อีเมล
รหัสผ่าน

บทความ/สารพันพยากรณ์

การทำนายราศี ลัคนาราศี

ดูดวงส่วนตัวทางโทรศัพท์
ราศี ในทางโหราศาสตร์ใช้บอกตำแหน่งของดาว และเป็นส่วนสำคัญที่ใช้ทำนายจุดดีจุดเสีย จุดเด่นจุดด้อย นิสัยใจคอ บุคลิก ความเป็นอยู่ ของเจ้าชะตา บทความนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของลัคนาราศี และราศีอีกแบบนึงพบเจอบ่อยๆ ในนิตยสาร หนังสือพิมพ์ เช่น เกิดวันที่เท่านี้ถึงวันที่เท่านี้ อยู่ราศีนี้  เป็นคนราศีนี้ ชาวราศีนี้ หรือเรียกราศี ราศีแบบนี้คือ ราศีอาทิตย์ ซึ่งก็คือตำแหน่งที่ดวงอาทิตย์อยู่ ณ.วันเวลานั้นๆ หรือดวงอาทิตย์ผ่านกลุ่มดาวจักราศีต่าง ๆ เดี่ยวค่อยมาดูรายละเอียด , เกี่ยวกับเรื่องราศี ผมได้รับคำถามบ่อย ๆ สอบถามถึงข้อแตกต่าง หรือการดูคำทำนาย ผมขอเขียนอธิบายไล่เรียงตั้งแต่เริ่มต้น ในภาพรวมสรุปๆ อาจเข้าใจยากสำหรับผู้ใช้ทั่วไป แต่ลองค่อยๆอ่าน ค่อยๆทำความเข้าใจนะครับ ส่วนจะเลือกหรือจะใช้ราศีแบบไหนขึ้นอยู่กับสำนักข้อกำหนดแต่ละครูบาอาจารย์ หรือโหรผู้ทำนายกำหนดครับ 
 
เริ่มต้นที่ดาวจริงบนฟ้าก่อน ท้องฟ้ามีดาวอยู่ 2 แบบ คือ ดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ ดาวฤกษ์คือวัตถุท้องฟ้า ดาวหรือกลุ่มดาวบนท้องฟ้าที่มีแสงสว่างในตัวเองมองเห็นได้ ปรกติดาวฤกษ์จะอยู่ตำแหน่งเดิมไม่มีการเคลื่อนที่ อยู่นิ่งเหมือนวอลเปเปอร์บนฟ้า ( จริงๆแล้วมีเคลื่อนที่แต่น้อยมากพันปีหมื่นปีอาจเปลี่ยนตำแหน่งนิดเดียว จึงเสมือนว่าตำแหน่งคงที่ ) แต่เป็นเพราะโลกหมุน เราจะเห็นเสมือนดาวฤกษ์เคลื่อนที่ตลอดเวลา ตามมุมมองจากบนโลก ขึ้นทางทิศตะวันออกและ ตกทางทิศตะวันตกทุกวัน , ส่วนดาวเคราะห์ เป็นดาวที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง มองเห็นได้เพราะมีแสงสะท้อนจากดวงอาทิตย์ เช่น ดาวพุธ ดาวศุกร์ ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ หรือดาวอื่น ๆ ดาวเคราะห์เป็นดาวที่มีการโคจรรอบดวงอาทิตย์ ดังนั้นในแต่ละวันแต่ละเดือน ตำแหน่งดาวเคราะห์บนท้องฟ้าเมื่อมองจากโลกจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ช้าเร็วขึ้นอยู่กับรอบวงโคจร
 
จักรราศี (Zodiac) เป็นขอบเขตสมมุติบนท้องฟ้า อธิบายก็คือ มุมมองท้องฟ้า 360° เหมือนทรงกลม การระบุตำแหน่งดาวอาจจะยาก นักโหราศาสตร์ยุคบาบิโลเนีย จึงกำหนดแบ่งท้องฟ้าออกเป็นเป็น 12 ราศี คือ ราศีมกร ราศีกุมภ์ ราศีมีน ราศีเมษ ราศีพฤษภ  ราศีมิถุน ราศีกรกฎ ราศีสิงห์ ราศีกันย์ ราศีตุลย์ ราศีพิจิก และราศีธนู แบ่งราศีละ 30° โดยการกำหนดตำแหน่งจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดแต่ละราศี จะใช้กลุ่มดาวจักรราศีที่อยู่ใกล้เส้นสุริยวิถี (Ecliptic) ในการแบ่ง [ ดู  www.myhora.com/astronomy/chart-ecliptic.aspx ] ในทางดาราศาสตร์จริง ๆ ความกว้างของกลุ่มดาวจักรราศี (Constellation) ก็ไม่ได้เท่ากับ 30° บางกลุ่มดาว กว้างบ้างแคบบ้าง แต่ทางโหราศาสตร์จะใช้ราศีเท่ากับ 30° เสมอทุกราศี
 
