บทความ/สารพันพยากรณ์

ตั้งชื่อ ภูมิทักษา

ดูดวงส่วนตัวทางโทรศัพท์


ภูมิทักษา

ภูมิทักษา ทักษาปกรณ์ เป็นหลักการตั้งชื่อพื้นฐานตามโหราศาสตร์ที่สำคัญ คนไทยทั่วไปนิยมยึดถือปฏิบัติกันมากที่สุด ตามที่โบราณาจารย์ท่านได้กำหนด คำว่าทักษา ในทางโหราศาสตร์มีใช้หลายตำรา ทักษาหมายถึงดาวอัฏฐเคราะห์ ทั้ง 8 ที่มีลำดับการจัดเรียงเฉพาะ คือ พระอาทิตย์(1) พระจันทร์(2) พระอังคาร(3) พระพุธ(4) พระเสาร์(7) พระพฤหัสบดี(5) พระราหู(8) และพระศุกร์(6) ในการใช้ทักษาจะแทนด้วยวันเกิดซึ่งจะมีเพิ่ม พระราหู(8) หรือวันพุธกลางคืนเข้ามาด้วย เพื่อการอธิบายขอแยกเป็น 2 ส่วน คือ ภูมิ และ ทักษา

ภูมิ หรือตำแหน่งจะมี 8 ภูมิ แต่ละภูมิหรือตำแหน่ง จะมีเรื่องราว ชื่อความหมายความเป็นมงคล อยู่ โดยจัดเรียงลำดับ คือ

 

บริวาร ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง บุตร สามี ภรรยา ลูกน้อง คนในปกครอง คนในบ้าน รวมไปจนถึงเพื่อนและมิตรสหาย สัตว์เลี้ยง การเกื้อหนุนจุนเจือไม่ขาด บารมี ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ความเคารพ น่าเชื่อถือ มีดีมีเด่นในคนหมู่มาก

อายุ ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง วิถีความเป็นอยู่ สุขภาพดี แข็งแรง อายุยืนยาว ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บร้ายแรงเบียดเบียน ไม่เครียด กายเป็นสุข ใจเป็นสุข

เดช ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง บารมี เกียรติยศ ชื่อเสียง อำนาจ ให้คนเคารพยำเกรง การควบคุมบังคับบัญชาคนได้  ผู้ใต้บังคับบัญชาเชื่อฟัง กล้าหาญ เด็ดเดี่ยวจริงจังหนักแน่น เข้มแข็ง

ศรี ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง สิ่งที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หลักทรัพย์สิน บ้าน เรือกสวนไร่นา อสังหาริมทรัพย์ โชคลาภ เสน่ห์ที่ทำให้คนรักใคร่เมตตา มีสิริมงคล

มูละ ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง ทรัพย์ ทรัพย์สินเงินทอง ทุนทรัพย์ผล ประโยชน์ หรือมรดก หลักฐานความมั่นคง ทำมาค้าขึ้น มีกำไร ประสบความสำเร็จในเรื่องเงินๆทองๆ
 


อุตสาหะ ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง ความขยันหมั่นเพียร ให้เกิดผลสำเร็จ มีมานะอุตสาหะ หนักเอาเบาสู้ ไม่ท้อถอย  มีความพยายามของตนเอง มีความรับผิดชอบ หัวคิดริเริ่มพยายาม  แรงจูงใจ ทิฐิมานะ การประกอบกิจการค้า การเกษตรกรรม 

มนตรี ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง การอุปถัมภ์ค้ำชู ส่งเสริม อุปการะ สงเคราะห์เกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ ครูอาจารย์ เจ้านาย และมีผู้ให้การช่วยเหลือ การดำเนินชีวิตและหน้าที่การงาน ครอบครัว ชอบไฝ่รู้

กาลกิณี โชคร้าย อัปมงคล ศัตรูคู่แข่ง คู่อาฆาต อุปสรรค ความยุ่งยาก ติดขัด เสียหาย วุ่นวายในการดำเนินชีวิต ความเหน็ดเหนื่อย ไม่มีโชคลาภ ห้ามนำอักษรในวรรคกาลกิณี นี้มาตั้งชื่อ

ทักษา แทนด้วยดาวอัฏฐเคราะห์ หรือพระเคราะห์ทั้ง 8 ตามวันเกิด (การนับวันในทางโหราศาสตร์ซึ่งมีเพิ่ม พระราหู หรือพุธกลางคืน)

