บทความ โหราพยากรณ์

ดูดวงส่วนตัวทางโทรศัพท์

ตั้งชื่อ ทักษา

ทักษา

ทักษา ทักษาปกรณ์ เป็นหลักการตั้งชื่อพื้นฐานตามโหราศาสตร์ที่สำคัญ คนไทยทั่วไปนิยมยึดถือปฏิบัติกันมากที่สุด ตามที่โบราณาจารย์ท่านได้กำหนด คำว่าทักษา ในทางโหราศาสตร์มีใช้หลายตำรา ทักษาหมายถึงดาวอัฏฐเคราะห์ ทั้ง 8 ที่มีลำดับการจัดเรียงเฉพาะ คือ พระอาทิตย์ (1) พระจันทร์ (2) พระอังคาร (3) พระพุธ (4) พระเสาร์ (7) พระพฤหัสบดี (5) พระราหู (8) และพระศุกร์ (6) ในการใช้ทักษาจะแทนด้วยวันเกิดซึ่งจะมีเพิ่ม พระราหู (8) หรือวันพุธกลางคืนเข้ามาด้วย เพื่อการอธิบายขอแยกเป็น 2 ส่วน คือ ภูมิ และ ทักษา

ภูมิ หรือตำแหน่งจะมี 8 ภูมิ แต่ละภูมิหรือตำแหน่ง จะมีเรื่องราว ชื่อความหมายความเป็นมงคล อยู่ โดยจัดเรียงลำดับ ได้แก่
บริวาร
ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง บุตร สามี ภรรยา ลูกน้อง คนในปกครอง คนในบ้าน รวมไปจนถึงเพื่อนและมิตรสหาย สัตว์เลี้ยง การเกื้อหนุนจุนเจือไม่ขาด บารมี ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ความเคารพ น่าเชื่อถือ มีดีมีเด่นในคนหมู่มาก
อายุ
ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง วิถีความเป็นอยู่ สุขภาพดี แข็งแรง อายุยืนยาว ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บร้ายแรงเบียดเบียน ไม่เครียด กายเป็นสุข ใจเป็นสุข
เดช
ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง บารมี เกียรติยศ ชื่อเสียง อำนาจ ให้คนเคารพยำเกรง การควบคุมบังคับบัญชาคนได้ ผู้ใต้บังคับบัญชาเชื่อฟัง กล้าหาญ เด็ดเดี่ยวจริงจังหนักแน่น เข้มแข็ง
ศรี
ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง สิ่งที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หลักทรัพย์สิน บ้าน เรือกสวนไร่นา อสังหาริมทรัพย์ โชคลาภ เสน่ห์ที่ทำให้คนรักใคร่เมตตา มีสิริมงคล
มูละ
ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง ทรัพย์ ทรัพย์สินเงินทอง ทุนทรัพย์ผล ประโยชน์ หรือมรดก หลักฐานความมั่นคง ทำมาค้าขึ้น มีกำไร ประสบความสำเร็จในเรื่องเงิน ๆทอง ๆ

อุตสาหะ

ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง ความขยันหมั่นเพียร ให้เกิดผลสำเร็จ มีมานะอุตสาหะ หนักเอาเบาสู้ ไม่ท้อถอย มีความพยายามของตนเอง มีความรับผิดชอบ หัวคิดริเริ่มพยายาม แรงจูงใจ ทิฐิมานะ การประกอบกิจการค้า การเกษตรกรรม

มนตรี

ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง การอุปถัมภ์ค้ำชู ส่งเสริม อุปการะ สงเคราะห์เกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ ครูอาจารย์ เจ้านาย และมีผู้ให้การช่วยเหลือ การดำเนินชีวิตและหน้าที่การงาน ครอบครัว ชอบไฝ่รู้

กาลกิณี

โชคร้าย อัปมงคล ศัตรูคู่แข่ง คู่อาฆาต อุปสรรค ความยุ่งยาก ติดขัด เสียหาย วุ่นวายในการดำเนินชีวิต ความเหน็ดเหนื่อย ไม่มีโชคลาภห้ามนำอักษรในวรรคกาลกิณี นี้มาตั้งชื่อ