ราศี (Zodiac) ใช้ระบุตำแหน่งของดาวเคราะห์ #1 โดยจะเทียบกับตำแหน่งกลุ่มดาวฤกษ์ต่าง ๆ ที่อยู่นิ่งเป็นเสมือนวอลเปเปอร์พื้นหลัง ฉากหลังเป็นกลุ่มดาวอะไรก็อยู่ราศีนั้นๆ เช่น บนท้องฟ้าเห็นดวงจันทร์ อยู่ตำแหน่งเดียวกันกับกลุ่มดาว สิงโต (Leo)  ทางโหราศาสตร์คือ จันทร์สถิตราศีสิงห์ หรือเห็นดาวศุกร์ ใกล้ๆ กับกลุ่มดาวมิถุน (Gemini)  คือ ศุกร์สถิตราศีมิถุน  ส่วนดวงอาทิตย์ซึ่งจะขึ้นในเวลากลางวันจะมองไม่เห็นกลุ่มดาว เพื่อเทียบตำแหน่งจักราศี  นักโหราศาสตร์โบราณก็ใช้การสังเกต เช่น หลังจากดวงอาทิตย์ตก มองขอบฟ้าตะวันออกมีกลุ่มดาว สิงโต (Leo) ขึ้น ก็แสดงว่า อาทิตย์สถิตราศีกุมภ์ เพราะเป็นราศีตรงข้ามกับราศีสิงห์หรือกลุ่มดาวสิงโต (Leo)  เป็นต้น ,  #1 การระบุตำแหน่งดาวในทางดาราศาสตร์ จะไม่ใช้ราศี (Zodiac) แบบโหราศาสตร์ แต่จะใช้ระบบบอกพิกัดแบบสากล เช่น พิกัดขอบฟ้า (Horizontal Coordinates) , พิกัดศูนย์สูตร (Equatorial Coordinates) , พิกัดสุริยวิถี (Ecliptic Coordinates)
 
โหราศาสตร์ใช้ตำแหน่งดาวในการผูกดวงชะตาและทำนาย ตำแหน่งดาวที่ใช้ในปัจจุบันก็ไม่ได้ใช้การสังเกตุแบบโบราณ แต่จะใช้การบันทึกคำนวณสูตรและจัดทำปฏิทินโหราศาสตร์ขึ้น ยุคหลัง ๆ จะใช้ดาวตามปฏิทินโหราศาสตร์  ซึ่งคำนวณตำแหน่งดาวที่แม่นยำกว่า ปฏิทินโหราศาสตร์ในแต่ละวันเดือนปี จะบอกว่าดาวแต่ละดวงอยู่ตำแหน่งราศีอะไรบ้าง กี่องศา กี่ลิปดา และลักษณะการโคจรว่าปรกติหรือไม่  [ ดู  www.myhora.com/ปฏิทิน/ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย-นิรายนะ.aspx ]
 
ปฏิทินโหราศาสตร์ ในการคำนวณตำแหน่งดาวหรือสมผุสดาวในระบบโหราศาสตร์แบ่งเป็น 2 ระบบหลัก คือ นิรายนะ และ สายนะ ทั้ง 2 ระบบแตกต่างหลักๆ ตรงจุดเริ่มราศีจะต่างกัน แม้วันเวลาสถานที่เดียวกัน ดาวดวงเดียวกันตำแหน่งบนฟ้าจุดเดียวกัน แต่การระบุตำแหน่งราศีจะต่างกัน เพราะจุดกำหนดเริ่มนับราศีจะต่างกัน 
 
