 2 แบบหลักๆ คือ ราศีอาทิตย์ และ ราศีลัคนา ส่วนโหรผู้ทำนายจะใช้แบบไหน ก็ต้องดูข้อกำหนดว่าโหรผู้ทำนายแจ้งไว้ เช่น คำทำนาย ราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 13 เมษายน ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม หรือ ราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 22 เมษายน ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม ก็แสดงว่าใช้ ราศีอาทิตย์ ทำนาย 
 
1. ราศีอาทิตย์/อาทิตย์ราศี การทำนายจะใช้ตำแหน่งราศีอาทิตย์ ในวันเวลาสถานที่เกิด อยู่เป็นจุดตั้งรับ แล้วดูว่าดาวจรสัปดาห์นั้น ๆ  เดือนนั้น ๆ ปีนั้นๆ มีดาวจรอะไรมากระทบหรือทำมุมบ้าง ดีร้ายก็ทำนายไป ถ้าถามว่าทำไมต้องใช้ อาทิตย์ ทำนาย เพราะว่าดวงอาทิตย์เป็นดาวใหญ่ เป็นต้นกำเนิดสรรพสิ่งในโลก เป็นดาวประธานหรือศูนย์กลางของดาวในระบบสุริยะจักรวาล ในโหราศาสตร์และธรรมชาติ ดวงอาทิตย์มีความสำคัญมาก 
 
    • คำทำนายราศี กำหนดช่วงราศีประมาณวันที่ 13 - 17 ของแต่ละเดือน แสดงว่าโหรผู้ทำนาย ใช้อาทิตย์ราศี ปฏิทิน ระบบนิรายนะ แบบโหราศาสตร์ไทย
 
    • คำทำนายราศี กำหนดช่วงราศีประมาณวันที่ 20 - 22 ของแต่ละเดือน แสดงว่าโหรผู้ทำนาย ใช้อาทิตย์ราศี ปฏิทิน ระบบสายนะ แบบโหราศาสตร์สากล
 
2. ราศีลัคนา/ลัคนาราศี การทำนายจะใช้ตำแหน่งราศีลัคนา ในวันเวลาสถานที่เกิด เป็นจุดตั้งรับ แล้วดูว่าดาวจรสัปดาห์นั้น ๆ  เดือนนั้น ๆ ปีนั้นๆ มีดาวจรอะไรมากระทบหรือทำมุมบ้าง ดีร้ายก็ทำนายไป และในโหราศาสตร์ไทย เนื่องจากมีลัคนาหลายแบบ แต่ละสำนักแต่ละโหรครูบาอาจารย์อาจใช้ต่างกัน หากเป็นไปได้ก็ควรดู ด้วยว่าโหรผู้ทำนาย หรือสำนักนั้นๆ ใช้ลัคนาแบบไหน เพื่อได้จุดตั้งรับที่ตรงกัน
 
การทำนายลัคนาราศี จะถูกใช้บ่อยในตำราที่เกี่ยวกับโหราศาสตร์ไทย เนื่องจากโหราศาสตร์ไทยจะให้ความสำคัญกับลัคนามาก ทั้งร่างกาย จิตใจ จะต่างจากโหราศาสตร์สากล ซึ่งจะให้ความสำคัญกับอาทิตย์ เมอริเดียน จุดเมษ และจุดเจ้าชะตาอื่นๆ ส่วนลัคนาในโหราศาสตร์สากล จะเน้นมุมมองไปทางสภาพแวดล้อมที่เจ้าชะตาไปอยู่ ที่ส่งผลความคิดความรู้สึกกับเจ้าชะตา
  
ในอดีตโหราศาสตร์ไทย การทำนายจะใช้ราศีลัคนาเป็นหลัก ไม่กี่สิบปีมานี้ เริ่มมีใช้ราศีอาทิตย์วิธีแบบสากลทำนาย อาจเพราะมีปัญหาเรื่องไม่ทราบเวลาเกิดเพื่อวางลัคนาที่แน่นอน ความยากในการวางลัคนาเพราะต้องผูกดวงชะตาและใช้เวลานาน ต้องสอบลัคนา หรือเหตุผลอื่น ๆ การทำนายราศีอาทิตย์ ทราบเพียงวันที่เกิด กับเดือนเกิด ก็สามารถทำนายได้ ซึ่งง่ายสะดวก จึงเป็นที่นิยมและพบเห็นบ่อยขึ้น 


