ตั้งชื่อ ตั้งชื่อลูก เปลี่ยนชื่อ ชื่อมงคล

ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ เกิดวันพุธ(กลางคืน) ตามหลักทักษาฯ

โดยทั่วไปการตั้งชื่อบุคคลที่เกิดวันพุธ(กลางคืน)นั้น ตามที่โบราณาจารย์ท่านได้กำหนด นิยมยึดถือปฏิบัติกันมากที่สุด จะต้องใช้ความหมายของทักษาที่ดี โดยยึดทักษาปกรณ์เป็นหลัก คือ ต้องใช้อักขระในวรรค บริวาร ,อายุ ,เดช, ศรี ,มูละ ,อุตสาหะ หรือมนตรีเท่านั้น เกิดวันพุธ(กลางคืน) ห้าม อักขระวรรคกาลกิณี คือ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม   โดยเด็ดขาด ชื่อที่ดีควรมีภาษาและความหมายที่ดี ความยาว 2-4 พยางค์ มีอักขระในวรรค/ทักษาอื่น ๆ รวม ๆ กันอยู่ในชื่อ เมื่อได้ชื่อตามหลักตามหลักทักษาปกรณ์แล้ว ก็ควรนำไปตรวจสอบตาม หลักวิชาเลขศาสตร์ และ อายตนะ 6 ดูว่าผลทำนายรวม ดีหรือเสียอย่างไร เพื่อเลือกชื่อที่ดีที่สุด

การตั้งชื่อตามหลักทักษาปกรณ์ เกิดวันพุธ(กลางคืน)เพศชายนิยมใช้อักขระ วรรคเดช (อ สระ) นำหน้าหรือตามหลัง เพศหญิงนิยมใช้ วรรคศรี (ก ข ค ฆ ง) นำหน้าหรือตามหลัง หรือใช้อักขระวรรคอื่น ๆ นำหน้าชื่อก็ได้ เพื่อเป็นการแก้ข้อบกพร่องหรือส่งเสริมในเรื่องต่าง ๆ ตามความหมายของวรรคนั้น ๆ