1. ระบบสายนะ  (Tropical Zodiac / Movable Zodiac) ระบบเคลื่อนที่ หรืออ้างอิงฤดูกาล ใช้ในโหราศาสตร์สากล (Classical Astrology) โหราศาสตร์ยูเรเนียน (Uranian Astrology)  เริ่มต้นราศีเมษ (อาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีเมษ) ประมาณ 20 - 22 มีนาคม  จะเปลี่ยนราศีประมาณวันที่ 20 - 22 ของแต่ละเดือน
 
2. ระบบนิรายนะ  (Sideral Zodiac / Fixed Zodiac) หรือระบบคงที่  ใช้ในโหราศาสตร์ไทย  โหราศาสตร์ภารตะ หรือทางอินเดีย พม่า  เริ่มต้นราศีเมษ (อาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีเมษ/เถลิงศก) ประมาณวันที่ 13 - 17 เมษายน และเปลี่ยนราศีประมาณวันที่ 13 - 17 ของแต่ละเดือน ปัจจุบันระบบนิรายนะ มีความแตกต่างกับสายนะ ประมาณ 23° - 24° (อายนางศ์) แต่ซึ่งละวันจะไม่เท่ากัน  และทุกๆ 72 ปี อายนางศ์จะเพิ่มขึ้นประมาณ 1° หรือปีละประมาณ 50 ฟิลิปดา
 
ระบบนิรายนะ ที่ใช้ในโหราศาสตร์ไทย ก็จะมีปฏิทินที่นิยมใช้อยู่ 2 แบบ คือ นิรายนะ ลาหิรี กับ สุริยยาตร์ ซึ่งทั้ง 2 แบบ วันเวลาจุดเริ่มต้นราศีเมษ (อาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีเมษ/เถลิงศก) ตามการคำนวณปฏิทินจะต่างกันเล็กน้อย ในรายละเอียดให้ดูตามปฏิทินนั้น ๆ ไป, ส่วน อายนางศ์ในประเทศไทยนิยมใช้ แบบอายนางศ์ แบบลาหิรี ตามประเทศอีนเดียเป็นหลัก
 
ลัคนา เนื่องจากลัคนาไม่ใช่ดาว แต่เป็นจุดเจ้าชะตาสำคัญที่ใช้ในการทำนาย ขอยกคำนิยามลัคนาจากท่าน อ.อารี สวัสดี  "ลัคนา คือจักรราศีทางทิศตะวันออก ณ เวลาประสงค์" อธิบายคือ ณ.เวลาสถานที่เกิด หรือวันเวลาที่ต้องการ นั้นๆ หันมองไปขอบฟ้าตะวันออก เห็นกลุ่มดาวจักราศีอะไรตรงขอบฟ้า ลัคนาก็สถิตราศีนั้น แม้ในความเป็นจริงฟ้าปิด อาจไม่เห็นดาว หรือเกิดกลางวันอาจมองไม่เห็นดาว แต่การคำนวณทางดาราศาสตร์ การเทียบตำแหน่ง หรือคำนวณหาค่าเฉลี่ย จะคำนวณตำแหน่งราศีลัคนาบนท้องฟ้าได้
 
การทำนายราศีอาทิตย์/ราศีลัคนา
 

การทำนายที่พบเห็นใน นิตยสาร หนังสือพิมพ์ หรืออื่นๆ ที่ทำนายตามราศี มีใช้ราศีอยู่ 2 แบบหลักๆ คือ ราศีอาทิตย์ และ ราศีลัคนา ส่วนโหรผู้ทำนายจะใช้แบบไหน ก็ต้องดูข้อกำหนดว่าโหรผู้ทำนายแจ้งไว้ เช่น คำทำนาย ราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 13 เมษายน ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม หรือ ราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 22 เมษายน ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม ก็แสดงว่าใช้ ราศีอาทิตย์ ทำนาย 
 
1. ราศีอาทิตย์/อาทิตย์ราศี การทำนายจะใช้ตำแหน่งราศีอาทิตย์ ในวันเวลาสถานที่เกิด อยู่เป็นจุดตั้งรับ แล้วดูว่าดาวจรสัปดาห์นั้น ๆ  เดือนนั้น ๆ ปีนั้นๆ มีดาวจรอะไรมากระทบหรือทำมุมบ้าง ดีร้ายก็ทำนายไป ถ้าถามว่าทำไมต้องใช้ อาทิตย์ ทำนาย เพราะว่าดวงอาทิตย์เป็นดาวใหญ่ เป็นต้นกำเนิดสรรพสิ่งในโลก เป็นดาวประธานหรือศูนย์กลางของดาวในระบบสุริยะจักรวาล ในโหราศาสตร์และธรรมชาติ ดวงอาทิตย์มีความสำคัญมาก 
 
