ดูดวงโหราศาสตร์ยูเรเนียน

ป้อนข้อมูลใหม่
โหราศาสตร์เป็นศาสตร์เกี่ยวกับการทำนายอนาคต ทำนายโชคชะตาของบุคคล ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของบ้านเมืองและของโลก โหราศาสตร์ยูเรเนียน (Uranian Astrology) เป็นระบบนึงของโหราศาสตร์ การทำนายจะใช้เวลาและตำแหน่งของดวงดาวต่าง ๆ บนท้องฟ้า ผูกดวงตั้งต้นการทำนาย

โหราศาสตร์ยูเรเนียน (Uranian Astrology) เป็นโหราศาสตร์สายนะแขนงหนึ่ง พัฒนาโดย ท่านอัลเฟรด วิตเตอร์ ชาวเยอรมัน ไม่ได้มีเจตนาที่จะเป็นโหราศาสตร์ระบบใหม่ แต่กล่าวว่าเป็นการนำวิชาโหราศาสตร์ที่ศึกษาค้นคว้าสืบต่อกันมาแต่โบราณ ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นแก่นแท้หรือหลักการที่เชื่อถือได้ มาประยุกต์เข้ากับวิทยาการแนวคิดยุคใหม่ และเรียกแนวทางนี้เป็นภาษาเยอรมันว่า "Hamburger Schule" หรือ "Hamburg School" ในภาษาอังกฤษ (ฮัมบูร์ก สคูล) เมื่อมีผู้นำแนวไปเผยแพร่ในประเทศสหรัฐอเมริกา จึงกำหนดชื่อ Uranian Astrology ขึ้นเพื่อหวังผลด้านประชาสัมพันธ์ อ่านง่ายดูไม่เป็นเยอรมันเกินไป

เอกลักษณ์ของโหราศาสตร์ยูเรเนียน (Uranian Astrology)

1. นำทฤษฎีการสะท้อน (Antiscien) มาประยุกต์ใช้ในการพยากรณ์อย่างกว้างขวาง
2. นำ 'ศูนย์รังสี' (Half Sum หรือ Midpoint) และ 'จุดอิทธิพล' (Sensitive Point) มาใช้ในการพยากรณ์ มีจุดพยากรณ์กว่า 5,000 จุด
3. เพิ่มดาวเคราะห์ซึ่งอยู่ถัดจากดาวเนปจูน (Transneptunian Objects) หรือดาวทิพย์ อีก 8 ดวง รวมเป็น 22 ดวง/ปัจจัย
4. ใช้ 'โค้งสุริยยาตร์' (Solar Arc) ในการพยากรณ์จรตามอายุขัย
5. พัฒนาเรือนชะตาหลักขึ้น 6 แบบ ได้แก่ เรือนชะตาโลก เมอริเดียน ลัคนา อาทิตย์ จันทร์ และราหู แยกเรือนชะตาเมอริเดียนและลัคนาออกจากกัน

โปรแกรมโหราศาสตร์ยูเรเนียน (Uranian Astrology) นี้ จะมีเครื่องมือเพิ่มจากโหราศาสตร์สากล * เช่น จานคำนวณขนาดต่าง ๆ เช่น 360° , 120° ,90° ,60° ,45°... 07°30' จัดรูปแบบแสดงผลจานคำนวณเฉพาะ คำนวณ ศูนย์รังสี จุดอิทธิพล มุมสัมพันธ์ เลือกแสดงจานคำนวณและผลคำนวณ กำเนิด จร และโค้งได้ เป็นต้น

จุดประสงค์หลัก ในการพัฒนาโปรแกรมยูเรเนียนนี้ คือเพื่อเผยแพร่วิชาฯ สำหรับผู้สนใจผู้เริ่มต้นศึกษา ได้เรียนรู้ ได้มีเครื่องมือเบื้องต้นซึ่งครอบคลุมฟังก์ชั่นหลัก ๆ และสามารถใช้งานได้ฟรี

