ตั้งชื่อ ตั้งชื่อลูก เปลี่ยนชื่อ ชื่อมงคล

ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ เกิดวันพฤหัสบดี ตามหลักทักษา ฯ

โดยทั่วไปการตั้งชื่อบุคคลที่เกิดวันพฤหัสบดีนั้น ตามที่โบราณาจารย์ท่านได้กำหนด นิยมยึดถือปฏิบัติกันมากที่สุด จะต้องใช้ความหมายของทักษาที่ดี โดยยึดทักษาปกรณ์เป็นหลัก คือ ต้องใช้อักขระในวรรค บริวาร ,อายุ ,เดช, ศรี ,มูละ ,อุตสาหะ หรือมนตรีเท่านั้น เกิดวันพฤหัสบดี ห้าม อักขระวรรคกาลกิณี คือ ด ต ถ ท ธ น   โดยเด็ดขาด ชื่อที่ดีควรมีภาษาและความหมายที่ดี ความยาว 2-4 พยางค์ มีอักขระในวรรค/ทักษาอื่น ๆ รวม ๆ กันอยู่ในชื่อ เมื่อได้ชื่อตามหลักตามหลักทักษาปกรณ์แล้ว ก็ควรนำไปตรวจสอบตาม หลักวิชาเลขศาสตร์ และ อายตนะ 6 ดูว่าผลทำนายรวม ดีหรือเสียอย่างไร เพื่อเลือกชื่อที่ดีที่สุด

การตั้งชื่อตามหลักทักษาปกรณ์ เกิดวันพฤหัสบดีเพศชายนิยมใช้อักขระ วรรคเดช (ศ ษ ส ห ฬ ฮ) นำหน้าหรือตามหลัง เพศหญิงนิยมใช้ วรรคศรี (อ สระ) นำหน้าหรือตามหลัง หรือใช้อักขระวรรคอื่น ๆ นำหน้าชื่อก็ได้ เพื่อเป็นการแก้ข้อบกพร่องหรือส่งเสริมในเรื่องต่าง ๆ ตามความหมายของวรรคนั้น ๆ

