ตั้งชื่อ ตั้งชื่อลูก เปลี่ยนชื่อ ชื่อมงคล

ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ เกิดวันพุธ(กลางคืน) ตามหลักทักษาฯ

โดยทั่วไปการตั้งชื่อบุคคลที่เกิดวันพุธ(กลางคืน)นั้น ตามที่โบราณาจารย์ท่านได้กำหนด นิยมยึดถือปฏิบัติกันมากที่สุด จะต้องใช้ความหมายของทักษาที่ดี โดยยึดทักษาปกรณ์เป็นหลัก คือ ต้องใช้อักขระในวรรค บริวาร ,อายุ ,เดช, ศรี ,มูละ ,อุตสาหะ หรือมนตรีเท่านั้น เกิดวันพุธ(กลางคืน) ห้าม อักขระวรรคกาลกิณี คือ บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม   โดยเด็ดขาด ชื่อที่ดีควรมีภาษาและความหมายที่ดี ความยาว 2-4 พยางค์ มีอักขระในวรรค/ทักษาอื่น ๆ รวม ๆ กันอยู่ในชื่อ เมื่อได้ชื่อตามหลักตามหลักทักษาปกรณ์แล้ว ก็ควรนำไปตรวจสอบตาม หลักวิชาเลขศาสตร์ และ อายตนะ 6 ดูว่าผลทำนายรวม ดีหรือเสียอย่างไร เพื่อเลือกชื่อที่ดีที่สุด

การตั้งชื่อตามหลักทักษาปกรณ์ เกิดวันพุธ(กลางคืน)เพศชายนิยมใช้อักขระ วรรคเดช (อ สระ) นำหน้าหรือตามหลัง เพศหญิงนิยมใช้ วรรคศรี (ก ข ค ฆ ง) นำหน้าหรือตามหลัง หรือใช้อักขระวรรคอื่น ๆ นำหน้าชื่อก็ได้ เพื่อเป็นการแก้ข้อบกพร่องหรือส่งเสริมในเรื่องต่าง ๆ ตามความหมายของวรรคนั้น ๆ