ดาวอัฏฐเคราะห์ หรือทักษามีการจัดเรียงลำดับแบบเฉพาะสลับตำแหน่งกันไม่ได้  คือ พระอาทิตย์(1) พระจันทร์(2) พระอังคาร(3) พระพุธ(4) พระเสาร์(7) พระพฤหัสบดี(5) พระราหู(8) และพระศุกร์(6) ตามลำดับ แตกต่างจากการจัดลำดับวันตามปรกติ ซึ่งเรียง วันอาทิตย์ - วันเสาร์ หรือ ราหู โดยแต่ละวันหรือดาวพระเคราะห์แต่ละดวง จะมีอักขระ และชื่อนามประจำตำแหน่ง ดังนี้


อาทิตย์(1) ครุฑนาม อ และ สระต่างๆ
จันทร์(2) พยัคนาม ก ,ข ,ค ,ฆ ,ง
อังคาร(3) ราชสีนาม  จ ,ฉ ,ช ,ซ ,ฌ ,ญ
พุธ(4) โสณนาม ฎ ,ฏ ,ฐ ,ฑ ,ฒ ,ณ
เสาร์(7) นาคนาม ด ,ต ,ถ ,ท ,ธ ,น
พฤหัสบดี(5) มุสิกนาม บ ,ป ,ผ ,ฝ ,พ ,ฟ ,ภ ,ม
ราหู(8) คชนาม ย ,ร ,ล ,ว
ศุกร์(6) อัชชนาม ศ ,ษ ,ส ,ห ,ฬ ,ฮ

ครุฑนาม หรืออักขระอาทิตย์นั้น อนุโลมให้ใช้ ไม้หันอากาศ และเครื่องหมายทัณฑฆาต (การันต์) ได้
 


โดยเริ่มแรกในการตั้งชื่อหรือวิเคราะห์ทำนายชื่อตามหลักทักษา ต้องทราบวันเกิดก่อน ซึ่งเป็นวันทางโหราศาสตร์ จันทรคติเท่านั้น จะแตกต่างตามหลักสากลหรือวันเกิดตามสูติบัตร กล่าวคือ

การนับรอบวันที่ใช้ในทางโหราศาสตร์ จะใช้ปฏิทินจันทรคติไทย โดยถือรอบวันตามดวงอาทิตย์ขึ้นเป็นหลัก คือหนึ่งวันเริ่มตั้งแต่เวลา 06.00 น. - 05.59 น. แตกต่างจาก รอบวันตามสากลซึ่งปฏิทินสุริยคติ หรือเป็นแบบที่ใช้ในสูติบัตร รอบวันจะเริ่ม 00.01 น.- 24.00น. ครั้งโบราณ ไม่มีนาฬิกา แต่จะถือเอาเวลาพระออกบิณฑบาต คือเมื่อมองเห็นลายมือบนฝ่ามือชัดเจน(ไม่ใช้แสงไฟช่วย) ด้วยตาเปล่าให้นับเป็นวันใหม่ เพื่อให้ง่ายการเปลี่ยนวันใหม่ให้เริ่มที่ 06.00 น

การนับรอบวันจะใช้แบบนั้นทั้งหมด จะมีวันพุธที่แยกย่อยคือ เกิดวันพุธช่วงเวลา 06.00 น.-17.59 น. จะเรียกว่าวันพุธกลางวัน แต่ถ้าท่านเกิดช่วงเวลา 18.00น.-05.59 น. จะเรียกว่าวันพุธกลางคืนหรือวันราหู ตัวอย่าง เกิดวันอาทิตย์ก็จะเริ่มนับเวลาเกิดจาก 06.00น. ของเช้าวันอาทิตย์ไปจนถึง 05.59 น.ของวันจันทร์ ยังคงนับเป็นวันอาทิตย์อยู่ เมื่อถึง 06.00น. ของเช้าวันจันทร์เมื่อใดจึงถือเป็นวันจันทร์ เช่น ตามสูติบัตร บอกว่าท่านเกิดอาทิตย์เวลา 04.13น. แต่เมือนับตามปฏิทินจันทรคติไทยจะถือว่าเป็นวันเสาร์อยู่ เพราะยังไม่เลย 06.00น. ซึ่งเป็นช่วงย่างเข้าวันอาทิตย์จริงๆ ,ตามสูติบัตร บอกว่าท่านเกิดพฤหัสบดีเวลา 05.13น. แต่เมือจะคำนวณตามหลักโหราศาสตร์จะถือว่าเป็นวันพุธอยู่ เพราะยังไม่เลย 06.00น. และเป็นวันพุธกลางคืน ด้วย

