ตั้งชื่อ ตั้งชื่อลูก เปลี่ยนชื่อ ชื่อมงคล

ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ เกิดวันพุธ(กลางคืน) ตามหลักทักษาฯ

โดยทั่วไปการตั้งชื่อบุคคลที่เกิดวันพุธ(กลางคืน)นั้น ตามที่โบราณาจารย์ท่านได้กำหนด นิยมยึดถือปฏิบัติกันมากที่สุด จะต้องใช้ความหมายของทักษาที่ดี โดยยึดทักษาปกรณ์เป็นหลัก คือ ต้องใช้อักขระในวรรค บริวาร ,อายุ ,เดช, ศรี ,มูละ ,อุตสาหะ หรือมนตรีเท่านั้น เกิดวันพุธ(กลางคืน) ห้าม อักขระวรรคกาลกิณี คือ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม   โดยเด็ดขาด ชื่อที่ดีควรมีภาษาและความหมายที่ดี ความยาว 2-4 พยางค์ มีอักขระในวรรค/ทักษาอื่น ๆ รวม ๆ กันอยู่ในชื่อ เมื่อได้ชื่อตามหลักตามหลักทักษาปกรณ์แล้ว ก็ควรนำไปตรวจสอบตาม หลักวิชาเลขศาสตร์ และ อายตนะ 6 ดูว่าผลทำนายรวม ดีหรือเสียอย่างไร เพื่อเลือกชื่อที่ดีที่สุด

การตั้งชื่อตามหลักทักษาปกรณ์ เกิดวันพุธ(กลางคืน)เพศชายนิยมใช้อักขระ วรรคเดช (อ สระ) นำหน้าหรือตามหลัง เพศหญิงนิยมใช้ วรรคศรี (ก ข ค ฆ ง) นำหน้าหรือตามหลัง หรือใช้อักขระวรรคอื่น ๆ นำหน้าชื่อก็ได้ เพื่อเป็นการแก้ข้อบกพร่องหรือส่งเสริมในเรื่องต่าง ๆ ตามความหมายของวรรคนั้น ๆ