เมื่อได้ชื่อตามหลักตามหลัก ทักษาปกรณ์ แล้ว เพื่อความเป็นศิริมงคลควรนำชื่อไปตรวจสอบคำทำนายตาม หลักวิชาเลขศาสตร์ และ อายตนะ 6 ดูว่าผลทำนาย ภาพรวมว่าดีหรือไม่อย่างไร เพื่อเลือกชื่อที่ดีที่สุด
บริวาร
(มุสิกนาม)
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
อายุ
(คชนาม)
ย ร ล ว
เดช
(อัชชนาม)
ศ ษ ส ห ฬ ฮ
กาลกิณี
(นาคนาม)
ด ต ถ ท ธ น
วันพฤหัสบดี
ศรี
(ครุฑนาม)
อ สระ
มนตรี
(โสณนาม)
ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
อุตสาหะ
(ราชสีนาม)
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
มูลละ
(พยัคฆ์นาม)
ก ข ค ฆ ง
เกิด 'วันพฤหัสบดี' วิเคราะห์ทำนายจากข้อมูลชื่อฟรี 5,000 ชื่อ จะมีชื่อให้เลือก 686 ชื่อเท่านั้น , หากวิเคราะห์ทำนายจากข้อมูลชื่อทั้งหมด 46,434 ชื่อ จะมีชื่อดี ๆ เป็นมงคล ชื่อใหม่ ๆ ตามสมัยนิยม ให้เลือกกว่า 14,593 ชื่อ , การเข้าใช้ข้อมูลชื่อทั้งหมดใช้ 20 เครดิต (≈ 84 บาท) ไม่จำกัดจำนวนครั้งหรือเงื่อนไขค้นหา ใช้ได้ 24 ชั่วโมง นับจากเวลาเริ่มใช้ครั้งแรก , สนใจใช้บริการให้ สมัครสมาชิก , สั่งซื้อเครดิต หรือ ดู ช่วยเหลือ
เกิด 'วันพฤหัสบดี' วิเคราะห์ทำนายชื่อ จากข้อมูลชื่อฟรี 5,000 ชื่อ พบ 686 ชื่อ , วิเคราะห์ทำนายเฉพาะชื่ออย่างเดียว (ไม่รวมนามสกุล)
ตรวจสอบความหมาย คำนามเฉพาะ คำสมาส คำสนธิ เพิ่มเติมจาก พจนานุกรม ไทย-ไทย , คลิก ทำเครื่องหมายหน้าชื่อเพื่อเปรียบเทียบ , คลิกชื่อ เพื่อดูคำทำนายชื่อ+นามสกุล อย่างละเอียด
เริ่มตั้งชื่อใหม่
วิเคราะห์ทำนายชื่อ ตั้งชื่อ ตามหลักทักษา, เลขศาสตร์ และ อายตนะ 6
ชื่อสำหรับคน เกิด 'วันพฤหัสบดี'
อักขระทักษา ผลทำนาย
เฉพาะชื่อ
บริวาร
อายุ
เดช
ศรี
มูละ
อุตสาหะ
มนตรี
มนตรี
  ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
เลขศาสตร์ อายตนะ 6
ปะ - ติ - คม
ผู้ตอนรับ ผู้ดูแลต้อนรับ
24
4
ประ - วี
ผู้กล้าหาญยิ่ง
36
4
ปริ - ยะ - กอน
เป็นที่รัก
23
4
ปะ - วะ - ริ - สา
ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
24
4
ปอง - รัก
มุ่งหวังในความรัก
19
4
ปาน
ผู้สามารถ เป็นที่น่าสนใจหรือพอใจ
24
4
พง - พอน
ค้ำจุนวงศ์สกุล
45
4
พอน - ปะ - วี
นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
41
4
พอน - วะ - ลัย
กำไลอันประเสริฐ
36
4
พอน - สะ - หวัน
ความสามารถพิเศษ คุณสมบัติเด่นของคนมีมาแต่กำเนิด
46
4
โพ - คะ - กอน
ให้ความบันเทิง
14
4
เยา - วะ - มาน
หญิงสาวผู้มีความงาม
46
4
โอ - พาด
ความสุกใส
19
4
กะ - มน - พอน
ใจประเสริฐ
24
5
กะ - มะ - ลา - พา
เหมือนดอกบัว
15
5
กอ - ระ - กด
ปู
15
5
กอน - ชะ - วัน
รุ่งเรืองด้วยรัศมี มีรัศมีรุ่งเรือง
23
5
กะ - ริด - ถา
ทำมาก สร้างสรรค์ไว้มาก
23
5
กริด
ฉลาด
24
5
กริด - สะ - นะ
พระกฤษณะ
15
5
กน - ละ - วัด
ดุจดังเพชร
23
5
กำ - ไช
ผู้มีชัยชนะอยู่ในตัวเอง
15
5
คะ - ระ - นี
แม่ศรีเรือน
19
5
จง - กน
บัว บัวสาย
15
5
จัน - ยา
ความประพฤติ กริยาที่ควรประพฤติ
23
5
จิ - รัด
ตลอดกาลนาน หรือนิรันดร
42
5
จิ - รา - ยุ
มีอายุยืน
24
5
จิ - ลา - วัน
ประดับด้วยเถาวัลย์
50
5
ชะ - ยัง - กูน
หน่อเนื้อเชื้อไขแห่งชัยชนะ
23
5
ชะ - วัน - กอน
ผู้สร้างเชาวน์ผู้มีเชาวน์
23
5
ชิด - สะ - นุ - พง
เผ่าพันธุ์ของผู้ชนะ
42
5
ทา - ลิ - สา
ชื่อเฉพาะบุคคล
24
5
ยา - นะ - พาด
แสงสว่างแห่งปัญญา
19
5
นะ - รง
การรบ
24
5
นัด - ถะ - วัน
ผิวพรรณของนักปราชญ์
46
5
นิด - กะ - มน
ลูกนักปราชญ์
23
5
บิน - ดะ - ยา
สะสม รวบรวม
23
5
บุ - ระ - พอน
ผู้ประเสริฐในบ้านเมือง
19
5
ปะ - ระ - พา
ภาวะที่ประเสริฐ
23
5
ประ - พน
แข็งแรง มีอำนาจ
24
5
ประ - รม
ปีติยินดีอย่างใหญ่หลวง
19
5
ปะ - ริน - ยา
ความกำหนดรู้ เอกสารรับรองวุฒิ
19
5
ปะ - ริ - พน
เพรียบพร้อมด้วยกำลัง
24
5
ปะ - ริ - รม
ยินดี พึงพอใจ
19
5
ปะ - วิด - ชะ - ยา
นักปราชญ์ ผู้รู้ทั่วถึง
19
5
ปะ - วิ - มน
บริสุทธิ์อย่างยิ่ง
23
5
ปัน - ดา
ปัญญา
15
5
ปิน - ดะ - ยา
สะสม รวบรวม
23
5
ผะ - กา - มาด
ดอกไม้มีค่ายิ่งทอง
23
5
ผะ - กา - มาด
ดอกไม้พระจันทร์
23
5
วิเคราะห์ทํานายชื่อ จากข้อมูลชื่อ 5,000 ชื่อ พบ 1,259 ชื่อ , แสดงชื่อ 251 - 300 , หน้า 6/26 , ไปยังหน้า 
คำแนะนำในการตั้งชื่อ เลือกชื่อ (เฉพาะชื่อ ไม่รวมนามสกุล)
1. ก่อนเริ่มตั้งชื่อ ควร ตรวจสอบวันเดือนปีเกิด ตามเงื่อนไขทางโหราศาสตร์/จันทรคติ เพราะการนับวันทางจันทรคติ จะต่างกับสูติบัตร
2. การตั้งชื่อตามวันเกิด ชื่อทุกชื่อที่แสดง จะกลั่นกรอง ชื่อที่มีอักขระกาลกิณี ออกให้แล้ว หากใช้เฉพาะทักษาปกรณ์ พิจารณาเลือกได้ทันที
3. สัญลักษณ์ : ดีมาก , : ดี , : พอใช้ กำหนดระดับ จากคุณภาพคำทำนาย , : ชื่อผู้ชาย , : ชื่อผู้หญิง , : ชื่อจากผู้ใช้ (ตรวจสอบแล้ว)
4. หากต้องการ ชื่อ+นามสกุล ตามหลักทักษา , เลขศาสตร์ , อายตนะ 6 แนะนำให้เลือก เลือกวันเกิด กรอกนามสกุล , เริ่มตั้งชื่อใหม่
5. ก่อนตัดสินใจเลือกชื่อ ให้คลิ๊กที่ชื่อนั้น ๆ เพื่อดูคำทำนาย ชื่อ แต่ละชื่อที่เลือก โดยละเอียด เปรียบเทียบดูภาพรวมอีกครั้ง
อ่าน ใช้งาน ดูดวง ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   Reviews5461 4.96 จาก 461 รีวิว