สำหรับการคำนวณอีกแบบที่มีการตัดเวลาท้องถิ่น จะกระทบในลักษณะเดียวกัน เช่น ตามสูติบัตรเกิดอังคารเวลา 06.03น. ตามหลักข้างต้นต้องเป็นวันอังคารแต่ตามหลักจันทรคติ ตัดเวลาท้องถิ่น จะกำหนดให้มีการตัดเวลาท้องถิ่นออก คือลบด้วย 18 นาที เป็นช่วงเวลาจริงที่ต่างกันระหว่าง จังหวัดกรุงเทพฯ และจังหวัดอุบลราชธานี (ลองติจูด 105° เริ่มใช้ 1 เมษายน พ.ศ. 2463) ซึ่งใช้อ้างอิงเวลา เมื่อคำนวณแล้ว เวลาเกิดจริง คือ 05.45น.(06.03น. ลบออก 18 นาที ) ก็จะถือว่าเป็นวันจันทร์เพราะยังไม่ถึง 06.00น. ซึ่งเป็นเวลาเปลี่ยนวันใหม่ นอกจากนี้ยังมีอีกแบบที่ใช้เวลาท้องถิ่นจังหวัดที่เกิดนั้นๆ เช่น เกิดจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ลบด้วย 20:39 นาที หรือลงลึกระดับอำเภอ ตำบล ก็มีใช้ นอกจากนี้ยังมีการตัดวันอีกแบบที่ใช้ เวลาดวงอาทิตย์ขึ้นจริงของวันนั้นๆ แทนเวลา 06.00 น.

ในเรื่องวันเกิดนี้หากท่านไม่แน่ใจแนะนำให้ตรวจสอบก่อน ตรวจสอบวันเดือนปีเกิด(โหราศาสตร์/จันทรคติ) คลิ๊กที่นี่

เมื่อทราบวันเกิด และรู้จัก ภูมิ และ ทักษา ตั้งต้นแล้ว แล้วต่อไปผมขออธิบายต่อในเรื่องวิธีการใช้งาน หรือการพิจารณาชื่อตามหลักทักษา

การวางหรือหมุนทักษามีวิธีการคือ ตั้งภูมิตำแหน่งคงที่แล้วหมุนทักษา หรือ ให้ทักษาคงที่แล้วหมุนภูมิก็ได้ โดยให้ทักษาวันเกิด อยู่ที่ตำแหน่งบริวารเสมอ จะได้อักขระภูมิทักษาทั้งหมด โดยอัขระต่างๆจะหมุนตามตำแหน่ง ย้ายไปอยู่ภูมิต่างๆ เช่นเกิดวันอาทิตย์ ให้หมุนอาทิตย์มาอยู่ที่ภูมิบริวาร เป็นต้น

 
 
เกิดวันอาทิตย์

ให้หมุนดาวอาทิตย์ตั้งต้นที่บริวาร ดาวอื่นๆถัดไป(เรียงตามดาวอัฏฐเคราะห์ ) รวมทั้งอักขระประจำดาวนั้นๆ จะหมุนตามและอยู่ประจำตำแหน่ง บริวาร ,อายุ ,เดช ,ศรี ,มูละ ,อุตสาหะ และ กาลกิณี  ตามลำดับ จะได้อักษรตามภูมิทักษาดังนี้

บริวาร อาทิตย์(1) ครุฑนาม อ และ สระต่างๆ
อายุ จันทร์(2) พยัคนาม ก ,ข ,ค ,ฆ ,ง
เดช อังคาร(3) ราชสีนาม  จ ,ฉ ,ช ,ซ ,ฌ ,ญ
ศรี พุธ(4) โสณนาม ฎ ,ฏ ,ฐ ,ฑ ,ฒ ,ณ
มูละ เสาร์(7) นาคนาม ด ,ต ,ถ ,ท ,ธ ,น
อุตสาหะ พฤหัสบดี(5) มุสิกนาม บ ,ป ,ผ ,ฝ ,พ ,ฟ ,ภ ,ม
มนตรี ราหู(8) คชนาม ย ,ร ,ล ,ว
กาลกิณี ศุกร์(6) อัชชนาม ศ ,ษ ,ส ,ห ,ฬ ,ฮ
 
 
 