ทักษา แทนด้วยดาวอัฏฐเคราะห์ หรือพระเคราะห์ทั้ง 8 ตามวันเกิด (การนับวันในทางโหราศาสตร์ซึ่งมีเพิ่ม พระราหู หรือพุธกลางคืน)

ดาวอัฏฐเคราะห์ หรือทักษามีการจัดเรียงลำดับแบบเฉพาะสลับตำแหน่งกันไม่ได้ คือ พระอาทิตย์ (1) พระจันทร์ (2) พระอังคาร (3) พระพุธ (4) พระเสาร์ (7) พระพฤหัสบดี (5) พระราหู (8) และพระศุกร์ (6) ตามลำดับ แตกต่างจากการจัดลำดับวันตามปรกติ ซึ่งเรียง วันอาทิตย์ - วันเสาร์ หรือ ราหู โดยแต่ละวันหรือดาวพระเคราะห์แต่ละดวง จะมีอักขระ และชื่อนามประจำตำแหน่ง ดังนี้

อาทิตย์ (1)ครุฑนามอ และ สระต่าง ๆ
จันทร์ (2)พยัคนามก ,ข ,ค ,ฆ ,ง
อังคาร (3)ราชสีนามจ ,ฉ ,ช ,ซ ,ฌ ,ญ
พุธ (4)โสณนามฎ ,ฏ ,ฐ ,ฑ ,ฒ ,ณ
เสาร์ (7)นาคนามด ,ต ,ถ ,ท ,ธ ,น
พฤหัสบดี (5)มุสิกนามบ ,ป ,ผ ,ฝ ,พ ,ฟ ,ภ ,ม
ราหู (8)คชนามย ,ร ,ล ,ว
ศุกร์ (6)อัชชนามศ ,ษ ,ส ,ห ,ฬ ,ฮ

อักขระอาทิตย์ (1) อนุโลมให้ใช้ ไม้หันอากาศ และเครื่องหมายทัณฑฆาต (การันต์) ได้

โดยเริ่มแรกในการตั้งชื่อหรือวิเคราะห์ทำนายชื่อตามหลักทักษา ต้องทราบวันเกิดก่อน ซึ่งเป็นวันทางโหราศาสตร์ จันทรคติเท่านั้น จะแตกต่างตามหลักสากลหรือวันเกิดตามสูติบัตร กล่าวคือ

การนับรอบวันจันทรคติจะใช้แบบนั้นทั้งหมด จะมีวันพุธที่แยกย่อยคือ เกิดวันพุธ ช่วงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น ถึง ดวงอาทิย์ตก ประมาณเวลา 06.00 - 17.59 น. จะเรียกว่าวันพุธกลางวัน หากเกิดช่วงเวลาหลังดวงอาทิย์ตกในวันพุธ ถึง ก่อนอาทิตย์ขึ้นวันรุ่งขึ้น(พฤหัสบดี) ประมาณเวลา 18.00 - 05.59น. จะเรียกว่าวันพุธกลางคืนหรือวันราหู

ตัวอย่าง เกิดวันอาทิตย์ก็ จะเริ่มนับจากเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น หรือ 06.00น. ของเช้าวันอาทิตย์ไปจนถึง เวลา เวลาก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นของอีกวันหนึ่ง หรือ เวลาประมาณ 05.59 น.ของวันจันทร์ ยังคงนับเป็นวันอาทิตย์อยู่ เมื่อเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น หรือ เวลา 06.00น. ของเช้าวันจันทร์เมื่อใด ถือเป็นวันจันทร์

เช่น ตามสูติบัตร บอกว่าท่านเกิดอาทิตย์เวลา 04.13น. แต่เมือนับตามปฏิทินจันทรคติไทยจะถือว่าเป็นวันเสาร์อยู่ เพราะยังไม่เลยเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น หรือ 06.00น. ซึ่งเป็นช่วงย่างเข้าวันอาทิตย์จริงๆ ตามจันทรคติ , ตามสูติบัตร บอกว่าท่านเกิดพฤหัสบดีเวลา 05.13น. แต่เมือคิดตามหลักปฏิทินจันทรคติถือว่าเป็นวันพุธอยู่ เพราะยังไม่เลยเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น หรือ 06.00น. และเป็นวันพุธกลางคืน เพราะอยู่ช่วงเวลาหลังดวงอาทิย์ตกในวันพุธ ถึง ก่อนอาทิตย์ขึ้นวันรุ่งขึ้น(พฤหัสบดี) 18.00 - 05.59น.ดูการนับวันทางโหราศาสตร์


