ตั้งชื่อ ตั้งชื่อลูก เปลี่ยนชื่อ ชื่อมงคล

ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ เกิดวันศุกร์ ตามหลักทักษาฯ

โดยทั่วไปการตั้งชื่อบุคคลที่เกิดวันศุกร์นั้น ตามที่โบราณาจารย์ท่านได้กำหนด นิยมยึดถือปฏิบัติกันมากที่สุด จะต้องใช้ความหมายของทักษาที่ดี โดยยึดทักษาปกรณ์เป็นหลัก คือ ต้องใช้อักขระในวรรค บริวาร ,อายุ ,เดช, ศรี ,มูละ ,อุตสาหะ หรือมนตรีเท่านั้น เกิดวันศุกร์ ห้าม อักขระวรรคกาลกิณี คือ ย ร ล ว   โดยเด็ดขาด ชื่อที่ดีควรมีภาษาและความหมายที่ดี ความยาว 2-4 พยางค์ มีอักขระในวรรค/ทักษาอื่น ๆ รวม ๆ กันอยู่ในชื่อ เมื่อได้ชื่อตามหลักตามหลักทักษาปกรณ์แล้ว ก็ควรนำไปตรวจสอบตาม หลักวิชาเลขศาสตร์ และ อายตนะ 6 ดูว่าผลทำนายรวม ดีหรือเสียอย่างไร เพื่อเลือกชื่อที่ดีที่สุด

การตั้งชื่อตามหลักทักษาปกรณ์ เกิดวันศุกร์เพศชายนิยมใช้อักขระ วรรคเดช (ก ข ค ฆ ง) นำหน้าหรือตามหลัง เพศหญิงนิยมใช้ วรรคศรี (จ ฉ ช ซ ฌ ญ) นำหน้าหรือตามหลัง หรือใช้อักขระวรรคอื่น ๆ นำหน้าชื่อก็ได้ เพื่อเป็นการแก้ข้อบกพร่องหรือส่งเสริมในเรื่องต่าง ๆ ตามความหมายของวรรคนั้น ๆ