    • คำทำนายราศี กำหนดช่วงราศีประมาณวันที่ 13 - 17 ของแต่ละเดือน แสดงว่าโหรผู้ทำนาย ใช้อาทิตย์ราศี ปฏิทิน ระบบนิรายนะ แบบโหราศาสตร์ไทย
 
    • คำทำนายราศี กำหนดช่วงราศีประมาณวันที่ 20 - 22 ของแต่ละเดือน แสดงว่าโหรผู้ทำนาย ใช้อาทิตย์ราศี ปฏิทิน ระบบสายนะ แบบโหราศาสตร์สากล
 
2. ราศีลัคนา/ลัคนาราศี การทำนายจะใช้ตำแหน่งราศีลัคนา ในวันเวลาสถานที่เกิด เป็นจุดตั้งรับ แล้วดูว่าดาวจรสัปดาห์นั้น ๆ  เดือนนั้น ๆ ปีนั้นๆ มีดาวจรอะไรมากระทบหรือทำมุมบ้าง ดีร้ายก็ทำนายไป และในโหราศาสตร์ไทย เนื่องจากมีลัคนาหลายแบบ แต่ละสำนักแต่ละโหรครูบาอาจารย์อาจใช้ต่างกัน หากเป็นไปได้ก็ควรดู ด้วยว่าโหรผู้ทำนาย หรือสำนักนั้นๆ ใช้ลัคนาแบบไหน เพื่อได้จุดตั้งรับที่ตรงกัน
 
การทำนายลัคนาราศี จะถูกใช้บ่อยในตำราที่เกี่ยวกับโหราศาสตร์ไทย เนื่องจากโหราศาสตร์ไทยจะให้ความสำคัญกับลัคนามาก ทั้งร่างกาย จิตใจ จะต่างจากโหราศาสตร์สากล ซึ่งจะให้ความสำคัญกับอาทิตย์ เมอริเดียน จุดเมษ และจุดเจ้าชะตาอื่นๆ ส่วนลัคนาในโหราศาสตร์สากล จะเน้นมุมมองไปทางสภาพแวดล้อมที่เจ้าชะตาไปอยู่ ที่ส่งผลความคิดความรู้สึกกับเจ้าชะตา
  
ในอดีตโหราศาสตร์ไทย การทำนายจะใช้ราศีลัคนาเป็นหลัก ไม่กี่สิบปีมานี้ เริ่มมีใช้ราศีอาทิตย์วิธีแบบสากลทำนาย อาจเพราะมีปัญหาเรื่องไม่ทราบเวลาเกิดเพื่อวางลัคนาที่แน่นอน ความยากในการวางลัคนาเพราะต้องผูกดวงชะตาและใช้เวลานาน ต้องสอบลัคนา หรือเหตุผลอื่น ๆ การทำนายราศีอาทิตย์ ทราบเพียงวันที่เกิด กับเดือนเกิด ก็สามารถทำนายได้ ซึ่งง่ายสะดวก จึงเป็นที่นิยมและพบเห็นบ่อยขึ้น 


วิธีตรวจสอบราศีอาทิตย์/อาทิตย์ราศี

 
จริงๆ ราศีอาทิตย์นี้พอจะกะคร่าวๆ ได้เพราะมีช่วงเวลาค่อนข้างแน่นอน และยาวนานหลายวัน แต่ถ้าเกิดช่วงใกล้ ๆ เปลี่ยนราศี ขอบราศี ของแต่ละเดือน ก็ควรตรวจสอบตำแหน่งอาทิตย์โดยละเอียดอีกครั้ง เพราะแต่ละเดือนแต่ละปี แต่ละช่วงเวลาสถานที่ ตำแหน่งอาทิตย์อาจอยู่ต่างราศีก็เป็นได้
 