* โปรแกรมโหราศาสตร์สากล มีเครื่องมือ เช่น ดวงกำเนิด (Natal) ดวงจร (Transits) จะมีปกรณ์เฉพาะ ดวงจรตามอายุขัย (Progressions) มีหลายแบบให้เลือกใช้ เช่น Secondary Progressions , Tertiary Progressions , Minor Progressions , ดวงโค้งสุริยยาตร์ (Solar Arc Directions : V₁) ,ดวงโค้งจันทรยาตร์ (Lunar Arc Directions : V₃) มีคำนวณวันจรเฉพาะอื่น ๆ ที่นิยมใช้ เช่น ดวงทินวรรษ (Solar Return) ,ดวงจันทรวรรษ (Lunar Return) ,ดวงเหมายัน (Winter Solstice) ,ดวงวสันตวิษุวัต (Vernal Equinox) ,ดวงครีษมายัน (Summer Solstice) ,ดวงสารทวิษุวัต (Autumnal Equinox) ,ดวงอมาวสี (New Moon) , ดวงปูรณมี (Full Moon) ,ดวงจันทร์กึ่งข้างขึ้น (First Quarter) , ดวงจันทร์กึ่งข้างแรม (Last Quarter) ,ดวงสุริยคราส (Solar Eclipse) , ดวงจันทรคราส (Lunar Eclipse) และมีเครื่องมือช่วยวิเคราะห์มุมดาว เช่น มุมสัมพันธ์ (Aspects Grid/Aspects List) ,ศูนย์รังสี (Midpoint Listing/Midpoint Tree) ,ระยะเชิงมุม (Difference Listing) ,กาลชะตา (Horary) ,ยามสากล (Planetary Hours) ,วงรอบจันทร์โปรเกรส (Progressions Lunation Cycle) เป็นต้น


ชื่อ-สกุล :
วันเดือนปีเกิด 1 :
เวลา
น.
สถานที่เกิด 2 :
แผนที่
ละติจูด :   ลองจิจูด :   UTC :  
ต่างประเทศ
วันจร/วันที่ทำนาย 3 :
เวลา
น.
สถานที่จร 2 :
แผนที่
ละติจูด :   ลองจิจูด :   UTC :  
ต่างประเทศ
ระบบ/เรือน/ดาวฯ
จักรราศีสายนะ (Tropical/Movable Zodiac) เรือนชะตาพลาสิดุส (Placidus) ราหูจริง (True Node)
 
1
วันที่ เลือกปี พ.ศ. โดยใช้ ปี ค.ศ.+543 , เวลาเกิด ให้กรอกวันเวลาประเทศนั้น ๆ เช่น เกิดในประเทศไทยกรอกวันเวลาตามสูติบัตร (UTC+07:00) , เกิดต่างประเทศ กรอกเวลา ตามเวลามาตรฐาน (UTC) ของประเทศ เมือง หรือสถานที่เกิดนั้น ๆ , หากไม่ทราบเวลาเกิดให้ประมาณเวลาที่ใกล้เคียงที่สุด , ดูดวงโหราศาสตร์สากล เวลาเกิด สำคัญมาก มีผลต่อการคำนวณจุดเจ้าชะตา และคำทำนายโดยตรง

2
สถานที่เกิด,สถานที่จร ประเทศไทย เลือกจังหวัด อำเภอ หรือคลิกพิกัด จากแผนที่ให้ถูกต้อง , ต่างประเทศ เลือกประเทศ กรอกพิกัดหรือเลือกจากแผนที่ ระบบจะแสดงเวลามาตรฐาน (UTC) และเวลาออมแสง เบื้องต้นให้อัตโนมัติ , ในประเทศที่มีการปรับเวลาออมแสง จะใช้เฉพาะบางช่วงเวลาเท่านั้น ให้ตรวจสอบร่วมกับวันเดือนปี กรอกแก้ไขโซนเวลาและเวลาออมแสง ให้ถูกต้อง

3
วันจร คือวันที่ต้องการทำนาย เลือกวันเวลาปัจจุบันเพื่อทำนายดวงช่วงนี้ , คำทำนายปีหน้าเลือกวันจร 1 เมษายน พ.ศ.2565 เป็นต้น

แจ้งปัญหาการใช้งาน ข้อผิดพลาด แนะนำฟังก์ชั่นเพิ่มเติม โปรด ติดต่อเรา , บันทึกการอัปเดท

อ่าน ใช้งาน ดูดวง โหราศาสตร์ยูเรเนียน แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   Reviews 5.00 จาก 20 รีวิว.