อีเมล
รหัสผ่าน 

ตั้งชื่อ ตั้งชื่อลูก เปลี่ยนชื่อ ชื่อมงคล

ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ เกิดวันพฤหัสบดี ตามหลักทักษา ฯ

โดยทั่วไปการตั้งชื่อบุคคลที่เกิดวันพฤหัสบดีนั้น ตามที่โบราณาจารย์ท่านได้กำหนด นิยมยึดถือปฏิบัติกันมากที่สุด จะต้องใช้ความหมายของทักษาที่ดี โดยยึดทักษาปกรณ์เป็นหลัก คือ ต้องใช้อักขระในวรรค บริวาร ,อายุ ,เดช, ศรี ,มูละ ,อุตสาหะ หรือมนตรีเท่านั้น เกิดวันพฤหัสบดี ห้าม อักขระวรรคกาลกิณี คือ ด ต ถ ท ธ น   โดยเด็ดขาด ชื่อที่ดีควรมีภาษาและความหมายที่ดี ความยาว 2-4 พยางค์ มีอักขระในวรรค/ทักษาอื่น ๆ รวม ๆ กันอยู่ในชื่อ เมื่อได้ชื่อตามหลักตามหลักทักษาปกรณ์แล้ว ก็ควรนำไปตรวจสอบตาม หลักวิชาเลขศาสตร์ และ อายตนะ 6 ดูว่าผลทำนายรวม ดีหรือเสียอย่างไร เพื่อเลือกชื่อที่ดีที่สุด

การตั้งชื่อตามหลักทักษาปกรณ์ เกิดวันพฤหัสบดีเพศชายนิยมใช้อักขระ วรรคเดช (ศ ษ ส ห ฬ ฮ) นำหน้าหรือตามหลัง เพศหญิงนิยมใช้ วรรคศรี (อ สระ) นำหน้าหรือตามหลัง หรือใช้อักขระวรรคอื่น ๆ นำหน้าชื่อก็ได้ เพื่อเป็นการแก้ข้อบกพร่องหรือส่งเสริมในเรื่องต่าง ๆ ตามความหมายของวรรคนั้น ๆ

