ตั้งชื่อ ตั้งชื่อลูก เปลี่ยนชื่อ ชื่อมงคล

ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ เกิดวันพฤหัสบดี ตามหลักทักษา ฯ

โดยทั่วไปการตั้งชื่อบุคคลที่เกิดวันพฤหัสบดีนั้น ตามที่โบราณาจารย์ท่านได้กำหนด นิยมยึดถือปฏิบัติกันมากที่สุด จะต้องใช้ความหมายของทักษาที่ดี โดยยึดทักษาปกรณ์เป็นหลัก คือ ต้องใช้อักขระในวรรค บริวาร ,อายุ ,เดช, ศรี ,มูละ ,อุตสาหะ หรือมนตรีเท่านั้น เกิดวันพฤหัสบดี ห้าม อักขระวรรคกาลกิณี คือ ด ต ถ ท ธ น   โดยเด็ดขาด ชื่อที่ดีควรมีภาษาและความหมายที่ดี ความยาว 2-4 พยางค์ มีอักขระในวรรค/ทักษาอื่น ๆ รวม ๆ กันอยู่ในชื่อ เมื่อได้ชื่อตามหลักตามหลักทักษาปกรณ์แล้ว ก็ควรนำไปตรวจสอบตาม หลักวิชาเลขศาสตร์ และ อายตนะ 6 ดูว่าผลทำนายรวม ดีหรือเสียอย่างไร เพื่อเลือกชื่อที่ดีที่สุด

การตั้งชื่อตามหลักทักษาปกรณ์ เกิดวันพฤหัสบดีเพศชายนิยมใช้อักขระ วรรคเดช (ศ ษ ส ห ฬ ฮ) นำหน้าหรือตามหลัง เพศหญิงนิยมใช้ วรรคศรี (อ สระ) นำหน้าหรือตามหลัง หรือใช้อักขระวรรคอื่น ๆ นำหน้าชื่อก็ได้ เพื่อเป็นการแก้ข้อบกพร่องหรือส่งเสริมในเรื่องต่าง ๆ ตามความหมายของวรรคนั้น ๆ

