ตั้งชื่อ ตั้งชื่อลูก เปลี่ยนชื่อ ชื่อมงคล

ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ เกิดวันศุกร์ ตามหลักทักษาฯ

โดยทั่วไปการตั้งชื่อบุคคลที่เกิดวันศุกร์นั้น ตามที่โบราณาจารย์ท่านได้กำหนด นิยมยึดถือปฏิบัติกันมากที่สุด จะต้องใช้ความหมายของทักษาที่ดี โดยยึดทักษาปกรณ์เป็นหลัก คือ ต้องใช้อักขระในวรรค บริวาร ,อายุ ,เดช, ศรี ,มูละ ,อุตสาหะ หรือมนตรีเท่านั้น เกิดวันศุกร์ ห้าม อักขระวรรคกาลกิณี คือ ย ร ล ว   โดยเด็ดขาด ชื่อที่ดีควรมีภาษาและความหมายที่ดี ความยาว 2-4 พยางค์ มีอักขระในวรรค/ทักษาอื่น ๆ รวม ๆ กันอยู่ในชื่อ เมื่อได้ชื่อตามหลักตามหลักทักษาปกรณ์แล้ว ก็ควรนำไปตรวจสอบตาม หลักวิชาเลขศาสตร์ และ อายตนะ 6 ดูว่าผลทำนายรวม ดีหรือเสียอย่างไร เพื่อเลือกชื่อที่ดีที่สุด

การตั้งชื่อตามหลักทักษาปกรณ์ เกิดวันศุกร์เพศชายนิยมใช้อักขระ วรรคเดช (ก ข ค ฆ ง) นำหน้าหรือตามหลัง เพศหญิงนิยมใช้ วรรคศรี (จ ฉ ช ซ ฌ ญ) นำหน้าหรือตามหลัง หรือใช้อักขระวรรคอื่น ๆ นำหน้าชื่อก็ได้ เพื่อเป็นการแก้ข้อบกพร่องหรือส่งเสริมในเรื่องต่าง ๆ ตามความหมายของวรรคนั้น ๆ