เกิดวันจันทร์

ให้หมุนดาวจันทร์ตั้งต้นที่บริวาร ดาวอื่นๆถัดไป(เรียงตามดาวอัฏฐเคราะห์ ) รวมทั้งอักขระประจำดาวนั้นๆ จะหมุนตามและอยู่ประจำตำแหน่ง บริวาร ,อายุ ,เดช ,ศรี ,มูละ ,อุตสาหะ และ กาลกิณี  ตามลำดับ จะได้อักษรตามภูมิทักษาดังนี้

บริวาร จันทร์(2) พยัคนาม ก ,ข ,ค ,ฆ ,ง
อายุ อังคาร(3) ราชสีนาม จ ,ฉ ,ช ,ซ ,ฌ ,ญ
เดช พุธ(4) โสณนาม ฎ ,ฏ ,ฐ ,ฑ ,ฒ ,ณ
ศรี เสาร์(7) นาคนาม ด ,ต ,ถ ,ท ,ธ ,น
มูละ พฤหัสบดี(5) มุสิกนาม บ ,ป ,ผ ,ฝ ,พ ,ฟ ,ภ ,ม
อุตสาหะ ราหู(8) คชนาม ย ,ร ,ล ,ว
มนตรี ศุกร์(6) อัชชนาม ศ ,ษ ,ส ,ห ,ฬ ,ฮ
กาลกิณี อาทิตย์(1) ครุฑนาม อ และ สระต่างๆ
 
 
 
เกิดวันอังคาร

ให้หมุนดาวอังคารตั้งต้นที่บริวาร ดาวอื่นๆถัดไป(เรียงตามดาวอัฏฐเคราะห์ ) รวมทั้งอักขระประจำดาวนั้นๆ จะหมุนตามและอยู่ประจำตำแหน่ง บริวาร ,อายุ ,เดช ,ศรี ,มูละ ,อุตสาหะ และ กาลกิณี  ตามลำดับ จะได้อักษรตามภูมิทักษาดังนี้

บริวาร อังคาร(3) ราชสีนาม  จ ,ฉ ,ช ,ซ ,ฌ ,ญ
อายุ พุธ(4) โสณนาม ฎ ,ฏ ,ฐ ,ฑ ,ฒ ,ณ
เดช เสาร์(7) นาคนาม ด ,ต ,ถ ,ท ,ธ ,น
ศรี พฤหัสบดี(5) มุสิกนาม บ ,ป ,ผ ,ฝ ,พ ,ฟ ,ภ ,ม
มูละ ราหู(8) คชนาม ย ,ร ,ล ,ว
อุตสาหะ ศุกร์(6) อัชชนาม ศ ,ษ ,ส ,ห ,ฬ ,ฮ
มนตรี อาทิตย์(1) ครุฑนาม อ และ สระต่างๆ
กาลกิณี จันทร์(2) พยัคนาม ก ,ข ,ค ,ฆ ,ง
 
 
 
เกิดวันพุธ (พุธกลางวัน)

ให้หมุนดาวพุธตั้งต้นที่บริวาร ดาวอื่นๆถัดไป(เรียงตามดาวอัฏฐเคราะห์ ) รวมทั้งอักขระประจำดาวนั้นๆ จะหมุนตามและอยู่ประจำตำแหน่ง บริวาร ,อายุ ,เดช ,ศรี ,มูละ ,อุตสาหะ และ กาลกิณี  ตามลำดับ จะได้อักษรตามภูมิทักษาดังนี้

บริวาร พุธ(4) โสณนาม ฎ ,ฏ ,ฐ ,ฑ ,ฒ ,ณ
อายุ เสาร์(7) นาคนาม ด ,ต ,ถ ,ท ,ธ ,น
เดช พฤหัสบดี(5) มุสิกนาม บ ,ป ,ผ ,ฝ ,พ ,ฟ ,ภ ,ม
ศรี ราหู(8) คชนาม ย ,ร ,ล ,ว
มูละ ศุกร์(6) อัชชนาม ศ ,ษ ,ส ,ห ,ฬ ,ฮ
อุตสาหะ อาทิตย์(1) ครุฑนาม อ และ สระต่างๆ
มนตรี จันทร์(2) พยัคนาม ก ,ข ,ค ,ฆ ,ง
กาลกิณี อังคาร(3) ราชสีนาม  จ ,ฉ ,ช ,ซ ,ฌ ,ญ
 
 
 
เกิดวันเสาร์

ให้หมุนดาวเสาร์ตั้งต้นที่บริวาร ดาวอื่นๆถัดไป(เรียงตามดาวอัฏฐเคราะห์ ) รวมทั้งอักขระประจำดาวนั้นๆ จะหมุนตามและอยู่ประจำตำแหน่ง บริวาร ,อายุ ,เดช ,ศรี ,มูละ ,อุตสาหะ และ กาลกิณี  ตามลำดับ จะได้อักษรตามภูมิทักษาดังนี้