เมื่อได้ชื่อตามหลักตามหลัก ทักษาปกรณ์ แล้ว เพื่อความเป็นศิริมงคลควรนำชื่อไปตรวจสอบคำทำนายตาม หลักวิชาเลขศาสตร์ และ อายตนะ 6 ดูว่าผลทำนาย ภาพรวมว่าดีหรือไม่อย่างไร เพื่อเลือกชื่อที่ดีที่สุด
บริวาร
(มุสิกนาม)
บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม
อายุ
(คชนาม)
ย ร ล ว
เดช
(อัชชนาม)
ศ ษ ส ห ฬ ฮ
กาลกิณี
(นาคนาม)
ด ต ถ ท ธ น
วันพฤหัสบดี
ศรี
(ครุฑนาม)
อ สระ
มนตรี
(โสณนาม)
ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
อุตสาหะ
(ราชสีนาม)
จ ฉ ช ซ ฌ ญ
มูลละ
(พยัคฆ์นาม)
ก ข ค ฆ ง
เกิด 'วันพฤหัสบดี' วิเคราะห์ทำนายจากข้อมูลชื่อฟรี 5,000 ชื่อ จะมีชื่อให้เลือก 3,348 ชื่อเท่านั้น , หากวิเคราะห์ทำนายจากข้อมูลชื่อทั้งหมด 45,357 ชื่อ จะมีชื่อดี ๆ เป็นมงคล ชื่อใหม่ ๆ ตามสมัยนิยม ให้เลือกกว่า 25,932 ชื่อ , การเข้าใช้ข้อมูลชื่อทั้งหมดใช้ 20 เครดิต (≈ 84 บาท) ไม่จำกัดจำนวนครั้งหรือเงื่อนไขค้นหา ใช้ได้ 24 ชั่วโมง นับจากเวลาเริ่มใช้ครั้งแรก , สนใจใช้บริการให้ สมัครสมาชิก , สั่งซื้อเครดิต หรือ ดู ช่วยเหลือ
เกิด 'วันพฤหัสบดี' วิเคราะห์ทำนายชื่อ จากข้อมูลชื่อฟรี 5,000 ชื่อ พบ 3,348 ชื่อ , วิเคราะห์ทำนายเฉพาะชื่ออย่างเดียว (ไม่รวมนามสกุล)
ตรวจสอบความหมาย คำนามเฉพาะ คำสมาส คำสนธิ เพิ่มเติมจาก พจนานุกรม ไทย-ไทย , คลิก ทำเครื่องหมายหน้าชื่อเพื่อเปรียบเทียบ , คลิกชื่อ เพื่อดูคำทำนายชื่อ+นามสกุล อย่างละเอียด
เริ่มตั้งชื่อใหม่
วิเคราะห์ทำนายชื่อ ตั้งชื่อ ตามหลักทักษา, เลขศาสตร์ และ อายตนะ 6
ชื่อสำหรับคน เกิด 'วันพฤหัสบดี'
อักขระทักษา ผลทำนาย
เฉพาะชื่อ
บริวาร
อายุ
เดช
ศรี
มูละ
อุตสาหะ
มนตรี
มนตรี
  ชื่อ คำอ่าน ความหมาย
เลขศาสตร์ อายตนะ 6
พะ - ชิ - รา
เพชร
19
6
พัน - นะ - กอน
มีผิวพรรณสวย
23
8
พัน - สิด
สูงสุด ใหญ่ยิ่งที่สุด
46
9
พร้อม - พง
ตระกูลที่มีความมั่งคั่งเพียบพร้อม
51
9
พรึก
ต้นไม้
23
1
เพ็ด - ชะ - รี
เพชร
23
6
แพอน - พิ - ไล
แพรงาม
41
8
เร - นุ - กา
นามมารดาปรศุราม
14
8
โรด - จะ - กอน
ผู้ให้ความรุ่งโรจน์
19
8
เล - ขะ - ยา
รูปเขียน
19
6
เล - ปะ - กอน
ผู้สร้างแบบ
15
1
เลิด - พิ - สิด
ประเสริฐอย่างยิ่ง
51
6
เว - นิ - กา
เกล้าผม มวยผม ผู้ดีดพิณ
19
8
แวว - ปราด
มีแววของนักปราชญ์
36
2
ไว - พบ
อำนาจ ความเจริญ
24
2
ไว - รัน
ความมีค่าหาได้ยาก
46
9
โส - สิด - ถา
ผู้งามยิ่ง
36
8
เสา - วะ - ลัก
เรือนร่างงดงาม มีลักษณะดี
45
2
แสง - แข
รัศมีพระจันทร์
15
9
โส - กุน
ตระกูลดี
19
6
โส - ระ - วี
แกล้วกล้า
41
6
โอบ - กิด
เอากิจธุระ เอาใจใส่ในหน้าที่
23
6
ไอ - สูน
อำนาจ ความเป็นใหญ่
45
9
กะ - มน - รด
น้ำใจ
23
7
คา - รม
พูดแหลมคม
14
7
จะ - ระ - นะ
ความประพฤติ กริยาที่ควรประพฤติ
19
7
จิ - ระ - เวด
หมอที่ยั่งยืน
24
7
จี - ระ - วัน
ผู้สวยนาน
36
7
จุ - รา - ลัก
มีลักษณะเลิศ โฉมงาม
42
7
นะ - ยะ - ดา
พื้นพิภพและมหาสมุทร
19
7
นัด - จะ - ยา
การสะสมความรู้
24
7
บุน - ยะ - พู
ชื่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
19
7
บุ - รี
เมือง
14
7
บุ - ลา - กอน
บ่อเกิดอันไพศาล ขุมทรัพย์มหาศาล
15
7
ปะ - พาน
พูดเก่ง
9
7
ประ - เวก
ยอดเยี่ยม เป็นหลัก เป็นหัวหน
19
7
ปะ - วะ - ริด
ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
23
7
ปะ - วีน - สะ - หมอน
หญิงสาวผู้ฉลาด
36
7
ปา - รี - ยา
ได้ศึกษาตลอดแล้ว
23
7
ปิ - ยะ - วอน
เป็นที่รักยิ่ง
24
7
ผะ - กา - กอง
ดอกไม้ชนิดหนึ่งมีสีชมพูหรือสีแดงอมเหลือง
23
7
เรือง - รำ - ไพ
พระอาทิตย์เรืองรอง
42
7
โส - พน - วิด
นักปราชญ์ผู้ดีงาม
42
7
เอก - พา - วี
กลายเป็นหนึ่ง
24
7
กะ - มน - ลัก
มีลักษณะงดงามดุจดอกบัว
41
3
กลด
ภาชนะใส่น้ำเทพมนตร์ของพราหมณ์
14
3
กัน - ยะ - กอน
สร้างสิริมงคล สร้างความสมบูรณ์พูนสุข
24
3
เกริก - ไกอน - วัน
ผู้มีชื่อเสียงก้องไกล
42
3
เกรียง
ใหญ่ ยิ่ง เข้มแข็ง
24
3
ขะ - มะ - นี
พระอาทิตย์
19
3
วิเคราะห์ทํานายชื่อ จากข้อมูลชื่อ 5,000 ชื่อ พบ 1,259 ชื่อ , แสดงชื่อ 151 - 200 , หน้า 4/26 , ไปยังหน้า 
คำแนะนำในการตั้งชื่อ เลือกชื่อ (เฉพาะชื่อ ไม่รวมนามสกุล)
1. ก่อนเริ่มตั้งชื่อ ควร ตรวจสอบวันเดือนปีเกิด ตามเงื่อนไขทางโหราศาสตร์/จันทรคติ เพราะการนับวันทางจันทรคติ จะต่างกับสูติบัตร
2. การตั้งชื่อตามวันเกิด ชื่อทุกชื่อที่แสดง จะกลั่นกรอง ชื่อที่มีอักขระกาลกิณี ออกให้แล้ว หากใช้เฉพาะทักษาปกรณ์ พิจารณาเลือกได้ทันที
3. สัญลักษณ์ : ดีมาก , : ดี , : พอใช้ กำหนดระดับ จากคุณภาพคำทำนาย , : ชื่อผู้ชาย , : ชื่อผู้หญิง , : ชื่อจากผู้ใช้ (ตรวจสอบแล้ว)
4. หากต้องการ ชื่อ+นามสกุล ตามหลักทักษา , เลขศาสตร์ , อายตนะ 6 แนะนำให้เลือก เลือกวันเกิด กรอกนามสกุล , เริ่มตั้งชื่อใหม่
5. ก่อนตัดสินใจเลือกชื่อ ให้คลิ๊กที่ชื่อนั้น ๆ เพื่อดูคำทำนาย ชื่อ แต่ละชื่อที่เลือก โดยละเอียด เปรียบเทียบดูภาพรวมอีกครั้ง
อ่าน ใช้งาน ดูดวง ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ แล้ว เขียนรีวิว และคลิก Like , Share ให้ด้วยนะครับ :)   Reviews 4.96 จาก 460 รีวิว.