ดูดวงโหราศาสตร์ไทย

โหราศาสตร์เป็นศาสตร์เกี่ยวกับการทำนายอนาคต ทำนายโชคชะตาของบุคคล ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของบ้านเมืองและของโลก วิชาโหราศาสตร์ไทยเป็นระบบหนึ่งของโหราศาสตร์ การทำนายใช้ตำแหน่งดวงดาวจริงบนท้องฟ้า โดยนำวันเดือนปีเวลาสถานที่ มาคำนวณตำแหน่งดาวทางดาราศาสตร์รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ผูกดวงชะตาและทำนาย

โหราศาสตร์และดาราศาสตร์ เริ่มมีบันทึกเกิดในยุคบาบิโลน อียิปต์โบราณ กรีก มีการพัฒนาเผยแพร่ผ่านยุค ผ่านการปกครอง ผ่านการเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน ไปในหลายภูมิภาคสืบทอดเรื่อยมา โหราศาสตร์แบ่งตามระบบจักรราศีได้ 2 ระบบ คือ "สายนะ" หรือระบบจักรราศีเคลื่อนที่ (Tropical Zodiac) ใช้ใน โหราศาสตร์ดั้งเดิม โหราศาสตร์สากล (Classical/Traditional Astrology) และ "นิรายนะ" หรือระบบจักรราศีคงที่ (Fixed/Sidereal Zodiac) ใช้ใน โหราศาสตร์ตะวันออก โหราศาสตร์ไทย โหราศาสตร์พระเวท

ระบบจักรราศีทั้ง 2 มีจุดกำเนิดเดียวกัน สันนิษฐานว่าระบบสายนะและองค์ความรู้โลกตะวันตก เริ่มมาเผยเพร่ทางตะวันออกหลังช่วงสงครามสมัยกรีก พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช เข้าตีบริเวณลุ่มแม่น้ำสินธุ แคว้นปัญจาบ ทางตะวันออกของอินเดีย ประมาณปี พ.ศ.217 ในช่วงปี พ.ศ.828 ทั้ง 2 ระบบจุดเริ่มต้นราศีเมษหรือจุดเมษเป็นตำแหน่งเดียวกัน คือ ใช้ดาวจิตตรา (Spica/รวงข้าว) หรือจุดศารทวิษุวัต (Autumnal Equinox) กำหนดเล็งจุดเมษหรือจุดวสันตวิษุวัต (Vernal Equinox)

เมื่อเวลาผ่านไป ด้วยแกนโลกที่เอียงและหมุนเหวี่ยง (Precession) ส่งผลให้จุดเมษมีการเคลื่อนที่ แนวคิดโหราศาสตร์ระบบนิรายนะใช้ตำแหน่งจุดเมษแบบเดิม ส่วนโหราศาสตร์ระบบสายนะใช้ตามท้องฟ้าหรือจุดเมษที่เปลี่ยนไป โดยจุดเมษเคลื่อนประมาณ 1 องศาทุก ๆ 72 ปี (ปีละประมาณ 50 พิลิปดา) ปัจจุบันดาวบนฟ้าดวงเดียวกัน เห็นตำแหน่งเดียวกัน แต่ องศา ราศี ที่อ่านได้ทั้งสองระบบมีค่าต่างกัน (อายนางศะ) ในส่วนการทำนายปรัชญา แนวคิด กฏเกณฑ์พื้นฐานทั้ง 2 ระบบคล้าย ๆ กันมีการพัฒนาเครื่องมือแยกย่อยไป ตามแต่ละระบบ

โหราศาสตร์ 2 ระบบนี้จุดที่แตกต่างสังเกตได้ง่าย คือ จุดเริ่มราศีไม่ตรงกัน โหราศาสตร์สากลหรือแบบสายนะใช้จักรราศีที่อ้างอิงฤดูกาล อาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีเมษ ประมาณวันที่ 20-22 มีนาคม (เส้นสุริยวิถี ตัดเส้นศูนย์สูตรฟ้า ทางดาราศาสตร์) โหราศาสตร์ไทยหรือแบบนิรายนะ อาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีเมษ ประมาณวันที่ 16-17 เมษายน ตำแหน่งดาวบนฟ้าดวงเดียวกัน แต่จุดนับราศีต่างกัน ตำแหน่งราศีที่อ่านได้จึงต่างกัน

