อีเมล
รหัสผ่าน 

ดูดวงเซียมซี เสี่ยงเซียมซี

เซียมซี วัดระฆังโฆสิตาราม (บางกอกน้อย) จ.กรุงเทพฯ

วัดระฆังโฆสิตาราม ตั้งอยูที่ เลขที่ ๒๕๐ ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย ด้านหน้าวัด ทิศตะวันออกจดแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งตะวันตก ตรงกันข้ามท่าช้างวัดหลวงมีท่าเรือข้ามฝากถึงกัน

เดิมชื่อว่า "วัดบางหว้าใหญ่" มีมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา แต่ได้รับการปฏิสังขรณ์ และยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สาเหตุที่ได้ชื่อว่า "วัดระฆัง" เนื่องจากในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช มีการขุดพระระฆังใบหนึ่งมีเสียงไพเราะมาก ซึ่งโปรดให้นำไปไว้ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และทรงสร้างระฆังชดเชย ๕ ใบ
วัดนี้เป็นพระอารามหลวงชั้นโท เป็นวรมหาวิหารที่มีความสำคัญมาก เนื่องจากเคยเป็นสำนักแห่งสมเด็จพระสังฆราชและสมเด็จพระราชาคณะ ในสมัยรัตนโกสินทร์หลายองค์ มีพระอุโบสถซึ่งมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามมาก พระวิหาร หอระฆัง และพระปรางค์ก็น่าชมเช่นกัน

วัดนี้มีชื่อเสียงมากอีกอย่างหนึ่ง เนื่องจากเคยเป็นที่ประทับของ "สมเด็จพระพุทธาจารย์ (โต พรหมรังสี)" พระเถระผู้แตกฉานในพระไตรปิฎกและทรงคุณทางวิปัสสนา พระเครื่องสมเด็จวัดระฆังของท่านเป็นที่นิยมว่าศักดิ์สิทธิ์ล้ำค่ายิ่ง

สามารถเดินทางโดยรถประจำทางสาย ๑๙, ๕๗ หรือมาทางเรือโดยเรือด่วนเจ้าพระยา ลงที่ท่าวังหลัง หรือข้ามฟากที่ท่าช้าง แล้วขึ้นที่ท่าเรือวัดระฆัง รถส่วนตัวใช้เส้นมาทาง ถ.จรัญสนิทวงศ์ เลี้ยวเข้า ถ.พรานนก ขับตรงมาถึง แยก รพ.ศิริราช ให้เลี้ยวขวา ประมาณ ๕๐๐ม. ซ้ายมือตรงสะพานลอยจะมีซุ้มประตูวัดวัดระฆังโฆสิตาราม
ก่อนเสี่ยงทายเซียมซี ตั้งจิตให้เป็นสมาธิ โดยหลับตาหายใจเข้า-ออกลึก ๆ สัก 1 นาที หรือจนรู้สึกว่าจิตใจสงบแล้ว พร้อมแล้ว ค่อยเริ่มเสี่ยงทาย หากท่านไม่สะดวกเรื่องเวลา เร่งรีบ หรือมีภารกิจอื่นที่ต้องทำ มีเสียงดังรบกวน ไม่มีสมาธิแนะนำให้เสียงทายภายหลังจะดีกว่า เมื่อใจสงบเป็นสมาธิดีแล้ว ให้ตั้งจิตอธิษฐานระลึกเสมือนท่านอยู่ที่ วัดระฆังโฆสิตาราม (บางกอกน้อย) จ.กรุงเทพฯ แล้วอธิษฐานดังนี้

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _____ (บอกชื่อของท่าน) _____ เกิดวันที่ _____ เดือน ____________ พ.ศ. _____ ขอตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดระฆังโฆสิตาราม (บางกอกน้อย) จ.กรุงเทพฯและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคารพนับถือ _____ (บอกชื่อของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เคารพนับถือ) _____ ขออาศัยบารมีของท่านทั้งหลาย ช่วยเปิดชะตาทำนายเสี่ยงโชคให้ข้าพเจ้า บอกกล่าวเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นผ่านเซียมซีนี้ด้วยเทอญ


ตั้งจิตอธิษฐานเพ่งระลึกถึงเรื่องราว บุคคล หรือที่เกี่ยวข้องกับคำถาม แล้วให้เขย่าเสี่ยงเซียมซี โดย คลิกรูปเซียมซีด้านล่าง รอสักครู่ ได้หมายเลขอะไรก็อ่านใบเซียมซีเฉพาะเรื่องนั้น ๆ ซึ่งเป็นคำทำนายรวมของเรื่องนั้น ๆ ว่าดีหรือไม่อย่างไร .... คลิกเซียมซีด้านล่าง >>

หากต้องการถามคำถามอื่น ๆ ให้กลับมาเริ่ม คลิกรูปเซียมซี โดยตั้งจิตเพ่งระลึกถึงเรื่องราวถามคำถามใหม่ ไม่ต้องกล่าวคำอธิษฐานซ้ำ ตั้งจิตถามคำถามเป็นข้อ ๆ ทีละคำถามได้เลย ในการเสี่ยงเซียมซีแต่ละครั้ง ควรเลือกเฉพาะคำถามที่สำคัญ 1 - 3 เรื่องเท่านั้น

เซียมซีในรูปแบบออนไลน์ซึ่งอ้างอิงจากใบเซียมซีจริงชุดนี้ มายโหรา.คอม ขอจัดทำเผยแพร่เพื่อถวายวัดระฆังโฆสิตาราม (บางกอกน้อย) จ.กรุงเทพฯ

อ่าน ใช้งาน ดูดวง เสี่ยงเซียมซี แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   Reviews 4.99 จาก 878 รีวิว.