บริวาร เสาร์(7) นาคนาม ด ,ต ,ถ ,ท ,ธ ,น
อายุ พฤหัสบดี(5) มุสิกนาม บ ,ป ,ผ ,ฝ ,พ ,ฟ ,ภ ,ม
เดช ราหู(8) คชนาม ย ,ร ,ล ,ว
ศรี ศุกร์(6) อัชชนาม ศ ,ษ ,ส ,ห ,ฬ ,ฮ
มูละ อาทิตย์(1) ครุฑนาม อ และ สระต่างๆ
อุตสาหะ จันทร์(2) พยัคนาม ก ,ข ,ค ,ฆ ,ง
มนตรี อังคาร(3) ราชสีนาม  จ ,ฉ ,ช ,ซ ,ฌ ,ญ
กาลกิณี พุธ(4) โสณนาม ฎ ,ฏ ,ฐ ,ฑ ,ฒ ,ณ
 
 
 
เกิดวันพฤหัสบดี

ให้หมุนดาวพฤหัสบดีตั้งต้นที่บริวาร ดาวอื่นๆถัดไป(เรียงตามดาวอัฏฐเคราะห์ ) รวมทั้งอักขระประจำดาวนั้นๆ จะหมุนตามและอยู่ประจำตำแหน่ง บริวาร ,อายุ ,เดช ,ศรี ,มูละ ,อุตสาหะ และ กาลกิณี  ตามลำดับ จะได้อักษรตามภูมิทักษาดังนี้

บริวาร พฤหัสบดี(5) มุสิกนาม บ ,ป ,ผ ,ฝ ,พ ,ฟ ,ภ ,ม
อายุ ราหู(8) คชนาม ย ,ร ,ล ,ว
เดช ศุกร์(6) อัชชนาม ศ ,ษ ,ส ,ห ,ฬ ,ฮ
ศรี อาทิตย์(1) ครุฑนาม อ และ สระต่างๆ
มูละ จันทร์(2) พยัคนาม ก ,ข ,ค ,ฆ ,ง
อุตสาหะ อังคาร(3) ราชสีนาม  จ ,ฉ ,ช ,ซ ,ฌ ,ญ
มนตรี พุธ(4) โสณนาม ฎ ,ฏ ,ฐ ,ฑ ,ฒ ,ณ
กาลกิณี เสาร์(7) นาคนาม ด ,ต ,ถ ,ท ,ธ ,น
 
 
 
เกิดวันราหู (วันพุธกลางคืน)

ให้หมุนดาวราหูตั้งต้นที่บริวาร ดาวอื่นๆถัดไป(เรียงตามดาวอัฏฐเคราะห์ ) รวมทั้งอักขระประจำดาวนั้นๆ จะหมุนตามและอยู่ประจำตำแหน่ง บริวาร ,อายุ ,เดช ,ศรี ,มูละ ,อุตสาหะ และ กาลกิณี  ตามลำดับ จะได้อักษรตามภูมิทักษาดังนี้

บริวาร ราหู(8) คชนาม ย ,ร ,ล ,ว
อายุ ศุกร์(6) อัชชนาม ศ ,ษ ,ส ,ห ,ฬ ,ฮ
เดช อาทิตย์(1) ครุฑนาม อ และ สระต่างๆ
ศรี จันทร์(2) พยัคนาม ก ,ข ,ค ,ฆ ,ง
มูละ อังคาร(3) ราชสีนาม  จ ,ฉ ,ช ,ซ ,ฌ ,ญ
อุตสาหะ พุธ(4) โสณนาม ฎ ,ฏ ,ฐ ,ฑ ,ฒ ,ณ
มนตรี เสาร์(7) นาคนาม ด ,ต ,ถ ,ท ,ธ ,น
กาลกิณี พฤหัสบดี(5) มุสิกนาม บ ,ป ,ผ ,ฝ ,พ ,ฟ ,ภ ,ม
 
 
 
เกิดวันศุกร์

ให้หมุนดาวศุกร์ตั้งต้นที่บริวาร ดาวอื่นๆถัดไป(เรียงตามดาวอัฏฐเคราะห์ ) รวมทั้งอักขระประจำดาวนั้นๆ จะหมุนตามและอยู่ประจำตำแหน่ง บริวาร ,อายุ ,เดช ,ศรี ,มูละ ,อุตสาหะ และ กาลกิณี  ตามลำดับ จะได้อักษรตามภูมิทักษาดังนี้

