ดูดวงโหราศาสตร์ไทย

ป้อนข้อมูลใหม่
โหราศาสตร์เป็นศาสตร์เกี่ยวกับการทำนายอนาคต ทำนายโชคชะตาของบุคคล ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของบ้านเมืองและของโลก วิชาโหราศาสตร์ไทยเป็นระบบนึงของโหราศาสตร์ การทำนายจะใช้เวลาและตำแหน่งของดวงดาวต่าง ๆ บนท้องฟ้า ผูกดวงตั้งต้นการทำนาย

โหราศาสตร์และดาราศาสตร์ เริ่มมีบันทึกเกิดในยุคบาบิโลน อียิปต์โบราณ กรีก มีการพัฒนาเผยแพร่ผ่านยุค ผ่านการปกครอง ผ่านการเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน ไปในหลายภูมิภาคสืบทอดเรื่อยมา โหราศาสตร์แบ่งตามระบบจักรราศีได้ 2 ระบบ คือ "สายนะ" หรือระบบจักรราศีเคลื่อนที่ (Tropical Zodiac) เช่น โหราศาสตร์ดั้งเดิม โหราศาสตร์สากล โหราศาสตร์คลาสสิก (Classical Astrology) และ "นิรายนะ" หรือระบบจักรราศีคงที่ (Fixed/Sidereal Zodiac) เช่น โหราศาสตร์ตะวันออก โหราศาสตร์ไทย โหราศาสตร์พระเวท (Vedic Astrology) ระบบจักรราศีทั้ง 2 มีจุดกำเนิดเดียวกัน สันนิษฐานว่าระบบสายนะและองค์ความรู้โลกตะวันตก เริ่มมาเผยเพร่ทางตะวันออกหลังช่วงสงครามสมัยกรีก พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช เข้าตีบริเวณลุ่มแม่น้ำสินธุ แคว้นปัญจาบ ทางตะวันออกของอินเดีย (ประมาณปี พ.ศ.217) หลังจากนั้น (ประมาณปี พ.ศ.828) ทั้ง 2 ระบบจุดเริ่มราศีเมษตำแหน่งเดียวกัน ใช้ดาวจิตตรา (Spica/รวงข้าว) หรือจุดศารทวิษุวัต (Autumnal Equinox) กำหนดเล็งจุดเมษหรือวสันตวิษุวัต (Vernal Equinox) ต่อมาเวลาผ่านไปแกนโลกที่หมุนเอียงและเหวี่ยง (Precession) ทำให้ฤดูกาลเปลี่ยน จุดเมษ ดาวเหนือ มุมมองตำแหน่งดาวจริงที่เห็นเปลี่ยนไป แนวคิดระบบนิรายนะใช้ตำแหน่งดาวเดิมอ้างอิงแบบเดิม สายนะใช้ตามท้องฟ้าหรือจุดเมษที่เปลี่ยนไป ประมาณ 1 องศาทุก ๆ 72 ปี (ปีละประมาณ 50 พิลิปดา) ปัจจุบันแม้ดาวดวงเดียวกันเห็นตำแหน่งเดียวกัน องศา ราศี ที่อ่านทั้ง 2 ระบบจะต่างกัน (อายนางศะ) ในส่วนการทำนายปรัชญา แนวคิด กฏเกณฑ์พื้นฐานทั้ง 2 ระบบจะคล้าย ๆ กันมีการพัฒนาเครื่องมือแยกย่อยไป ตามแต่ละระบบ

โหราศาสตร์ 2 ระบบนี้จุดที่แตกต่างสังเกตได้ง่าย คือ จุดเริ่มราศีจะไม่ตรงกัน โหราศาสตร์สากลใช้จักรราศีที่อ้างอิงฤดูกาล อาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีเมษ ประมาณวันที่ 20-22 มีนาคม (เส้นสุริยวิถี ตัดเส้นศูนย์สูตรฟ้า ทางดาราศาสตร์) โหราศาสตร์ไทยหรือแบบนิรายนะ อาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีเมษ ประมาณวันที่ 16-17 เมษายน ตำแหน่งดาวบนฟ้าดวงเดียวกัน แต่จุดนับราศีจะต่างกัน ดังนั้นการอ่านตำแหน่งราศีจะต่างกัน