ในเรื่องวันเกิดนี้หากท่านไม่แน่ใจแนะนำให้ตรวจสอบก่อน ตรวจสอบวันเดือนปีเกิด (โหราศาสตร์/จันทรคติ)คลิ๊กที่นี่

เมื่อทราบวันเกิด และรู้จัก ภูมิ และ ทักษา ตั้งต้นแล้ว แล้วต่อไปผมขออธิบายต่อในเรื่องวิธีการใช้งาน หรือการพิจารณาชื่อตามหลักทักษา

การวางหรือหมุนทักษามีวิธีการคือ ตั้งภูมิตำแหน่งคงที่แล้วหมุนทักษา หรือ ให้ทักษาคงที่แล้วหมุนภูมิก็ได้ โดยให้ทักษาวันเกิด อยู่ที่ตำแหน่งบริวารเสมอ จะได้อักขระภูมิทักษาทั้งหมด โดยอัขระต่าง ๆจะหมุนตามตำแหน่ง ย้ายไปอยู่ภูมิต่าง ๆ เช่นเกิดวันอาทิตย์ ให้หมุนอาทิตย์มาอยู่ที่ภูมิบริวาร เป็นต้น

เกิดวันอาทิตย์

ให้หมุนดาวอาทิตย์ตั้งต้นที่บริวาร ดาวอื่น ๆถัดไป (เรียงตามดาวอัฏฐเคราะห์ ) รวมทั้งอักขระประจำดาวนั้น ๆ จะหมุนตามและอยู่ประจำตำแหน่ง บริวาร ,อายุ ,เดช ,ศรี ,มูละ ,อุตสาหะ และ กาลกิณี ตามลำดับ จะได้อักษรตามภูมิทักษาดังนี้

บริวารอาทิตย์ (1)ครุฑนามอ และ สระต่าง ๆ
อายุจันทร์ (2)พยัคนามก ,ข ,ค ,ฆ ,ง
เดชอังคาร (3)ราชสีนามจ ,ฉ ,ช ,ซ ,ฌ ,ญ
ศรีพุธ (4)โสณนามฎ ,ฏ ,ฐ ,ฑ ,ฒ ,ณ
มูละเสาร์ (7)นาคนามด ,ต ,ถ ,ท ,ธ ,น
อุตสาหะพฤหัสบดี (5)มุสิกนามบ ,ป ,ผ ,ฝ ,พ ,ฟ ,ภ ,ม
มนตรีราหู (8)คชนามย ,ร ,ล ,ว
กาลกิณีศุกร์ (6)อัชชนามศ ,ษ ,ส ,ห ,ฬ ,ฮ

เกิดวันจันทร์

ให้หมุนดาวจันทร์ตั้งต้นที่บริวาร ดาวอื่น ๆถัดไป (เรียงตามดาวอัฏฐเคราะห์ ) รวมทั้งอักขระประจำดาวนั้น ๆ จะหมุนตามและอยู่ประจำตำแหน่ง บริวาร ,อายุ ,เดช ,ศรี ,มูละ ,อุตสาหะ และ กาลกิณี ตามลำดับ จะได้อักษรตามภูมิทักษาดังนี้

บริวารจันทร์ (2)พยัคนามก ,ข ,ค ,ฆ ,ง
อายุอังคาร (3)ราชสีนามจ ,ฉ ,ช ,ซ ,ฌ ,ญ
เดชพุธ (4)โสณนามฎ ,ฏ ,ฐ ,ฑ ,ฒ ,ณ
ศรีเสาร์ (7)นาคนามด ,ต ,ถ ,ท ,ธ ,น
มูละพฤหัสบดี (5)มุสิกนามบ ,ป ,ผ ,ฝ ,พ ,ฟ ,ภ ,ม
อุตสาหะราหู (8)คชนามย ,ร ,ล ,ว
มนตรีศุกร์ (6)อัชชนามศ ,ษ ,ส ,ห ,ฬ ,ฮ
กาลกิณีอาทิตย์ (1)ครุฑนามอ และ สระต่าง ๆ

