ตั้งชื่อ ตั้งชื่อลูก เปลี่ยนชื่อ ชื่อมงคล

ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ เกิดวันศุกร์ ตามหลักทักษาฯ

โดยทั่วไปการตั้งชื่อบุคคลที่เกิดวันศุกร์นั้น ตามที่โบราณาจารย์ท่านได้กำหนด นิยมยึดถือปฏิบัติกันมากที่สุด จะต้องใช้ความหมายของทักษาที่ดี โดยยึดทักษาปกรณ์เป็นหลัก คือ ต้องใช้อักขระในวรรค บริวาร ,อายุ ,เดช, ศรี ,มูละ ,อุตสาหะ หรือมนตรีเท่านั้น เกิดวันศุกร์ ห้าม อักขระวรรคกาลกิณี คือ ย ร ล ว   โดยเด็ดขาด ชื่อที่ดีควรมีภาษาและความหมายที่ดี ความยาว 2-4 พยางค์ มีอักขระในวรรค/ทักษาอื่น ๆ รวม ๆ กันอยู่ในชื่อ เมื่อได้ชื่อตามหลักตามหลักทักษาปกรณ์แล้ว ก็ควรนำไปตรวจสอบตาม หลักวิชาเลขศาสตร์ และ อายตนะ 6 ดูว่าผลทำนายรวม ดีหรือเสียอย่างไร เพื่อเลือกชื่อที่ดีที่สุด

การตั้งชื่อตามหลักทักษาปกรณ์ เกิดวันศุกร์เพศชายนิยมใช้อักขระ วรรคเดช (ก ข ค ฆ ง) นำหน้าหรือตามหลัง เพศหญิงนิยมใช้ วรรคศรี (จ ฉ ช ซ ฌ ญ) นำหน้าหรือตามหลัง หรือใช้อักขระวรรคอื่น ๆ นำหน้าชื่อก็ได้ เพื่อเป็นการแก้ข้อบกพร่องหรือส่งเสริมในเรื่องต่าง ๆ ตามความหมายของวรรคนั้น ๆ

