ดูดวงเซียมซี เสี่ยงเซียมซี

เซียมซี ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จ.กรุงเทพฯ

ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บริเวณมุมด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของสนามหลวง ตรงข้ามพระบรมมหาราชวัง ถนนมหาไชย เขตพระนคร เป็นที่เคารพสักการะขอผู้คนทั่วไป ผู้คนโดยมากจะมากราบไหว้ขอพร ตัดเคราะห์ ต่อชะตา เสริมวาสนา บารมี ให้ชีวิตมั่นคง มีหลักชัยในชีวิต

ในการสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๑ ได้โปรดเกล้าให้กระทำพิธียกเสาหลักเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อที่มีมาแต่โบราณ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๓๒๕ เวลา ๐๖.๔๕ น. ต่อมาในรัชกาลที่ ๔ ได้โปรดเกล้าฯ ให้บูรณะซ่อมแซมใหม่เมื่อ พ.ศ. ๑๒๖๔ เสาหลักเมืองสร้างด้วยไม้ชัยพฤกษ์ สูงพ้นดิน ๑๐๘ นิ้ว ส่วนที่ฝังอยู่ในดินยาว ๑๙ นิ้ว มียอดสวมลงบนเสา ลงรักปิดทองสำหรับบรรจุชะตาเมือง สำหรับผู้ที่สนใจไปสักการบูชาศาลหลักเมืองเปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๕.๓๐-๑๙.๓๐ น.
ก่อนเสี่ยงทายเซียมซี ตั้งจิตให้เป็นสมาธิ โดยหลับตาหายใจเข้า-ออกลึก ๆ สัก 1 นาที หรือจนรู้สึกว่าจิตใจสงบแล้ว พร้อมแล้ว ค่อยเริ่มเสี่ยงทาย หากท่านไม่สะดวกเรื่องเวลา เร่งรีบ หรือมีภารกิจอื่นที่ต้องทำ มีเสียงดังรบกวน ไม่มีสมาธิแนะนำให้เสียงทายภายหลังจะดีกว่า เมื่อใจสงบเป็นสมาธิดีแล้ว ให้ตั้งจิตอธิษฐานระลึกเสมือนท่านอยู่ที่ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จ.กรุงเทพฯ แล้วอธิษฐานดังนี้

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _____ (บอกชื่อของท่าน) _____ เกิดวันที่ _____ เดือน ____________ พ.ศ. _____ ขอตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จ.กรุงเทพฯและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคารพนับถือ _____ (บอกชื่อของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เคารพนับถือ) _____ ขออาศัยบารมีของท่านทั้งหลาย ช่วยเปิดชะตาทำนายเสี่ยงโชคให้ข้าพเจ้า บอกกล่าวเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นผ่านเซียมซีนี้ด้วยเทอญ


ตั้งจิตอธิษฐานเพ่งระลึกถึงเรื่องราว บุคคล หรือที่เกี่ยวข้องกับคำถาม แล้วให้เขย่าเสี่ยงเซียมซี โดย คลิกรูปเซียมซีด้านล่าง รอสักครู่ ได้หมายเลขอะไรก็อ่านใบเซียมซีเฉพาะเรื่องนั้น ๆ ซึ่งเป็นคำทำนายรวมของเรื่องนั้น ๆ ว่าดีหรือไม่อย่างไร .... คลิกเซียมซีด้านล่าง >>

หากต้องการถามคำถามอื่น ๆ ให้กลับมาเริ่ม คลิกรูปเซียมซี โดยตั้งจิตเพ่งระลึกถึงเรื่องราวถามคำถามใหม่ ไม่ต้องกล่าวคำอธิษฐานซ้ำ ตั้งจิตถามคำถามเป็นข้อ ๆ ทีละคำถามได้เลย ในการเสี่ยงเซียมซีแต่ละครั้ง ควรเลือกเฉพาะคำถามที่สำคัญ 1 - 3 เรื่องเท่านั้น

เซียมซีในรูปแบบออนไลน์ซึ่งอ้างอิงจากใบเซียมซีจริงชุดนี้ มายโหรา.คอม ขอจัดทำเผยแพร่เพื่อถวายศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จ.กรุงเทพฯ

อ่าน ใช้งาน ดูดวง เสี่ยงเซียมซี แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   Reviews 4.99 จาก 879 รีวิว.