เกิดวันอังคาร

ให้หมุนดาวอังคารตั้งต้นที่บริวาร ดาวอื่น ๆถัดไป (เรียงตามดาวอัฏฐเคราะห์ ) รวมทั้งอักขระประจำดาวนั้น ๆ จะหมุนตามและอยู่ประจำตำแหน่ง บริวาร ,อายุ ,เดช ,ศรี ,มูละ ,อุตสาหะ และ กาลกิณี ตามลำดับ จะได้อักษรตามภูมิทักษาดังนี้

บริวารอังคาร (3)ราชสีนามจ ,ฉ ,ช ,ซ ,ฌ ,ญ
อายุพุธ (4)โสณนามฎ ,ฏ ,ฐ ,ฑ ,ฒ ,ณ
เดชเสาร์ (7)นาคนามด ,ต ,ถ ,ท ,ธ ,น
ศรีพฤหัสบดี (5)มุสิกนามบ ,ป ,ผ ,ฝ ,พ ,ฟ ,ภ ,ม
มูละราหู (8)คชนามย ,ร ,ล ,ว
อุตสาหะศุกร์ (6)อัชชนามศ ,ษ ,ส ,ห ,ฬ ,ฮ
มนตรีอาทิตย์ (1)ครุฑนามอ และ สระต่าง ๆ
กาลกิณีจันทร์ (2)พยัคนามก ,ข ,ค ,ฆ ,ง

เกิดวันพุธ (พุธกลางวัน)

ให้หมุนดาวพุธตั้งต้นที่บริวาร ดาวอื่น ๆถัดไป (เรียงตามดาวอัฏฐเคราะห์ ) รวมทั้งอักขระประจำดาวนั้น ๆ จะหมุนตามและอยู่ประจำตำแหน่ง บริวาร ,อายุ ,เดช ,ศรี ,มูละ ,อุตสาหะ และ กาลกิณี ตามลำดับ จะได้อักษรตามภูมิทักษาดังนี้

บริวารพุธ (4)โสณนามฎ ,ฏ ,ฐ ,ฑ ,ฒ ,ณ
อายุเสาร์ (7)นาคนามด ,ต ,ถ ,ท ,ธ ,น
เดชพฤหัสบดี (5)มุสิกนามบ ,ป ,ผ ,ฝ ,พ ,ฟ ,ภ ,ม
ศรีราหู (8)คชนามย ,ร ,ล ,ว
มูละศุกร์ (6)อัชชนามศ ,ษ ,ส ,ห ,ฬ ,ฮ
อุตสาหะอาทิตย์ (1)ครุฑนามอ และ สระต่าง ๆ
มนตรีจันทร์ (2)พยัคนามก ,ข ,ค ,ฆ ,ง
กาลกิณีอังคาร (3)ราชสีนามจ ,ฉ ,ช ,ซ ,ฌ ,ญ

เกิดวันเสาร์

ให้หมุนดาวเสาร์ตั้งต้นที่บริวาร ดาวอื่น ๆถัดไป (เรียงตามดาวอัฏฐเคราะห์ ) รวมทั้งอักขระประจำดาวนั้น ๆ จะหมุนตามและอยู่ประจำตำแหน่ง บริวาร ,อายุ ,เดช ,ศรี ,มูละ ,อุตสาหะ และ กาลกิณี ตามลำดับ จะได้อักษรตามภูมิทักษาดังนี้

บริวารเสาร์ (7)นาคนามด ,ต ,ถ ,ท ,ธ ,น
อายุพฤหัสบดี (5)มุสิกนามบ ,ป ,ผ ,ฝ ,พ ,ฟ ,ภ ,ม
เดชราหู (8)คชนามย ,ร ,ล ,ว
ศรีศุกร์ (6)อัชชนามศ ,ษ ,ส ,ห ,ฬ ,ฮ
มูละอาทิตย์ (1)ครุฑนามอ และ สระต่าง ๆ
อุตสาหะจันทร์ (2)พยัคนามก ,ข ,ค ,ฆ ,ง
มนตรีอังคาร (3)ราชสีนามจ ,ฉ ,ช ,ซ ,ฌ ,ญ
กาลกิณีพุธ (4)โสณนามฎ ,ฏ ,ฐ ,ฑ ,ฒ ,ณ

