ดูดวงโหราศาสตร์พระเวท

โหราศาสตร์เป็นศาสตร์เกี่ยวกับการทำนายอนาคต ทำนายโชคชะตาของบุคคล ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ของบ้านเมืองและของโลก วิชาโหราศาสตร์พระเวท (Vedic Astrology) หรือโหราศาสตร์ภารตะ เป็นระบบหนึ่งของโหราศาสตร์ การทำนายใช้ตำแหน่งดวงดาวจริงบนท้องฟ้า โดยนำวันเดือนปีเวลาสถานที่ มาคำนวณตำแหน่งดาวทางดาราศาสตร์รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ผูกดวงชะตาและทำนาย

โหราศาสตร์และดาราศาสตร์ เริ่มมีบันทึกเกิดในยุคบาบิโลน อียิปต์โบราณ กรีก มีการพัฒนาเผยแพร่ผ่านยุค ผ่านการปกครอง ผ่านการเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน ไปในหลายภูมิภาคสืบทอดเรื่อยมา โหราศาสตร์แบ่งตามระบบจักรราศีได้ 2 ระบบ คือ "สายนะ" หรือระบบจักรราศีเคลื่อนที่ (Tropical Zodiac) ใช้ใน โหราศาสตร์ดั้งเดิม โหราศาสตร์สากล (Classical/Traditional Astrology) และ "นิรายนะ" หรือระบบจักรราศีคงที่ (Fixed/Sidereal Zodiac) ใช้ใน โหราศาสตร์ตะวันออก โหราศาสตร์ไทย โหราศาสตร์พระเวท

ระบบจักรราศีทั้ง 2 มีจุดกำเนิดเดียวกัน สันนิษฐานว่าระบบสายนะและองค์ความรู้โลกตะวันตก เริ่มมาเผยเพร่ทางตะวันออกหลังช่วงสงครามสมัยกรีก พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช เข้าตีบริเวณลุ่มแม่น้ำสินธุ แคว้นปัญจาบ ทางตะวันออกของอินเดีย ประมาณปี พ.ศ.217 ในช่วงปี พ.ศ.828 ทั้ง 2 ระบบจุดเริ่มต้นราศีเมษหรือจุดเมษเป็นตำแหน่งเดียวกัน คือ ใช้ดาวจิตตรา (Spica/รวงข้าว) หรือจุดศารทวิษุวัต (Autumnal Equinox) กำหนดเล็งจุดเมษหรือจุดวสันตวิษุวัต (Vernal Equinox)

เมื่อเวลาผ่านไป ด้วยแกนโลกที่เอียงและหมุนเหวี่ยง (Precession) ส่งผลให้จุดเมษมีการเคลื่อนที่ แนวคิดโหราศาสตร์ระบบนิรายนะใช้ตำแหน่งจุดเมษแบบเดิม ส่วนโหราศาสตร์ระบบสายนะใช้ตามท้องฟ้าหรือจุดเมษที่เปลี่ยนไป โดยจุดเมษเคลื่อนประมาณ 1 องศาทุก ๆ 72 ปี (ปีละประมาณ 50 พิลิปดา) ปัจจุบันดาวบนฟ้าดวงเดียวกัน เห็นตำแหน่งเดียวกัน แต่ องศา ราศี ที่อ่านได้ทั้งสองระบบมีค่าต่างกัน (อายนางศะ) ในส่วนการทำนายปรัชญา แนวคิด กฏเกณฑ์พื้นฐานทั้ง 2 ระบบคล้าย ๆ กันมีการพัฒนาเครื่องมือแยกย่อยไป ตามแต่ละระบบ

โหราศาสตร์ 2 ระบบนี้จุดที่แตกต่างสังเกตได้ง่าย คือ จุดเริ่มราศีไม่ตรงกัน โหราศาสตร์สากลหรือแบบสายนะใช้จักรราศีที่อ้างอิงฤดูกาล อาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีเมษ ประมาณวันที่ 20-22 มีนาคม (เส้นสุริยวิถี ตัดเส้นศูนย์สูตรฟ้า ทางดาราศาสตร์) โหราศาสตร์ไทยหรือแบบนิรายนะ อาทิตย์ยกเข้าสู่ราศีเมษ ประมาณวันที่ 16-17 เมษายน ตำแหน่งดาวบนฟ้าดวงเดียวกัน แต่จุดนับราศีต่างกัน ตำแหน่งราศีที่อ่านได้จึงต่างกัน

สำหรับตำแหน่งดาวหรือสมผุสดาวในโหราศาสตร์พระเวท (Vedic Astrology) ปฏิทินที่นิยมใช้มี 2 แบบ คือ [1]. ปฏิทินโหราศาสตร์ นิรายนะวิธี เป็นปฏิทินที่คำนวณระบบดาราศาสตร์สากล นิรายนะวิธี ตัดอายนางศะ แบบลาหิรี (Lahiri) มีสมผุสดาว 12 ดวง นอกจากนี้โปรแกรมมีอายนางศะแบบอื่น ๆ ให้เลือก เช่น กฤษณะมูรติ, จิตรปักษ์ , รามณะ, ฟาแกน/แบรดลีย์ฯ [2]. ปฏิทินโหราศาสตร์ไทย สุริยยาตร์ เป็นปฏิทินแบบดั้งเดิมของโหรไทยในสมัยก่อน คำนวณจากคัมภีร์สุริยยาตร์และคัมภีร์มานัตต์ แบบเดียวกับคัมภีร์สุริยสิทธานตะ (Surya Siddhanta) ของอินเดียโบราณ มีสมผุสดาว 10 ดวง อาทิตย์-มฤตยู เฉพาะเกตุที่มีสูตรคำนวณเฉพาะ