สำหรับตำแหน่งของดวงดาวหรือสมผุสดาวในโหราศาสตร์ไทย หรือปฏิทินที่ใช้ผูกดวงหลัก ๆ ที่นิยมใช้มี 2 แบบ คือ ➊ ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย สุริยยาตร์ เป็นปฏิทินแบบดั้งเดิมของโหรในสมัยก่อน คำนวณจากคัมภีร์สุริยยาตร์ และคัมภีร์มานัตต์ ตามแนวทางหรือสาย อ.ทองเจือ อ่างแก้ว มีสมผุสดาว 10 ดวง อาทิตย์-มฤตยู ➋ ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย นิรายนะวิธี เป็นปฏิทินที่คำนวณระบบดาราศาสตร์สากล นิรายนะวิธี ตัดอายนางศะ แบบลาหิรี (Lahiri) ตามแนวทางหรือสาย อ.เทพย์ สาริกบุตร มีสมผุสดาว 12 ดวง คือ อาทิตย์-เกตุ(ไทย) มฤตยู และเพิ่ม เนปจูน พลูโต มีอายนางศะแบบอื่น ๆ เช่น กฤษณะมูรติ, จิตรปักษ์ , รามณะ, ฟาแกน/แบรดลีย์ ฯ ให้เลือก นอกจากนี้ยังมีปฏิทิน อ.พลูหลวง มีสมผุสดาว 13 ดวง ซึ่งใช้ดาว 10 ดวงแรกจากปฏิทินสุริยยาตร์และเพิ่มสมผุสดาวอีก 3 ดวงคือ เนปจูน พลูโต และแบบคัส (นิรายนะวิธี) ได้

โปรแกรมโหราศาสตร์ไทยนี้ นอกจากมีดวงราศีจักรกำเนิด ดวงจร จะมีปกรณ์ขั้นสูงเฉพาะหลายแบบให้เลือกใช้ เช่น ทักษา , ตรีวัย , นวางค์จักร ,จักรราศีวิภาค ,ตรียางค์จักร , มหาทักษา ทั้งแบบ ดาววันเกิดเสวยอายุ และ ตนุลัคน์เสวยอายุ ,วิมโสตรีทศา120 ปี 4 ระดับ , อัษโตตรีทศา 108 ปี 4 ระดับ เลือกสมดุลทศา แบบ กฤติกาทิ - อ.เทพย์ หรือ อรทราทิ ได้ , อินทภาส บาทจันทร์ กำเนิดจร ฆาตมฤตยู , ดวงจร โหราศาสตร์พาราณสี อายุจร(จันทรคติ) ตนุเกษตรจร ปีจร เดือนจร วันจร, มุมสัมพันธ์ดวงกำเนิด และดวงจรแบบต่าง ๆ , ตารางมุมสัมพันธ์ดวงกำเนิด และดวงจร, ศูนย์รังสี, ตารางองศาสรุป , พระเคราะห์สนธิ , เปรียบเทียบปฏิทิน สมผุสดาว ลัคนา แต่ละแบบ , กราฟดาว วันเวลาย้ายราศี เป็นต้น โดยเครื่องมือแต่ละอย่างสามารถตั้งค่าเฉพาะได้

ส่วนการวางลัคนา โหราศาสตร์ไทยมีการวางหลายแบบหลายวิธี แต่ละสำนัก ตำราหรือครูบาอาจารย์อาจมีกฏเกณฑ์เงื่อนไข วิธีใช้ต่างกัน ตามแบบที่เลือกผลคำนวณลัคนาที่ได้ต่างอาจจากที่อื่น ๆ เล็กน้อย เพราะพยายามให้พิกัดละเอียดที่สุด ลงพิกัดระดับอำเภอ หรือเลือกแผนที่ชี้อาคารสถานที่เกิดได้ คำนวณอาทิตย์ขึ้นท้องถิ่นจริง ดังนั้นหากจะเปรียบเทียบสมผุสลัคนากับที่อื่น ๆ ให้ตรวจสอบ ปฏิทิน แบบลัคนา รวมถึงพิกัดสถานที่ ละติจูด ลองจิจูด ว่าตรงกันหรือไม่