เกิดวันพฤหัสบดี

ให้หมุนดาวพฤหัสบดีตั้งต้นที่บริวาร ดาวอื่น ๆถัดไป (เรียงตามดาวอัฏฐเคราะห์ ) รวมทั้งอักขระประจำดาวนั้น ๆ จะหมุนตามและอยู่ประจำตำแหน่ง บริวาร ,อายุ ,เดช ,ศรี ,มูละ ,อุตสาหะ และ กาลกิณี ตามลำดับ จะได้อักษรตามภูมิทักษาดังนี้

บริวารพฤหัสบดี (5)มุสิกนามบ ,ป ,ผ ,ฝ ,พ ,ฟ ,ภ ,ม
อายุราหู (8)คชนามย ,ร ,ล ,ว
เดชศุกร์ (6)อัชชนามศ ,ษ ,ส ,ห ,ฬ ,ฮ
ศรีอาทิตย์ (1)ครุฑนามอ และ สระต่าง ๆ
มูละจันทร์ (2)พยัคนามก ,ข ,ค ,ฆ ,ง
อุตสาหะอังคาร (3)ราชสีนามจ ,ฉ ,ช ,ซ ,ฌ ,ญ
มนตรีพุธ (4)โสณนามฎ ,ฏ ,ฐ ,ฑ ,ฒ ,ณ
กาลกิณีเสาร์ (7)นาคนามด ,ต ,ถ ,ท ,ธ ,น

เกิดวันราหู (วันพุธกลางคืน)

ให้หมุนดาวราหูตั้งต้นที่บริวาร ดาวอื่น ๆถัดไป (เรียงตามดาวอัฏฐเคราะห์ ) รวมทั้งอักขระประจำดาวนั้น ๆ จะหมุนตามและอยู่ประจำตำแหน่ง บริวาร ,อายุ ,เดช ,ศรี ,มูละ ,อุตสาหะ และ กาลกิณี ตามลำดับ จะได้อักษรตามภูมิทักษาดังนี้

บริวารราหู (8)คชนามย ,ร ,ล ,ว
อายุศุกร์ (6)อัชชนามศ ,ษ ,ส ,ห ,ฬ ,ฮ
เดชอาทิตย์ (1)ครุฑนามอ และ สระต่าง ๆ
ศรีจันทร์ (2)พยัคนามก ,ข ,ค ,ฆ ,ง
มูละอังคาร (3)ราชสีนามจ ,ฉ ,ช ,ซ ,ฌ ,ญ
อุตสาหะพุธ (4)โสณนามฎ ,ฏ ,ฐ ,ฑ ,ฒ ,ณ
มนตรีเสาร์ (7)นาคนามด ,ต ,ถ ,ท ,ธ ,น
กาลกิณีพฤหัสบดี (5)มุสิกนามบ ,ป ,ผ ,ฝ ,พ ,ฟ ,ภ ,ม

เกิดวันศุกร์

ให้หมุนดาวศุกร์ตั้งต้นที่บริวาร ดาวอื่น ๆถัดไป (เรียงตามดาวอัฏฐเคราะห์ ) รวมทั้งอักขระประจำดาวนั้น ๆ จะหมุนตามและอยู่ประจำตำแหน่ง บริวาร ,อายุ ,เดช ,ศรี ,มูละ ,อุตสาหะ และ กาลกิณี ตามลำดับ จะได้อักษรตามภูมิทักษาดังนี้

บริวารศุกร์ (6)อัชชนามศ ,ษ ,ส ,ห ,ฬ ,ฮ
อายุอาทิตย์ (1)ครุฑนามอ และ สระต่าง ๆ
เดชจันทร์ (2)พยัคนามก ,ข ,ค ,ฆ ,ง
ศรีอังคาร (3)ราชสีนามจ ,ฉ ,ช ,ซ ,ฌ ,ญ
มูละพุธ (4)โสณนามฎ ,ฏ ,ฐ ,ฑ ,ฒ ,ณ
อุตสาหะเสาร์ (7)นาคนามด ,ต ,ถ ,ท ,ธ ,น
มนตรีพฤหัสบดี (5)มุสิกนามบ ,ป ,ผ ,ฝ ,พ ,ฟ ,ภ ,ม
กาลกิณีราหู (8)คชนามย ,ร ,ล ,ว

