ดูดวงโหราศาสตร์พระเวท

ป้อนข้อมูลใหม่
โหราศาสตร์เป็นศาสตร์เกี่ยวกับการทำนายอนาคต ทำนายโชคชะตาของบุคคล ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของบ้านเมืองและของโลก วิชาโหราศาสตร์พระเวท (Vedic Astrology) หรือโหราศาสตร์ภารตะ เป็นระบบนึงของโหราศาสตร์ การทำนายจะใช้เวลาและตำแหน่งของดวงดาวต่าง ๆ บนท้องฟ้า ผูกดวงตั้งต้นการทำนาย

โหราศาสตร์และดาราศาสตร์ เริ่มมีบันทึกเกิดในยุคบาบิโลน อียิปต์โบราณ กรีก มีการพัฒนาเผยแพร่ผ่านยุค ผ่านการปกครอง ผ่านการเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน ไปในหลายภูมิภาคสืบทอดเรื่อยมา โหราศาสตร์แบ่งตามระบบจักรราศีได้ 2 ระบบ คือ "สายนะ" หรือระบบจักรราศีเคลื่อนที่ (Tropical Zodiac) เช่น โหราศาสตร์ดั้งเดิม โหราศาสตร์สากล โหราศาสตร์คลาสสิก (Classical Astrology) และ "นิรายนะ" หรือระบบจักรราศีคงที่ (Fixed/Sidereal Zodiac) เช่น โหราศาสตร์ตะวันออก โหราศาสตร์ไทย โหราศาสตร์พระเวท ระบบจักรราศีทั้ง 2 มีจุดกำเนิดเดียวกัน สันนิษฐานว่าระบบสายนะและองค์ความรู้โลกตะวันตก เริ่มมาเผยเพร่ทางตะวันออกหลังช่วงสงครามสมัยกรีก พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช เข้าตีบริเวณลุ่มแม่น้ำสินธุ แคว้นปัญจาบ ทางตะวันออกของอินเดีย (ประมาณปี พ.ศ.217) หลังจากนั้น (ประมาณปี พ.ศ.828) ทั้ง 2 ระบบจุดเริ่มราศีเมษตำแหน่งเดียวกัน ใช้ดาวจิตตรา (Spica/รวงข้าว) หรือจุดศารทวิษุวัต (Autumnal Equinox) กำหนดเล็งจุดเมษหรือวสันตวิษุวัต (Vernal Equinox) ต่อมาเวลาผ่านไปแกนโลกที่หมุนเอียงและเหวี่ยง (Precession) ทำให้ฤดูกาลเปลี่ยน จุดเมษ ดาวเหนือ มุมมองตำแหน่งดาวจริงที่เห็นเปลี่ยนไป แนวคิดระบบนิรายนะใช้ตำแหน่งดาวเดิมอ้างอิงแบบเดิม สายนะใช้ตามท้องฟ้าหรือจุดเมษที่เปลี่ยนไป ประมาณ 1 องศาทุก ๆ 72 ปี (ปีละประมาณ 50 พิลิปดา) ปัจจุบันแม้ดาวดวงเดียวกันเห็นตำแหน่งเดียวกัน องศา ราศี ที่อ่านทั้ง 2 ระบบจะต่างกัน (อายนางศะ) ในส่วนการทำนายปรัชญา แนวคิด กฏเกณฑ์พื้นฐานทั้ง 2 ระบบจะคล้าย ๆ กันมีการพัฒนาเครื่องมือแยกย่อยไป ตามแต่ละระบบ

โหราศาสตร์ 2 ระบบนี้จุดที่แตกต่างสังเกตได้ง่าย คือ จุดเริ่มราศีจะไม่ตรงกัน โหราศาสตร์สากลใช้จักรราศีที่อ้างอิงฤดูกาล อาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีเมษ ประมาณวันที่ 20-22 มีนาคม (เส้นสุริยวิถี ตัดเส้นศูนย์สูตรฟ้า ทางดาราศาสตร์) โหราศาสตร์พระเวท (Vedic Astrology) หรือแบบนิรายนะ อาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีเมษ ประมาณวันที่ 16-17 เมษายน ตำแหน่งดาวบนฟ้าดวงเดียวกัน แต่จุดนับราศีจะต่างกัน ดังนั้นการอ่านตำแหน่งราศีจะต่างกัน

สำหรับตำแหน่งของดวงดาวหรือสมผุสดาวในโหราศาสตร์พระเวท (Vedic Astrology) โหราศาสตร์ภารตะ นิยมใช้มี 2 แบบ คือ ➊ ปฏิทินโหราศาสตร์ นิรายนะวิธี เป็นปฏิทินที่คำนวณระบบดาราศาสตร์สากล นิรายนะวิธี ตัดอายนางศะ แบบลาหิรี (Lahiri) มีสมผุสดาว 12 ดวง มีอายนางศะแบบอื่น ๆ เช่น กฤษณะมูรติ, จิตรปักษ์ , รามณะ, ฟาแกน/แบรดลีย์ ฯ ให้เลือก ➋ ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย สุริยยาตร์ เป็นปฏิทินแบบดั้งเดิมของโหรไทยในสมัยก่อน คำนวณจากคัมภีร์สุริยยาตร์และคัมภีร์มานัตต์ แบบเดียวกับคัมภีร์สุริยสิทธานตะ (Surya Siddhanta) ของอินเดียโบราณ มีสมผุสดาว 10 ดวง อาทิตย์-มฤตยู เฉพาะเกตุที่มีสูตรคำนวณเฉพาะ