บริวาร ศุกร์(6) อัชชนาม ศ ,ษ ,ส ,ห ,ฬ ,ฮ
อายุ อาทิตย์(1) ครุฑนาม อ และ สระต่างๆ
เดช จันทร์(2) พยัคนาม ก ,ข ,ค ,ฆ ,ง
ศรี อังคาร(3) ราชสีนาม  จ ,ฉ ,ช ,ซ ,ฌ ,ญ
มูละ พุธ(4) โสณนาม ฎ ,ฏ ,ฐ ,ฑ ,ฒ ,ณ
อุตสาหะ เสาร์(7) นาคนาม ด ,ต ,ถ ,ท ,ธ ,น
มนตรี พฤหัสบดี(5) มุสิกนาม บ ,ป ,ผ ,ฝ ,พ ,ฟ ,ภ ,ม
กาลกิณี ราหู(8) คชนาม ย ,ร ,ล ,ว
 
 
 


ใจความหลักของหลักทักษาในการตั้งชื่อ คือ หากเกิดวันใด ห้ามใช้หรือมีอักขระกาลกิณี ของทักษาวันเกิดนั้นๆ เป็นส่วนประกอบในชื่อโดยเด็ดขาด และภูมิทักษานี้จะใช้ในการวิเคราะห์ตั้งชื่อเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ไม่รวมนามสกุล ทั้งนี้ชื่อตามหลักทักษา จะเน้นหรือให้ความสำคัญเรื่องใดภูมิใดก็ให้เลือกใช้อักษรภูมินั้น ๆ ในชื่ออย่างน้อย 1 ตัว โดยทั่วไปเพศชายมักใช้ วรรคเดช นำหน้าหรือตามหลัง หรือเป็นส่วนประกอบ เพศหญิงมักจะใช้ วรรคศรี นำหน้าหรือตามหลังหรือเป็นส่วนประกอบ

ตัวอย่าง

ชื่อ คนไทย ใจดี เกิด วันเสาร์
 

คนไทย
ค + น + ไ + ท + ย
อุตสาหะ  (ค) +  บริวาร (น) +  มูลละ  (ไ) +  บริวาร  (ท) +  เดช (ย)
ชื่อไม่มีอักขระกาลกิณี ของคนเกิดวันเสาร์ ( ย ,ร ,ล ,ว) ถือเป็นชื่อที่ดีตามตำราทักษา


อ่านต่อ >> ศาสตร์การตั้งชื่อ เลขศาสตร์ อายตน 6

ตรวจสอบ ทำนายชื่อ วิเคราะห์ชื่อ  หลักทักษา  >> วิเคราะห์ ทำนายชื่อ

ที่มา/อ้างอิง/ผู้เขียน : จักรกฤษณ์ - มายโหรา.คอม (www.myhora.com)
หมายเหตุ : เนื้อหาข้างต้นเผยแพร่แก่สาธารณะเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา/วิทยาทานเท่านั้น
บันทึก : วันศุกร์ ที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ.2554