วิธีตรวจสอบราศีอาทิตย์/อาทิตย์ราศี

 
จริงๆ ราศีอาทิตย์นี้พอจะกะคร่าวๆ ได้เพราะมีช่วงเวลาค่อนข้างแน่นอน และยาวนานหลายวัน แต่ถ้าเกิดช่วงใกล้ ๆ เปลี่ยนราศี ขอบราศี ของแต่ละเดือน ก็ควรตรวจสอบตำแหน่งอาทิตย์โดยละเอียดอีกครั้ง เพราะแต่ละเดือนแต่ละปี แต่ละช่วงเวลาสถานที่ ตำแหน่งอาทิตย์อาจอยู่ต่างราศีก็เป็นได้
 
ระบบนิรายนะ จะแบ่งราศี เกิดประมาณวันที่ 13 - 17 ของเดือน
กรอกข้อมูลวันเดือนปี เวลา และสถานที่เกิด เลือกปฏิทิน นิรายนะ ลาหิรี หรือ สุริยยาตร์ กดปุ่ม “ทำนาย” แล้วดูในตารางด้านล่าง หรือ รูปดวงราศีจักร ว่า ดาวอาทิตย์ (๑.อาทิตย์) อยู่ราศีอะไร 
 
ระบบสายนะ จะแบ่งราศี เกิดประมาณวันที่ 20 - 22 ของเดือน
กรอกข้อมูลวันเดือนปี เวลา และสถานที่เกิด กดปุ่ม “ทำนาย” แล้วดูในตารางดวงกำเนิด (Natal) ด้านขวา หรือ รูปดวง ว่า ดาวอาทิตย์  O  อยู่ราศีอะไร ดูสัญลักษณ์ราศีตามสากล
 
ถ้าเกิดวันที่ดวงอาทิตย์ย้ายราศีพอดี 13 - 17 ของเดือนในระบบนิรายนะ  หรือ วันที่ 20 - 22 ของเดือนในระบบสายนะ ก็ต้องมาดูเวลาเกิด ว่าก่อนหรือหลังอาทิตย์ย้ายราศี ในรายละเอียดข้างต้นจะคำนวณให้ทั้งหมดแล้ว 
 
วิธีตรวจสอบราศีลัคนา/ลัคนาราศี
 
ทำเช่นเดียวกับ วิธีตรวจสอบราศีอาทิตย์/อาทิตย์ราศี แต่ให้ดูลัคนาว่าอยู่ ราศีอะไร
 
กรอกข้อมูลวันเดือนปี เวลา และสถานที่เกิด เลือกปฏิทิน นิรายนะ ลาหิรี หรือ สุริยยาตร์ กดปุ่ม “ทำนาย” แล้วดูในตารางด้านล่าง หรือ รูปดวงราศีจักร ว่า ลัคนา อยู่ราศีอะไร
ถ้าในระบบสายนะ ก็ดูว่า ลัคนา (Ascendant) หรือสัญลักษณ์ Asc/AC อยู่ราศีอะไร
 
และอย่างที่อธิบายข้างต้น ลัคนามีหลายแบบ แต่ละสำนักหรือครูบาอาจารย์ใช้อาจต่างกัน ที่คำนวณได้ อาจต่างจากที่เวบคำนวณได้เพราะเลือกแบบลัคนาต่างกัน ดังนั้นถ้าจะเปรียบเทียบ ให้ตรวจสอบแบบลัคนาก่อนว่าแบบเดียวกันหรือไม่ ปฏิทินแบบเดียวกันมั้ย รวมถึงพิกัดสถานที่ด้วย หรือดูในหน้า โหราศาสตร์ไทย ให้คลิ๊กที่ “เปรียบเทียบสมผุสปฏิทิน/ลัคนา” ตรงหน้าผูกดวงด้านล่างๆ จะมีเปรียบเทียบลัคนาและสมผุสปฏิทิน ภาพรวมแต่ละแบบให้ , ในระบบสายนะ ตำแหน่งลัคนาจะขึ้นอยู่กับแบบเรือนชะตาที่เลือกใช้ ซึ่งปรกติจะใช้ เรือนชะตาพลาสิดุส (Placidus)
 