โหราศาสตร์พระเวท (Vedic Astrology) ในอินเดียจะมีเครื่องมือมากมายหลายสำนัก หลายภูมิภาคแตกต่างกัน โปรแกรมโหราศาสตร์พระเวทนี้ จะมีปกรณ์ขั้นสูงเฉพาะโหราศาสตร์พระเวทที่ใช้ในไทย เช่นวิมโสตรีทศา120 ปี 4 ระดับ , อัษโตตรีทศา 108 ปี 4 ระดับ, ครหสนธิ , โหรายาม , จักรราศีวิภาค , กรันติ , แลตติจูด , นวางค์จักร , ตรียางค์จักร , แสดงบุษกรนวางศ์ นวางค์มรณะ ตรียางค์มรณะ ฤกษ์พิษ มรณะองศา, มุมสัมพันธ์ และดวงจรแบบต่าง ๆ , ตารางมุมสัมพันธ์และดวงจร , ศูนย์รังสี , ตารางองศาสรุป , เปรียบเทียบปฏิทิน สมผุสดาว ลัคนา แต่ละแบบ , กราฟดาว วันเวลาย้ายราศี เป็นต้น โดยเครื่องมือแต่ละอย่างสามารถตั้งค่าเฉพาะได้

จุดประสงค์หลัก ในการพัฒนาโปรแกรมโหราศาสตร์พระเวทนี้ คือเพื่อเผยแพร่วิชาโหราศาสตร์พระเวทให้รู้จักในกลุ่มกว้าง หากมีแต่เครื่องมือภาคคำนวณ ตัวเลข องศา ราศี เพียงอย่างเดียว อาจดูไม่น่าสนใจและยากเกินไปสำหรับผู้ใช้ทั่วไป จึงได้เพิ่มคำทำนายพื้นฐานในเบื้องต้น พอแนวทาง ไม่ได้ผสมดาว ตีความหมายในทุกทิศทาง แต่หากมีความรู้ทางโหราศาสตร์บ้าง ก็สามารถนำความหมายหลัก ๆ คีย์เวิร์ด ของดาว ราศี เรือนชะตา การทำมุม มาผสมคำทำนาย ให้เหมาะสม ให้น้ำหนักคำทำนายว่าชะตาดีร้ายเด่นด้อยในเรื่องใดบ้างได้

ชื่อ-สกุล :
วันเดือนปีเกิด 1 :
เวลา
น.
สถานที่เกิด 2 :
แผนที่
ละติจูด :   ลองจิจูด :   UTC :  
ต่างประเทศ
วันจร/วันที่ทำนาย 3 :
เวลา
น.
สถานที่จร 2 :
แผนที่
ละติจูด :   ลองจิจูด :   UTC :  
ต่างประเทศ
ปฏิทิน ลัคนา
ปฏิทินโหราศาสตร์ นิรายนะวิธี ลาหิรี (Lahiri) ☆ , ลัคนาเวลานักษัตร ☆
 
1
วันที่ เลือกปี พ.ศ. โดยใช้ ปี ค.ศ.+543 , เวลาเกิด ให้กรอกวันเวลาประเทศนั้น ๆ เช่น เกิดในประเทศไทยกรอกวันเวลาตามสูติบัตร (UTC+07:00) , เกิดต่างประเทศ กรอกเวลา ตามเวลามาตรฐาน (UTC) ของประเทศ เมือง หรือสถานที่เกิดนั้น ๆ , หากไม่ทราบเวลาเกิดให้ประมาณเวลาที่ใกล้เคียงที่สุด , ดูดวงโหราศาสตร์พระเวท เวลาเกิด สำคัญมาก มีผลต่อการวางลัคนา และคำทำนายโดยตรง

2
สถานที่เกิด,สถานที่จร ประเทศไทย เลือกจังหวัด อำเภอ หรือคลิกพิกัด จากแผนที่ให้ถูกต้อง , ต่างประเทศ เลือกประเทศ กรอกพิกัดหรือเลือกจากแผนที่ ระบบจะแสดงเวลามาตรฐาน (UTC) และเวลาออมแสง เบื้องต้นให้อัตโนมัติ , ในประเทศที่มีการปรับเวลาออมแสง จะใช้เฉพาะบางช่วงเวลาเท่านั้น ให้ตรวจสอบร่วมกับวันเดือนปี กรอกแก้ไขโซนเวลาและเวลาออมแสง ให้ถูกต้อง

3
วันจร คือวันที่ต้องการทำนาย เลือกวันเวลาปัจจุบันเพื่อทำนายดวงช่วงนี้ , คำทำนายปีหน้าเลือกวันจร 1 มิถุนายน พ.ศ.2565 เป็นต้น

แจ้งปัญหาการใช้งาน แนะนำฟังก์ชั่นเพิ่มเติม โปรด ติดต่อเรา , บันทึกการอัปเดท

อ่าน ใช้งาน ดูดวง โหราศาสตร์พระเวท แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   Reviews 5.00 จาก 12 รีวิว.