ดูดวงโหราศาสตร์ยูเรเนียน

โหราศาสตร์เป็นศาสตร์เกี่ยวกับการทำนายอนาคต ทำนายโชคชะตาของบุคคล ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของบ้านเมืองและของโลก โหราศาสตร์ยูเรเนียน (Uranian Astrology) เป็นระบบหนึ่งของโหราศาสตร์ การทำนายจะใช้เวลาและตำแหน่งของดวงดาวต่าง ๆ บนท้องฟ้า ผูกดวงตั้งต้นการทำนาย

โหราศาสตร์ยูเรเนียน (Uranian Astrology) เป็นโหราศาสตร์แขนงหนึ่ง มีรากฐานมาจากโหราศาสตร์สากล คิดค้นพัฒนาโดย ท่านอัลเฟรด วิตเตอ (Alfred Witte) [พ.ศ.2421-2484] ชาวเยอรมัน โดยนำเฉพาะแก่นแท้หรือหลักการที่เชื่อถือได้ของวิชาโหราศาสตร์สากลที่ศึกษาค้นคว้าสืบต่อกันมาแต่โบราณ มาประยุกต์เข้ากับแนวคิดกรรมวิธีเฉพาะ ที่คิดค้นขึ้นและใช้ในสำนักโหราศาสตร์ฮัมบูร์ก (Hamburger Schule) ต่อมาเมื่อมีผู้นำแนวคิดกรรมวิธี โหราศาสตร์ฮัมบูร์ก ไปเผยแพร่ในประเทศสหรัฐอเมริกา จึงกำหนดชื่อยูเรเนียน (Uranian Astrology) ขึ้นเพื่อหวังผลด้านประชาสัมพันธ์ อ่านออกเสียงง่าย ไม่ดูเป็นเยอรมันหรือชาตินิยมเกินไป

เอกลักษณ์ของโหราศาสตร์ยูเรเนียน (Uranian Astrology)

1. นำทฤษฎีการสะท้อน (Antiscien) มาประยุกต์ใช้ในการพยากรณ์อย่างกว้างขวาง
2. นำ 'ศูนย์รังสี' (Half Sum หรือ Midpoint) และ 'จุดอิทธิพล' (Sensitive Point) มาใช้ในการพยากรณ์ มีจุดพยากรณ์กว่า 5,000 จุด
3. เพิ่มดาวเคราะห์ซึ่งอยู่ถัดจากดาวเนปจูน (Transneptunian Objects) หรือดาวทิพย์ อีก 8 ดวง รวมเป็น 22 ดวง/ปัจจัย
4. ใช้ 'โค้งสุริยยาตร์' (Solar Arc) ในการพยากรณ์จรตามอายุขัย
5. พัฒนาเรือนชะตาหลักขึ้น 6 แบบ ได้แก่ เรือนชะตาโลก เมอริเดียน ลัคนา อาทิตย์ จันทร์ และราหู แยกเรือนชะตาเมอริเดียนและลัคนาออกจากกัน

โปรแกรมโหราศาสตร์ยูเรเนียน (Uranian Astrology) นี้มีเครื่องมือเพิ่มจากโหราศาสตร์สากล * เช่น จานคำนวณขนาดต่าง ๆ เช่น 360° , 120° ,90° ,60° ,45°... 07°30' จัดรูปแบบแสดงผลจานคำนวณเฉพาะ คำนวณ ศูนย์รังสี จุดอิทธิพล มุมสัมพันธ์ เลือกแสดงจานคำนวณและผลคำนวณ กำเนิด จร และโค้งได้ เป็นต้น

จุดประสงค์หลัก ในการพัฒนาโปรแกรมโหราศาสตร์ยูเรเนียนนี้ คือเพื่อเผยแพร่วิชาฯ ให้รู้จักในกลุ่มกว้าง เข้าถึงง่าย เพราะศาสตร์นี้ในประเทศไทยยังมีคนรู้จักน้อย แค่ผ่านตารู้จักคุ้นชื่อวิชาก็ยังดี ตัวโปรแกรมหากมีแต่เครื่องมือภาคคำนวณ ตัวเลข องศา ราศี เพียงอย่างเดียว อาจดูไม่น่าสนใจและยากเกินไปสำหรับผู้ใช้ทั่วไป จึงได้เพิ่มคำทำนายพื้นฐานในเบื้องต้น พอแนวทาง ไม่ได้ผสมดาวตีความหมายในทุกมิติตามตำรา