เมื่อได้ชื่อตามหลักตามหลัก ทักษาปกรณ์ แล้ว เพื่อความเป็นศิริมงคลควรนำชื่อไปตรวจสอบคำทำนายตาม หลักวิชาเลขศาสตร์ และ อายตนะ 6 ดูว่าผลทำนาย ภาพรวมว่าดีหรือไม่อย่างไร เพื่อเลือกชื่อที่ดีที่สุด
บริวาร
(อัชชนาม)
ศ ษ ส ห ฬ ฮ
อายุ
(ครุฑนาม)
อ สระ
เดช
(พยัคฆ์นาม)
ก ข ค ฆ ง
กาลกิณี
(คชนาม)
ย ร ล ว
วันศุกร์
ศรี
(ราชสีนาม)
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
มนตรี
(มุสิกนาม)
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
อุตสาหะ
(นาคนาม)
ด ต ถ ท ธ น
มูลละ
(โสณนาม)
ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
เกิด 'วันศุกร์' วิเคราะห์ทำนายจากข้อมูลชื่อฟรี 5,000 ชื่อ จะมีชื่อให้เลือก 604 ชื่อ , หากวิเคราะห์ทำนายจากข้อมูลชื่อทั้งหมด 47,702 ชื่อ จะมีชื่อดี ๆ เป็นมงคล ชื่อใหม่ ๆ ตามสมัยนิยม ให้เลือกกว่า 3,419 ชื่อ , การเข้าใช้ข้อมูลชื่อทั้งหมดใช้ 20 เครดิต (≈ 84 บาท) ไม่จำกัดจำนวนครั้งหรือเงื่อนไขค้นหา ใช้ได้ 24 ชั่วโมง นับจากเวลาเริ่มใช้ครั้งแรก , สนใจใช้บริการให้ สมัครสมาชิก , สั่งซื้อเครดิต หรือ ดู ช่วยเหลือ
เกิด 'วันศุกร์' วิเคราะห์ทำนายชื่อ จากข้อมูลชื่อฟรี 5,000 ชื่อ พบ 604 ชื่อ , วิเคราะห์ทำนายเฉพาะชื่ออย่างเดียว (ไม่รวมนามสกุล)
ตรวจสอบความหมาย คำนามเฉพาะ คำสมาส คำสนธิ เพิ่มเติมจาก พจนานุกรม ไทย-ไทย , คลิก ทำเครื่องหมายหน้าชื่อเพื่อเปรียบเทียบ , คลิกชื่อ เพื่อดูคำทำนายชื่อ+นามสกุล อย่างละเอียด
เริ่มตั้งชื่อใหม่
วิเคราะห์ทำนายชื่อ ตั้งชื่อ ตามหลักทักษา, เลขศาสตร์ และ อายตนะ 6
ชื่อสำหรับคน เกิด 'วันศุกร์'
อักขระทักษา ผลทำนาย
เฉพาะชื่อ
บริวาร
อายุ
เดช
ศรี
มูละ
อุตสาหะ
มนตรี
มนตรี
  ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
เลขศาสตร์ อายตนะ 6
ทะ - นง
องค์แห่งทรัพย์
24
5
ทะ - นะ - ชาด
ตระกูลเศรษฐี
19
5
ทะ - นิก
มีทรัพย์ หรือผู้ร่ำรวย
14
5
ทิ - ติ
ความเพียร ความรู้ ความอดทน
15
5
นัด - ชา
แม้น้ำ
14
5
นัด - ทะ - มน
มีใจผูกพัน
24
5
นัน - ทะ - พบ
เป็นความสุขของโลก เป็นที่ยินของชาวโลก
24
5
นิก
ปรารถนา
24
5
นิบ - พิด
ปัญญา เข้าใจทะลุปรุโปร่ง ตรัสรู้
50
5
นิด - สะ - กัน
สร้อยคอทองคำ
41
5
นิด - สะ - ตริด
พอใจ
24
5
นิ - สิ - ตา
นิสิตหญิง
24
5
ปัน - ดา
ปัญญา
15
5
ปา - นะ - นาด
เจ้าแห่งชีวิต
15
5
ผะ - กา - มาด
ดอกไม้มีค่ายิ่งทอง
23
5
ผะ - กา - มาด
ดอกไม้พระจันทร์
23
5
พง - สะ - พัด
เชื้อสายผู้มีอำนาจ
36
5
กด - ชะ - นัน
ยินดีในดอกบัว ดอกบัวน่ารัก
27
8
กริด - ติ - ที
นักปราชญ์
20
2
กริด
ข้าวกล้า
20
8
กริด
พระกฤษณะ
20
8
กะ - สม
อดทน อดโทษ แผ่นดิน
10
1
ก้อง - พบ
มีชื่อเสียงก้องโลก
20
8
กัน - ยา - นัด
หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์
32
8
กัน - ยา - นัด
หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์
32
1
กัน - นิ - พา
เหมือนหญิงสาว เหมือนสาวน้อย
20
1
กัน - ติ - ชา
เกิดมาด้วยความรัก
20
1
กาน - จะ - นะ - สุ - ดา
ลูกสาวผู้เปรียบด้วยทอง
27
9
กาน - จะ - นา - พา
แสงทอง แสงสว่างดุจทอง
20
6
กาน - ติ - มา
งามน่ารัก
20
9
กำ - แหง
กล้าแข็ง เข้มแข็ง แข็งแรง
10
9
กิด - ติ - เดด
มีชื่อเสียงในด้านความสามารถ
20
8
เกด
ผม
10
6
คะ - นัด
หมู่ คณะ
20
8
คะ - นัด - สะ - นัน
เป็นที่เพลิดเพลินของคณะ
44
2
คะ - นา - ทิบ
ผู้เป็นหัวหน้า
20
1
คะ - นิด - ถา
ยืนหยัดได้ด้วยคณะ
32
6
คะ - นุด
ประเสริฐกว่าคนทั้งหลาย
27
2
จัน - ทะ - นิ - พา
แสงจันทร์ เหมือนพระจันทร์
27
6
จิ - นัด - ตา
ความเป็นผู้ฉลาดที่ได้สั่งสมมา
32
1
จิด - ชะ - ยา
รู้ใจผู้อื่น
20
1
จิด - ติ - นี
ผู้มีไหวพริบ
32
2
จิน - จุ - ทา
มีไฝเด่น มีลักษณะดี
40
1
ใจ - พัก
จิตใจงามหาที่เปรียบไม่ได้
32
1
ฉัน - ทะ - พัด
เจริญด้วยฉันทะ เจริญด้วยความพอใจ
44
2
ชะ - นก - นัน
เป็นที่ยินดีของบิดา
32
9
ชน - นิ - พา
เสมอด้วยชีวิต รักปานชีวิต
32
6
ชน - มะ - เริก
กลุ่มดาวกำเนิด
27
1
ชะ - นัด - ถา
อยู่กลางฝูงชน
20
1
ชะ - นา - กาน
เป็นที่รักของคนทั้งหลาย
27
2
วิเคราะห์ทํานายชื่อ จากข้อมูลชื่อ 5,000 ชื่อ พบ 1,388 ชื่อ , แสดงชื่อ 351 - 400 , หน้า 8/28 , ไปยังหน้า 
คำแนะนำในการตั้งชื่อ เลือกชื่อ (เฉพาะชื่อ ไม่รวมนามสกุล)
1. ก่อนเริ่มตั้งชื่อ ควร ตรวจสอบวันเดือนปีเกิด ตามเงื่อนไขทางโหราศาสตร์/จันทรคติ เพราะการนับวันทางจันทรคติ จะต่างกับสูติบัตร
2. การตั้งชื่อตามวันเกิด ชื่อที่แสดงได้กรองชื่อที่มีอักขระกาลกิณีออกให้แล้ว หากใช้เฉพาะทักษาปกรณ์ พิจารณาเลือกได้ทันที
3. สัญลักษณ์ : ดีมาก , : ดี , : พอใช้ กำหนดระดับ จากคุณภาพคำทำนาย , : ชื่อผู้ชาย , : ชื่อผู้หญิง , : ชื่อจากผู้ใช้ (ตรวจสอบแล้ว)
4. หากต้องการ ชื่อ+นามสกุล ตามหลักทักษา , เลขศาสตร์ , อายตนะ 6 แนะนำให้เลือก เลือกวันเกิด กรอกนามสกุล , เริ่มตั้งชื่อใหม่
5. ก่อนตัดสินใจเลือกชื่อ ให้คลิ๊กที่ชื่อเพื่อดูคำทำนาย เปรียบเทียบภาพรวมคำทำนาย ตรวจสอบดูความหมายอีกครั้ง
อ่าน ใช้งาน ดูดวง ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   4.96 จาก 461 รีวิว