สำหรับตำแหน่งดาวหรือสมผุสดาวในโหราศาสตร์ไทย ปฏิทินที่นิยมใช้มี 2 แบบ คือ [1]. ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย สุริยยาตร์ เป็นปฏิทินแบบดั้งเดิมของโหรในสมัยก่อน คำนวณจากคัมภีร์สุริยยาตร์ และคัมภีร์มานัตต์ ตามแนวทางหรือสาย อ.ทองเจือ อ่างแก้ว มีสมผุสดาว 10 ดวง อาทิตย์-มฤตยู [2]. ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย นิรายนะวิธี เป็นปฏิทินที่คำนวณระบบดาราศาสตร์สากล นิรายนะวิธี ตัดอายนางศะ แบบลาหิรี (Lahiri) ตามแนวทางหรือสาย อ.เทพย์ สาริกบุตร มีสมผุสดาว 12 ดวง คือ อาทิตย์-เกตุ(ไทย) มฤตยู และเพิ่ม เนปจูน พลูโต นอกจากนี้โปรแกรมมีอายนางศะแบบอื่น ๆ ให้เลือก เช่น กฤษณะมูรติ, จิตรปักษ์, รามณะ, ฟาแกน/แบรดลีย์ฯ , มีปฏิทินแบบ อ.พลูหลวง สมผุสดาว 13 ดวง ใช้ดาว 10 จากปฏิทินสุริยยาตร์และเพิ่มสมผุสดาวอีก 3 ดวงคือ เนปจูน พลูโต และแบบคัส ได้

โปรแกรมโหราศาสตร์ไทยนี้ นอกจากมีดวงราศีจักรกำเนิด ดวงจร ยังมีเครื่องมือขั้นสูงเฉพาะหลายแบบให้เลือกใช้ เช่น ทักษา, ตรีวัย, นวางค์จักร, จักรราศีวิภาค ,ตรียางค์จักร, มหาทักษา ทั้งแบบ ดาววันเกิดเสวยอายุ และ ตนุลัคน์เสวยอายุ ,วิมโสตรีทศา 120 ปี 4 ระดับ, อัษโตตรีทศา 108 ปี 4 ระดับ เลือกสมดุลทศา แบบ กฤติกาทิ - อ.เทพย์ หรือ อรทราทิ ได้, อินทภาส บาทจันทร์ กำเนิดจร ฆาตมฤตยู, ดวงจร โหราศาสตร์พาราณสี อายุจร(จันทรคติ) ตนุเกษตรจร ปีจร เดือนจร วันจร, มุมสัมพันธ์ดวงกำเนิด และดวงจรแบบต่าง ๆ, ตารางมุมสัมพันธ์ดวงกำเนิด และดวงจร, ศูนย์รังสี, ตารางองศาสรุป, พระเคราะห์สนธิ, เปรียบเทียบปฏิทิน สมผุสดาว ลัคนา แต่ละแบบ, กราฟดาว วันเวลาย้ายราศี สามารถตั้งค่าเฉพาะได้ เป็นต้น

การวางลัคนา โหราศาสตร์ไทยมีการวางลัคนาหลายแบบหลายวิธี แต่ละสำนัก ตำราหรือครูบาอาจารย์อาจมีกฏเกณฑ์เงื่อนไข วิธีใช้ต่างกัน โปรแกรมมีลัคนาให้เลือก 10 แบบ สมผุสลัคนาอาจต่างจากที่อื่น ๆ เล็กน้อย เพราะพยายามคำนวณพิกัดละเอียดที่สุดระดับอำเภอ หรือเลือกแผนที่ชี้อาคารสถานที่เกิดได้ คำนวณเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นจริง หากสอบเทียบสมผุสลัคนากับแหล่งอื่น ให้เลือกปฏิทินโหรฯ แบบลัคนา พิกัดสถานที่ให้ตรงกัน