อย่างไรก็ตามดวงชะตาไม่ได้มีเฉพาะอาทิตย์กับลัคนา เพราะหากเป็นอย่างนั้นเกิดเดือนเดียวกัน หรือลัคนาราศีเดียวกัน ดวงชะตาช่วงนั้นๆ ดีร้ายก็จะเหมือนกัน แบ่งคน 12 กลุ่ม ซึ่งหยาบเกินไป แต่ข้อดีก็สะดวกในการทำนายมากเพราะทำได้รวดเร็ว อาทิตย์กับลัคนาอาจทำนายได้คร่าวๆ เบื้องต้นว่าดีร้าย ประมาณไหน ส่วนจะมากจะน้อย หรือเรื่องอะไร หรือลงในรายละเอียด ยังต้องดูดาวกำเนิดอื่นๆ  และปัจจัยอื่นๆ ประกอบเพื่อทำนาย
 

อีกเรื่องนึงสำหรับท่านที่ใช้ราศีลัคนา เพื่ออ่านคำทำนายแบบราศีอาทิตย์ คืออ่านทั้ง 2 แบบ สลับๆกัน ซึ่งจริงๆก็ทำได้ แต่ก็ให้ระวังว่า โหรที่ทำนายใช้ราศีอาทิตย์แบบไหน เป็น ระบบนิรายนะ แบบโหราศาสตร์ไทย หรือระบบสายนะ แบบโหราศาสตร์สากล เช่น กำหนดช่วงราศีวันที่ 13 - 17 ของแต่ละเดือน เป็นระบบนิรายนะ แบบโหราศาสตร์ไทย ก็ควรใช้ลัคนาแบบโหราศาสตร์ไทย ราศีแบบเดียวกัน , ถ้ากำหนดช่วงราศีวันที่ 20 - 22 ของแต่ละเดือน แล้วใช้ลัคนาแบบโหราศาสตร์ไทย ราศีคนละระบบ ลัคนาราศีอาจมีความแตกต่างกับ อาทิตย์สายนะ ประมาณ 23° - 24° มีโอกาสที่ราศีเคลื่อนไป ถ้าในภาคคำนวณถือว่าไม่ถูกต้อง เพราะฐานการคำนวณต่างกัน  ส่วนภาคพยากรณ์หรือคำทำนายอาจอยู่ที่ความพึงพอใจ ;)


ขอจบบทความเรื่องราศี ลัคนาราศีเพียงเท่านี้ก่อนครับ หวังว่าคงมีประโยชน์ ถ้าคิดอะไรออก มีเพิ่มเติมจะมาอัปเดทให้ครับ หรือมีคำถามก็ถามมาได้ครับ

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๐

 

ที่มา/อ้างอิง/ผู้เขียน : จักรกฤษณ์ - มายโหรา.คอม (www.myhora.com)
หมายเหตุ : เนื้อหาข้างต้นเผยแพร่แก่สาธารณะเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา/วิทยาทานเท่านั้น
บันทึก : วันเสาร์ ที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559