โหราศาสตร์พระเวท (Vedic Astrology) ในอินเดียมีเครื่องมือมากมายหลายสำนัก หลายภูมิภาคแตกต่างกัน โปรแกรมโหราศาสตร์พระเวทนี้ จะมีปกรณ์เฉพาะโหราศาสตร์พระเวทที่นิยมใช้ในไทย เช่น วิมโสตรีทศา 120 ปี 4 ระดับ, อัษโตตรีทศา 108 ปี 4 ระดับ, ครหสนธิ, โหรายาม, จักรราศีวิภาค, กรันติ, แลตติจูด, นวางค์จักร, ตรียางค์จักร, แสดงบุษกรนวางศ์ นวางค์มรณะ ตรียางค์มรณะ ฤกษ์พิษ มรณะองศา, มุมสัมพันธ์ และดวงจรแบบต่าง ๆ ตารางมุมสัมพันธ์และดวงจร, ศูนย์รังสี, ตารางองศาสรุป, เปรียบเทียบปฏิทิน สมผุสดาว ลัคนา แต่ละแบบ, กราฟดาว วันเวลาย้ายราศี สามารถตั้งค่าเฉพาะได้ เป็นต้น

จุดประสงค์หลัก ในการพัฒนาโปรแกรมโหราศาสตร์พระเวทนี้ คือเพื่อเผยแพร่วิชาฯ ให้รู้จักในกลุ่มกว้าง หากมีแต่เครื่องมือภาคคำนวณ ตัวเลข องศา ราศี เพียงอย่างเดียว อาจดูไม่น่าสนใจและยากเกินไปสำหรับผู้ใช้ทั่วไป จึงได้เพิ่มคำทำนายพื้นฐานในเบื้องต้น พอแนวทาง ไม่ได้ผสมดาวตีความหมายในทุกมิติตามตำรา แต่หากมีความรู้ทางโหราศาสตร์บ้าง ก็สามารถนำความหมายของดาว ราศี เรือนชะตา การทำมุม มาผสมคำทำนาย ให้เหมาะสม ให้น้ำหนักคำทำนายว่าชะตาดีร้ายเด่นด้อยในเรื่องใดบ้าง


ชื่อ-สกุล :
วันเดือนปีเกิด 1 :
เวลา
น.
สถานที่เกิด 2 :
แผนที่
ละติจูด :   ลองจิจูด :   UTC :  
ต่างประเทศ
วันจร/วันที่ทำนาย 3 :
เวลา
น.
สถานที่จร 2 :
แผนที่
ละติจูด :   ลองจิจูด :   UTC :  
ต่างประเทศ
ปฏิทิน ลัคนา
ปฏิทินโหราศาสตร์ นิรายนะวิธี ลาหิรี (Lahiri) ☆ , ลัคนาเวลานักษัตร ☆
 
1
วันที่ เลือกปี พ.ศ. โดยใช้ ปี ค.ศ.+543 , เวลาเกิด ให้กรอกวันเวลาประเทศนั้น ๆ เช่น เกิดในประเทศไทยกรอกวันเวลาตามสูติบัตร (UTC+07:00) , เกิดต่างประเทศ กรอกเวลา ตามเวลามาตรฐาน (UTC) ของประเทศ เมือง หรือสถานที่เกิดนั้น ๆ , หากไม่ทราบเวลาเกิดให้ประมาณเวลาที่ใกล้เคียงที่สุด , ดูดวงโหราศาสตร์พระเวท เวลาเกิด สำคัญมาก มีผลต่อการวางลัคนา และคำทำนายโดยตรง

2
สถานที่เกิด,สถานที่จร ประเทศไทย เลือกจังหวัด อำเภอ หรือคลิกพิกัด จากแผนที่ให้ถูกต้อง , ต่างประเทศ เลือกประเทศ กรอกพิกัดหรือเลือกจากแผนที่ ระบบแสดงเวลามาตรฐาน (UTC) และเวลาออมแสง เบื้องต้นให้อัตโนมัติ , ในประเทศที่มีการปรับเวลาออมแสง ใช้เฉพาะบางช่วงเวลาเท่านั้น ให้ตรวจสอบร่วมกับวันเดือนปี กรอกแก้ไขโซนเวลาและเวลาออมแสง ให้ถูกต้อง

3
วันจร คือวันที่ต้องการทำนาย เลือกวันเวลาปัจจุบันเพื่อทำนายดวงช่วงนี้ , คำทำนายปีหน้าเลือกวันจร 1 มีนาคม พ.ศ.2567 เป็นต้น

แจ้งปัญหาการใช้งาน แนะนำฟังก์ชั่นเพิ่มเติม โปรด ติดต่อเรา , บันทึกการอัปเดท

อ่าน ใช้งาน ดูดวง โหราศาสตร์พระเวท แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   5.00 จาก 15 รีวิว