บทความ/สารพันพยากรณ์

ตั้งชื่อ เลขศาสตร์ อายตนะ 6

ดูดวงส่วนตัวทางโทรศัพท์


เลขศาสตร์

เลขศาสตร์ เป็นศาสตร์นึงที่ใช้ในการวิเคราะห์ทำนายชื่อที่ได้รับความนิยม โดยตำราเลขศาสตร์นี้เป็นแบบเดียวกันกับที่ใช้  ทำนายเลขทะเบียนรถ หมายเลขโทรศัพท์ บ้านเลขที่ หรือตัวเลขอื่นๆในชีวิตประจำวัน เลขศาสตร์ในการตั้งชื่อ จะใช้เพื่อทำนายชื่อนั้นๆ โดยอักขระแต่ละตัวในชื่อ และนามสกุล จะมีความของเลขแอบแฝงอยู่ อักษร สระ แต่ละตัวหมายถึงเลขศาสตร์ดังนี้
ก , ด , ถ , ท , ภ , -า , อำ , ฤ , ฤา , -่ , -ุ , เลข 1
ข , ช , ง , บ , ป , เ- , แ- , -้ , -ู เลข 2
ฆ , ต , ฑ , ฒ , -๋ เลข 3
ค , ธ , ญ , ร , ษ , -ะ , โ- , -ั , -ิ เลข 4
ฉ , ฌ , ณ , น , ม , ห , ฎ , ฮ , ฬ , -ึ เลข 5
จ , ล , ว , อ , ใ- เลข 6
ซ , ศ , ส , -ี , -ื , -๊ เลข 7
ผ , ฝ , พ , ฟ , ย , -็ เลข 8
ฏ , ฐ , ไ- , -์ เลข 9
 
 

ในการวิเคราะห์คำนวณชื่อตามหลักเลขศาสตร์ จะแยกชื่อกับนามสกุล ออกจากกัน แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ชื่อ , นามสกุล , และผลรวม

ตัวอย่าง

ชื่อ คนไทย นามสกุล ใจดี สามารถวิเคราะห์ หรือคำนวณได้ดังนี้

ชื่อ : คนไทย
ค + น + ไ + ท + ย
4 (ค) + 5 (น) + 9 (ไ) + 1 (ท) + 8 (ย)
27
คำทำนาย ชื่อ เลข 27
ชีวิตจะพบกับความสำเร็จอย่างงดงาม บุคคลหมายเลข 27 มักจะมีความคิดเห็นเป็นของตนเอง การดำเนินชีวิตมักจะเป็นไปอย่างรัดกุม บ่งถึงความโชคดีในอนาคตแต่ชีวิตมักจะมีความกดดันอย่างรุนแรงจากเลข 7 ทำให้เหมือนคนอมทุกข์ มีโรคภัย ไข้เจ็บแทรกเป็นประจำตัวมักผิดหวังจากสตรี ชีวิตมักจะแอบแฝงไปด้วย ความเศร้ามักประสบโชคร้ายอย่างกะทันหัน ต้องสูญเสียบุคคลที่รักไปในช่วงรุ่งเรืองของชีวิต เช่น บิดาหรือคู่ครอง บุคคลเลข 27 มักเป็นคนเข้มงวดในการดำเนินชีวิตอย่างมาก จนกลายเป็นคนเอาจริงเอาจังต่อชีวิตมากไป เลข 27 นี้ต้องระวังอิทธิพลทำให้เกิดการผ่าตัด และอุบัติเหตุ
 