เมื่อได้ชื่อตามหลักตามหลัก ทักษาปกรณ์ แล้ว เพื่อความเป็นศิริมงคลควรนำชื่อไปตรวจสอบคำทำนายตาม หลักวิชาเลขศาสตร์ และ อายตนะ 6 ดูว่าผลทำนาย ภาพรวมว่าดีหรือไม่อย่างไร เพื่อเลือกชื่อที่ดีที่สุด
บริวาร
(มุสิกนาม)
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
อายุ
(คชนาม)
ย ร ล ว
เดช
(อัชชนาม)
ศ ษ ส ห ฬ ฮ
กาลกิณี
(นาคนาม)
ด ต ถ ท ธ น
วันพฤหัสบดี
ศรี
(ครุฑนาม)
อ สระ
มนตรี
(โสณนาม)
ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
อุตสาหะ
(ราชสีนาม)
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
มูลละ
(พยัคฆ์นาม)
ก ข ค ฆ ง
เกิด 'วันพฤหัสบดี' วิเคราะห์ทำนายจากข้อมูลชื่อฟรี 5,000 ชื่อ จะมีชื่อให้เลือก 3,348 ชื่อเท่านั้น , หากวิเคราะห์ทำนายจากข้อมูลชื่อทั้งหมด 45,454 ชื่อ จะมีชื่อดี ๆ เป็นมงคล ชื่อใหม่ ๆ ตามสมัยนิยม ให้เลือกกว่า 26,667 ชื่อ , การเข้าใช้ข้อมูลชื่อทั้งหมดใช้ 20 เครดิต (≈ 84 บาท) ไม่จำกัดจำนวนครั้งหรือเงื่อนไขค้นหา ใช้ได้ 24 ชั่วโมง นับจากเวลาเริ่มใช้ครั้งแรก , สนใจใช้บริการให้ สมัครสมาชิก , สั่งซื้อเครดิต หรือ ดู ช่วยเหลือ
เกิด 'วันพฤหัสบดี' วิเคราะห์ทำนายชื่อ จากข้อมูลชื่อฟรี 5,000 ชื่อ พบ 3,348 ชื่อ , วิเคราะห์ทำนายเฉพาะชื่ออย่างเดียว (ไม่รวมนามสกุล)
ตรวจสอบความหมาย คำนามเฉพาะ คำสมาส คำสนธิ เพิ่มเติมจาก พจนานุกรม ไทย-ไทย , คลิก ทำเครื่องหมายหน้าชื่อเพื่อเปรียบเทียบ , คลิกชื่อ เพื่อดูคำทำนายชื่อ+นามสกุล อย่างละเอียด
เริ่มตั้งชื่อใหม่
วิเคราะห์ทำนายชื่อ ตั้งชื่อ ตามหลักทักษา, เลขศาสตร์ และ อายตนะ 6
ชื่อสำหรับคน เกิด 'วันพฤหัสบดี'
อักขระทักษา ผลทำนาย
เฉพาะชื่อ
บริวาร
อายุ
เดช
ศรี
มูละ
อุตสาหะ
มนตรี
มนตรี
  ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
เลขศาสตร์ อายตนะ 6
ผัน - สุ - พา
งามเหมือนดอกไม้
45
5
พง - สะ - พัด
เชื้อสายผู้มีอำนาจ
36
5
เวด - พิ - สิด
หมอผู้ประเสริฐสุด มีความรู้ประเสริฐสุด
42
5
ไอ - สูน
มีที่พึ่ง
42
5
กะ - มอน
สวย น่ารัก เป็นที่ปรารถนา
10
1
กัน - นิ - กา
ดอกไม้ เครื่องประดับ
20
2
กัน - พิ - รม
ฉัตร ๕ ชั้น
40
8
กระ - มน
ดอกบัว หัวใจ
20
1
กริด
ข้าวกล้า
20
8
กริด
พระกฤษณะ
20
8
กะ - สม
อดทน อดโทษ แผ่นดิน
10
1
ก้อง - พบ
มีชื่อเสียงก้องโลก
20
8
กัน - ยา - นัด
หญิงสาวผู้เป็นนักปราชญ์
32
8
กัน - วะ - รา
หญิงสาวผู้ประเสริฐ
20
8
กัน - ละ - ยา
หญิงงาม
20
9
กา - รัน
หน้าที่การงาน
32
8
กา - รัน - ยะ - พาด
ความรุ่งเรืองแห่งการงาน
32
9
กำ - แหง
กล้าแข็ง เข้มแข็ง แข็งแรง
10
9
กุน - ละ - พอน
ค้ำจุนวงศ์สกุล
27
9
กุ - ลิด
ผู้เป็นใหญ่ในตระกูล
32
9
เกด
ผม
10
6
แก้ว - ขวัน
สูงค่าดังจิตที่เป็นมิ่งขวัญ
27
2
ไกอน - ระ - วี
ดอกบัว
27
6
ไกอน - สี
ผู้มีศักดิ์ศรี ผู้ยิ่งด้วยสิริ สิงโต
32
9
ขะ - จอน - ลาบ
รุ่งเรืองไปด้วยโชค
20
9
ขะ - จี - พอน
ผู้ประเสริฐงาม
27
6
ขะ - ชน
น้ำค้าง น้ำฝน
10
8
ขวัน - แก้ว
มีจิตมีวิญญาณเป็นมิ่งมงคลคุณค่าสูง
27
2
ขะ - วา - รี
น้ำค้าง น้ำฝน
20
6
ขัด - ชะ - พอน
ของควรเคี้ยวอันประเสริฐอาหารอันประเสริฐ
20
9
ข้าว - ขวัน
ข้าวบายศรี
27
2
ขี - โร - ชา
โอชะแม่น้ำนมหรือน้ำนมอร่อย
20
8
คะ - นัด
หมู่ คณะ
20
8
คะ - นิด - ถา
ยืนหยัดได้ด้วยคณะ
32
6
คม - แก้ว
ความเฉียบแหลมอันสูงค่า
20
1
ครอง - ขวัน
มีมิ่งขวัญ
32
2
งาม - วิ - พา
รัศมีงดงาม
20
2
จง - กน - นี
ดอกบัว
27
1
จะ - ระ - มน
ยินดีในพระจันทร์
20
2
จา - ริ - นี
ผู้ประพฤติ
27
1
จา - รุ - จา - ยด
ผู้งามสง่าด้วยเกียรติยศน่ายกย่อง
27
2
จำ - เริน
เติบโต งอกงาม
20
1
จิน - วะ - รา
มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์อันประเสริฐ
40
1
จิ - ระ - นัด
ผู้มีความรู้ตลอดกาลนาน
32
6
จิ - ระ - พง
ตระกูลยั่งยืนนาน
40
9
จิ - รา - พอน
พรที่ดำรงอยู่ตลอดไป
27
9
ชะ - ดา - พอน
มงกุฎอันงดงาม
20
8
ชะ - ยาง - กูน
หน่อเนื้อเชื้อไขแห่งชัยชนะ
20
2
ชน - ละ - สะ - ไหม
ฤดูฝน
32
9
ชะ - วา - รี
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เร็ว
20
8
วิเคราะห์ทํานายชื่อ จากข้อมูลชื่อ 5,000 ชื่อ พบ 1,259 ชื่อ , แสดงชื่อ 301 - 350 , หน้า 7/26 , ไปยังหน้า 
คำแนะนำในการตั้งชื่อ เลือกชื่อ (เฉพาะชื่อ ไม่รวมนามสกุล)
1. ก่อนเริ่มตั้งชื่อ ควร ตรวจสอบวันเดือนปีเกิด ตามเงื่อนไขทางโหราศาสตร์/จันทรคติ เพราะการนับวันทางจันทรคติ จะต่างกับสูติบัตร
2. การตั้งชื่อตามวันเกิด ชื่อทุกชื่อที่แสดง จะกลั่นกรอง ชื่อที่มีอักขระกาลกิณี ออกให้แล้ว หากใช้เฉพาะทักษาปกรณ์ พิจารณาเลือกได้ทันที
3. สัญลักษณ์ : ดีมาก , : ดี , : พอใช้ กำหนดระดับ จากคุณภาพคำทำนาย , : ชื่อผู้ชาย , : ชื่อผู้หญิง , : ชื่อจากผู้ใช้ (ตรวจสอบแล้ว)
4. หากต้องการ ชื่อ+นามสกุล ตามหลักทักษา , เลขศาสตร์ , อายตนะ 6 แนะนำให้เลือก เลือกวันเกิด กรอกนามสกุล , เริ่มตั้งชื่อใหม่
5. ก่อนตัดสินใจเลือกชื่อ ให้คลิ๊กที่ชื่อนั้น ๆ เพื่อดูคำทำนาย ชื่อ แต่ละชื่อที่เลือก โดยละเอียด เปรียบเทียบดูภาพรวมอีกครั้ง
อ่าน ใช้งาน ดูดวง ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   Reviews 4.96 จาก 457 รีวิว.