ตั้งชื่อ ตั้งชื่อลูก เปลี่ยนชื่อ ชื่อมงคล

ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ เกิดวันพฤหัสบดี ตามหลักทักษา ฯ

โดยทั่วไปการตั้งชื่อบุคคลที่เกิดวันพฤหัสบดีนั้น ตามที่โบราณาจารย์ท่านได้กำหนด นิยมยึดถือปฏิบัติกันมากที่สุด จะต้องใช้ความหมายของทักษาที่ดี โดยยึดทักษาปกรณ์เป็นหลัก คือ ต้องใช้อักขระในวรรค บริวาร ,อายุ ,เดช, ศรี ,มูละ ,อุตสาหะ หรือมนตรีเท่านั้น เกิดวันพฤหัสบดี ห้าม อักขระวรรคกาลกิณี คือ ด ต ถ ท ธ น   โดยเด็ดขาด ชื่อที่ดีควรมีภาษาและความหมายที่ดี ความยาว 2-4 พยางค์ มีอักขระในวรรค/ทักษาอื่น ๆ รวม ๆ กันอยู่ในชื่อ เมื่อได้ชื่อตามหลักตามหลักทักษาปกรณ์แล้ว ก็ควรนำไปตรวจสอบตาม หลักวิชาเลขศาสตร์ และ อายตนะ 6 ดูว่าผลทำนายรวม ดีหรือเสียอย่างไร เพื่อเลือกชื่อที่ดีที่สุด

การตั้งชื่อตามหลักทักษาปกรณ์ เกิดวันพฤหัสบดีเพศชายนิยมใช้อักขระ วรรคเดช (ศ ษ ส ห ฬ ฮ) นำหน้าหรือตามหลัง เพศหญิงนิยมใช้ วรรคศรี (อ สระ) นำหน้าหรือตามหลัง หรือใช้อักขระวรรคอื่น ๆ นำหน้าชื่อก็ได้ เพื่อเป็นการแก้ข้อบกพร่องหรือส่งเสริมในเรื่องต่าง ๆ ตามความหมายของวรรคนั้น ๆ

