ตั้งชื่อ ตั้งชื่อลูก เปลี่ยนชื่อ ชื่อมงคล

ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ เกิดวันศุกร์ ตามหลักทักษาฯ

โดยทั่วไปการตั้งชื่อบุคคลที่เกิดวันศุกร์นั้น ตามที่โบราณาจารย์ท่านได้กำหนด นิยมยึดถือปฏิบัติกันมากที่สุด จะต้องใช้ความหมายของทักษาที่ดี โดยยึดทักษาปกรณ์เป็นหลัก คือ ต้องใช้อักขระในวรรค บริวาร ,อายุ ,เดช, ศรี ,มูละ ,อุตสาหะ หรือมนตรีเท่านั้น เกิดวันศุกร์ ห้าม อักขระวรรคกาลกิณี คือ ย ร ล ว   โดยเด็ดขาด ชื่อที่ดีควรมีภาษาและความหมายที่ดี ความยาว 2-4 พยางค์ มีอักขระในวรรค/ทักษาอื่น ๆ รวม ๆ กันอยู่ในชื่อ เมื่อได้ชื่อตามหลักตามหลักทักษาปกรณ์แล้ว ก็ควรนำไปตรวจสอบตาม หลักวิชาเลขศาสตร์ และ อายตนะ 6 ดูว่าผลทำนายรวม ดีหรือเสียอย่างไร เพื่อเลือกชื่อที่ดีที่สุด

การตั้งชื่อตามหลักทักษาปกรณ์ เกิดวันศุกร์เพศชายนิยมใช้อักขระ วรรคเดช (ก ข ค ฆ ง) นำหน้าหรือตามหลัง เพศหญิงนิยมใช้ วรรคศรี (จ ฉ ช ซ ฌ ญ) นำหน้าหรือตามหลัง หรือใช้อักขระวรรคอื่น ๆ นำหน้าชื่อก็ได้ เพื่อเป็นการแก้ข้อบกพร่องหรือส่งเสริมในเรื่องต่าง ๆ ตามความหมายของวรรคนั้น ๆ