ฤกษ์ออกรถ #year#
ฤกษ์ยามที่ดี ฤกษ์ออกรถใหม่ มกราคม-กุมภาพันธ์ 2561 นำรถออกจากอู่ ฤกษ์ซื้อรถ ตำราโหราศาสตร์ฤกษ์ออกรถ
คติโหราศาสตร์
ดวงชะตาไม่ใช่การลิขิตชีวิตให้เป็นไปตามดวง 100% ดวงชะตาเป็นเพียงเครื่องชี้บอก หรือแนะแนวทางชีวิต
สีรถถูกโฉลก สีรถประจำวันเกิด
เลือกสีรถถูกโฉลกสีรถประจำวันเกิดเป็นศิริมงคล วิธีเลือกสีรถถูกโฉลกสีรถตามวันเกิด ส่งเสริม
สีเสื้อประจำวัน สีเสื้อถูกโฉลก
วิธีการเลือกสีเสื้อประจําวันเพื่อเสริมราศี สีมงคลตามหลักโหราศาสตร์ สีเลื้อตามวันเกิดของผู้สวมใส่ในโอกาศต่างๆ
ดวงพิชัยสงคราม ยันต์ดวงพิชัยสงคราม
ยันต์ที่มีความสำคัญมากในโหราศาสตร์ไทย รวม โหราศาสตร์+พุทธศาสตร์+ไสยศาสตร์ ประกอบเป็นยันต์อันศักดิ์สิทธิ์
โหราศาสตร์กับชีวิตประจำวัน
คนเราเกิดมาในโลกนี้แม้เกิดวันเดือนปีเดียวกัน แต่ชีวิตช่างแตกต่างกันเสียราวฟ้ากับดิน
วันมหาสงกรานต์
ประเพณีไทยเดิมถือว่าวันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่ ธรรมเนียมไทยเราก็จะมีการเล่นรื่นเริงมีการรดน้ำ
ตำนานเทวดามิตรศัตรู
ตำนานความเป็นมาของเทวดาเพื่อให้ท่านทั้งหลายเข้าใจในปฐมเหตุว่า เพราะเหตุใด จึงได้เป็นมิตรและศัตรูกัน
เตรียม 6 ขั้นตอนก่อนดูดวง
ข้อแนะนำสำหรับบางคนอาจเคยมีปัญหาว่าอยากดูดวง แต่ไม่รู้ต้องทำอย่างไร ต้องเตรียมตัวหรือเปล่า
การนับวันทางโหราศาสตร์
การเปลี่ยนวันใหม่ทางจันทรคติที่ใช้ในทางทางโหราศาสตร์ แตกต่างวันตามสากลเพราะเริ่มนับรอบวันตอน
วันขึ้นปีใหม่ของไทย
ครั้งโบราณวันขึ้นปีใหม่ จะกำหนดขึ้นตามความนิยมและความคิดเห็นของชนชาตินั้นๆ มิได้เป็นวันเดียวกันเช่นปัจจุบัน
ทิศเทวดา ทิศผีหลวง ทิศหลาวเหล็ก
ทิศผีหลวง ทิศหลาวเหล็ก ทิศเทวดา-เทพเจ้า ทิศมงคล หลักการตรวจดูทิศหลาวเหล็ก พระคาถากันผีหลวง
ยามอุบากอง
ตำรายามอุบากอง ที่คนรุ่นปู่ย่าตายายรู้จักกันดี เป็นยามที่ถือกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณ
ความเป็นมาประกาศสงกรานต์
ในรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงโปรดฯ ให้เขียนภาพ นางสงกรานต์
สะเดาะเคราะห์ (พิธีใหญ่)
รับพระเสวยอายุก็ดี จะมาส่งพระเสวยอายุก็ดี รับหรือส่งน่ะ พระเสวยอายุเองก็ดี พระแทรกก็ดี
เกร็ดประวัติดวงเมืองกรุงเทพ
กว่า 200 วันเกิดของกรุงรัตนโกสินทร์ ดวงเมืองที่ผูกขึ้นตามวันเวลาในวันนั้น ได้ชี้ทางให้บ้านเมืองมาตลอด
ในหลวงกับวิชาโหราศาสตร์
พระราชอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในด้านวิชาโหราศาสตร์ ผ่านพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนก
ทิศโบราณทั้ง 32 ทิศ
ทำความรู้จักทิศโบราณ ชื่อแปลกๆ ทั้ง 32 ทิศ บูรพาภาคทักษิณ บูริมาคเนย์ อาคเนย์ภาคบูรพา
ตั้งชื่อ ภูมิทักษา
ศาสตร์การตั้งชื่อ ตำราภูมิทักษา ทักษาปกรณ์ หรือมหาทักษา หมายถึง  เป็นหลักการตั้งชื่อพื้นฐานตามโหราศาสตร์ที่สำคัญ
ตั้งชื่อ เลขศาสตร์ อายตนะ 6
ตำราเลขศาสตร์ มหายตนะ ตำราอายตนะ 6 หมายถึง ความหมายของเลขศาสตร์ เป็นศาสตร์นึงที่ใช้ในการวิเคราะห์