เมื่อได้ชื่อตามหลักตามหลัก ทักษาปกรณ์ แล้ว เพื่อความเป็นศิริมงคลควรนำชื่อไปตรวจสอบคำทำนายตาม หลักวิชาเลขศาสตร์ และ อายตนะ 6 ดูว่าผลทำนาย ภาพรวมว่าดีหรือไม่อย่างไร เพื่อเลือกชื่อที่ดีที่สุด
บริวาร
(คชนาม)
ย ร ล ว
อายุ
(อัชชนาม)
ศ ษ ส ห ฬ ฮ
เดช
(ครุฑนาม)
อ สระ
กาลกิณี
(มุสิกนาม)
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
วันพุธ
(กลางคืน)
ศรี
(พยัคฆ์นาม)
ก ข ค ฆ ง
มนตรี
(นาคนาม)
ด ต ถ ท ธ น
อุตสาหะ
(โสณนาม)
ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
มูลละ
(ราชสีนาม)
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
เกิด 'วันพุธ(กลางคืน)' วิเคราะห์ทำนายจากข้อมูลชื่อฟรี 5,000 ชื่อ จะมีชื่อให้เลือก 725 ชื่อ , หากวิเคราะห์ทำนายจากข้อมูลชื่อทั้งหมด 48,190 ชื่อ จะมีชื่อดี ๆ เป็นมงคล ชื่อใหม่ ๆ ตามสมัยนิยม ให้เลือกกว่า 3,403 ชื่อ , การเข้าใช้ข้อมูลชื่อทั้งหมดใช้ 20 เครดิต (≈ 84 บาท) ไม่จำกัดจำนวนครั้งหรือเงื่อนไขค้นหา ใช้ได้ 24 ชั่วโมง นับจากเวลาเริ่มใช้ครั้งแรก , สนใจใช้บริการให้ สมัครสมาชิก , สั่งซื้อเครดิต หรือ ดู ช่วยเหลือ
เกิด 'วันพุธ(กลางคืน)' วิเคราะห์ทำนายชื่อ จากข้อมูลชื่อฟรี 5,000 ชื่อ พบ 725 ชื่อ , วิเคราะห์ทำนายเฉพาะชื่ออย่างเดียว (ไม่รวมนามสกุล)
ตรวจสอบความหมาย คำนามเฉพาะ คำสมาส คำสนธิ เพิ่มเติมจาก พจนานุกรม ไทย-ไทย , คลิก ทำเครื่องหมายหน้าชื่อเพื่อเปรียบเทียบ , คลิกชื่อ เพื่อดูคำทำนายชื่อ+นามสกุล อย่างละเอียด
เริ่มตั้งชื่อใหม่
วิเคราะห์ทำนายชื่อ ตั้งชื่อ ตามหลักทักษา, เลขศาสตร์ และ อายตนะ 6
ชื่อสำหรับคน เกิด 'วันพุธ(กลางคืน)'
อักขระทักษา ผลทำนาย
เฉพาะชื่อ
บริวาร
อายุ
เดช
ศรี
มูละ
อุตสาหะ
มนตรี
มนตรี
  ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
เลขศาสตร์ อายตนะ 6
แก้ว - ใจ
เป็นที่รักดั่งดวงใจ
23
8
แก้ว - ตา
สิ่งที่รักยิ่ง
15
1
โก - ลัน - ยา
สตรีผู้เกิดในตระกูลสูง
24
1
ขะ - จะ - หรัด
พระอาทิตย์ เมฆ ดาว
23
2
ขะ - จี
งามสดใส
15
2
ขะ - นิด
น้อง
24
6
ขัน
อาวุธคล้ายหอกมีคมสองด้าน
23
9
ขัด - ติ - ยะ
พระเจ้าแผ่นดิน
24
8
แข - ไข
พระจันทร์ ส่องสว่าง
15
6
คะ - นิด - สอน
ผู้เป็นใหญ่กว่าหมู่คนทั้งหลาย
24
8
คะ - ทา - ทอน
ผู้ถือตะบองเป็นอาวุธ
14
8
คน - ทะ - วัน
เถาวัลย์หอม
46
8
ครอง - สัก
รักษาตำแหน่งไว้
42
1
คุ - นัน - ยา
ผู้รู้คุณธรรม ผู้รู้ความดี
23
6
เครือ - วัน
เถาวัลย์ สืบสายเจริญอุดมสมบูรณ์
56
9
คะ - นะ - นาด
เสียงฟ้าร้อง
15
6
คะ - นะ - รุด
ผู้ฉายแสงเหนือเมฆคือพระอาทิตย์
19
6
คะ - ระ - วัน
เป็นที่ยินดีในบ้าน
36
1
คัด - สะ - รา
พระอาทิตย์ พระศิวะ
19
9
จอน
ความประพฤติดี
24
1
จัน - ยะ - วัด
ผู้เจริญทางความประพฤติดี
54
1
จะ - รด - จัน
เหลืองเรืองรอง เหลืองพระจันทร์
46
9
จะ - รัน - ยา
กระจาย แพร่กระจาย
23
6
จะ - หรัด - รัด
แก้วที่มีแสงสว่างใส
46
1
จะ - ริ - ยา
กริยาเพียบพร้อม กริยาดี มารยาทดี
23
8
จัก - กริน
พระราชา พระนารายณ์
24
6
จัน - ทระ - ชา
ดวงพระพุธ
23
9
จัน - ทระ - รัด
ไข่มุก
45
9
จัน - ทะ - รัด
ความเป็นพระจันทร์
42
8
จา - ระ - วี
ผู้งดงาม
24
8
จา - รุ - จัน
พระจันทร์งาม งามสง่าน่ารักดั่งพระจันทร์
41
9
จา - รุ - นี
สาวรุ่นที่มีความน่ารัก
24
1
จา - รุ - นัน
ผู้ยินดีในความงาม ผู้ยินดีในส่งที่น่ารัก
36
8
จิน - นะ
ประพฤติแล้ว
24
9
จิด - ตะ - นาด
เจ้าแห่งใจ
23
6
จิด - ตระ - นาด
ผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์คือพระอินทร์
24
8
จิด - ตะ - วัน
ผู้มีผิวพรรณงดงาม
36
8
จิน - ดา - รัด
มีความคิดที่วิเศษเป็นเลิศ
42
9
จิ - ระ - กอน
กระทำตลอดกาลนาน
19
8
จิ - ระ - กิด
ผู้สืบทอด
19
6
จิ - ระ - สุ - ดา
ลูกสาวผู้ยั่งยืน
24
6
จิ - ระ - เดด
มีอำนาจตลอดกาล
23
2
จิ - ระ - นัน
ผู้มีความเพลิดเพลินยินดีตลอดกาลนาน
42
8
จิ - รัด
ดำรงมั่น อยู่นาน
41
6
จิน - ลา
ว่าว
23
8
จี - ริ - กา
การประกาศ
23
8
จุ - ทา - รัด
เครื่องประดับเพชรพลอย
36
6
จุ - ไร - รัด
มีไรผมงาม มีไรจุกงาม
45
1
จุ - ลิน
ผู้เป็นใหญ่ในสิ่งที่เล็ก
36
1
เจด - สะ - หริด
สร้างเจตนา สร้างความคิดอ่าน
55
9
วิเคราะห์ทํานายชื่อ จากข้อมูลชื่อ 5,000 ชื่อ พบ 2,359 ชื่อ , แสดงชื่อ 51 - 100 , หน้า 2/48 , ไปยังหน้า 
คำแนะนำในการตั้งชื่อ เลือกชื่อ (เฉพาะชื่อ ไม่รวมนามสกุล)
1. ก่อนเริ่มตั้งชื่อ ควร ตรวจสอบวันเดือนปีเกิด ตามเงื่อนไขทางโหราศาสตร์/จันทรคติ เพราะการนับวันทางจันทรคติ จะต่างกับสูติบัตร
2. การตั้งชื่อตามวันเกิด ชื่อที่แสดงได้กรองชื่อที่มีอักขระกาลกิณีออกให้แล้ว หากใช้เฉพาะทักษาปกรณ์ พิจารณาเลือกได้ทันที
3. สัญลักษณ์ : ดีมาก , : ดี , : พอใช้ กำหนดระดับ จากคุณภาพคำทำนาย , : ชื่อผู้ชาย , : ชื่อผู้หญิง , : ชื่อจากผู้ใช้ (ตรวจสอบแล้ว)
4. หากต้องการ ชื่อ+นามสกุล ตามหลักทักษา , เลขศาสตร์ , อายตนะ 6 แนะนำให้เลือก เลือกวันเกิด กรอกนามสกุล , เริ่มตั้งชื่อใหม่
5. ก่อนตัดสินใจเลือกชื่อ ให้คลิ๊กที่ชื่อเพื่อดูคำทำนาย เปรียบเทียบภาพรวมคำทำนาย ตรวจสอบดูความหมายอีกครั้ง
อ่าน ใช้งาน ดูดวง ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   4.96 จาก 466 รีวิว