เมื่อได้ชื่อตามหลักตามหลัก ทักษาปกรณ์ แล้ว เพื่อความเป็นศิริมงคลควรนำชื่อไปตรวจสอบคำทำนายตาม หลักวิชาเลขศาสตร์ และ อายตนะ 6 ดูว่าผลทำนาย ภาพรวมว่าดีหรือไม่อย่างไร เพื่อเลือกชื่อที่ดีที่สุด
บริวาร
(อัชชนาม)
ศ ษ ส ห ฬ ฮ
อายุ
(ครุฑนาม)
อ สระ
เดช
(พยัคฆ์นาม)
ก ข ค ฆ ง
กาลกิณี
(คชนาม)
ย ร ล ว
วันศุกร์
ศรี
(ราชสีนาม)
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
มนตรี
(มุสิกนาม)
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
อุตสาหะ
(นาคนาม)
ด ต ถ ท ธ น
มูลละ
(โสณนาม)
ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
เกิด 'วันศุกร์' วิเคราะห์ทำนายจากข้อมูลชื่อฟรี 5,000 ชื่อ จะมีชื่อให้เลือก 604 ชื่อ , หากวิเคราะห์ทำนายจากข้อมูลชื่อทั้งหมด 47,702 ชื่อ จะมีชื่อดี ๆ เป็นมงคล ชื่อใหม่ ๆ ตามสมัยนิยม ให้เลือกกว่า 3,419 ชื่อ , การเข้าใช้ข้อมูลชื่อทั้งหมดใช้ 20 เครดิต (≈ 84 บาท) ไม่จำกัดจำนวนครั้งหรือเงื่อนไขค้นหา ใช้ได้ 24 ชั่วโมง นับจากเวลาเริ่มใช้ครั้งแรก , สนใจใช้บริการให้ สมัครสมาชิก , สั่งซื้อเครดิต หรือ ดู ช่วยเหลือ
เกิด 'วันศุกร์' วิเคราะห์ทำนายชื่อ จากข้อมูลชื่อฟรี 5,000 ชื่อ พบ 604 ชื่อ , วิเคราะห์ทำนายเฉพาะชื่ออย่างเดียว (ไม่รวมนามสกุล)
ตรวจสอบความหมาย คำนามเฉพาะ คำสมาส คำสนธิ เพิ่มเติมจาก พจนานุกรม ไทย-ไทย , คลิก ทำเครื่องหมายหน้าชื่อเพื่อเปรียบเทียบ , คลิกชื่อ เพื่อดูคำทำนายชื่อ+นามสกุล อย่างละเอียด
เริ่มตั้งชื่อใหม่
วิเคราะห์ทำนายชื่อ ตั้งชื่อ ตามหลักทักษา, เลขศาสตร์ และ อายตนะ 6
ชื่อสำหรับคน เกิด 'วันศุกร์'
อักขระทักษา ผลทำนาย
เฉพาะชื่อ
บริวาร
อายุ
เดช
ศรี
มูละ
อุตสาหะ
มนตรี
มนตรี
  ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
เลขศาสตร์ อายตนะ 6
ฉัน - ทะ - มัด
มีความพอใจ
27
3
ช้อง - นาง
ไม้พุ่มดอกสีน้ำเงินเข้มหรือขาว
20
3
ถา - นิ - สา
เป็นใหญ่ในการดำรงอยู่
27
3
ถิ - ติ
ความมีชีวิตอยู่ การดำรงอยู่ ความมั่นคง
20
3
นัด - ทิ - ตา
ปราชญ์ผู้รุ่งเรือง
27
3
ทัก - สิ - นา
ทานเพื่อผลอันเจริญ
20
3
ทิด - ทิ - ติ
รัศมีความสว่าง กระจ่าง งามเร
20
3
ทิ - นา - คม
เช้าตรู่ เช้าพระอาทิตย์ขึ้น
20
3
ที - ปิ - นา
อธิบายความ
20
3
ทะ - นัด - สะ - นี
ได้รับทรัพย์สมบัติ
32
3
ทะ - นิด - ถา
ชื่อดาวฤกษ์ที่ ๒๓
32
3
นัน - ทะ - เทบ
ลูกเทวดา
40
3
นิ - พา - ดา
สงัด สงบ ถ่อมตน
20
3
ปา - นิ - สา
เจ้าแห่งชีวิต
20
3
ปิน - ชา
ทองคำ
27
3
พะ - นิด - นัน
ชอบความรื่นเริง มีความยินดีอันเป็นที่รัก
44
3
เม - ทิ - นี
ปราชญ์สตรี
27
3
กัน - ยิ - กา
สร้อยคอ
20
4
กัน - ตะ - พิด
ปราชญ์ผู้เป็นที่รัก
40
4
กาน - จะ - เนด
เจ้าแห่งทองคำ
27
4
เกด - สุ - ดา
ลูกสาวที่รักเสมือนยอดศีรษะ
20
4
คะ - นุด
ประเสริฐกว่าคนทั้งหลาย
27
4
คี - ติ - กา
เพลงขับ การขับร้อง
20
4
ชะ - นา - พา
คนผู้มีความรุ่งเรือง
10
4
ชัด - พิ - สิด
นักรบพิเศษ
40
4
ถิ - ตะ - ตา
มีหลักฐาน
20
4
นะ - พิด
นักปราชญ์
32
4
ดะ - นุ - ชา
ลูกหญิง
10
4
ดำ - เกิง
รุ่งเรือง
10
4
เทบ - พะ - สับ
เสียงสวรรค์
40
4
ทาม - มะ - นิด
พระอาทิตย์
27
4
นะ - ที - กาน
ผู้ชอบแม่น้ำ
32
4
นะ - พัน
สุดขอบฟ้า
27
4
นะ - พา - เกด
ธงบนฟ้า พระอาทิตย์
27
4
นะ - รึ - พัด
สิริมงคลแก่คน
32
4
นัด - ทะ - พง
เชื้อสายที่มั่นคงแน่นแฟ้น
40
4
ปาน - ใจ
เพียงใจ เทียบได้กับดวงใจ ที่รักยิ่ง
20
4
เม - ทา - สิด
สำเร็จด้วยปัญญา
32
4
กริด - ติ - พง
ผู้ประพฤติตามเผ่าวงศ์ตระกูล
32
5
กุ - สุ - มาด
น้ำแห่งดอกไม้
40
5
เกด
สัญลักษณ์ บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย
20
5
งาม - พิด
งามยามพิศ หญิงงาม
27
5
จิน - ตะ - พา
มีความคิดเจิดจ้า
20
5
ชุ - ติ - มน
มีใจสว่าง มีใจสะอาด
20
5
นัด - ถะ - สัก
ศักดิ์ของนักปราชญ์
44
5
ทิน - มะ - นี
แก้วมณีแห่งวัน พระอาทิตย์
27
5
โท - สิ - ตา
แสงจันทร์
20
5
ทะ - นะ - พรึด
มีเงินมาก
32
5
โท - ดา
สะอาด
10
5
นัน - ทัด
ให้ความบันเทิง ให้ความสุข
32
5
วิเคราะห์ทํานายชื่อ จากข้อมูลชื่อ 5,000 ชื่อ พบ 1,388 ชื่อ , แสดงชื่อ 501 - 550 , หน้า 11/28 , ไปยังหน้า 
คำแนะนำในการตั้งชื่อ เลือกชื่อ (เฉพาะชื่อ ไม่รวมนามสกุล)
1. ก่อนเริ่มตั้งชื่อ ควร ตรวจสอบวันเดือนปีเกิด ตามเงื่อนไขทางโหราศาสตร์/จันทรคติ เพราะการนับวันทางจันทรคติ จะต่างกับสูติบัตร
2. การตั้งชื่อตามวันเกิด ชื่อที่แสดงได้กรองชื่อที่มีอักขระกาลกิณีออกให้แล้ว หากใช้เฉพาะทักษาปกรณ์ พิจารณาเลือกได้ทันที
3. สัญลักษณ์ : ดีมาก , : ดี , : พอใช้ กำหนดระดับ จากคุณภาพคำทำนาย , : ชื่อผู้ชาย , : ชื่อผู้หญิง , : ชื่อจากผู้ใช้ (ตรวจสอบแล้ว)
4. หากต้องการ ชื่อ+นามสกุล ตามหลักทักษา , เลขศาสตร์ , อายตนะ 6 แนะนำให้เลือก เลือกวันเกิด กรอกนามสกุล , เริ่มตั้งชื่อใหม่
5. ก่อนตัดสินใจเลือกชื่อ ให้คลิ๊กที่ชื่อเพื่อดูคำทำนาย เปรียบเทียบภาพรวมคำทำนาย ตรวจสอบดูความหมายอีกครั้ง
อ่าน ใช้งาน ดูดวง ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   4.96 จาก 461 รีวิว