เมื่อได้ชื่อตามหลักตามหลัก ทักษาปกรณ์ แล้ว เพื่อความเป็นศิริมงคลควรนำชื่อไปตรวจสอบคำทำนายตาม หลักวิชาเลขศาสตร์ และ อายตนะ 6 ดูว่าผลทำนาย ภาพรวมว่าดีหรือไม่อย่างไร เพื่อเลือกชื่อที่ดีที่สุด
บริวาร
(อัชชนาม)
ศ ษ ส ห ฬ ฮ
อายุ
(ครุฑนาม)
อ สระ
เดช
(พยัคฆ์นาม)
ก ข ค ฆ ง
กาลกิณี
(คชนาม)
ย ร ล ว
วันศุกร์
ศรี
(ราชสีนาม)
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
มนตรี
(มุสิกนาม)
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
อุตสาหะ
(นาคนาม)
ด ต ถ ท ธ น
มูลละ
(โสณนาม)
ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
เกิด 'วันศุกร์' วิเคราะห์ทำนายจากข้อมูลชื่อฟรี 5,000 ชื่อ จะมีชื่อให้เลือก 604 ชื่อ , หากวิเคราะห์ทำนายจากข้อมูลชื่อทั้งหมด 47,702 ชื่อ จะมีชื่อดี ๆ เป็นมงคล ชื่อใหม่ ๆ ตามสมัยนิยม ให้เลือกกว่า 3,419 ชื่อ , การเข้าใช้ข้อมูลชื่อทั้งหมดใช้ 20 เครดิต (≈ 84 บาท) ไม่จำกัดจำนวนครั้งหรือเงื่อนไขค้นหา ใช้ได้ 24 ชั่วโมง นับจากเวลาเริ่มใช้ครั้งแรก , สนใจใช้บริการให้ สมัครสมาชิก , สั่งซื้อเครดิต หรือ ดู ช่วยเหลือ
เกิด 'วันศุกร์' วิเคราะห์ทำนายชื่อ จากข้อมูลชื่อฟรี 5,000 ชื่อ พบ 604 ชื่อ , วิเคราะห์ทำนายเฉพาะชื่ออย่างเดียว (ไม่รวมนามสกุล)
ตรวจสอบความหมาย คำนามเฉพาะ คำสมาส คำสนธิ เพิ่มเติมจาก พจนานุกรม ไทย-ไทย , คลิก ทำเครื่องหมายหน้าชื่อเพื่อเปรียบเทียบ , คลิกชื่อ เพื่อดูคำทำนายชื่อ+นามสกุล อย่างละเอียด
เริ่มตั้งชื่อใหม่
วิเคราะห์ทำนายชื่อ ตั้งชื่อ ตามหลักทักษา, เลขศาสตร์ และ อายตนะ 6
ชื่อสำหรับคน เกิด 'วันศุกร์'
อักขระทักษา ผลทำนาย
เฉพาะชื่อ
บริวาร
อายุ
เดช
ศรี
มูละ
อุตสาหะ
มนตรี
มนตรี
  ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
เลขศาสตร์ อายตนะ 6
เม - นะ - กา
ชื่อนางอัปสร
14
2
โส - ทิน
มีความผ่องแผ้ว
24
8
โส - พิด
งาม
19
8
โส - สิด - ถา
ผู้งามยิ่ง
36
8
แสง - แข
รัศมีพระจันทร์
15
9
เอก - กะ - ฉัด
ยินดีในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
19
9
โอบ - กิด
เอากิจธุระ เอาใจใส่ในหน้าที่
23
6
กริด
กระทำแล้ว
5
7
กัม - ปะ - นาด
เสียงกึกก้อง
19
7
กาน - พิด - ชา
มีความรู้เป็นที่รัก
36
7
กิด - ติ - พิด
นำปราชญ์ผู้มีชื่อเสียง
42
7
เกด - มะ - นี
ยอดเศียรเปรียบแก้วสูงค่า
24
7
เจด - นิ - พัด
มีความคิดมั่นคง
46
7
ชัด - ชน
นักสู้
15
7
ยา - นา - โชค
ปัญญาที่สว่างไสว
23
7
ยาน - นะ - พัด
เกี่ยวข้องกับปัญญา
36
7
นิ - ชา - นาด
หญิงสาวผู้บริสุทธิ์
23
7
ทิ - นะ - บัด
พระอาทิตย์
23
7
ทะ - นา - ปัด
การได้สมบัติ
23
7
ทัน - ชะ - นิด
ผู้ให้เกิดโชคดี ผู้ให้เกิดสิริมงคล
24
7
นะ - ที - บอ - ดี
เจ้าแห่งแม่น้ำ
23
7
นะ - รึ - ชิด
ผู้ชนะ
15
7
นัก - สา
บรรลุ ประสบผลสำเร็จ
15
7
นัน - ทิ - ตา
เพลิดเพลิน มีความสุข
23
7
นิ - พิด - พน
มีความผูกพันมั่นคง
56
7
บุน - นะ - พด
ผู้มีคำพูดบริสุทธิ์
36
7
ปะ - ทิด - ดา
รุ่งเรืองแล้ว ส่องแสงแล้ว
14
7
ปะ - พาน
พูดเก่ง
9
7
ปิ - ติ - มน
ผู้มีใจประกอบด้วยปิติ
23
7
ปุน - นะ - พด
มีถ้อยคำบริสุทธิ์
36
7
พง - พิ - สุด
มีสกุลไม่ด่างพร้อย
64
7
โพ - ทิ - สุด
หมดจดในความมุ่งหมาย
42
7
กะ - หนก - นาด
มีทองเป็นที่พึ่ง
14
3
กะ - นิด - ถา
น้องสาวคนเล็ก นิ้วก้อย
24
3
กาน - สิ - นี
สาวงามผู้น่ารัก
42
3
กิด - ติ - พง
วงศ์ตระกูลที่มีชื่อเสียง
41
3
ขะ - จิด
ประดับตกแต่งแล้ว
15
3
ขะ - มะ - นี
พระอาทิตย์
19
3
เข - มะ - ทิน
ผู้ให้ความเกษม
19
3
เจด - สะ - หริด
สร้างเจตนาสร้างความคิด
51
3
ชะ - นา - ทิ - นาด
เป็นที่พึ่งของคนทั้งหลาย
23
3
ชัน - ยา
ผู้ประเสริฐ ผู้รู้
15
3
ชา - มา
ลูกสาว
9
3
ชิด - ชะ - นก
ผู้ใกล้ชิดพ่อ
15
3
ชุ - ดา
ส่องสว่าง เรืองรอง
5
3
เชด - ทิ - ดา
ธิดาคนโต พี่สาว
36
3
โช - ติ - พน
รุ่งโรจน์ด้วยการพูด
19
3
ยา - นัด
เกิดมาเพื่อเป็นปราชญ์
23
3
ยา - ตา
เป็นที่รู้จักกันดี
9
3
นัด - ชา
เกิดเพื่อความรู้ ยังความรู้ให้เกิด
14
3
วิเคราะห์ทํานายชื่อ จากข้อมูลชื่อ 5,000 ชื่อ พบ 1,388 ชื่อ , แสดงชื่อ 201 - 250 , หน้า 5/28 , ไปยังหน้า 
คำแนะนำในการตั้งชื่อ เลือกชื่อ (เฉพาะชื่อ ไม่รวมนามสกุล)
1. ก่อนเริ่มตั้งชื่อ ควร ตรวจสอบวันเดือนปีเกิด ตามเงื่อนไขทางโหราศาสตร์/จันทรคติ เพราะการนับวันทางจันทรคติ จะต่างกับสูติบัตร
2. การตั้งชื่อตามวันเกิด ชื่อที่แสดงได้กรองชื่อที่มีอักขระกาลกิณีออกให้แล้ว หากใช้เฉพาะทักษาปกรณ์ พิจารณาเลือกได้ทันที
3. สัญลักษณ์ : ดีมาก , : ดี , : พอใช้ กำหนดระดับ จากคุณภาพคำทำนาย , : ชื่อผู้ชาย , : ชื่อผู้หญิง , : ชื่อจากผู้ใช้ (ตรวจสอบแล้ว)
4. หากต้องการ ชื่อ+นามสกุล ตามหลักทักษา , เลขศาสตร์ , อายตนะ 6 แนะนำให้เลือก เลือกวันเกิด กรอกนามสกุล , เริ่มตั้งชื่อใหม่
5. ก่อนตัดสินใจเลือกชื่อ ให้คลิ๊กที่ชื่อเพื่อดูคำทำนาย เปรียบเทียบภาพรวมคำทำนาย ตรวจสอบดูความหมายอีกครั้ง
อ่าน ใช้งาน ดูดวง ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   4.96 จาก 461 รีวิว