เมื่อได้ชื่อตามหลักตามหลัก ทักษาปกรณ์ แล้ว เพื่อความเป็นศิริมงคลควรนำชื่อไปตรวจสอบคำทำนายตาม หลักวิชาเลขศาสตร์ และ อายตนะ 6 ดูว่าผลทำนาย ภาพรวมว่าดีหรือไม่อย่างไร เพื่อเลือกชื่อที่ดีที่สุด
บริวาร
(คชนาม)
ย ร ล ว
อายุ
(อัชชนาม)
ศ ษ ส ห ฬ ฮ
เดช
(ครุฑนาม)
อ สระ
กาลกิณี
(มุสิกนาม)
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
วันพุธ
(กลางคืน)
ศรี
(พยัคฆ์นาม)
ก ข ค ฆ ง
มนตรี
(นาคนาม)
ด ต ถ ท ธ น
อุตสาหะ
(โสณนาม)
ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
มูลละ
(ราชสีนาม)
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
เกิด 'วันพุธ(กลางคืน)' วิเคราะห์ทำนายจากข้อมูลชื่อฟรี 5,000 ชื่อ จะมีชื่อให้เลือก 3,765 ชื่อ , หากวิเคราะห์ทำนายจากข้อมูลชื่อทั้งหมด 48,190 ชื่อ จะมีชื่อดี ๆ เป็นมงคล ชื่อใหม่ ๆ ตามสมัยนิยม ให้เลือกกว่า 13,968 ชื่อ , การเข้าใช้ข้อมูลชื่อทั้งหมดใช้ 20 เครดิต (≈ 84 บาท) ไม่จำกัดจำนวนครั้งหรือเงื่อนไขค้นหา ใช้ได้ 24 ชั่วโมง นับจากเวลาเริ่มใช้ครั้งแรก , สนใจใช้บริการให้ สมัครสมาชิก , สั่งซื้อเครดิต หรือ ดู ช่วยเหลือ
เกิด 'วันพุธ(กลางคืน)' วิเคราะห์ทำนายชื่อ จากข้อมูลชื่อฟรี 5,000 ชื่อ พบ 3,765 ชื่อ , วิเคราะห์ทำนายเฉพาะชื่ออย่างเดียว (ไม่รวมนามสกุล)
ตรวจสอบความหมาย คำนามเฉพาะ คำสมาส คำสนธิ เพิ่มเติมจาก พจนานุกรม ไทย-ไทย , คลิก ทำเครื่องหมายหน้าชื่อเพื่อเปรียบเทียบ , คลิกชื่อ เพื่อดูคำทำนายชื่อ+นามสกุล อย่างละเอียด
เริ่มตั้งชื่อใหม่
วิเคราะห์ทำนายชื่อ ตั้งชื่อ ตามหลักทักษา, เลขศาสตร์ และ อายตนะ 6
ชื่อสำหรับคน เกิด 'วันพุธ(กลางคืน)'
อักขระทักษา ผลทำนาย
เฉพาะชื่อ
บริวาร
อายุ
เดช
ศรี
มูละ
อุตสาหะ
มนตรี
มนตรี
  ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
เลขศาสตร์ อายตนะ 6
ทะ - นิ - ดา
หนักแน่น
15
6
ทะ - เนด
ร่ำรวยสุด
24
1
ทะ - ยา - ดา
คิดถึง คิดคำนึง
15
8
ทะ - ระ - นัด
เข้มแข็ง สามารถ มีอำนาจ
24
6
ทัด
ความกล้าหาญ ความอหังการ
19
1
ทะ - ริด - สะ - ตา
กล้าหาญ
19
9
ทัด - ไช
ธงชัย
24
2
ทัน - ระ - ดี
มีความยินดีในสิริมงคล
24
1
ทัน - ยะ - ลัก
ลักษณะแห่งโชค ลักษณะแห่งสิริมงคล
41
2
ทัน - วะ - ไล
กำไลดีเลิศ
36
9
ทา - ตรี
แผ่นดิน
19
8
ทาน
ทรงไว้ ค้ำจุนหรือดำรงไว้
23
9
ทา - รน
ถือครอง
14
9
ทา - ระ - ตรี
ผู้ค้ำจุน
23
2
ทา - ราง - กูน
หนาดฝน
19
1
ทา - ริ - กา
ผู้อ่อนเยาว์
15
1
ทิด - ตะ - ยา
รู้ด้วยใจ
24
2
ที - ทัด
ให้ปัญญา
19
9
ที - ระ - ตา
บินดีในความรู้ ความเป็นนักปราชญ์
19
8
ที - ระ - ยา
ความฉลาด
24
1
ที - ระ - สัก
อำนาจของนักปราชญ์
41
8
ทุ - วะ - วิด
มีความรู้ยั่งยืน
23
9
ทุ - วา - นัน
มีความยินดียั้งยืน มีความสุขยั่งยืน
36
1
เทียน - ระ - วิด
นักปราชญ์
50
8
โท - ระ - นี
ไม่มีติดขัด
24
6
นง - ลัก
นางผู้มีลักษณะดี นางผู้มีขวัญดี
36
9
นะ - ตะ - กอน
นักฟ้อนรำ
19
9
นะ - ที - นด
แม่น้ำ
19
1
นอ - ระ - ไช
ชัยชนะของคน
23
6
นอ - ระ - วอน
คนผู้ประเสริฐ
19
1
นอ - ระ - วุด
ผู้เจริญ
23
9
นะ - รา - กอน
บ่อเกิดแห่งคน
15
1
นะ - รี - รัด
นางแก้ว นางผู้ประเสริฐ
41
6
นะ - วะ - ตา
ความสดชื่น
15
2
นะ - วะ - รัด
แก้ว ๙ อย่างคือ เพชร ทับทิม มรกต บุศราคัม โกเมน นิลมุกดา เพทาย และไพฑูรย์
36
9
นะ - วิ - ยา
สาวเสมอ สดชื่นเสมอ
24
1
นะ - วีน
ใหม่ สด
23
2
นะ - วี - นา
ใหม่ เยาว์วัย
24
8
นัด
ส่องแสง แสดง เต้นรำ เลียนแบ
14
9
นัด - หะ - ไท
ใจอันผูกพันไว้
41
1
นัด - ทะ - วัด
มีความเจริญเป็นที่มั่นคง
41
6
นัน - ลิ - นี
หญิงงามผู้มีความบันเทิง หรือความสุข
46
1
นัน - ทิน
มีความบันเทิง มีความสุข
24
1
ไน - ยะ - นัน
ยินดีในการนำ การปกครอง
46
8
นาด - ตะ - ยา
สาวงาม
24
6
นิก - เกด
บ้านเรือนที่อยู่อาศัย
15
2
นิ - ชา - นาด
มีที่พึ่งเป็นของตนเอง
19
2
นิ - ดา - นุด
หญิงสาวผู้ได้รับการอบรม
19
2
นิด - ตะ - ยะ - ตา
มั่นคงตลอดกาล
24
9
นิด - ตะ - ยะ - ยุก
เอาใจใส่เป็นประจำ
42
9
วิเคราะห์ทํานายชื่อ จากข้อมูลชื่อ 5,000 ชื่อ พบ 2,359 ชื่อ , แสดงชื่อ 251 - 300 , หน้า 6/48 , ไปยังหน้า 
คำแนะนำในการตั้งชื่อ เลือกชื่อ (เฉพาะชื่อ ไม่รวมนามสกุล)
1. ก่อนเริ่มตั้งชื่อ ควร ตรวจสอบวันเดือนปีเกิด ตามเงื่อนไขทางโหราศาสตร์/จันทรคติ เพราะการนับวันทางจันทรคติ จะต่างกับสูติบัตร
2. การตั้งชื่อตามวันเกิด ชื่อที่แสดงได้กรองชื่อที่มีอักขระกาลกิณีออกให้แล้ว หากใช้เฉพาะทักษาปกรณ์ พิจารณาเลือกได้ทันที
3. สัญลักษณ์ : ดีมาก , : ดี , : พอใช้ กำหนดระดับ จากคุณภาพคำทำนาย , : ชื่อผู้ชาย , : ชื่อผู้หญิง , : ชื่อจากผู้ใช้ (ตรวจสอบแล้ว)
4. หากต้องการ ชื่อ+นามสกุล ตามหลักทักษา , เลขศาสตร์ , อายตนะ 6 แนะนำให้เลือก เลือกวันเกิด กรอกนามสกุล , เริ่มตั้งชื่อใหม่
5. ก่อนตัดสินใจเลือกชื่อ ให้คลิ๊กที่ชื่อเพื่อดูคำทำนาย เปรียบเทียบภาพรวมคำทำนาย ตรวจสอบดูความหมายอีกครั้ง
อ่าน ใช้งาน ดูดวง ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   4.96 จาก 466 รีวิว