ใจความหลักของหลักทักษาในการตั้งชื่อ คือ หากเกิดวันใด ห้ามใช้หรือมีอักขระกาลกิณี ของทักษาวันเกิดนั้น ๆ เป็นส่วนประกอบในชื่อโดยเด็ดขาด และภูมิทักษานี้จะใช้ในการวิเคราะห์ตั้งชื่อเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ไม่รวมนามสกุล ทั้งนี้ชื่อตามหลักทักษา จะเน้นหรือให้ความสำคัญเรื่องใดภูมิใดก็ให้เลือกใช้อักษรภูมินั้น ๆ ในชื่ออย่างน้อย 1 ตัว โดยทั่วไปเพศชายมักใช้ วรรคเดช นำหน้าหรือตามหลัง หรือเป็นส่วนประกอบ เพศหญิงมักจะใช้ วรรคศรี นำหน้าหรือตามหลังหรือเป็นส่วนประกอบ

ตัวอย่าง

ชื่อ คนไทย ใจดี เกิด วันเสาร์

คนไทย
ค + น + ไ + ท + ย
อุตสาหะ (ค) + บริวาร (น) + มูลละ (ไ) + บริวาร (ท) + เดช (ย)
ชื่อไม่มีอักขระกาลกิณี ของคนเกิดวันเสาร์ ( ย ,ร ,ล ,ว) ถือเป็นชื่อที่ดีตามตำราทักษา