จุดประสงค์หลัก ในการพัฒนาโปรแกรมโหราศาสตร์ไทยนี้ คือเพื่อเผยแพร่วิชาฯ ให้รู้จักในกลุ่มกว้าง หากมีแต่เครื่องมือภาคคำนวณ ตัวเลข องศา ราศี เพียงอย่างเดียว อาจดูไม่น่าสนใจและยากเกินไปสำหรับผู้ใช้ทั่วไป จึงได้เพิ่มคำทำนายพื้นฐานในเบื้องต้น พอแนวทาง ไม่ได้ผสมดาวตีความหมายในทุกมิติตามตำรา แต่หากมีความรู้ทางโหราศาสตร์บ้าง ก็สามารถนำความหมายของดาว ราศี เรือนชะตา การทำมุม มาผสมคำทำนาย ให้เหมาะสม ให้น้ำหนักคำทำนายว่าชะตาดีร้ายเด่นด้อยในเรื่องใดบ้าง


ชื่อ-สกุล :
วันเดือนปีเกิด 1 :
เวลา
น.
สถานที่เกิด 2 :
แผนที่
ละติจูด :   ลองจิจูด :   UTC :  
ต่างประเทศ
วันจร/วันที่ทำนาย 3 :
เวลา
น.
สถานที่จร 2 :
แผนที่
ละติจูด :   ลองจิจูด :   UTC :  
ต่างประเทศ
ปฏิทิน ลัคนา
ปฏิทินโหราศาสตร์ นิรายนะวิธี ลาหิรี (Lahiri) ☆ , ลัคนาเวลานักษัตร ☆
 
1
วันที่ เลือกปี พ.ศ. โดยใช้ ปี ค.ศ.+543 , เวลาเกิด ให้กรอกวันเวลาประเทศนั้น ๆ เช่น เกิดในประเทศไทยกรอกวันเวลาตามสูติบัตร (UTC+07:00) , เกิดต่างประเทศ กรอกเวลา ตามเวลามาตรฐาน (UTC) ของประเทศ เมือง หรือสถานที่เกิดนั้น ๆ , หากไม่ทราบเวลาเกิดให้ประมาณเวลาที่ใกล้เคียงที่สุด , ดูดวงโหราศาสตร์ไทย เวลาเกิด สำคัญมาก มีผลต่อการวางลัคนา และคำทำนายโดยตรง

2
สถานที่เกิด,สถานที่จร ประเทศไทย เลือกจังหวัด อำเภอ หรือคลิกพิกัด จากแผนที่ให้ถูกต้อง , ต่างประเทศ เลือกประเทศ กรอกพิกัดหรือเลือกจากแผนที่ ระบบแสดงเวลามาตรฐาน (UTC) และเวลาออมแสง เบื้องต้นให้อัตโนมัติ , ในประเทศที่มีการปรับเวลาออมแสง ใช้เฉพาะบางช่วงเวลาเท่านั้น ให้ตรวจสอบร่วมกับวันเดือนปี กรอกแก้ไขโซนเวลาและเวลาออมแสง ให้ถูกต้อง

3
วันจร คือวันที่ต้องการทำนาย เลือกวันเวลาปัจจุบันเพื่อทำนายดวงช่วงนี้ , คำทำนายปีหน้าเลือกวันจร 1 สิงหาคม พ.ศ.2566 เป็นต้น

แจ้งปัญหาการใช้งาน แนะนำฟังก์ชั่นเพิ่มเติม โปรด ติดต่อเรา , บันทึกการอัปเดท

อ่าน ใช้งาน ดูดวง โหราศาสตร์ไทย แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   4.92 จาก 439 รีวิว