ตั้งชื่อ เลขรหัสชีวิต
ตำราตั้งชื่ออีกแบบนึง เรียกว่าตำรารหัสชีวิต รหัสชีวิตเป็นศาสตร์นึงที่ใช้ในการวิเคราะห์ทำนายชื่อ
ตั้งชื่อ อักษรเทพเจ้า ฯ
ตำราทั้ง 3 นี้เดิมทีถูกใช้ในเรื่อง ทิศในการเดินทาง ยาตราต่างๆ หรือหากจะคุ้นชื่อ ทิศผีหลวง
วันห้ามต่างๆของไทย
วันห้ามการมงคลของไทย ห้ามขึ้นบ้านวันเสาร์ เผาผีวันศุกร์ โกนจุกวันอังคาร แต่งงานวันพุธ
การเปลี่ยนปีนักษัตร
การเปลี่ยนปีนักษัตรมีหลายแบบ เช่น เปลี่ยนปีนักษัตรในวันขึ้น 1 ค่ำ เดือนห้า ตามคติพราหมณ์
สิ่งนำโชค 12 ราศี
สิ่งของนำโชคของชาวราศีต่างๆทั้ง 12 ราศี มีอะไรบ้างที่ควรพกพาไปด้วยแล้วจะดี หรือเสริมความมั่นใจ
พระประจำวันเกิด
พระประจำวันเกิด ปางพระประจำวันเกิด วันอาทิตย์ วันจันทร์ ปางถวายเนตร ปางป่าเลไลย์
เวลามาตรฐานประเทศไทย
ประวัติเวลามาตรฐาน ร.6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้เวลาอัตรา 7 ชั่วโมงก่อนเวลาเมืองกรีนิช
สะเดาะเคราะห์ (ด้วยตัวเอง)
การแก้เคราะห์กรรมที่ดี ก็ทำได้ไม่ยากเพียงแค่หมั่นทำบุญทำทาน แผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลบ้าง
เรื่องบนเตียงของหนุ่มสาว 12 ราศี
เรื่องบนเตียงของคู่หนุ่มสาว 12 ราศี แต่ละราศีทั้งหนุ่ม และสาว เค้าคิดอย่างไรกับเรื่องบนเตียง
นิมิตเคล็ดลาง เขม่น ตากระตุก
ลางเขม่น ตาเขม่น ตากระตุก เปลือกตากระตุก นิมิตเคล็ดลางความเชื่อที่สืบทอดกันมาแต่
ทำนายนิสัยตามเวลาเกิด
การทำนายชะตาด้วยยามอัฏฐกาล เวลาเกิดของแต่ละคน ย่อมแตกต่างกัน นิสัยใจคอก็แตกต่างกัน
ชื่อเดือนไทยและการเปลี่ยนแปลง
เคยสงสัยหรือไม่ว่าชื่อเดือนแต่ละเดือนที่คนไทยใช้กันมีที่มาที่ไปอย่างไร และก่อนหน้านี้
ดูลักษณะรูปก้นหอยในนิ้วมือ
รูปก้นหอยในนิ้วมือ มีส่วนสัมพันธ์กับดวงชะตาของแต่ละคนเป็นอย่างมาก ลองมาดูกันว่าจำนวนก้นหอยที่มีอยู่ในนิ้วมือ
ทำนายไฝบนใบหน้า
หากอยากรูว่าไฝ บนใบหน้าร่างกาย มีความหมายอย่างไรในแง่โหราศาสตร์ โดนเฉพาะบริเวณใบหน้าซึ่งสังเกตุเห็นได้ง่าย
ดูความรักจากการสวมแหวน
ชอบสวมแหวนนิ้วนาง เป็นคนที่อ่อนหวานน่าทะนุถนอมเป็นคนที่ชอบหนีความจริงให้ความสำคัญกับความรัก
ทำนายเลขบัตรประชาชน
เลขรหัสบัตรประจำตัวประชาชนนั้นมี 13 หลัก บ่งบอกวิถีชีวิตชีวิตท่านว่าเป็นอย่างไรบ้าง
ความรักของ 12 นักษัตร
ทำนายความรัก 12 นักษัตรไทย ผู้ที่เกิดในแต่ละปีนักษัตร ปีนักษัตรให้ผลต่อความรักอย่างไร
วันเกิดบอกความเจ้าชู้ได้
รู้หรือไม่ว่า วันเกิดก็สามารถบอกความเจ้าชู้ได้เช่นกัน อยากรู้ว่าตัวเองเจ้าชู้หรือไม่
หลากเรื่องราวของหนุ่มสาว 12 ราศี
หลากหลายเรื่องราว หลายมุมมองที่แตกต่างกันของหนุ่มสาวทั้ง 12 ราศี ราศีของคุณเป็นอย่างไรบ้างมาดูกัน
มารยาทของโหร
มารยาทของโหร จรรยาบรรณโหร ผู้ที่มีอาชีพเป็นหมอดูหรือผู้เป็นโหรควรต้องมีมารยาทโหร
การทำนายราศี ลัคนาราศี
การทำนายที่พบเห็นตาม นิตยสาร หนังสือพิมพ์ หรืออื่นๆ ที่ทำนายตามราศี มีใช้ราศีอยู่