เมื่อได้ชื่อตามหลักตามหลัก ทักษาปกรณ์ แล้ว เพื่อความเป็นศิริมงคลควรนำชื่อไปตรวจสอบคำทำนายตาม หลักวิชาเลขศาสตร์ และ อายตนะ 6 ดูว่าผลทำนาย ภาพรวมว่าดีหรือไม่อย่างไร เพื่อเลือกชื่อที่ดีที่สุด
บริวาร
(คชนาม)
ย ร ล ว
อายุ
(อัชชนาม)
ศ ษ ส ห ฬ ฮ
เดช
(ครุฑนาม)
อ สระ
กาลกิณี
(มุสิกนาม)
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
วันพุธ
(กลางคืน)
ศรี
(พยัคฆ์นาม)
ก ข ค ฆ ง
มนตรี
(นาคนาม)
ด ต ถ ท ธ น
อุตสาหะ
(โสณนาม)
ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
มูลละ
(ราชสีนาม)
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
เกิด 'วันพุธ(กลางคืน)' วิเคราะห์ทำนายจากข้อมูลชื่อฟรี 5,000 ชื่อ จะมีชื่อให้เลือก 1,388 ชื่อ , หากวิเคราะห์ทำนายจากข้อมูลชื่อทั้งหมด 48,190 ชื่อ จะมีชื่อดี ๆ เป็นมงคล ชื่อใหม่ ๆ ตามสมัยนิยม ให้เลือกกว่า 4,575 ชื่อ , การเข้าใช้ข้อมูลชื่อทั้งหมดใช้ 20 เครดิต (≈ 84 บาท) ไม่จำกัดจำนวนครั้งหรือเงื่อนไขค้นหา ใช้ได้ 24 ชั่วโมง นับจากเวลาเริ่มใช้ครั้งแรก , สนใจใช้บริการให้ สมัครสมาชิก , สั่งซื้อเครดิต หรือ ดู ช่วยเหลือ
เกิด 'วันพุธ(กลางคืน)' วิเคราะห์ทำนายชื่อ จากข้อมูลชื่อฟรี 5,000 ชื่อ พบ 1,388 ชื่อ , วิเคราะห์ทำนายเฉพาะชื่ออย่างเดียว (ไม่รวมนามสกุล)
ตรวจสอบความหมาย คำนามเฉพาะ คำสมาส คำสนธิ เพิ่มเติมจาก พจนานุกรม ไทย-ไทย , คลิก ทำเครื่องหมายหน้าชื่อเพื่อเปรียบเทียบ , คลิกชื่อ เพื่อดูคำทำนายชื่อ+นามสกุล อย่างละเอียด
เริ่มตั้งชื่อใหม่
วิเคราะห์ทำนายชื่อ ตั้งชื่อ ตามหลักทักษา, เลขศาสตร์ และ อายตนะ 6
ชื่อสำหรับคน เกิด 'วันพุธ(กลางคืน)'
อักขระทักษา ผลทำนาย
เฉพาะชื่อ
บริวาร
อายุ
เดช
ศรี
มูละ
อุตสาหะ
มนตรี
มนตรี
  ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
เลขศาสตร์ อายตนะ 6
กะ - หนก - จัน
พระจันทร์ดั่งทองคำ
36
8
กะ - หนก - นุช
หญิงผู้มีค่าดั่งทองคำ
15
1
กะ - หนก - ลัก
ลักษณะดุจทอง
36
6
กะ - หรก - วัด
ฝนลูกเห็บ
24
9
กอน
การกระทำ
19
8
กอ - ระ - ทัก
ถนัดมือ ทำการคล่องแคล่ว
24
1
กอ - ระ - ริด
สุกสว่างด้วยรัศมี
9
1
กอ - ระ - วัน
มีผิวพรรณงดงาม
24
8
กรอง - แก้ว
ถักทอด้วยเพชรพลอย คัดสรรอย่างละเอียดจากของมีค่าสูงส่ง
24
6
กริด - ไช
กระทำชนะแล้ว
19
9
กริด - ติ - กา
ดาวลูกไก่
14
8
กริด - ตะ - นัน
ผู้มีประสบการณ์อันยิ่งใหญ่
19
9
กริด - ติ - เดด
ผู้มีอำนาจและมีความสร้างสรรค์
14
1
กริด
เล็ก บาง น้อย
9
9
กริ - สิ - กอน
เกษตรกร
15
6
กะ - วิน - นาด
ผู้มีที่พึ่งอันดีงาม
23
6
กะ - วิ - สะ - รา
จอมกวี ยอดผู้ฉลาด
23
9
กะ - วี - วัด
กวี ผู้เจริญ
42
2
กะ - สิ - ติ - ทอน
ผู้ทรงโลกไว้คือ ภูเขา
24
8
กะ - สิ - รา
น้ำนม
14
6
ก่อ - กาน
ริเริ่มให้เกิดมีขึ้น
14
6
ก่อ - กุ - สน
สร้างความดี
23
9
ก่อ - เริก
ริเริ่มให้เกิดมีเวลาหรือคราวภาวะที่ดี
23
9
กัน - ยา
สาวรุ่น
14
1
กัน - ติ - กา
ผู้กระทำ
19
6
กัน - ที
นักปราชญ์ผู้น่ารัก
46
9
กัน - ติ - นัน
ยินดีในความรัก
41
8
กัน - ทอน
ซอกเขา ลำธาร ถ้ำ
15
2
กัน - ยะ - กอน
สร้างสิริมงคล สร้างความสุขสมบูรณ์พูนสุข
23
1
กัน - ยะ - นา
หญิงสาว
24
8
กัน - สิ - นี
สาวงามผู้ไร้โรค สาวงามผู้สามารถ
50
8
กัน - ยิ - กา
หญิงสาว สาวพรหมจารี
24
1
กัน - ชะ - นา
ผู้สำเร็จ
19
6
กาน
ลูกศร ลำต้นของต้นไม้ ตอนหนึ่งของหนังสือ
19
1
กาน - ดา
หญิงที่รัก
9
2
กาน - ระ - วี
พระอาทิตย์ที่น่ารัก พระอาทิตย์งดงาม
36
8
กิด - ติ
คำเล่าลือ คำสรรเสริญ
15
2
กิด - ติ - ทอน
ทรงเกียรติ
23
6
กิด - ติ - สัก
ผู้มีอำนาจและความสามารถ
41
9
กิ - ระ - นา
รัศมีเรืองรอง
15
2
กุน - จิ - รา
มีตระกูลอันมั่นคง ตระกูลที่ตั้งอยู่ตลอดกาลนาน
23
2
กุน - นิ - ดา
ผู้นำตระกูล ผู้ได้รับการแนะนำในตระกูล
19
2
กุน - ละ - โรด
ตระกูลรุ่งโรจน์
36
6
กุ - ลิด - สะ - รา
ผู้เป็นใหญ่ในตระกูล
24
6
กุ - สน
สิ่งที่ที่ชอบ บุญ
15
9
เก - นิ - กา
พลับพลาที่ประทับของพระราชา
14
2
เกรียง - สัก
ผู้มีอำนาจ
50
1
เก - สอน
ส่วนในของดอกไม้
14
9
เกด - สะ - รา
เกสรดอกไม้
15
6
เกียด - ติ - สัก
เกียรติตามฐานะ
55
2
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   . . .   46   47   48   หน้าถัดไป ❯
วิเคราะห์ทํานายชื่อ จากข้อมูลชื่อ 5,000 ชื่อ พบ 2,359 ชื่อ , แสดงชื่อ 1 - 50 , หน้า 1/48 , ไปยังหน้า 
คำแนะนำในการตั้งชื่อ เลือกชื่อ (เฉพาะชื่อ ไม่รวมนามสกุล)
1. ก่อนเริ่มตั้งชื่อ ควร ตรวจสอบวันเดือนปีเกิด ตามเงื่อนไขทางโหราศาสตร์/จันทรคติ เพราะการนับวันทางจันทรคติ จะต่างกับสูติบัตร
2. การตั้งชื่อตามวันเกิด ชื่อที่แสดงได้กรองชื่อที่มีอักขระกาลกิณีออกให้แล้ว หากใช้เฉพาะทักษาปกรณ์ พิจารณาเลือกได้ทันที
3. สัญลักษณ์ : ดีมาก , : ดี , : พอใช้ กำหนดระดับ จากคุณภาพคำทำนาย , : ชื่อผู้ชาย , : ชื่อผู้หญิง , : ชื่อจากผู้ใช้ (ตรวจสอบแล้ว)
4. หากต้องการ ชื่อ+นามสกุล ตามหลักทักษา , เลขศาสตร์ , อายตนะ 6 แนะนำให้เลือก เลือกวันเกิด กรอกนามสกุล , เริ่มตั้งชื่อใหม่
5. ก่อนตัดสินใจเลือกชื่อ ให้คลิ๊กที่ชื่อเพื่อดูคำทำนาย เปรียบเทียบภาพรวมคำทำนาย ตรวจสอบดูความหมายอีกครั้ง
อ่าน ใช้งาน ดูดวง ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   4.96 จาก 465 รีวิว