นามสกุล : ใจดี
ใ + จ + ด + ี
6 (ใ) + 6 (จ) + 1 (ด) + 7 (ี)
20
คำทำนาย นามสกุล เลข 20
มักมีจินตนาการกว้างไกล ไกลมาก จนบางครั้งเป็นคนเพ้อฝัน ชอบการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงไม่ชอบหยุดนิ่งอยู่กับที่ มีความทะเยอทะยาน เป็นคนมีความกระตือรือร้นอย่างรุนแรง ชอบวิธีการใหม่ โดยไม่ชอบย่ำเท้าอยู่กับที่ กล้าเสี่ยงกล้าลอง เชื่อว่าสิ่งที่ตัวเองจะทำจะต้องสำเร็จ ผู้ตกอยู่ใต้อิทธิพลเลขนี้ จะได้ผู้บังคับบัญชาที่ดี มีความรอบคอบ ชีวิตจะประสบความสำเร็จดีเยี่ยม และหากทำงานด้วยตัวเองมักจะสำเร็จยาก เพราะสิ่งที่คิดมักทำคนเดียวไม่ได้ เป็นนักคิดฝันแต่โครงการใหญ่ๆ ถ้าหากขาดกำลังสนับสนุนย่อมสำเร็จได้ยากตามความคิด มักมีลางสังหรณ์แม่น
 
ผลรวม
 
27 + 20
47
คำทำนาย ผลรวมชื่อ+นามสกุล เลข 47
เป็นเลขดี เข้มแข็งเลขหนึ่งเพราะอิทธิพล เลข 7 ทำให้ชีวิตมีความระทมขมขื่นแอบแฝงอยู่ บุคคลเลข 47 มักจะใจอ่อน และเชื่อใจคนง่าย แต่ถ้าดื้อรั้นขึ้นมาก็ยากที่จะหยุดยั้ง ต้องระวังการหลงผิด จะทำลายอนาคตอันรุ่งเรืองเสียหาย แต่บุคคลเลข 47 เป็นคนขยันมั่นเพียรดี มักได้รับความสำเร็จจากความพยายามอันเหนื่อยยากกว่าจะพบเป้าหมาย ต้องใช้ความอดทนและพยายามมาก
 
 
 


โดยปรกติผลรวมเลขศาสตร์ในส่วนของชื่อ นามสกุล หรือผลรวม จะมีค่าระหว่าง 1 - 100 แต่หากผลรวได้ 101 - 109 ให้ตัดเลข 0 ตรงกลางออก เช่น ผลรวมเลข 108 ได้เลข 18 เป็นต้น , และหากผลรวมได้ 110 ขึ้นไป ให้ตัดเอาเฉพาะ 2 ตัวท้าย เช่น ผลรวมเลข 114 ได้เลข 14 เป็นต้น เมื่อได้เลขชื่อ , นามสกุล , และผลรวม แล้วนำเลขที่ได้ ดูคำทำนาย ดีหรือเสียอย่างไร โดยทั่วไปเลขศาสตร์จะวิเคราะห์ทำนาย เฉพาะชื่อ หรือ ชื่อ + นามสกุล + ผลรวม ก็ได้ และในการตั้งชื่อ หากนามสกุลเลขศาสตร์คำทำนายไม่ดี ให้ตั้งชื่อ เลือกชื่อ ที่มีผลรวมของชื่อและนามสกุลที่ดี ...  ทำนายชื่อ

ในการตั้งชื่อเด็กผู้ชายให้เลือกเลขศาสตร์ที่ผลรวมคำทำนายดีคือดูทั้งชื่อ+นามสกุล และผลรวม  แต่หากเป็นเด็กผู้หญิงอาจพิจารณาเลขศาสตร์เฉพาะชื่อก็ได้ เพราะในอนาคตแต่งงานเปลี่ยนนามสกุล ผลรวมเลขศาสตร์ก็จะเปลี่ยนไป การเปลี่ยนชื่อหากเป็นผู้หญิงแต่งงานและใช้นามสกุลสามีแล้ว 


เลขศาสตร์ ที่ให้คุณ ระดับดีมาก: 2 , 4 , 5 , 6 , 9 , 14 , 15 , 19 , 23 , 24 , 36 , 41 , 42 , 45 , 46 , 50 , 51 , 53 , 55 , 56 , 59 , 63 , 64 , 65