* เครื่องมือโหราศาสตร์สากล เช่น ดวงกำเนิด (Natal) ดวงจร (Transits) มีปกรณ์เฉพาะ ดวงจรตามอายุขัย (Progressions) มีหลายแบบให้เลือกใช้ เช่น Secondary Progressions , Tertiary Progressions , Minor Progressions , ดวงโค้งสุริยยาตร์ (Solar Arc Directions : V₁) ,ดวงโค้งจันทรยาตร์ (Lunar Arc Directions : V₃) มีคำนวณวันจรเฉพาะอื่น ๆ ที่นิยมใช้ เช่น ดวงทินวรรษ (Solar Return) ,ดวงจันทรวรรษ (Lunar Return) ,ดวงเหมายัน (Winter Solstice) ,ดวงวสันตวิษุวัต (Vernal Equinox) ,ดวงครีษมายัน (Summer Solstice) ,ดวงสารทวิษุวัต (Autumnal Equinox) ,ดวงอมาวสี (New Moon) , ดวงปูรณมี (Full Moon) ,ดวงจันทร์กึ่งข้างขึ้น (First Quarter) , ดวงจันทร์กึ่งข้างแรม (Last Quarter) ,ดวงสุริยคราส (Solar Eclipse) , ดวงจันทรคราส (Lunar Eclipse) และมีเครื่องมือช่วยวิเคราะห์มุมดาว เช่น มุมสัมพันธ์ (Aspects Grid/Aspects List) ,ศูนย์รังสี (Midpoint Listing/Midpoint Tree) ,ระยะเชิงมุม (Difference Listing) ,กาลชะตา (Horary) ,ยามสากล (Planetary Hours) ,วงรอบจันทร์โปรเกรส (Progressions Lunation Cycle) เป็นต้น


ชื่อ-สกุล :
วันเดือนปีเกิด 1 :
เวลา
น.
สถานที่เกิด 2 :
แผนที่
ละติจูด :   ลองจิจูด :   UTC :  
ต่างประเทศ
วันจร/วันที่ทำนาย 3 :
เวลา
น.
สถานที่จร 2 :
แผนที่
ละติจูด :   ลองจิจูด :   UTC :  
ต่างประเทศ
ระบบ/เรือน/ดาวฯ
จักรราศีสายนะ (Tropical/Movable Zodiac) เรือนชะตาพลาซิดุส (Placidus) ราหูจริง (True Node)
 
1
วันที่ เลือกปี พ.ศ. โดยใช้ ปี ค.ศ.+543 , เวลาเกิด ให้กรอกวันเวลาประเทศนั้น ๆ เช่น เกิดในประเทศไทยกรอกวันเวลาตามสูติบัตร (UTC+07:00) , เกิดต่างประเทศ กรอกเวลา ตามเวลามาตรฐาน (UTC) ของประเทศ เมือง หรือสถานที่เกิดนั้น ๆ , หากไม่ทราบเวลาเกิดให้ประมาณเวลาที่ใกล้เคียงที่สุด , ดูดวงโหราศาสตร์สากล เวลาเกิด สำคัญมาก มีผลต่อการคำนวณจุดเจ้าชะตา และคำทำนายโดยตรง

2
สถานที่เกิด,สถานที่จร ประเทศไทย เลือกจังหวัด อำเภอ หรือคลิกพิกัด จากแผนที่ให้ถูกต้อง , ต่างประเทศ เลือกประเทศ กรอกพิกัดหรือเลือกจากแผนที่ ระบบแสดงเวลามาตรฐาน (UTC) และเวลาออมแสง เบื้องต้นให้อัตโนมัติ , ในประเทศที่มีการปรับเวลาออมแสง ใช้เฉพาะบางช่วงเวลาเท่านั้น ให้ตรวจสอบร่วมกับวันเดือนปี กรอกแก้ไขโซนเวลาและเวลาออมแสง ให้ถูกต้อง

3
วันจร คือวันที่ต้องการทำนาย เลือกวันเวลาปัจจุบันเพื่อทำนายดวงช่วงนี้ , คำทำนายปีหน้าเลือกวันจร 1 เมษายน พ.ศ.2568 เป็นต้น

แจ้งปัญหาการใช้งาน ข้อผิดพลาด แนะนำฟังก์ชั่นเพิ่มเติม โปรด ติดต่อเรา , บันทึกการอัปเดท

อ่าน ใช้งาน ดูดวง โหราศาสตร์ยูเรเนียน แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   4.94 จาก 33 รีวิว