ระบบนิรายนะ จะแบ่งราศี เกิดประมาณวันที่ 13 - 17 ของเดือน
เข้าเวบ   www.myhora.com/ดูดวง-โหราศาสตร์ไทย.aspx
กรอกข้อมูลวันเดือนปี เวลา และสถานที่เกิด เลือกปฏิทิน นิรายนะ ลาหิรี หรือ สุริยยาตร์ กดปุ่ม “ทำนาย” แล้วดูในตารางด้านล่าง หรือ รูปดวงราศีจักร ว่า ดาวอาทิตย์ (๑.อาทิตย์) อยู่ราศีอะไร 
 
ระบบสายนะ จะแบ่งราศี เกิดประมาณวันที่ 20 - 22 ของเดือน
เข้าเวบ   www.myhora.com/ดูดวง-โหราศาสตร์สากล.aspx
กรอกข้อมูลวันเดือนปี เวลา และสถานที่เกิด กดปุ่ม “ทำนาย” แล้วดูในตารางดวงกำเนิด (Natal) ด้านขวา หรือ รูปดวง ว่า ดาวอาทิตย์  O  อยู่ราศีอะไร ดูสัญลักษณ์ราศีตามสากล
 
ถ้าเกิดวันที่ดวงอาทิตย์ย้ายราศีพอดี 13 - 17 ของเดือนในระบบนิรายนะ  หรือ วันที่ 20 - 22 ของเดือนในระบบสายนะ ก็ต้องมาดูเวลาเกิด ว่าก่อนหรือหลังอาทิตย์ย้ายราศี ในรายละเอียดข้างต้นจะคำนวณให้ทั้งหมดแล้ว 
 
วิธีตรวจสอบราศีลัคนา/ลัคนาราศี
 
ทำเช่นเดียวกับ วิธีตรวจสอบราศีอาทิตย์/อาทิตย์ราศี แต่ให้ดูลัคนาว่าอยู่ ราศีอะไร
 
เข้าเวบ   www.myhora.com/ดูดวง-โหราศาสตร์ไทย.aspx
กรอกข้อมูลวันเดือนปี เวลา และสถานที่เกิด เลือกปฏิทิน นิรายนะ ลาหิรี หรือ สุริยยาตร์ กดปุ่ม “ทำนาย” แล้วดูในตารางด้านล่าง หรือ รูปดวงราศีจักร ว่า ลัคนา อยู่ราศีอะไร
ถ้าในระบบสายนะ ก็ดูว่า ลัคนา (Ascendant) หรือสัญลักษณ์ Asc/AC อยู่ราศีอะไร
 
และอย่างที่อธิบายข้างต้น ลัคนามีหลายแบบ แต่ละสำนักหรือครูบาอาจารย์ใช้อาจต่างกัน ที่คำนวณได้ อาจต่างจากที่เวบคำนวณได้เพราะเลือกแบบลัคนาต่างกัน ดังนั้นถ้าจะเปรียบเทียบ ให้ตรวจสอบแบบลัคนาก่อนว่าแบบเดียวกันหรือไม่ ปฏิทินแบบเดียวกันมั้ย รวมถึงพิกัดสถานที่ด้วย หรือดูในหน้า โหราศาสตร์ไทย ให้คลิ๊กที่ “เปรียบเทียบสมผุสปฏิทิน/ลัคนา” ตรงหน้าผูกดวงด้านล่างๆ จะมีเปรียบเทียบลัคนาและสมผุสปฏิทิน ภาพรวมแต่ละแบบให้ , ในระบบสายนะ ตำแหน่งลัคนาจะขึ้นอยู่กับแบบเรือนชะตาที่เลือกใช้ ซึ่งปรกติจะใช้ เรือนชะตาพลาสิดุส (Placidus)
 
อย่างไรก็ตามดวงชะตาไม่ได้มีเฉพาะอาทิตย์กับลัคนา เพราะหากเป็นอย่างนั้นเกิดเดือนเดียวกัน หรือลัคนาราศีเดียวกัน ดวงชะตาช่วงนั้นๆ ดีร้ายก็จะเหมือนกัน แบ่งคน 12 กลุ่ม ซึ่งหยาบเกินไป แต่ข้อดีก็สะดวกในการทำนายมากเพราะทำได้รวดเร็ว อาทิตย์กับลัคนาอาจทำนายได้คร่าวๆ เบื้องต้นว่าดีร้าย ประมาณไหน ส่วนจะมากจะน้อย หรือเรื่องอะไร หรือลงในรายละเอียด ยังต้องดูดาวกำเนิดอื่นๆ  และปัจจัยอื่นๆ ประกอบเพื่อทำนาย
 