เลขศาสตร์ ที่ให้คุณ ระดับดี: 20 , 32 , 40 , 44 , 69 , 79

เลขศาสตร์ ที่ให้โทษ: 27 , 29 , 30

ตรวจสอบ ทำนายชื่อ วิเคราะห์ชื่อ ตามหลัก เลขศาสตร์  >> วิเคราะห์ ทำนายชื่อ
 
 
 
อายตนะ - มหายตนะ

อายตนะ (อ่านว่า อา-ยะ-ตะ-นะ) หรือ มหายตนะ (อ่านว่า มะ-หา-ยะ-ตะ-นะ) แปลว่า ที่เชื่อมต่อ, เครื่องติดต่อ หมายถึงสิ่งที่เป็นสื่อสำหรับติดต่อกัน เครื่องรับรู้ ทำให้เกิดความรู้สึกขึ้น อายตนะ ๖ จึงได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เป็นเครื่องมือรับรู้ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส จิตใจอารมณ์ ตามลำดับ อายตนะ ๖ นี้ส่งผลถึงเจ้าชะตาในมุมมองของความรู้สึกนึกคิด นิสัยใจคอ และมุมของคนรอบข้างที่มองเจ้าชะตา

 อายตนะ ในการตั้งชื่อวิเคราะห์ชื่อจะมีหลักการคิดคำนวนคล้ายกันกับเลขศาสตร์  แต่ใจความหลัก คือตัวอักขระแต่ละตัว จะมีความของเลขกำลังดาวพระเคราะห์ กำลังเทวดาทั้ง 8 แฝงอยู่ ซึ่งจะสงผลต่อนิสัยใจคอ อายตนะ  จะแบ่งตามดาวพระเคราะห์ หรือดาวจะเหมือนกับหลักทักษา  ดังนี้

พระอาทิตย์ อ และ สระต่างๆ * กำลังพระเคราะห์ : 6
พระจันทร์ ก , ข , ค , ฆ , ง กำลังพระเคราะห์ : 15
พระอังคาร จ , ฉ , ช , ซ , ฌ , ญ กำลังพระเคราะห์ : 8
พระพุธ ฎ , ฏ , ฐ , ฑ , ฒ , ณ กำลังพระเคราะห์ : 17
พระเสาร์ ด , ต , ถ , ท , ธ , น กำลังพระเคราะห์ : 10
พระพฤหัสบดี   บ , ป , ผ , ฝ , พ , ฟ , ภ , ม   กำลังพระเคราะห์ : 19
พระราหู ย , ร , ล , ว กำลังพระเคราะห์ : 12
พระศุกร์ ศ , ษ , ส , ห , ฬ , ฮ กำลังพระเคราะห์ : 21

* อนุโลมให้ใช้ ไม้หันอากาศ และเครื่องหมายทัณฑฆาต (การันต์) ได้ (เช่นเดียวกับหลักทักษา)

ในการวิเคราะห์ชื่อตามหลักอายตนะ 6 ให้แยกชื่อกับนามสกุล ออกจากกัน แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ชื่อ , นามสกุล , และผลรวม เช่น ชื่อ คนไทย นามสกุล ใจดี สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้


ชื่อ : คนไทย
ค + น + ไ + ท + ย
15(ค) + 10(น) + 6(ไ) + 10(ท) + 12(ย)
53 >> 5 + 3 (แยกตัวเลขแล้วบวกกัน)
ผลรวม 8
คำทำนาย ชื่อ เลข 8
มีบารมีดั่งเป็นเจ้าคนนายคน เป็นหัวหน้าเป็นผู้จัดการ เป็นที่เคารพยำเกรงแก่ผู้คน เจ้าชะตามักต้องแบกภาระ แต่มีความสุขกาย สุขใจดี มีอำนาจวาสนา มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบมาก
 