ฤกษ์ออกรถ #year#
ฤกษ์ยามที่ดี ฤกษ์ออกรถใหม่ กุมภาพันธ์-มีนาคม 2561 นำรถออกจากอู่ ฤกษ์ซื้อรถ ตำราโหราศาสตร์ฤกษ์ออกรถ
คติโหราศาสตร์
ดวงชะตาไม่ใช่การลิขิตชีวิตให้เป็นไปตามดวง 100% ดวงชะตาเป็นเพียงเครื่องชี้บอก หรือแนะแนวทางชีวิต
สีรถถูกโฉลก สีรถประจำวันเกิด
เลือกสีรถถูกโฉลกสีรถประจำวันเกิดเป็นศิริมงคล วิธีเลือกสีรถถูกโฉลกสีรถตามวันเกิด ส่งเสริม
สีเสื้อประจำวัน สีเสื้อถูกโฉลก
วิธีการเลือกสีเสื้อประจําวันเพื่อเสริมราศี สีมงคลตามหลักโหราศาสตร์ สีเลื้อตามวันเกิดของผู้สวมใส่ในโอกาศต่างๆ
ดวงพิชัยสงคราม ยันต์ดวงพิชัยสงคราม
ยันต์ที่มีความสำคัญมากในโหราศาสตร์ไทย รวม โหราศาสตร์+พุทธศาสตร์+ไสยศาสตร์ ประกอบเป็นยันต์อันศักดิ์สิทธิ์
โหราศาสตร์กับชีวิตประจำวัน
คนเราเกิดมาในโลกนี้แม้เกิดวันเดือนปีเดียวกัน แต่ชีวิตช่างแตกต่างกันเสียราวฟ้ากับดิน
วันมหาสงกรานต์
ประเพณีไทยเดิมถือว่าวันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่ ธรรมเนียมไทยเราก็จะมีการเล่นรื่นเริงมีการรดน้ำ
ตำนานเทวดามิตรศัตรู
ตำนานความเป็นมาของเทวดาเพื่อให้ท่านทั้งหลายเข้าใจในปฐมเหตุว่า เพราะเหตุใด จึงได้เป็นมิตรและศัตรูกัน
เตรียม 6 ขั้นตอนก่อนดูดวง
ข้อแนะนำสำหรับบางคนอาจเคยมีปัญหาว่าอยากดูดวง แต่ไม่รู้ต้องทำอย่างไร ต้องเตรียมตัวหรือเปล่า
การนับวันทางโหราศาสตร์
การเปลี่ยนวันใหม่ทางจันทรคติที่ใช้ในทางทางโหราศาสตร์ แตกต่างวันตามสากลเพราะเริ่มนับรอบวันตอน
วันขึ้นปีใหม่ของไทย
ครั้งโบราณวันขึ้นปีใหม่ จะกำหนดขึ้นตามความนิยมและความคิดเห็นของชนชาตินั้นๆ มิได้เป็นวันเดียวกันเช่นปัจจุบัน
ทิศเทวดา ทิศผีหลวง ทิศหลาวเหล็ก
ทิศผีหลวง ทิศหลาวเหล็ก ทิศเทวดา-เทพเจ้า ทิศมงคล หลักการตรวจดูทิศหลาวเหล็ก พระคาถากันผีหลวง
ยามอุบากอง
ตำรายามอุบากอง ที่คนรุ่นปู่ย่าตายายรู้จักกันดี เป็นยามที่ถือกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณ
ความเป็นมาประกาศสงกรานต์
ในรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงโปรดฯ ให้เขียนภาพ นางสงกรานต์
สะเดาะเคราะห์ (พิธีใหญ่)
รับพระเสวยอายุก็ดี จะมาส่งพระเสวยอายุก็ดี รับหรือส่งน่ะ พระเสวยอายุเองก็ดี พระแทรกก็ดี
เกร็ดประวัติดวงเมืองกรุงเทพ
กว่า 200 วันเกิดของกรุงรัตนโกสินทร์ ดวงเมืองที่ผูกขึ้นตามวันเวลาในวันนั้น ได้ชี้ทางให้บ้านเมืองมาตลอด
ในหลวงกับวิชาโหราศาสตร์
พระราชอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในด้านวิชาโหราศาสตร์ ผ่านพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนก
ทิศโบราณทั้ง 32 ทิศ
ทำความรู้จักทิศโบราณ ชื่อแปลกๆ ทั้ง 32 ทิศ บูรพาภาคทักษิณ บูริมาคเนย์ อาคเนย์ภาคบูรพา
ตั้งชื่อ ภูมิทักษา
ศาสตร์การตั้งชื่อ ตำราภูมิทักษา ทักษาปกรณ์ หรือมหาทักษา หมายถึง  เป็นหลักการตั้งชื่อพื้นฐานตามโหราศาสตร์ที่สำคัญ
ตั้งชื่อ เลขศาสตร์ อายตนะ 6
ตำราเลขศาสตร์ มหายตนะ ตำราอายตนะ 6 หมายถึง ความหมายของเลขศาสตร์ เป็นศาสตร์นึงที่ใช้ในการวิเคราะห์