เมื่อได้ชื่อตามหลักตามหลัก ทักษาปกรณ์ แล้ว เพื่อความเป็นศิริมงคลควรนำชื่อไปตรวจสอบคำทำนายตาม หลักวิชาเลขศาสตร์ และ อายตนะ 6 ดูว่าผลทำนาย ภาพรวมว่าดีหรือไม่อย่างไร เพื่อเลือกชื่อที่ดีที่สุด
บริวาร
(มุสิกนาม)
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
อายุ
(คชนาม)
ย ร ล ว
เดช
(อัชชนาม)
ศ ษ ส ห ฬ ฮ
กาลกิณี
(นาคนาม)
ด ต ถ ท ธ น
วันพฤหัสบดี
ศรี
(ครุฑนาม)
อ สระ
มนตรี
(โสณนาม)
ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
อุตสาหะ
(ราชสีนาม)
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
มูลละ
(พยัคฆ์นาม)
ก ข ค ฆ ง
เกิด 'วันพฤหัสบดี' วิเคราะห์ทำนายจากข้อมูลชื่อฟรี 5,000 ชื่อ จะมีชื่อให้เลือก 978 ชื่อเท่านั้น , หากวิเคราะห์ทำนายจากข้อมูลชื่อทั้งหมด 46,110 ชื่อ จะมีชื่อดี ๆ เป็นมงคล ชื่อใหม่ ๆ ตามสมัยนิยม ให้เลือกกว่า 25,932 ชื่อ , การเข้าใช้ข้อมูลชื่อทั้งหมดใช้ 20 เครดิต (≈ 84 บาท) ไม่จำกัดจำนวนครั้งหรือเงื่อนไขค้นหา ใช้ได้ 24 ชั่วโมง นับจากเวลาเริ่มใช้ครั้งแรก , สนใจใช้บริการให้ สมัครสมาชิก , สั่งซื้อเครดิต หรือ ดู ช่วยเหลือ
เกิด 'วันพฤหัสบดี' วิเคราะห์ทำนายชื่อ จากข้อมูลชื่อฟรี 5,000 ชื่อ พบ 978 ชื่อ , วิเคราะห์ทำนายเฉพาะชื่ออย่างเดียว (ไม่รวมนามสกุล)
ตรวจสอบความหมาย คำนามเฉพาะ คำสมาส คำสนธิ เพิ่มเติมจาก พจนานุกรม ไทย-ไทย , คลิก ทำเครื่องหมายหน้าชื่อเพื่อเปรียบเทียบ , คลิกชื่อ เพื่อดูคำทำนายชื่อ+นามสกุล อย่างละเอียด
เริ่มตั้งชื่อใหม่
วิเคราะห์ทำนายชื่อ ตั้งชื่อ ตามหลักทักษา, เลขศาสตร์ และ อายตนะ 6
ชื่อสำหรับคน เกิด 'วันพฤหัสบดี'
อักขระทักษา ผลทำนาย
เฉพาะชื่อ
บริวาร
อายุ
เดช
ศรี
มูละ
อุตสาหะ
มนตรี
มนตรี
  ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
เลขศาสตร์ อายตนะ 6
ปี - วะ - รา
อ้วน สมบูรณ์ น้ำดื่ม
20
1
ปุน - ดะ - ริก
ดอกบัว
20
2
ปุน - นา - รม
เต็มไปด้วยความรื่นรมย์
40
9
ผาน - คุ - นี
เดือนในฤกษ์ผลคุนี
32
9
พอน - พะ - วิด
อนาคตอันประเสริฐ ผู้มีกาลข้างหน้าอันเลิศล้ำ
44
2
พอน - ยด
มีชื่อเสียงอันประเสริฐ
27
1
พัน - เล - ขา
เทพแห่งอักษร
32
9
พัน - นิ - พา
ผุดผ่องดั่งทองคำ
27
1
พน - ละ - เชด
ผู้เป็นใหญ่ด้วยกำลังอำนาจ
40
2
แวว - ไว
มีอายุที่สดใสตลอดไป
32
9
ไว - สิด
ความเด่น ความยอดเยี่ยม เหนือกว่า
44
2
เสด - ถา
เจริญที่สุด ดีเลิศ ดีที่สุด
27
2
เสา - วะ - รด
มีรสดี
27
6
โส - พา - วัน
ผิวพรรณสวยงาม
32
6
โส - ลัก
มีลักษณะดี
40
2
โส - วัน
ทำด้วยทอง
40
1
เอก - อัก
มีชื่อเสียง
27
6
กุน - ปริ - ยา
เป็นที่รักของสกุลวงศ์
27
7
คำ - รบ
ครบ ถ้วน เต็มจำนวนที่กำหนดไว้
10
7
งาม - ขำ
สวยชวนพิศ
10
7
ชะ - ดา - พอน
เครื่องประดับมวยผม
27
7
ชะ - รัม - พอน
น้ำและฟ้า
27
7
ชัด - วะ - ไล
ทำให้รัศมีเปล่งแสง
32
7
นัด - ถา - พอน
นักปราชญ์ ผู้ประเสริฐ
40
7
ปะ - ระ - วี
ผู้กล้าหาญที่ประเสริฐ
32
7
ประ - พิน
ฉลาด
27
7
ปิ - ยา - กอน
บ่อเกิดแห่งสิ่งอันเป็นที่รัก มีผู้รักใคร่ชอบพอมาก
20
7
พง - พิด
ผู้เป็นหน่อเนื้อเชื้อไขของเผ่าพันธุ์
40
7
พะ - ริด - สอน
ประเสริฐและเป็นใหญ่
27
7
โม - รี
นกยูง
20
7
ไว - จัก
ช่ำชอง
44
7
คม - กริด
คมของกริช อาวุธชนิดหนึ่ง
20
3
จิ - ระ - พา
ผู้มีแสงสว่างนาน รุ่งเรืองนาน
20
3
จิ - รัน - ยา
ผู้มีความรู้ตลอดกาลนาน รู้ยาวนาน
27
3
จะ - ทา - ลัก
ผมจุก ลักษณ์ของผมจุก
40
3
แจ่ม - ใส
ปลอดโปร่ง ไม่มัวหมอง
27
3
ชะ - ยา - มอน
มีชัยชนะไม่ตาย มีชัยชนะอันประเสริฐ
20
3
ทิ - มา - กอน
ชื่อเฉพาะบุคคล
20
3
ยา - นา - เวด
วิชาเกี่ยวกับความรู้
20
3
นัด - ถะ - วุด
ผู้เจริญด้วยความรู้
32
3
นัด - ถะ - เสด
นักปราชญ์ผู้ร่ำรวย
44
3
บอ - ริ - ไน
การแต่งงาน
27
3
บุน - หลาย
มีคุณงามความดีมากมาย
27
3
บุน - ทะ - ริกา
ดอกบัวขาว
20
3
ประ - ไน
เสน่หา ความคุ้นเคยฉันมิตร
27
3
ปะ - ริ - ไน
นำไปโดยรอบ
27
3
ปรี - นา - พัน
มีผิวพรรณผุดผ่อง
40
3
ปา - นิ - สา
เจ้าแห่งชีวิต
20
3
ปา - รี - นา
ให้ลุถึงฝั่ง สามารถทำสำเร็จ
20
3
กัน - ยา - พัด
หญิงผู้มีค่าดุจเพชร
32
4
วิเคราะห์ทํานายชื่อ จากข้อมูลชื่อ 5,000 ชื่อ พบ 1,259 ชื่อ , แสดงชื่อ 401 - 450 , หน้า 9/26 , ไปยังหน้า 
คำแนะนำในการตั้งชื่อ เลือกชื่อ (เฉพาะชื่อ ไม่รวมนามสกุล)
1. ก่อนเริ่มตั้งชื่อ ควร ตรวจสอบวันเดือนปีเกิด ตามเงื่อนไขทางโหราศาสตร์/จันทรคติ เพราะการนับวันทางจันทรคติ จะต่างกับสูติบัตร
2. การตั้งชื่อตามวันเกิด ชื่อทุกชื่อที่แสดง จะกลั่นกรอง ชื่อที่มีอักขระกาลกิณี ออกให้แล้ว หากใช้เฉพาะทักษาปกรณ์ พิจารณาเลือกได้ทันที
3. สัญลักษณ์ : ดีมาก , : ดี , : พอใช้ กำหนดระดับ จากคุณภาพคำทำนาย , : ชื่อผู้ชาย , : ชื่อผู้หญิง , : ชื่อจากผู้ใช้ (ตรวจสอบแล้ว)
4. หากต้องการ ชื่อ+นามสกุล ตามหลักทักษา , เลขศาสตร์ , อายตนะ 6 แนะนำให้เลือก เลือกวันเกิด กรอกนามสกุล , เริ่มตั้งชื่อใหม่
5. ก่อนตัดสินใจเลือกชื่อ ให้คลิ๊กที่ชื่อนั้น ๆ เพื่อดูคำทำนาย ชื่อ แต่ละชื่อที่เลือก โดยละเอียด เปรียบเทียบดูภาพรวมอีกครั้ง
อ่าน ใช้งาน ดูดวง ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   Reviews5460 4.96 จาก 460 รีวิว