จุดประสงค์หลัก ในการพัฒนาโปรแกรมนี้ คือเพื่อเผยแพร่วิชาโหราศาสตร์ไทยให้รู้จักในกลุ่มกว้าง หากมีแต่เครื่องมือภาคคำนวณ ตัวเลข องศา ราศี เพียงอย่างเดียว อาจดูไม่น่าสนใจและยากเกินไปสำหรับผู้ใช้ทั่วไป จึงได้เพิ่มคำทำนายพื้นฐานในเบื้องต้น พอแนวทาง ไม่ได้ผสมดาว ตีความหมายในทุกทิศทาง แต่หากมีความรู้ทางโหราศาสตร์บ้าง ก็สามารถนำความหมายหลัก ๆ คีย์เวิร์ด ของดาว ราศี เรือนชะตา การทำมุม มาผสมคำทำนาย ให้เหมาะสม ให้น้ำหนักคำทำนายว่าชะตาดีร้ายเด่นด้อยในเรื่องใดบ้างได้

ชื่อ-สกุล :
วันเดือนปีเกิด 1 :
เวลา
น.
สถานที่เกิด 2 :
แผนที่
ละติจูด :   ลองจิจูด :   UTC :  
ต่างประเทศ
วันจร/วันที่ทำนาย 3 :
เวลา
น.
สถานที่จร 2 :
แผนที่
ละติจูด :   ลองจิจูด :   UTC :  
ต่างประเทศ
ปฏิทิน ลัคนา
ปฏิทินโหราศาสตร์ นิรายนะวิธี ลาหิรี (Lahiri) ☆ , ลัคนาเวลานักษัตร ☆
 
1
วันที่ เลือกปี พ.ศ. โดยใช้ ปี ค.ศ.+543 , เวลาเกิด ให้กรอกวันเวลาประเทศนั้น ๆ เช่น เกิดในประเทศไทยกรอกวันเวลาตามสูติบัตร (UTC+07:00) , เกิดต่างประเทศ กรอกเวลา ตามเวลามาตรฐาน (UTC) ของประเทศ เมือง หรือสถานที่เกิดนั้น ๆ , หากไม่ทราบเวลาเกิดให้ประมาณเวลาที่ใกล้เคียงที่สุด , ดูดวงโหราศาสตร์ไทย เวลาเกิด สำคัญมาก มีผลต่อการวางลัคนา และคำทำนายโดยตรง

2
สถานที่เกิด,สถานที่จร ประเทศไทย เลือกจังหวัด อำเภอ หรือคลิกพิกัด จากแผนที่ให้ถูกต้อง , ต่างประเทศ เลือกประเทศ กรอกพิกัดหรือเลือกจากแผนที่ ระบบจะแสดงเวลามาตรฐาน (UTC) และเวลาออมแสง เบื้องต้นให้อัตโนมัติ , ในประเทศที่มีการปรับเวลาออมแสง จะใช้เฉพาะบางช่วงเวลาเท่านั้น ให้ตรวจสอบร่วมกับวันเดือนปี กรอกแก้ไขโซนเวลาและเวลาออมแสง ให้ถูกต้อง

3
วันจร คือวันที่ต้องการทำนาย เลือกวันเวลาปัจจุบันเพื่อทำนายดวงช่วงนี้ , คำทำนายปีหน้าเลือกวันจร 1 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เป็นต้น

แจ้งปัญหาการใช้งาน แนะนำฟังก์ชั่นเพิ่มเติม โปรด ติดต่อเรา , บันทึกการอัปเดท

อ่าน ใช้งาน ดูดวง โหราศาสตร์ไทย แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   Reviews5399 4.91 จาก 399 รีวิว