เมื่อได้ชื่อตามหลักตามหลัก ทักษาปกรณ์ แล้ว เพื่อความเป็นศิริมงคลควรนำชื่อไปตรวจสอบคำทำนายตาม หลักวิชาเลขศาสตร์ และ อายตนะ 6 ดูว่าผลทำนาย ภาพรวมว่าดีหรือไม่อย่างไร เพื่อเลือกชื่อที่ดีที่สุด
บริวาร
(อัชชนาม)
ศ ษ ส ห ฬ ฮ
อายุ
(ครุฑนาม)
อ สระ
เดช
(พยัคฆ์นาม)
ก ข ค ฆ ง
กาลกิณี
(คชนาม)
ย ร ล ว
วันศุกร์
ศรี
(ราชสีนาม)
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
มนตรี
(มุสิกนาม)
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
อุตสาหะ
(นาคนาม)
ด ต ถ ท ธ น
มูลละ
(โสณนาม)
ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
เกิด 'วันศุกร์' วิเคราะห์ทำนายจากข้อมูลชื่อฟรี 5,000 ชื่อ จะมีชื่อให้เลือก 604 ชื่อ , หากวิเคราะห์ทำนายจากข้อมูลชื่อทั้งหมด 47,702 ชื่อ จะมีชื่อดี ๆ เป็นมงคล ชื่อใหม่ ๆ ตามสมัยนิยม ให้เลือกกว่า 3,419 ชื่อ , การเข้าใช้ข้อมูลชื่อทั้งหมดใช้ 20 เครดิต (≈ 84 บาท) ไม่จำกัดจำนวนครั้งหรือเงื่อนไขค้นหา ใช้ได้ 24 ชั่วโมง นับจากเวลาเริ่มใช้ครั้งแรก , สนใจใช้บริการให้ สมัครสมาชิก , สั่งซื้อเครดิต หรือ ดู ช่วยเหลือ
เกิด 'วันศุกร์' วิเคราะห์ทำนายชื่อ จากข้อมูลชื่อฟรี 5,000 ชื่อ พบ 604 ชื่อ , วิเคราะห์ทำนายเฉพาะชื่ออย่างเดียว (ไม่รวมนามสกุล)
ตรวจสอบความหมาย คำนามเฉพาะ คำสมาส คำสนธิ เพิ่มเติมจาก พจนานุกรม ไทย-ไทย , คลิก ทำเครื่องหมายหน้าชื่อเพื่อเปรียบเทียบ , คลิกชื่อ เพื่อดูคำทำนายชื่อ+นามสกุล อย่างละเอียด
เริ่มตั้งชื่อใหม่
วิเคราะห์ทำนายชื่อ ตั้งชื่อ ตามหลักทักษา, เลขศาสตร์ และ อายตนะ 6
ชื่อสำหรับคน เกิด 'วันศุกร์'
อักขระทักษา ผลทำนาย
เฉพาะชื่อ
บริวาร
อายุ
เดช
ศรี
มูละ
อุตสาหะ
มนตรี
มนตรี
  ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
เลขศาสตร์ อายตนะ 6
ทะ - มิตา
เชื่องแล้ว
14
6
ทัก
ขยัน ฉลาด มีทักษะ
19
1
ทัน - ทิ - กา
ชื่อกาพย์ชนิดหนึ่ง
19
8
ทัด - ติ
ของให้
15
9
ทัด - เทบ
เทพประทาน
19
1
ทัด - สะ - ตา
งามเด่น
14
2
ทัด - สะ - นัน
ชอบดู
41
8
ทา - ตรึ
ยกให้
6
8
ทิ - ถิ - นัน
ผู้มีความสนุกสนานร่าเริง
42
6
ทิน - นะ - กริด
ทำกลางวัน พระอาทิตย์
15
6
ทิน - นะ - โชด
แสงอาทิตย์
23
2
ทิน - นะ - พัน
พระอาทิตย์
41
8
ทิบ - พะ - กา
ความยินดีในสรวงสวรรค์
15
2
ที - ปะ - สิ - ขา
เปลวไฟ
24
2
เทพ - พะ - ทัด
ผู้ที่เทวดาประทานมา
19
1
เทบ - อา - ทิ
เทวดาชั้นหัวหน้า
23
9
เท - หะ - พรึด
การรักษาทรวดทรง
24
9
ไท - สิ - กา
ผู้สั่งสอน
23
1
ทะ - นะ - กริด
การสร้างทรัพย์สมบัติ
14
9
ทะ - นะ - ชาด
เกิดแต่ทรัพย์
15
8
ทะ - นะ - เดด
มีทรัพย์เป็นอำนาจ
14
8
ทะ - นะ - บอ - ดี
เจ้าของทรัพย์สมบัติ
19
1
ทะ - นัด
เกิดจากทรัพย์ คนร่ำรวย
15
1
ทะ - นา - คม
ผู้มีความสามารถในการหาทรัพย์
19
6
ทะ - นา - นบ
มีทรัพย์ใหม่
23
1
ทะ - นิ - ดา
หนักแน่น
15
6
ทะ - เนด
ร่ำรวยสุด
24
1
ทะ - ริด - ติ - พัน
ส่งใจมั่น
42
2
ทะ - ริด - ติ - มัด
แน่วแน่ มั่นคง
24
1
ทะ - ริด - สะ - ตา
กล้าหาญ
19
9
ทัน - ยะ - เทบ
โชคดีดุจอย่างเทวดา
23
8
ทา - มัน
อาณาจักรเทพเจ้า
19
9
ที - ทัด
ให้ปัญญา
19
9
นะ - ที - นด
แม่น้ำ
19
1
นบ - พะ - ดา
ความสดชื่น
15
9
นบ - พะ - นา
ยกย่อง
19
9
นะ - พิ - ดา
การสรรเสริญ
19
6
นบ - พะ - สิน
ทางช้างเผือก
36
1
นะ - พัก
ผู้ไปในฟ้า ดวงดาว
14
8
นะ - รึ - ปะ - นาด
พระราชา
15
1
นัด
ส่องแสง แสดง เต้นรำ เลียนแบ
14
9
นัน - นะ - พัด
มีความสุขดุจสวรรค์
41
8
นัน - ทะ - พัด
ผูกพันกับความสุข
41
6
นัน - มะ - นัด
ใจประกอบด้วยความเพลิดเพลิน มีใจเพลิดเพลิน
45
8
นัน - ทิน
มีความบันเทิง มีความสุข
24
1
นิก - เกด
บ้านเรือนที่อยู่อาศัย
15
2
นิ - ชา - นาด
มีที่พึ่งเป็นของตนเอง
19
2
นิ - ชา - พา
มีรัศมีเฉพาะตน รุ่งเรืองนาน
14
1
นิ - ดา - นุด
หญิงสาวผู้ได้รับการอบรม
19
2
นิ - ทาน
เก็บไว้ ตั้งมั่น
19
6
วิเคราะห์ทํานายชื่อ จากข้อมูลชื่อ 5,000 ชื่อ พบ 1,388 ชื่อ , แสดงชื่อ 101 - 150 , หน้า 3/28 , ไปยังหน้า 
คำแนะนำในการตั้งชื่อ เลือกชื่อ (เฉพาะชื่อ ไม่รวมนามสกุล)
1. ก่อนเริ่มตั้งชื่อ ควร ตรวจสอบวันเดือนปีเกิด ตามเงื่อนไขทางโหราศาสตร์/จันทรคติ เพราะการนับวันทางจันทรคติ จะต่างกับสูติบัตร
2. การตั้งชื่อตามวันเกิด ชื่อที่แสดงได้กรองชื่อที่มีอักขระกาลกิณีออกให้แล้ว หากใช้เฉพาะทักษาปกรณ์ พิจารณาเลือกได้ทันที
3. สัญลักษณ์ : ดีมาก , : ดี , : พอใช้ กำหนดระดับ จากคุณภาพคำทำนาย , : ชื่อผู้ชาย , : ชื่อผู้หญิง , : ชื่อจากผู้ใช้ (ตรวจสอบแล้ว)
4. หากต้องการ ชื่อ+นามสกุล ตามหลักทักษา , เลขศาสตร์ , อายตนะ 6 แนะนำให้เลือก เลือกวันเกิด กรอกนามสกุล , เริ่มตั้งชื่อใหม่
5. ก่อนตัดสินใจเลือกชื่อ ให้คลิ๊กที่ชื่อเพื่อดูคำทำนาย เปรียบเทียบภาพรวมคำทำนาย ตรวจสอบดูความหมายอีกครั้ง
อ่าน ใช้งาน ดูดวง ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   4.96 จาก 461 รีวิว