ดูดวงโหราศาสตร์ไทย

ป้อนข้อมูลใหม่
โหราศาสตร์ไทยเป็นศาสตร์เกี่ยวกับการทำนายอนาคต ทำนายโชคชะตาของบุคคล ปรากฏการณ์ต่างๆ ของบ้านเมืองและของโลก วิชาโหราศาสตร์ไทยเป็นระบบนึงของโหราศาสตร์ การทำนายจะใช้เวลาและตำแหน่งของดวงดาวต่างๆ บนท้องฟ้า ผูกดวงตั้งต้นการทำนาย เช่นเดียวกับโหราศาสตร์สากล ยูเรเนียน โหราศาสตร์ภารตะ โหราศาสตร์ไทยแบ่งหลายแบบหลายแขนงแตกต่างกัน อาจแบ่งตามรูปแบบปฏิทินที่ใช้ กฎเกณฑ์เงื่อนไขกรรมวิธีการทำนายแต่ละสำนัก ครูบาอาจารย์ และมีหลายสายวิชาเฉพาะแยกย่อยออกไป

วิธีการคำนวณตำแหน่งของดวงดาวต่างๆในโหราศาสตร์ไทย หรือปฏิทินที่ใช้ผูกดวงหลัก ๆ ที่นิยมใช้มี 2 แบบ คือ ➊ ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย สุริยยาตร์ เป็นปฏิทินแบบดั้งเดิมของโหรในสมัยก่อน คำนวณจากคัมภีร์สุริยยาตร์ และคัมภีร์มานัตต์ ตามแนวทางหรือสาย อ.ทองเจือ อ่างแก้ว มีสมผุสดาว 10 ดวง ➋ ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย นิรายนะวิธี เป็นปฏิทินที่คำนวณตามระบบดาราศาสตร์สากล นิรายนะวิธี ตัดอายนางศ์ แบบลาหิรี (Lahari) ตามแนวทางหรือสาย อ.เทพย์ สาริกบุตร มีสมผุสดาว 12 ดวง คือ อาทิตย์-เกตุ(ไทย) และเพิ่ม เนปจูน พลูโต อายนางศ์แบบอื่นๆ เช่น กฤษณะมูรติ (Krishnamurti) , จิตรปักษ์ (True Chitra Paksha) , รามณะ (Raman) , ฟาแกน/แบรดลีย์ (Fagan/Bradley) ฯ นอกจากนี้ยังมีปฏิทิน อ.พลูหลวง มีสมผุสดาว 13 ดวง ซึ่งใช้ดาว 10 ดวงแรกจากปฏิทินสุริยยาตร์และเพิ่มสมผุสดาวอีก 3 ดวงคือ เนปจูน พลูโต และแบบคัส ทั้งนี้โดยหลักการแล้วปฏิทินโหราศาสตร์ไทยสุริยยาตร์ จัดเป็นระบบนิรายนะ(Fixed Zodiac) จักรราศีคงที่ แต่หากดูตามชื่อที่นิยมใช้เรียกอาจเข้าใจว่าเป็นคนละแบบ

ในส่วนการวางลัคนา ในโหราศาสตร์ไทยมีการวางหลายแบบหลายวิธี แต่ละสำนัก ตำราหรือครูบาอาจารย์อาจมีกฏเกณฑ์เงื่อนไข วิธีใช้ใช้ต่างกัน ตามแบบที่เลือกผลคำนวณลัคนาที่ได้ต่างอาจจากที่อื่นๆ เล็กน้อย เพราะพยายามให้พิกัดละเอียดที่สุด ลงพิกัดระดับอำเภอ หรือเลือกแผนที่ชี้อาคารสถานที่เกิดได้ คำนวณอาทิตย์ขึ้นจริง ดังนั้นหากจะเปรียบเทียบสมผุสลัคนากับที่อื่นๆ ให้ตรวจสอบ ปฏิทิน แบบลัคนา รวมถึงพิกัดสถานที่ ละติจูด ลองจิจูด ว่าตรงกันหรือไม่

ในส่วนการทำนาย หากผูกดวงภาคคำนวณเพียงอย่างเดียว อาจจะดูไม่น่าสนใจและยากสำหรับผู้ใช้ทั่วไป จึงมีคำทำนายพื้นฐานในเบื้องต้น พอแนวทาง ไม่ได้ตีความหมายในทุกทิศทาง หากมีความรู้ทางโหราศาสตร์บ้าง ก็สามารถนำความหมายหลักๆ คีย์เวิร์ด ของดาว ราศี เรือนชะตา มาผสมคำทำนาย ให้เหมาะสม ให้น้ำหนักคำทำนายได้เอง ว่าเจ้าชะตาดีร้ายเด่นด้อยในทิศทางใดได้

ชื่อ-สกุล :
วันเดือนปีเกิด 1 :
เวลา
น.
วันนี้ (Now)
สถานที่เกิด 2 :
แผนที่
ละติจูด :   ลองจิจูด :  
ต่างประเทศ
วันจร/วันที่ทำนาย 3 :
เวลา
น.
วันนี้ (Now)
สถานที่จร 2 :
แผนที่
ละติจูด :   ลองจิจูด :  
ต่างประเทศ
ปฏิทิน ลัคนา
ปฏิทินโหราศาสตร์ นิรายนะวิธี ลาหิรี (Lahiri) ☆ , ลัคนาเวลานักษัตร ☆
 
 
1
วันที่ เลือกปี พ.ศ. โดยใช้ ปี ค.ศ.+543 , เวลาเกิด ให้กรอกวันเวลาประเทศนั้นๆ เช่น เกิดในประเทศไทยกรอกวันเวลาตามสูติบัตร (UTC+07:00) , เกิดต่างประเทศ กรอกเวลา ตามโซนเวลามาตรฐาน (UTC) ของประเทศ เมือง หรือสถานที่เกิดนั้นๆ , หากไม่ทราบเวลาเกิดให้ประมาณเวลาที่ใกล้เคียงที่สุด , ดูดวงโหราศาสตร์ไทย เวลาเกิด สำคัญมาก มีผลต่อการวางลัคนา และคำทำนายโดยตรง

2
สถานที่เกิด,สถานที่จร ประเทศไทย เลือกจังหวัด อำเภอ หรือคลิ๊กพิกัด จากแผนที่ให้ถูกต้อง , ต่างประเทศ เลือกประเทศ กรอกพิกัดหรือเลือกจากแผนที่ ระบบจะแสดงโซนเวลามาตรฐาน (UTC) และเวลาออมแสง เบื้องต้นให้อัตโนมัติ , ในประเทศที่มีการปรับเวลาออมแสง จะใช้เฉพาะบางช่วงเวลาเท่านั้น ให้ตรวจสอบร่วมกับวันเดือนปี กรอกแก้ไขโซนเวลาและเวลาออมแสง ให้ถูกต้อง

3
วันจร คือวันที่ต้องการทำนาย เลือกวันเวลาปัจจุบันเพื่อทำนายดวงช่วงนี้ , คำทำนายปีหน้าเลือกวันจร 1 ธันวาคม พ.ศ.2561 เป็นต้น

แจ้งปัญหาการใช้งาน แนะนำฟังก์ชั่นเพิ่มเติม กรุณา ติดต่อเรา , บันทึกการอัปเดท