อ่านต่อ ... ศาสตร์การตั้งชื่อ เลขศาสตร์ อายตน 6

วิเคราะห์ชื่อ ตามหลัก ทักษา ... วิเคราะห์ ทำนายชื่อ

ที่มา/อ้างอิง/ผู้เขียน : จักรกฤษณ์ แร่ทอง - มายโหรา.คอม
หมายเหตุ : เนื้อหาข้างต้นเผยแพร่แก่สาธารณะเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา/วิทยาทานเท่านั้น
บันทึก/เผยแพร่ : วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2554
อ่าน ใช้งาน บทความตั้งชื่อ ทักษา 034 แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   Reviews583 4.93 จาก 83 รีวิว
ฤกษ์ออกรถ #year#
ฤกษ์ยามที่ดี ฤกษ์ออกรถใหม่ สิงหาคม-กันยายน
คติโหราศาสตร์
ดวงชะตาเป็นเพียงเครื่องชี้บอก แนวทางชีวิต
สีรถถูกโฉลก สีรถประจำวันเกิด
สีรถถูกโฉลก เป็นศิริมงคล ส่งเสริม นำโชค
สีเสื้อประจำวัน สีเสื้อถูกโฉลก
วิธีเลือกสีเสื้อประจําวัน เพื่อเสริมราศี
ดวงพิชัยสงคราม ยันต์พิชัยสงคราม
ยันต์ที่มีความสำคัญมากในโหราศาสตร์ไทย
โหราศาสตร์กับชีวิต
เกิดวันเดียวกัน แต่ชีวิตแตกต่างราวฟ้ากับดิน
วันมหาสงกรานต์
ประเพณีไทยเดิมถือว่าวันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่
ตำนานเทวดามิตรศัตรู
ปฐมเหตุว่าด้วยตำนานเทวดา มิตร ศัตรู
เตรียม 6 ขั้นตอนก่อนดูดวง
ดูดวงกับหมอดู ต้องเตรียมอะไรบ้าง ถามอะไรได้บ้าง
การนับวันทางโหราศาสตร์
การเปลี่ยนวันใหม่ ทางจันทรคติที่ใช้ในโหราศาสตร์
วันขึ้นปีใหม่ของไทย
ครั้งโบราณวันขึ้นปีใหม่ จะกำหนดขึ้นตามความนิยม
ทิศเทวดา ผีหลวง หลาวเหล็ก
ทิศผีหลวง ทิศหลาวเหล็ก ทิศเทวดา-เทพเจ้า
ยามอุบากอง
ตำรายามอุบากอง ที่คนรุ่นปู่ย่าตายายรู้จักกันดี
ความเป็นมาประกาศสงกรานต์
ประวัติที่มา ประกาศสงกรานต์ เริ่มมีตั้งแต่สมัยใด
สะเดาะเคราะห์ (พิธีใหญ่)
รับพระเสวยอายุก็ดี จะมาส่งพระเสวยอายุก็ดี
ประวัติดวงเมืองกรุงเทพฯ
กว่า 200 วันเกิดของกรุงรัตนโกสินทร์
ในหลวงกับวิชาโหราศาสตร์
พระราชอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9
ทิศโบราณ 32 ทิศ
ทำความรู้จักทิศโบราณ ชื่อแปลกๆ ทั้ง
ตั้งชื่อ ทักษา
ศาสตร์การตั้งชื่อ ตำราภูมิทักษา ทักษาปกรณ์
ตั้งชื่อ เลขศาสตร์ อายตนะ 6
ตำราตั้งชื่อ มหายตนะ ตำราอายตนะ 6 ทำนายชื่อ
ตั้งชื่อ เลขรหัสชีวิต
ตำรารหัสชีวิต ถอดผลจากเลขศาสตร์ ทำนายสรุป
ตั้งชื่อ อักษรเทพเจ้า ฯ
อักษรเทพเจ้า อักษรหลาวเหล็ก อักษรผีหลวง
วันห้ามต่างๆ ของไทย
วันห้ามตามโบราณ แต่งงาน ขึ้นบ้าน เผาผี
การเปลี่ยนปีนักษัตร
รอบการเปลี่ยนปีนักษัตร ที่ใช้ในทางโหราศาสตร์ไทย
สิ่งนำโชค 12 ราศี
สิ่งของนำโชคของชาวราศีต่างๆทั้ง 12 ราศี
พระประจำวันเกิด
พระประจำวันเกิดแต่ละวัน ลักษณะ บทสวดมนต์บูชา
เวลามาตรฐานประเทศไทย
ประวัติความเป็นมา ก่อนที่จะเป็นเวลามาตรฐาน
สะเดาะเคราะห์ (ด้วยตัวเอง)
การแก้เคราะห์กรรมที่ดี ก็ทำได้ไม่ยาก
นิมิตเคล็ดลาง เขม่น
ลางเขม่น ตาเขม่น ตากระตุก เปลือกตากระตุก
ทำนายนิสัยตามเวลาเกิด
ดวงยามอัฏฐกาล ทำนายนิสัยใจคอ จากเวลาเกิด
ประวัติชื่อเดือนไทย
ประวัติชื่อเดือนไทย ชื่อเดือนแต่ละเดือนที่ใช้กัน
ดูลักษณะรูปก้นหอยในนิ้วมือ
รูปก้นหอยในลายนิ้วมือ สัมพันธ์กับ ดวงชะตาอย่างไร
ทำนายไฝบนใบหน้า
ไฝบนใบหน้าร่างกาย มีความหมายอย่างไร
วิธีดูค่ำแรมจากดวงจันทร์
วิธีดูค่ำแรมจากดวงจันทร์เบื้องต้น แบบจำง่ายๆ
อัญมณีแห่งโชคลาภ
อัญมณีศาสตร์ การเลือกอัญมณีทางโหราศาสตร์
ดูความรักจากการสวมแหวน
ชอบสวมแหวนนิ้วนาง เป็นคนที่อ่อนหวาน
ความรักของ 12 นักษัตร
ดวงความรักของผู้ที่เกิด ในแต่ละปีนักษัตร
วันเกิดบอกความเจ้าชู้ได้
รู้หรือไม่ว่า วันเกิดก็สามารถบอกความเจ้าชู้ได้
ดวงหนุ่มสาว 12 ราศี
ทำนายดวง หนุ่มสาวทั้ง 12 ราศี เป็นอย่างไรบ้างมาดูกัน
มารยาทของโหร
มารยาทของโหร ผู้ที่มีอาชีพเป็นหมอดู
การทำนายราศี ลัคนาราศี
วิธีการอ่านดวงดวงใน นิตยสาร หนังสือพิมพ์
ทำนายเลขบัตรประชาชน
เลขรหัสบัตรประจำตัวประชาชนนั้นมี 13