อีกเรื่องนึงสำหรับท่านที่ใช้ราศีลัคนา เพื่ออ่านคำทำนายแบบราศีอาทิตย์ คืออ่านทั้ง 2 แบบ สลับๆกัน ซึ่งจริงๆก็ทำได้ แต่ก็ให้ระวังว่า โหรที่ทำนายใช้ราศีอาทิตย์แบบไหน เป็น ระบบนิรายนะ แบบโหราศาสตร์ไทย หรือระบบสายนะ แบบโหราศาสตร์สากล เช่น กำหนดช่วงราศีวันที่ 13 - 17 ของแต่ละเดือน เป็นระบบนิรายนะ แบบโหราศาสตร์ไทย ก็ควรใช้ลัคนาแบบโหราศาสตร์ไทย ราศีแบบเดียวกัน , ถ้ากำหนดช่วงราศีวันที่ 20 - 22 ของแต่ละเดือน แล้วใช้ลัคนาแบบโหราศาสตร์ไทย ราศีคนละระบบ ลัคนาราศีอาจมีความแตกต่างกับ อาทิตย์สายนะ ประมาณ 23° - 24° มีโอกาสที่ราศีเคลื่อนไป ถ้าในภาคคำนวณถือว่าไม่ถูกต้อง เพราะฐานการคำนวณต่างกัน  ส่วนภาคพยากรณ์หรือคำทำนายอาจอยู่ที่ความพึงพอใจ ;)


ขอจบบทความเรื่องราศี ลัคนาราศีเพียงเท่านี้ก่อนครับ หวังว่าคงมีประโยชน์ ถ้าคิดอะไรออก มีเพิ่มเติมจะมาอัปเดทให้ครับ หรือมีคำถามก็ถามมาได้ครับ

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๐

 

