อีเมล
รหัสผ่าน 

ดูดวงเซียมซี เสี่ยงเซียมซี

เซียมซี วัดสุนทรธรรมทาน (วัดแคนางเลิ้ง) จ.กรุงเทพฯ

วัดสุนทรธรรมทาน เป็นวัดราษฎร์ มีชื่อเรียกเดิม ๒ ชื่อคือ วัดแค และ วัดสนามกระบือ ที่มาของชื่อ วัดแค สันนิษฐานว่า เพี้ยนมาจากคำว่า วัดแค่ ซึ่งแปลว่า วัดใกล้ ๆ ตามสำเนียงพูดของคนปักษ์ใต้ที่อาศัยอ่ยู่ในบริเวณนี้ ส่วนชื่อ วัดสนามกระบือ เพราะวัดตั้งอยู่ในบริเวณที่เริยกกันว่า ตำบลสนามกระบือ ในสมัยรัชกาลที่ ๓ ทรงพระกระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานที่ดินบริวณนี้ให้เป็นที่ตั้งบ้านเรือนของชาวไทยและมุสลิม ซึ่งอพยพมาจากภาคใต้ มีตำนานว่า พระยาจ่าแสนยากร ได้พบพระพุทธรูปจมอยู่ใต้น้ำที่ตำบลบางคอแหลม จึงอุทิศบ้านให้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป และได้สร้างเป็นวัด ขึ้ในเวลาต่อมา พระยาสมบัติยาภิบาล ได้ถวายบ้าและที่ดินให้วัดอีก ในสมัยรัชกาลที่ ๔ พระเจ้าบระมวงศเธอ กรมหมื่น สุนทรธิบดี พระราชโอรสในรัชกาลที่ ๓ และ พระธรรมทานาจารย์ เจ้าอาวาส วัดสระเกศวรมหาวิหาร ร่วมกันบูรณะปฏิสังขรณ์ วัดได้รับพระราชทานนามใหม่ จากการนำพระนามของทั้งสองท่านมารวมกัน เป็น วัดสุนทรธรรมทาน พระอุโบสถมีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมทรงไทย มีชานกำแพงแก้วล้อมรอบ หลังคาลด ๓ ชั้น บานประตูหน้าต่างแกะสลักลงรักปิดทอง
ก่อนเสี่ยงทายเซียมซี ตั้งจิตให้เป็นสมาธิ โดยหลับตาหายใจเข้า-ออกลึก ๆ สัก 1 นาที หรือจนรู้สึกว่าจิตใจสงบแล้ว พร้อมแล้ว ค่อยเริ่มเสี่ยงทาย หากท่านไม่สะดวกเรื่องเวลา เร่งรีบ หรือมีภารกิจอื่นที่ต้องทำ มีเสียงดังรบกวน ไม่มีสมาธิแนะนำให้เสียงทายภายหลังจะดีกว่า เมื่อใจสงบเป็นสมาธิดีแล้ว ให้ตั้งจิตอธิษฐานระลึกเสมือนท่านอยู่ที่ วัดสุนทรธรรมทาน (วัดแคนางเลิ้ง) จ.กรุงเทพฯ แล้วอธิษฐานดังนี้

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _____ (บอกชื่อของท่าน) _____ เกิดวันที่ _____ เดือน ____________ พ.ศ. _____ ขอตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดสุนทรธรรมทาน (วัดแคนางเลิ้ง) จ.กรุงเทพฯและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคารพนับถือ _____ (บอกชื่อของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เคารพนับถือ) _____ ขออาศัยบารมีของท่านทั้งหลาย ช่วยเปิดชะตาทำนายเสี่ยงโชคให้ข้าพเจ้า บอกกล่าวเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นผ่านเซียมซีนี้ด้วยเทอญ


ตั้งจิตอธิษฐานเพ่งระลึกถึงเรื่องราว บุคคล หรือที่เกี่ยวข้องกับคำถาม แล้วให้เขย่าเสี่ยงเซียมซี โดย คลิกรูปเซียมซีด้านล่าง รอสักครู่ ได้หมายเลขอะไรก็อ่านใบเซียมซีเฉพาะเรื่องนั้น ๆ ซึ่งเป็นคำทำนายรวมของเรื่องนั้น ๆ ว่าดีหรือไม่อย่างไร .... คลิกเซียมซีด้านล่าง >>

หากต้องการถามคำถามอื่น ๆ ให้กลับมาเริ่ม คลิกรูปเซียมซี โดยตั้งจิตเพ่งระลึกถึงเรื่องราวถามคำถามใหม่ ไม่ต้องกล่าวคำอธิษฐานซ้ำ ตั้งจิตถามคำถามเป็นข้อ ๆ ทีละคำถามได้เลย ในการเสี่ยงเซียมซีแต่ละครั้ง ควรเลือกเฉพาะคำถามที่สำคัญ 1 - 3 เรื่องเท่านั้น

เซียมซีในรูปแบบออนไลน์ซึ่งอ้างอิงจากใบเซียมซีจริงชุดนี้ มายโหรา.คอม ขอจัดทำเผยแพร่เพื่อถวายวัดสุนทรธรรมทาน (วัดแคนางเลิ้ง) จ.กรุงเทพฯ

อ่าน ใช้งาน ดูดวง เสี่ยงเซียมซี แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   Reviews 4.99 จาก 878 รีวิว.