ตั้งชื่อ เลขรหัสชีวิต
ตำราตั้งชื่ออีกแบบนึง เรียกว่าตำรารหัสชีวิต รหัสชีวิตเป็นศาสตร์นึงที่ใช้ในการวิเคราะห์ทำนายชื่อ
ตั้งชื่อ อักษรเทพเจ้า ฯ
ตำราทั้ง 3 นี้เดิมทีถูกใช้ในเรื่อง ทิศในการเดินทาง ยาตราต่างๆ หรือหากจะคุ้นชื่อ ทิศผีหลวง
วันห้ามต่างๆของไทย
วันห้ามการมงคลของไทย ห้ามขึ้นบ้านวันเสาร์ เผาผีวันศุกร์ โกนจุกวันอังคาร แต่งงานวันพุธ
การเปลี่ยนปีนักษัตร
การเปลี่ยนปีนักษัตรมีหลายแบบ เช่น เปลี่ยนปีนักษัตรในวันขึ้น 1 ค่ำ เดือนห้า ตามคติพราหมณ์
สิ่งนำโชค 12 ราศี
สิ่งของนำโชคของชาวราศีต่างๆทั้ง 12 ราศี มีอะไรบ้างที่ควรพกพาไปด้วยแล้วจะดี หรือเสริมความมั่นใจ
พระประจำวันเกิด
พระประจำวันเกิด ปางพระประจำวันเกิด วันอาทิตย์ วันจันทร์ ปางถวายเนตร ปางป่าเลไลย์
เวลามาตรฐานประเทศไทย
ประวัติเวลามาตรฐาน ร.6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้เวลาอัตรา 7 ชั่วโมงก่อนเวลาเมืองกรีนิช
สะเดาะเคราะห์ (ด้วยตัวเอง)
การแก้เคราะห์กรรมที่ดี ก็ทำได้ไม่ยากเพียงแค่หมั่นทำบุญทำทาน แผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลบ้าง
เรื่องบนเตียงของหนุ่มสาว 12 ราศี
เรื่องบนเตียงของคู่หนุ่มสาว 12 ราศี แต่ละราศีทั้งหนุ่ม และสาว เค้าคิดอย่างไรกับเรื่องบนเตียง
นิมิตเคล็ดลาง เขม่น ตากระตุก
ลางเขม่น ตาเขม่น ตากระตุก เปลือกตากระตุก นิมิตเคล็ดลางความเชื่อที่สืบทอดกันมาแต่
ทำนายนิสัยตามเวลาเกิด
การทำนายชะตาด้วยยามอัฏฐกาล เวลาเกิดของแต่ละคน ย่อมแตกต่างกัน นิสัยใจคอก็แตกต่างกัน
ชื่อเดือนไทยและการเปลี่ยนแปลง
เคยสงสัยหรือไม่ว่าชื่อเดือนแต่ละเดือนที่คนไทยใช้กันมีที่มาที่ไปอย่างไร และก่อนหน้านี้
ดูลักษณะรูปก้นหอยในนิ้วมือ
รูปก้นหอยในนิ้วมือ มีส่วนสัมพันธ์กับดวงชะตาของแต่ละคนเป็นอย่างมาก ลองมาดูกันว่าจำนวนก้นหอยที่มีอยู่ในนิ้วมือ
ทำนายไฝบนใบหน้า
หากอยากรูว่าไฝ บนใบหน้าร่างกาย มีความหมายอย่างไรในแง่โหราศาสตร์ โดนเฉพาะบริเวณใบหน้าซึ่งสังเกตุเห็นได้ง่าย
ดูความรักจากการสวมแหวน
ชอบสวมแหวนนิ้วนาง เป็นคนที่อ่อนหวานน่าทะนุถนอมเป็นคนที่ชอบหนีความจริงให้ความสำคัญกับความรัก
ทำนายเลขบัตรประชาชน
เลขรหัสบัตรประจำตัวประชาชนนั้นมี 13 หลัก บ่งบอกวิถีชีวิตชีวิตท่านว่าเป็นอย่างไรบ้าง
ความรักของ 12 นักษัตร
ทำนายความรัก 12 นักษัตรไทย ผู้ที่เกิดในแต่ละปีนักษัตร ปีนักษัตรให้ผลต่อความรักอย่างไร
วันเกิดบอกความเจ้าชู้ได้
รู้หรือไม่ว่า วันเกิดก็สามารถบอกความเจ้าชู้ได้เช่นกัน อยากรู้ว่าตัวเองเจ้าชู้หรือไม่
หลากเรื่องราวของหนุ่มสาว 12 ราศี
หลากหลายเรื่องราว หลายมุมมองที่แตกต่างกันของหนุ่มสาวทั้ง 12 ราศี ราศีของคุณเป็นอย่างไรบ้างมาดูกัน
มารยาทของโหร
มารยาทของโหร จรรยาบรรณโหร ผู้ที่มีอาชีพเป็นหมอดูหรือผู้เป็นโหรควรต้องมีมารยาทโหร
การทำนายราศี ลัคนาราศี
การทำนายที่พบเห็นตาม นิตยสาร หนังสือพิมพ์ หรืออื่นๆ ที่ทำนายตามราศี มีใช้ราศีอยู่