นามสกุล : ใจดี
ใ + จ + ด + ี
6 (ใ) + 8 (จ) + 10 (ด) + 6 (ี)
30 >> 3 + 0  (แยกตัวเลขแล้วบวกกัน)
ผลรวม 3
คำทำนาย นามสกุล เลข 3
เปรียบดังคนรับใช้ในบ้าน ต้องเหนื่อยหนักตลอดไป มีชีวิตที่น้อยหน้าผู้อื่น ถูกรังแกข่มเหง ตนเองจะได้กินน้อย ใช้น้อย ชีวิตจะลำเค็ญ เป็นที่ดูแคลนแก่คนพบเห็น คนใกล้ชิด หาคนรักจริงยาก
 
ผลรวม
 
8 + 3
11 >> 1 + 1  (แยกตัวเลขแล้วบวกกัน)
ผลรวม 2
คำทำนาย ผลรวมชื่อ+นามสกุล เลข 2
มีจิตใจเหมือนแม่ รักใคร่ดูแล ห่วงใย เมตตา คนรอบข้างเป็นอย่างดี ใครได้อยู่ด้วยแล้วอิ่มหนำสำราญ มีความสุขกาย สุขใจ เจ้าชะตาอยู่ที่ใดก็จะมีผู้คนไปมาหาสู่ รักใคร่ คิดถึง ตลอดไป
 
 
 
โดยปรกติผลรวมเลขศาสตร์จะมีค่าเลขตัวเดียว ระหว่าง 1 - 9 แต่หากผลรวมเกิน ให้แยก และรวมกันจนเหลือเลขตัวเดียว เมื่อได้เลขชื่อ , นามสกุล , และผลรวม แล้วนำเลขที่ได้ ดูคำทำนาย ดีหรือเสียอย่างไร

ในการทำนาย อายตนะ เนื่องจากแกนหลักตำรามาจากทักษา  8 กำลังดาวพระเคราะห์ กำลังเทวดาทั้ง  8 ซึ่งแบ่งเป็น 8 กลุ่มเท่านั้น หากผลรวมตามการคำนวณ ได้เลข 9 คำทำนายจะถือว่าเหมือนกับ เลข 8 ซึ่งโดยรวมก็คือดี ... ทำนายชื่อ

โดยทั่วไปอายตนะ จะวิเคราะห์ทำนาย เฉพาะชื่อ หรือ ชื่อ + นามสกุล + ผลรวม ก็ได้ และในการตั้งชื่อ หากนามอายตนะ คำทำนายไม่ดี ให้ตั้งชื่อ เลือกชื่อ ที่มีผลรวมของชื่อและนามสกุลที่ดี ในการตั้งชื่อเด็กผู้ชายให้เลือกอายตนะ ที่ผลรวมคำทำนายดีคือดูทั้งชื่อ+นามสกุล และผลรวม แต่หากเป็นเด็กผู้หญิงอาจพิจารณาอายตนะ 6เฉพาะชื่อก็ได้ เพราะในอนาคตแต่งงานเปลี่ยนนามสกุล ผลรวมอายตนะ ก็จะเปลี่ยนไป การเปลี่ยนชื่อหากเป็นผู้หญิงแต่งงานและใช้นามสกุลสามีแล้ว ควรดูอายตนะ ที่ผลรวมคำทำนายดีด้วย คือดูทั้งชื่อ+นามสกุล และผลรวม

อ่านต่อ >> ตั้งชื่อ เลขรหัสชีวิต

ตรวจสอบ ทำนายชื่อ วิเคราะห์ชื่อ  ตามหลัก อายตนะ  >> วิเคราะห์ ทำนายชื่อ
ที่มา/อ้างอิง/ผู้เขียน : จักรกฤษณ์ - มายโหรา.คอม (www.myhora.com)
หมายเหตุ : เนื้อหาข้างต้นเผยแพร่แก่สาธารณะเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา/วิทยาทานเท่านั้น
บันทึก : วันศุกร์ ที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ.2554