ที่มา/อ้างอิง/ผู้เขียน : จักรกฤษณ์ แร่ทอง - มายโหรา.คอม
หมายเหตุ : เนื้อหาข้างต้นเผยแพร่แก่สาธารณะเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา/วิทยาทานเท่านั้น
บันทึก : วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2559
อ่าน,ใช้งาน บทความราศี ลัคนาราศี 045 แล้ว เขียนรีวิว และคลิ๊ก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)
Reviews 4.93 จาก 81 รีวิว.
ฤกษ์ออกรถ #year#
ฤกษ์ยามที่ดี ฤกษ์ออกรถใหม่ พฤศจิกายน-ธันวาคม
คติโหราศาสตร์
ดวงชะตาเป็นเพียงเครื่องชี้บอก แนวทางชีวิต
สีรถถูกโฉลก สีรถประจำวันเกิด
สีรถถูกโฉลก เป็นศิริมงคล ส่งเสริม นำโชค
สีเสื้อประจำวัน สีเสื้อถูกโฉลก
วิธีเลือกสีเสื้อประจําวัน เพื่อเสริมราศี
ดวงพิชัยสงคราม ยันต์พิชัยสงคราม
ยันต์ที่มีความสำคัญมากในโหราศาสตร์ไทย
โหราศาสตร์กับชีวิต
เกิดวันเดียวกัน แต่ชีวิตแตกต่างราวฟ้ากับดิน
วันมหาสงกรานต์
ประเพณีไทยเดิมถือว่าวันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่
ตำนานเทวดามิตรศัตรู
ปฐมเหตุว่าด้วยตำนานเทวดา มิตร ศัตรู
เตรียม 6 ขั้นตอนก่อนดูดวง
ดูดวงกับหมอดู ต้องเตรียมอะไรบ้าง ถามอะไรได้บ้าง
การนับวันทางโหราศาสตร์
การเปลี่ยนวันใหม่ ทางจันทรคติที่ใช้ในโหราศาสตร์
วันขึ้นปีใหม่ของไทย
ครั้งโบราณวันขึ้นปีใหม่ จะกำหนดขึ้นตามความนิยม
ทิศเทวดา ผีหลวง หลาวเหล็ก
ทิศผีหลวง ทิศหลาวเหล็ก ทิศเทวดา-เทพเจ้า
ยามอุบากอง
ตำรายามอุบากอง ที่คนรุ่นปู่ย่าตายายรู้จักกันดี
ความเป็นมาประกาศสงกรานต์
ประวัติที่มา ประกาศสงกรานต์ เริ่มมีตั้งแต่สมัยใด
สะเดาะเคราะห์ (พิธีใหญ่)
รับพระเสวยอายุก็ดี จะมาส่งพระเสวยอายุก็ดี
ประวัติดวงเมืองกรุงเทพฯ
กว่า 200 วันเกิดของกรุงรัตนโกสินทร์
ในหลวงกับวิชาโหราศาสตร์
พระราชอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทิศโบราณ 32 ทิศ
ทำความรู้จักทิศโบราณ ชื่อแปลกๆ ทั้ง
ตั้งชื่อ ทักษา
ศาสตร์การตั้งชื่อ ตำราภูมิทักษา ทักษาปกรณ์
ตั้งชื่อ เลขศาสตร์ อายตนะ 6
ตำราตั้งชื่อ มหายตนะ ตำราอายตนะ 6 ทำนายชื่อ
ตั้งชื่อ เลขรหัสชีวิต
ตำรารหัสชีวิต ถอดผลจากเลขศาสตร์ ทำนายสรุป
ตั้งชื่อ อักษรเทพเจ้า ฯ
อักษรเทพเจ้า อักษรหลาวเหล็ก อักษรผีหลวง
วันห้ามต่างๆ ของไทย
วันห้ามตามโบราณ แต่งงาน ขึ้นบ้าน เผาผี
การเปลี่ยนปีนักษัตร
รอบการเปลี่ยนปีนักษัตร ที่ใช้ในทางโหราศาสตร์ไทย
สิ่งนำโชค 12 ราศี
สิ่งของนำโชคของชาวราศีต่างๆทั้ง 12 ราศี
พระประจำวันเกิด
พระประจำวันเกิดแต่ละวัน ลักษณะ บทสวดมนต์บูชา
เวลามาตรฐานประเทศไทย
ประวัติความเป็นมา ก่อนที่จะเป็นเวลามาตรฐาน
สะเดาะเคราะห์ (ด้วยตัวเอง)
การแก้เคราะห์กรรมที่ดี ก็ทำได้ไม่ยาก
เรื่องบนเตียง 12 ราศี
เรื่องบนเตียงของคู่หนุ่มสาว 12 ราศี
นิมิตเคล็ดลาง เขม่น
ลางเขม่น ตาเขม่น ตากระตุก เปลือกตากระตุก
ทำนายนิสัยตามเวลาเกิด
ดวงยามอัฏฐกาล ทำนายนิสัยใจคอ จากเวลาเกิด
ประวัติชื่อเดือนไทย
ประวัติชื่อเดือนไทย ชื่อเดือนแต่ละเดือนที่ใช้กัน
ดูลักษณะรูปก้นหอยในนิ้วมือ
รูปก้นหอยในลายนิ้วมือ สัมพันธ์กับ ดวงชะตาอย่างไร
ทำนายไฝบนใบหน้า
ไฝบนใบหน้าร่างกาย มีความหมายอย่างไร
ดูความรักจากการสวมแหวน
ชอบสวมแหวนนิ้วนาง เป็นคนที่อ่อนหวาน
ทำนายเลขบัตรประชาชน
เลขรหัสบัตรประจำตัวประชาชนนั้นมี 13
ความรักของ 12 นักษัตร
ดวงความรักของผู้ที่เกิด ในแต่ละปีนักษัตร
วันเกิดบอกความเจ้าชู้ได้
รู้หรือไม่ว่า วันเกิดก็สามารถบอกความเจ้าชู้ได้
ดวงหนุ่มสาว 12 ราศี
ทำนายดวง หนุ่มสาวทั้ง 12 ราศี เป็นอย่างไรบ้างมาดูกัน
มารยาทของโหร
มารยาทของโหร ผู้ที่มีอาชีพเป็นหมอดู
การทำนายราศี ลัคนาราศี
วิธีการอ่านดวงดวงใน นิตยสาร หนังสือพิมพ์